Tegenspraken in het Evangelie van Johannes

ONDERWERPEN: voorbeeld van Christusbewustzijn – niemand komt tot de Vader als hij geen Christusbewustzijn heeft – afgoderij van Jezus

Vraag: Dus de mens die belast is met mijn Bijbelstudie leest met het Vers uit Johannes voor

“Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot Mij dan door de Vader.”

Dit is het eerste Vers dat alle christenen gebruiken om te bewijzen dat Jezus de enige weg is naar de Vader. Ik zou graag wat meer inzicht in deze Waarheid krijgen van wat Jezus daar zegt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kwam door mijn voorbeeld aantonen wat mensen kunnen bereiken die het Christusbewustzijn belichamen. Wanneer je het Christusbewustzijn belichaamt, vereenzelvig jij je volledig met die bewustzijnsstaat. Dan zeg je niet meer: “Ik heb de weg, de waarheid en het Leven gevonden”, omdat je dan zegt dat er nog steeds afstand ligt tussen jou en de waarheid zit. Wanneer je waarachtig het Christusbewustzijn belichaamt, ben jij die waarheid. Dan is de enig logische verklaring precies wat ik gezegd heb: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”

De verklaring dat niemand tot de Vader komt dan door mij, moet ook in deze context gezien worden. Ik verwees niet naar de uiterlijke persoon Jezus Christus. Ik verwees naar het Christusbewustzijn. Niemand komt tot de Vader, niemand kan naar het bruiloftsfeest gaan, niemand kan het koninkrijk van God betreden, zonder het bruiloftskleed van het Christusbewustzijn. Opnieuw, ik had me volledig vereenzelvigd met het Christusbewustzijn en daarom heb ik gezegd wat ik zei.

Je hebt nu de waarheid. Toch moet ik je waarschuwen dat veel christenen niet bereid zullen zijn die waarheid te accepteren. Omdat zij als ze hun afgoderij van mij los zouden laten en erkennen dat ze dezelfde bewustzijnsstaat kunnen bereiken, de verantwoording voor hun leven en verlossing moeten nemen. Het komt deze mensen veel beter uit om die overtuiging te houden dat ik hen zal redden, zolang zij mij maar tot hun Heer en Verlosser verklaren.

Maar maak je niet al te druk om deze levensstromen. Ze zijn wie ze zijn op het huidige moment en ze zullen niet bereid zijn om hun geest open te stellen tot ze een hoger niveau van spirituele volwassenheid bereiken. Kijk gewoon naar hen als kinderen die er nog niet aan toe zijn om de verantwoording van een volwassen spirituele zoeker te erkennen.