Het verschil tussen het Heilige Christuszelf en de IK BEN Aanwezigheid

ONDERWERPEN: Jouw spirituele identiteit – jouw Godvlam heeft een kristallijnen structuur – je spirituele oorsprong vergeten – de rol van het Christuszelf – directe gemeenschap met je IK BEN Aanwezigheid – de Aanwezigheid zijn – één is hoger dan communie

Vraag: Geliefde Jezus, Wanneer je bezig bent met innerlijke visie/gemeenschap, hoe weet je dan het verschil tussen het Heilige Christuszelf en de IK BEN Aanwezigheid? Ik begrijp dat het Christuszelf de bemiddelaar is tussen het lagere zelf en onze IK BEN Aanwezigheid. Sommigen verwijzen naar het het Christuszelf als het hogere zelf. Is dit juist, en als dat zo is, hoe moeten we dan de IK BEN Aanwezigheid, het Godzelf noemen? Zou je me alsjeblieft een meer begrip kunnen geven van deze twee termen/concepten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het zou correct zijn als jij het hogere zelf je Christuszelf noemt en je het Godzelf of het spirituele zelf de IK BEN Aanwezigheid.

Toen je spirituele ouders je levensstroom hebben geschapen, hebben ze jouw IK BEN Aanwezigheid geschapen. Dit is het deel van jou dat de unieke individualiteit verankert waar jij mee begiftigd werd door jouw spirituele ouders. Het heet de IK BEN Aanwezigheid, omdat het jouw individualiteit verankert en jou maakt tot wie jij bent.

Je IK BEN Aanwezigheid als een spirituele vlam kan worden beschouwd, maar het is meer een elektronisch vuur dan een gewoon vuur. Jouw Godvlam heeft een unieke structuur die lijkt op een kristal, alleen wordt die niet gemaakt van materie, maar van vibrerende, pulserende energie. Wanneer het zuivere licht van God door de kristallijnen structuur van je Godvlam heen schijnt, wordt die gevormd en gekleurd met jouw unieke individualiteit. Dat degradeert het licht van God niet; dat licht wordt gewoon geïndividualiseerd.

Je IK BEN Aanwezigheid wordt constant verankerd op de hogere niveaus van het spirituele rijk. Op het niveau van je IK BEN Aanwezigheid kun je de lagere rijken ervaren, waaronder de materiële wereld, als observator van buitenaf. Voor de meeste levensstromen die door God zijn geschapen, is het echter niet voldoende om het leven simpelweg van buitenaf observeren. Ze willen het leven ook van binnenuit ervaren. Dat is eigenlijk de reden waarom God individualisaties van zichzelf heeft geschapen. God wil zijn schepping van binnenuit ervaren. Hij doet dat door zijn zonen en dochters.

Op een bepaald moment besloot jouw IK BEN Aanwezigheid naar een lager niveau van Gods schepping af te dalen en het leven op dat niveau te ervaren. Om dat te doen, heeft de Aanwezigheid een verlengstuk van zichzelf geschapen, wat wij de Bewuste Jij noemen. De Bewuste Jij heeft toen wat veel mensen de ziel noemen, geschapen, maar wat ik liever het viervoudige voertuig of voertuig van de ziel noem. Met dit voertuig kan de Bewuste Jij iets uitwisselen met het fysieke lichaam.

Veel levensstromen zijn naar de lagere rijken afgedaald en verblijven daar nog steeds. Een aantal moedige zielen is echter naar het laagste rijk afgedaald dat door God is geschapen, namelijk het materiële universum. Wanneer je het materiële rijk binnengaat, ga je een rijk in met lagere vibraties dan het spirituele rijk. In het spirituele rijk is het gemakkelijk te zien dat alles uit een hogere realiteit is ontstaan. Omdat het materiële rijk het nieuwste deel van Gods schepping is, is het nog niet naar het niveau van vibratie gestegen waarop het mogelijk is om materiële energie als een verlengstuk van God te zien. Daarom loopt de levensstroom het risico om haar spirituele oorsprong te vergeten wanneer ze naar het materiële rijk afdaalt.

Een levensstroom in het materiële rijk kan zich haar spirituele oorsprong alleen maar herinneren door een directe innerlijke ervaring, omdat er weinig in de buitenwereld is wat de ziel herinnert aan de spirituele werkelijkheid die achter de materiële verschijnselen zit. Deze ervaring kan alleen maar plaatsvinden wanneer de Bewuste Jij uit het viervoudige voertuig stapt en zichzelf direct als zuiver gewaarzijn ervaart en zo beseft dat jij niet dat lagere voertuig bent.

Zoals ik overal op deze website uitleg, zijn er inderdaad veel zielen afgedaald naar een lagere bewustzijnsstaat waarin zij hun spirituele oorsprong zijn vergeten. Om te voorkomen dat deze levensstromen verloren gaan, hebben de geascendeerde meesters elke levensstroom een bemiddelaar gestuurd, een leraar, een trooster, namelijk het Christuszelf. Jouw Christuszelf kan als een engel worden gezien die de taak heeft jou te helpen het bewuste contact met jouw IK BEN Aanwezigheid te herstellen. Met andere woorden, jouw Christuszelf was oorspronkelijk geen onderdeel van jouw levensstroom. Het is een helper die van buitenaf komt en dit wezen heeft een persoonlijkheid en individualiteit die anders is dan de individualiteit die in jouw IK BEN Aanwezigheid verankerd zit. Vanzelfsprekend is je Christuszelf aangepast aan jouw individualiteit, maar is er niet identiek aan.

Wanneer je innerlijke gemeenschap begint te krijgen, krijg je eerst gemeenschap met je Christuszelf. In het begin ervaar je dit in de vorm van intuïtieve inzichten. Dit zal vaak als een gevoel komen van dat iets dat wat je in een boek leest, correct is en op jou van toepassing. Naarmate je gemeenschap duidelijker wordt, zul je op den duur het zachte stemmetje van je Christuszelf in je hart horen of voelen. Dit is geen fysieke stem, een hoorbare stem, maar een innerlijke stem. Maar toch zul je die als een stem herkennen die tegen je spreekt van ergens buiten je bewuste geest.

Naarmate je groeit op het spirituele pad, kun je door het proces heengaan van een alchemistisch huwelijk, waardoor je spirituele eenheid met je Christuszelf krijgt. Maar toch is dat Christuszelf nog van je gescheiden, net zoals je huwelijkspartner anders is dan jij, hoewel je een groot gevoel van eenheid met je echtgenoot kunt hebben.

Jouw Christuszelf kan je aanwijzingen van binnenuit geven, of het kan aanwijzingen van je IK BEN Aanwezigheid doorgeven. Je zou misschien kunnen zeggen dat je Christuszelf handelt als een vertaler van de aanwijzingen van je Aanwezigheid die je met je uiterlijke geest niet rechtstreeks kunt horen of begrijpen. Dus naarmate jij je afstemming verbetert, moet je in staat zijn om een aanwijzing van je Christuszelf en een aanwijzing van je Aanwezigheid te herkennen. Dit kan je het gevoel geven dat je de stem van je Aanwezigheid hoort.

Naarmate je verder komt op de hogere niveaus van het pad, kun je op den duur een directe verbinding krijgen met je IK BEN Aanwezigheid. Veel mensen hebben een beetje contact met de Aanwezigheid, maar de meeste mensen slagen er niet te zien wat het is. Eén van de redenen is dat het gemakkelijk is om de stem van je Christuszelf te herkennen, omdat het als een stem van buitenaf bij je komt. De reden is dat je IK BEN Aanwezigheid niet buiten je is of anders dan jij. Dat ben jij. Het is jouw Zelf.

Je zou misschien kunnen zeggen dat je geen directe communicatie met je IK BEN Aanwezigheid kunt krijgen, omdat communicatie afstand betekent. Om contact te maken met jouw Aanwezigheid moet je het sterfelijke identiteitsgevoel opgeven en te boven komen. Je geeft de uiterlijke persoonlijkheid op die je in vele incarnaties in het materiële universum hebt geschapen. Je overwint het gevoel van gescheidenheid, zodat jij je begint te vereenzelvigen met de Aanwezigheid. Dan kan de Aanwezigheid dan door jou heen handelen. Je bent letterlijk de Aanwezigheid in actie op deze wereld. Dan kun je net als mij zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één.” Wanneer je dit eenzijn bereikt, ben je technisch gezien niet tegen de Aanwezigheid aan het spreken – jij bent de Aanwezigheid.

Je zou misschien kunnen zeggen dat wanneer je Christuszelf je een aanwijzing geeft, je het als komend van een bron buiten jou ervaart. Daarom moet je de beslissing nemen of je acht wilt slaan op die stem. De impulsen van je IK BEN Aanwezigheid komen niet van een bron buiten je af en daarom is er geen ruimte om een beslissing te nemen. Je zou misschien kunnen zeggen dat hoewel er ruimte is tussen jou en je Christuszelf, er geen ruimte zit tussen jou en je IK BEN Aanwezigheid in actie. Om de Aanwezigheid in actie te zijn, moet je de wil van jouw ego en uiterlijke persoonlijkheid overdragen aan de hogere wil van God zelf. Je moet beslissen te zijn wie je echt bent in plaats van wie je geest denkt dat je bent.

Ik besef dat het moeilijk is om het op intellectueel niveau te begrijpen en de reden is dat het intellect altijd in lineaire termen denkt. Daarom wil hij gescheidenheid of afstand zien tussen jouw levensstroom en de IK BEN Aanwezigheid. Zolang je in lineaire termen en in termen van gescheidenheid denkt, zul je het moeilijk vinden om je te verbinden met je IK BEN Aanwezigheid. Je moet in andere termen gaan denken en zien dat je levensstroom misschien niet door ruimte van je Aanwezigheid wordt gescheiden. Je levensstroom is meer een golf die niet van de oceaan wordt gescheiden, maar simpelweg een manifestatie van de oceaan.