Zijn spiertesten een waardevol hulpmiddel?

ONDERWERPEN: het probleem met meten – enkel een individueel antwoord – onderscheidingsvermogen opbouwen – beperkingen van spiertesten – gebruik geen middel als manier om te vermijden dat je keuzes maakt – geen filosofische vragen – geen enkel hulpmiddel kan je Christuszelf vervangen

Vraag: Hoe nauwkeurig zijn spiertesten in het algemeen? Zal het ooit betrouwbaar genoeg zijn om erop te vertrouwen? Zou ik het moeten gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je spiertesten uitvoert, doe je in feite een meting, ongeveer zoals een wetenschapper een subatomair deeltje meet. Zoals je weet uit de kwantum fysica is elke meting die gedaan wordt door geleerden een product van drie factoren en één daarvan is het bewustzijn van de wetenschapper.

Wanneer je spiertesten uitvoert, is er een communicatie over en weer tussen het bewustzijn van de persoon die getest wordt en het bewustzijn van de persoon die de test uitvoert. Daarom bestaat een volledig nauwkeurige spiertest niet. Dit geldt echter voor elke willekeurige andere test, inclusief wat veel wetenschappers objectieve proefnemingen noemen.

Je zou hierover een extreem standpunt in kunnen nemen en zeggen dat spiertesten dus nutteloos zijn. Dit is echter niet een volledig nauwkeurige reactie. Desondanks moet ik je waarschuwen niet op het andere uiterste over te gaan en door te denken dat spiertesten altijd nauwkeurig zijn. De waarheid ligt ergens in het midden.

In ‘Safe Yourself’ geef ik gedetailleerde leringen over waarom spirituele en intuïtieve visioenen heel verschillend kunnen zijn en ik ga er nu niet in detail op in. Het komt erop neer dat spiertesten, of een andere soortgelijke procedure, zal worden beïnvloed door het bewustzijn van beide mensen die erbij betrokken zijn. De vraag is hoe groot deze invloed is, of liever of die invloed zo groot is dat de spiertesten ondeugdelijk worden.

Dat antwoord kan slechts op individuele basis worden gegeven. Het heeft veel te maken met de zuiverheid van de motieven van de beide betrokken mensen. Als de persoon die antwoorden zoekt door middel van spiertesten gehecht is aan een bepaald soort antwoord, zal dat de uitkomst beïnvloeden. Als de persoon die de spiertest uitvoert, gehecht is aan een bepaald type antwoord, zal dat de uitkomst ook beïnvloeden.

Er zijn veel voorbeelden van mensen die zich bezig houden met spiertesten en volledig onbetrouwbare resultaten krijgen die gewoon een weerspiegeling waren van de onderbewuste geest en wensen. Er zijn echter ook veel voorbeelden van mensen die deze techniek gebruikt hebben om waardevolle antwoorden te krijgen. Ik heb het gevoel dat jouw volgende vraag zal zijn: “Hoe kan ik dan weten wat deugt of niet?” Het antwoord is een relatie met je Christuszelf op te bouwen en daardoor innerlijk onderscheidingsvermogen te krijgen. Ik weet dat dit niet een pasklaar antwoord is, maar het is het enige antwoord.

Wanneer iemand de spirituele kant van het leven begint te herkennen, realiseert die persoon zich dat er meer nodig is om het leven te begrijpen dan je door uiterlijke, intellectuele kennis kunt ontvangen. De persoon heeft echter nog niet een voldoende sterke relatie opgebouwd met het Christuszelf om altijd nauwkeurige en complete antwoorden van binnenuit te krijgen. In deze tussenfase is het natuurlijk dat de ziel wat hulp en leiding bij uiterlijke bronnen zal zoeken.

Wat er hier werkelijk gebeurt, is dat de uiterlijke geest van de levensstroom, of lagere geest, tussenbeide komt of de inzichten blokkeert die de levensstroom ontvangt van het Christuszelf. Dus wat de levensstroom nodig heeft, is een bron buiten de lagere geest om die hem antwoorden kan geven die niet beïnvloed zijn door die lagere geest. Je zou kunnen zeggen dat de levensstroom een manier nodig heeft om de subjectieve lagere geest te passeren en meer objectieve leiding te ontvangen.

Als je een beoefenaar vindt die een hoger niveau van Christusschap heeft en die totaal niet gehecht is aan de antwoorden, kunnen spiertesten gebruikt worden als een deugdelijke techniek om aan de lagere geest voorbij te gaan. Toch loop je altijd het risico dat als jij sterk gehecht bent aan een specifiek antwoord, of als je sterke weerstand voelt tegen een bepaald antwoord, jij dan de spiertesten beïnvloedt.

Dus mijn richtlijn zou dan zijn om spiertesten te erkennen als een deugdelijk, maar niet onfeilbaar hulpmiddel. Je moet een poging doen om de juiste voorwaarden te scheppen voor de spiertesten door je eigen bewustzijn te verhogen en door te werken aan het overwinnen van je gehechtheden. Tegelijkertijd zou je de beperkingen van spiertesten moeten erkennen.

Omdat spiertesten het lichaam betreffen, zijn ze het meest geschikt voor antwoorden over het lichaam. Ervaren beoefenaars kunnen spiertesten echter gebruiken voor andere onderwerpen, zoals emotionele en psychologische zaken. Je moet erkennen dat je bepaalde vragen niet door spiertesten moet stellen, omdat ze geen betrouwbare resultaten geven. Dit geldt vooral voor vragen over wat je moet doen in je leven. Het spirituele pad is ervoor om je te helpen meester te worden ver je vrije wil en betere besluiten te nemen. Dus als jij een hulpmiddel gebruikt, zoals spiertesten, in een poging te vermijden zelf beslissingen te nemen, breng jij je spirituele groei in gevaar.

Een belangrijke overweging is het feit dat spiertesten je enkel ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden geven. Wanneer je een vraag op een manier stelt die het met ja of nee beantwoord kan worden, zul je bepaalde beperkingen tegenkomen over het soort vragen dat je kunt stellen. Je loopt ook het risico dat de bewoordingen van je vraag enorme invloed kunnen hebben op het antwoord.

In het algemeen zijn spiertesten niet geschikt om filosofische vragen te stellen of zelfs vragen over de grote beslissingen in je leven. Er zijn vragen die je moet beantwoorden vanuit een innerlijke bron, namelijk vanuit je Christuszelf.

In een notendop, voel je vrij om te experimenteren met spiertesten, maar zie het als een hulpmiddel met bepaalde beperkingen. Wees je ervan gewaar dat elk hulpmiddel een stel krukken kan worden. Als je teveel afgaat op het hulpmiddel, zal het je tegenhouden en beperken in plaats van vrij maken. Wat ik eigenlijk zeg, is dat je niet een hulpmiddel een vervanging laat zijn voor het Christusbewustzijn.

Ten slotte, de betrouwbare antwoorden zijn de antwoorden die rechtstreeks van je Christuszelf komen. Als spiertesten helpen om dergelijke antwoorden te krijgen of je intuïtieve antwoorden te verhelderen, gebruik ze dan. Als spiertesten een kruk wordt die de antwoorden beïnvloeden of verdraaien, dan dient het niet langer een deugdelijk doel.

Je zou vooral op moeten passen dat je niet afhankelijk wordt van een hulpmiddel, zodat je niet zo afhankelijk wordt van een hulpmiddel dat je bang wordt om beslissingen te nemen zonder het hulpmiddel te gebruiken. Je kunt spiritueel gewoon niet groeien, als jij al je beslissingen neemt die gebaseerd zijn op spiertesten of enig ander hulpmiddel.