De Bijbelcodes

ONDERWERPEN: Waarom zou je in oude tijden een code verbergen die pas in het computer tijdperk kan worden geïnterpreteerd? – waarom kan God tegenwoordig geen openbaringen geven? – met progressieve openbaringen heb je geen code nodig – elke lering kun je op verschillende niveaus begrijpen – de droom van een mechanische verlossing – de codes die gevonden zijn, zijn codes die in de computer zijn geprogrammeerd – bestaat er een Bijbelcode wanneer niemand ernaar kijkt?

Vraag 1: Zijn de Bijbelcodes in het boek Thora echt?

Vraag 2: Iedereen lijkt een hoop drukte te maken over een code die gevonden werd in de originele Hebreeuwse editie van het Oude Testament, of de Thora. Is deze code echt? Voorspelt die eigenlijk gebeurtenissen op aarde? Bevat die de enig mogelijke uitkomst of diverse mogelijke uitkomsten? En heeft God of hebben buitenaardse wezens ze daar geplaatst?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Stel jezelf een paar vragen. Waarom zou God een code in een spirituele lering verbergen die oorspronkelijk werd gegeven als rechtstreekse openbaring en die van mond tot mond werd doorgegeven. Waarom een code toevoegen die pas duizenden jaren later geïnterpreteerd zou kunnen worden wanneer mensen computers hebben uitgevonden?

Om zo’n code te geloven, moet je geloven dat God, hoewel hij de mensheid zogenaamd de Bijbel had gegeven als resultaat van rechtstreekse openbaringen, op een of andere manier de vaardigheid moet hebben verloren om een directe openbaring te geven nadat de Bijbel werd gegeven. Met andere woorden, God moet geweten hebben dat hij maar één keer de kans zou krijgen om mensen een directe openbaring te geven en daarom een code moest toevoegen die mensen later zouden kunnen interpreteren, wanneer ze computers zouden hebben, maar geen directe openbaringen.

Wanneer je hierover nadenkt, lijkt het gewoon onzin. God is almachtig, dus God kan nooit de vaardigheid verliezen om met mensen te communiceren. Dus waarom zou God een code toevoegen aan een communicatie die duizenden jaren eerder werd gegeven om een boodschap over te brengen die hij net zo goed tegenwoordig door directe openbaring zou kunnen overbrengen? Wanneer je echt de waarheid over progressieve openbaringen begreep, die al veel langer bestaan dan de geschreven geschiedenis en door zal gaan tot in de oneindige toekomst, er echt geen behoefte aan een verborgen code in de Bijbel is.

Het is volkomen waar dat elke willekeurige spirituele lering op veel verschillende niveaus geïnterpreteerd kan worden. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het gezegde:

Maar zonder parabel sprak hij niet tot hen: en wanneer ze alleen waren, verklaarde hij alles aan zijn discipelen. (Marcus 4:34)

Dus er zijn verschillende niveaus van inzicht in mijn leringen die overeenkomen met verschillende niveaus van spirituele volwassenheid. Niettemin neemt het verborgen inzicht niet de vorm aan van een code die alleen maar door een computer kan worden geïnterpreteerd. Dat neemt de vorm van leringen aan die het dualistische denken niet begrijpt. De echte betekenis kan enkel ontsloten worden wanneer de student zijn of haar bewustzijn verhoogt boven het niveau van het dualistische denken en contact maakt met zijn of haar Christuszelf.

Waarom deze plotselinge belangstelling voor en ontdekking van de zogenaamde Bijbelcode? Dit komt gedeeltelijk doordat het bewustzijn van de mensheid wordt verhoogd, waardoor mensen gemakkelijker verborgen patronen herkennen. Ik heb hier al elders op gereageerd.

Een ander deel van de verklaring is echter dat sinds de zondeval sommige mensen naar een mechanische manier voor verlossing gezocht hebben. Deze mensen houden van computers, die in tegenstelling tot het populaire geloof, totaal mechanische apparaten zijn en nooit enig echte intelligentie zullen bereiken. Een computer kan alleen maar mechanische patronen herkennen, maar het Christusschap kan niet op een mechanische manier bereikt worden – hoewel veel verkeerde leraren je willen laten geloven dat dit mogelijk is. Dit is de manier die de mens goed toe lijkt, maar waarvan het einde de doodlopende weg is. (Spreuken 14:12).

Het is gewoon een feit dat de computer er geen echte informatie uit kan halen. Die kan enkel een literair werk analyseren en vergelijken met de waarden die door de programmeur in de computer zijn geprogrammeerd. Dus de soort codes die in de Bijbel gevonden kunnen worden, zullen bepaald worden door waar de bediener naar zoekt. Dit lijkt heel erg op wat al door de kwantumfysici is ontdekt, namelijk dat het bewustzijn van de observator onvermijdelijk de observatie beïnvloedt.

De waarheid van deze ‘ontdekking’ is dat zolang mensen gevangenzitten in het dualistische denken, zij de neiging hebben om te zien wat ze willen zien. Enkel wanneer je de dualiteit ontstijgt en de echte visie van de Christusgeest bereikt, zie je wat echt is.

In werkelijkheid kun je in bijna elk literair werk van voldoende lengte en complexiteit een soort code of patroon ontdekken. Maar zoals de kwantumfysici vragen: “Is de wereld echt daar wanneer niemand kijkt?” Op dezelfde manier zou je misschien kunnen vragen: “Is de Bijbelcode er echt wanneer niemand kijkt?”

Er zijn trouwens bepaalde literaire werken waaraan de auteur opzettelijk een cijfercode heeft toegevoegd. Dit werd in maatschappijen gedaan waarin vervolging door kerk of staat het gevaarlijk voor de auteur maakte om bepaalde informatie te onthullen. Daarom werd die informatie in een code bewaard die enkel door degenen gelezen kon worden die de sleutel hadden. Voorbeelden hiervan zijn de werken van Francis Bacon en Shakespeare. Maar zoals ik echter al uitgelegd heb, heeft God geen behoefte aan dergelijke codes. God en de geascendeerde meesters kunnen op elk moment directe openbaringen gebruiken om onze boodschappen over te brengen.