Onderscheidingsvermogen en de dualistische geest

ONDERWERPEN: Geen automatische of laatste oplossing – je moet altijd je onderscheidingsvermogen gebruiken – geen laatste uitdrukkingsvorm van de waarheid – altijd diepere inzichten – groei gaat altijd door – gebruik je huidige religie als fundament, maar ga op zoek naar diepgaandere inzichten – kijk verder dan de belangrijkste leringen – jouw ego wil dat jij je geest afsluit

Vraag: Hoe kun je de kracht van het onderscheidingsvermogen activeren, wanneer het dualistische denken altijd tussenbeide komt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Hoe kun je de kracht van onderscheidingsvermogen activeren, wanneer het menselijke denken tussenbeide komt? Er zijn veel hulpmiddelen die je kunnen helpen dit te doen en sommige worden beschreven in de Transcendence Toolbox. Laat me een paar noemen die niet ergens anders staan.

Het kan heel nuttig voor je zijn om te beginnen met een bepaalde kijk op de wereld, een bepaalde aanpak van het leven, te krijgen. Als onderdeel van deze benadering, moedig ik je aan om gewoon het feit te erkennen dat jij, zolang je in het materiële universum bent, altijd restanten van het lagere bewustzijn of het dualistische denken houdt. Daarom moet je het onvolwassen idee laten varen dat er een of andere automatische of allerlaatste oplossing is waardoor je permanent bevrijd wordt van de noodzaak om onderscheid tussen goed en fout te maken. Zolang dit universum in een onvolmaakte staat is, heb je onderscheidingsvermogen nodig, zelfs nadat je een hoge mate van Christusschap hebt bereikt.

Het zal ook nuttig zijn om het feit te erkennen dat er in het materiële universum niet zoiets bestaat als een absolute of allerlaatste uitdrukkingsvorm van de waarheid. Daarom moet je het idee opgeven dat je een absoluut of onbetwijfelbaar geloofssysteem of doctrine moet vinden. Erken in plaats daarvan het feit dat je een pad volgt waarop je steeds meer diepere inzichten krijgt in de ware aard van het leven en God. Ik kan je ervan verzekeren dat jij, terwijl je in dit universum bent, altijd een diepgaander inzicht in de waarheid kunt vinden. Ik kan je deze verzekering geven, omdat zelfs ik niet beweer dat ik het totale inzicht in God en Gods waarheid heb gekregen.

Heel veel mensen hebben het beeld dat ze verdwaald zijn en dat zij iets in de buitenwereld moeten vinden wat hen zal redden. Daarom denken ze dat hun zoektocht, als zij eenmaal iets in de buitenwereld hebben gevonden, wat ze vaak zien als een specifiek geloofssysteem of religie, voorbij is.

Waartoe ik je aanmoedig te beseffen, is dat groei altijd verder gaat en het nooit tot staan komt in dit universum. Blijf daarom altijd zoeken naar een dieper inzicht dan je momenteel hebt. Zoek niet naar het allerhoogste of absolute inzicht. Zoek het inzicht dat je zal helpen om de volgende stap op je persoonlijke pad te nemen. Nadat je die stap hebt gedaan, ben jij eraan toe om zelfs nog een hoger inzicht te krijgen.

Nadat je deze nieuwe benadering van het leven hebt gekregen, doe je een oprechte poging om je persoonlijke Christusschap aan te nemen, zoals elders op de website wordt beschreven. Ik begrijp dat dit proces in het begin overweldigend kan lijken of verwarrend. Daarom stel ik voor dat je een bepaald geloofssysteem als fundament voor jouw zoektocht gebruikt. Bijvoorbeeld als je momenteel christen bent, gebruik dan de christelijke Bijbelboeken als je peillood of leidraad. In plaats van de Bijbelboeken als absoluut te zien en in plaats van vast te houden aan een letterlijke of fundamentalistische interpretatie van de Bijbelboeken, laat jij echter je hogere zelf jou diepgaander inzicht geven in de betekenis van de Bijbelboeken.

Met andere woorden, ik stel je niet voor om een identiteitscrisis te krijgen en alles overboord te gooien waar je tot nu toe in hebt geloofd. Ik stel je voor om je geest open te stellen voor een diepgaander inzicht in jouw huidige geloofssysteem en dat dan als fundament te gebruiken voor een voortdurende, nooit eindigende groei in begrip.

Naarmate je blijft groeien door inzichten, kun jij misschien je voordeel doen met het bestuderen van spirituele leringen die geen onderdeel vormen van jouw huidige geloofssysteem. Als jij je vanuit je innerlijk gedreven voelt om dat te doen, durf dan die ingeving te volgen en sluit je geest niet af voor die innerlijke leiding. Je zou bijvoorbeeld misschien kunnen erkennen dat er door de eeuwen heen een aantal christelijke mystici zijn geweest. Durf een paar van hun geschriften te bestuderen.

Wees je ervan bewust dat het allereerste wapen van het dualistische denken is om jou op de een of andere manier, vaak uit angst en twijfel, vast te laten houden aan je huidige overtuigingen. Het dualistische denken wil jou in je mentale gevangenis houden waarin je niet kunt groeien. Je hogere geest en je spirituele leraren, waaronder ik, willen altijd dat jij verder gaat naar diepere inzichten over het leven.

Het is allemaal een kwestie van welke weg jij besluit te volgen. Volg je de weg die de mens goed toe lijkt, de weg van gehechtheid, angst en een gesloten geest. Die weg zorgt ervoor dat mensen denken dat de weg naar verlossing door een uiterlijke organisatie of doctrine gaat. Of volg je de ware weg, de weg naar een steeds toenemend inzicht door persoonlijk Christusschap.