Je kunt pas van jezelf houden als jij jezelf kent

ONDERWERPEN: de relatie begrijpen tussen de IK BEN Aanwezigheid, ziel en Bewuste Jij – de ziel kan niet van zichzelf houden – alleen de Bewuste Jij kan onvoorwaardelijke liefde ervaren – de Bewuste Jij kan zich vereenzelvigen met alles waar ze voor kiest – om van jezelf te houden, moet jij weten wie jij bent

Vraag: Wanneer de ziel zich voor het eerst van de IK BEN Aanwezigheid afscheidt, bouwt ze haar ego op, het ego rondom zichzelf op. Hoe kan ze leren van zichzelf te houden, zodat ze weer één met haar IK BEN Aanwezigheid kan worden? Waarom is het voor ons allemaal zo moeilijk van onszelf te leren houden, voordat wij kunnen leren van iemand anders te houden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het zou nuttig zijn om onderscheid tussen de ziel en jou aan te brengen. De ziel is een voertuig dat je reis naar het materiële universum mogelijk maakt. De ziel stelt je in staat om met het fysieke lichaam en de verdichte energie ervan te communiceren. Toch wordt in veel voorgaande leringen en in veel leringen over spiritualiteit en de psychologie de term ‘ziel’ als een heel algemeen begrip gebruikt en soms wordt aangenomen dat mensen de aard van de ziel begrijpen. Maar de ziel heeft verschillende aspecten en jij bent meer dan jouw ziel, hoewel veel mensen – zelfs veel spirituele mensen – aannemen dat de ziel de totaliteit van hun wezen vormt.

Jullie kennen allemaal met het concept de IK BEN Aanwezigheid als het hogere zelf en sommige mensen denken dat de IK BEN Aanwezigheid deel van hun ziel uitmaakt, maar dat is niet zo. De ziel wordt uit de lagere energie van het fysieke rijk gemaakt, terwijl de IK BEN Aanwezigheid uit de hogere vibraties van de spirituele wereld wordt gemaakt en nooit beneden het niveau van de geestelijke octaven daalt. Dus wanneer je het concept IK BEN Aanwezigheid begrijpt, kun je begrijpen dat de IK BEN Aanwezigheid verder weg en boven de ziel staat. De IK BEN Aanwezigheid daalt echter niet maar de lagere vibraties af. Niet de IK BEN Aanwezigheid kwam in het dualiteitsbewustzijn terecht en eerlijk gezegd was wat de meeste mensen ziel noemen, nog niet in leven geroepen, want de ziel werd in leven geroepen om je reis naar de lagere vibraties van het materiële universum en ook het dualiteitsbewustzijn mogelijk te maken.

Dus wat was het dan dat besloot van de vrucht van de kennis van relatief goed en kwaad te eten? Niet de IK BEN Aanwezigheid, want hoe kan de IK BEN Aanwezigheid ooit vallen? Ook niet het Christuszelf, want de Christus is altijd één met de Vader. Dus moet er een ander deel van jou zijn dat niet het lagere voertuig van de ziel is, noch de IK BEN Aanwezigheid. En dat deel van jou is wat jou echt je zelfgevoel geeft. Moeder Maria bespreekt dit uitgebreid in haar boek en zij noemt dat deel van jou dat bewuste keuzes maakt de ‘Bewuste Jij’. Het is de zetel van jouw vrije wil en dat deel van jou nam het besluit met het dualiteitsbewustzijn te experimenteren.

Nu terug naar je vraag. We zouden kunnen zeggen dat de ziel nooit echt zal leren van zichzelf te houden, want de ziel is een voertuig voor je reis in het lagere rijk en in het lagere rijk kan niets Gods onvoorwaardelijke liefde echt accepteren. Dus de ziel kan het concept onvoorwaardelijke liefde niet waarachtig doorgronden, maar de Bewuste Jij wel.

Je moet nadenken over de Bewuste Jij en wat het is. Als je hierover nadenkt, ga je het geleidelijk aan begrijpen dat je meer dan alleen je ziel bent. En de unieke eigenschap van de Bewuste Jij is dat hij het vermogen bezit om zich met alles wat hij uitkiest, te identificeren. Hij is de zetel van je vrije wil, dus kan hij besluiten zich te identificeren met wat hij werkelijk is: een zoon of dochter van God, een medeschepper met God. Of hij kiest ervoor zich met een sterfelijk mens te identificeren, misschien zelfs een zondaar die het niet waard is God te benaderen.

In feite kan de Bewuste Jij zich met een steen of boom vereenzelvigen. Of hij kan denken dat hij Jezus Christus, of Napoleon of nog een ander wezen is. En je ziet inderdaad mensen in psychiatrische inrichtingen die zich sterk met een persoon, die ze niet zijn, vereenzelvigd hebben en dit laat je de bekwaamheid van de Bewuste Jij zien om zich met alles te vereenzelvigen, omdat hij vrije wil heeft en onbeperkte verbeeldingskracht.

Je kunt de ziel dus niet leren van zichzelf te houden of van jou te houden. Je moet contact met de Bewuste Jij maken. Maar hoe kun jij in contact met de Bewuste Jij komen – omdat jij de Bewuste Jij bent en dit moet je inzien.

Wanneer wij jullie een concept geven, zoals de IK BEN Aanwezigheid, is het gemakkelijk voor jou om die IK BEN Aanwezigheid boven en verder van je af te zien, als van jou gescheiden. En in zekere zin is dit ook waar, want als je in het dualiteitsbewustzijn bent, bevind jij je op een lager trillingsniveau dan jouw IK BEN Aanwezigheid. Maar de Bewuste Jij kan zichzelf volledig met de IK BEN Aanwezigheid vereenzelvigen. En dan zeg je: ”Ik en mijn Vader zijn één!”

Mijn punt is dat, voordat jij kunt leren van jezelf te houden, jij jezelf moet leren kennen. Jij moet de Bewuste Jij leren kennen. En dan moet je beseffen dat de Bewuste Jij de zetel van jouw vrije wil is en dat jij de keuze moet maken hoe jij jezelf wilt zien.

Als jij je met de ziel vereenzelvigt, die het lagere voertuig is, zul je niet van jezelf kunnen houden, omdat de ziel, zoals ik zei, Gods onvoorwaardelijke liefde niet kan bevatten. En enkel die liefde, de volmaakte liefde, die alle angst uitbant, geeft jou het gevoel dat jij Gods liefde waard bent. En daarom kun je, alleen dan, Gods liefde accepteren.

Dus, als je hierover nadenkt en gaat beseffen wie jij echt bent als bewust wezen dat keuzes maakt, kun je geleidelijk aan gaan inzien dat jij, om van jezelf te houden, moet accepteren wie jij bent, namelijk een individualisatie van God. En enkel door ervoor te kiezen te erkennen wie je bent, kun jij accepteren dat jij, omdat je uit Gods Wezen geschapen bent, Gods liefde waard bent. En alleen dan kun je aannemen dat Gods liefde werkelijk onvoorwaardelijk is. En alleen dan kun jij je afscheiden van elke vereenzelviging met de lagere voertuigen, hetzij de ziel, het ego, het menselijke denken of het fysieke lichaam, of zelfs de dingen op deze wereld.

Dus denk hierover na en bestudeer de totale lering van Moeder Maria, die zo diep en in detail hierop ingaat dat het alles ver ontstijgt wat ooit over dit onderwerp is uitgegeven – en daarom te ingewikkeld is om er nu op in te gaan.