Adam en Eva uit de Hof van Eden

ONDERWERPEN: De genetica heeft bewezen dat twee mensen niet de ouders van de mensheid kunnen zijn – óf de Bijbel ontkennen, óf de wetenschap – altijd het Christusperspectief boven de twee uitersten – Adam en Eva niet de enige mensen in Eden – archetypes – Eden was een mysterieschool – geen incest

Vraag: Vond er incest plaats in Eden om de aarde te bevolken nadat Adam en Eva uit de tuin werden verdreven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een heel intelligente en logische vraag waar degenen die erop staan dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is of dat het letterlijk geïnterpreteerd moet worden, dat óf over het hoofd zien, óf weigeren over na te denken.

Genesis 4 maakt duidelijk dat Adam en Eva drie kinderen hadden en het waren allemaal jongens. Dus als Adam en Eva echt de eerste mensen waren en de enige mensen in de Hof, hoe konden hun drie kinderen dan kinderen krijgen? Genesis 4 zegt:

16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.
17 Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon.

25 Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, “want,” zei ze, “God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.”
26 Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.

Wie was Kaïns vrouw en waar kwam zij vandaan? Voor wie heeft Kaïn een stad gebouwd; voor zichzelf, zijn vrouw en Enoch? Wie was Sets vrouw en waar kwam zij vandaan?

Het is logisch dat Adam en Eva op geen enkele manier de ouders van de mensheid zouden kunnen zijn als ze alleen maar zonen kregen en er geen andere mensen op de planeet waren. Gezien wat je weet tegenwoordig over de genetica, is het gewoon niet mogelijk dat twee mensen de ouders van het hele menselijke ras zouden kunnen zijn. De genenplas zou te eng zijn geweest en het onvermijdelijke gevolg zou zijn dat er degeneratieve geboorteafwijkingen zouden zijn geweest die binnen een paar generaties geleid zouden hebben tot het uitsterven van het ras.

Dus als je blijft volhouden dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is en dat ze letterlijk geïnterpreteerd moet worden, kun je dit niet uitleggen. Je moet, óf de Bijbel ontkennen, óf de biologische gevolgen. Dit is trouwens gebeurd sinds de geboorte van de wetenschap, namelijk dat mensen zijn gedwongen om één of twee uitersten te kiezen. Het ene is je vastklampen aan de onfeilbaarheid van de Bijbel en alle bewijs ontkennen die tegengesteld is aan het materialisme en elk bewijs negeren dat er een spirituele kant aan het leven zit.

Ik hoop dat deze website mensen toont dat er een alternatief is voor deze dualistische uitersten. Het alternatief is de Christusgeest die je in staat stelt de middenweg te zien die boven de beide extremen staat.

In dit geval is het een feit dat Adam en Eva niet de enige mensen waren op aarde en dat ze niet de enige levensstromen waren die uit de Hof van Eden weg moesten. Het verhaal van Adam en Eva is niet het allereerste begin van het menselijke leven op aarde. Adam en Eva moeten worden bezien als archetypes en hun verhaal vertelt gewoon het verhaal van een hele evolutie van levensstromen. Deze levensstromen daalden eerst af naar een spirituele school, die geïllustreerd wordt als de Hof van Eden. De God in die hof was een spirituele leraar met de naam Lord Maitreya. De hof bestond uit een rijk van hogere vibraties die niet zichtbaar zijn voor de fysieke zintuigen van menselijke wezens.

Zoals ik uitleg, bestaat de materiële wereld uit vier niveaus van vibratie. De Hof van Eden was in wat wij het etherische of identiteitsrijk noemen. Slechts een paar mensen vervielen tot de lagere bewustzijnsstaat. Anderen ascendeerden vanuit de hof. Degenen die vielen, verlaagden de vibratie van hun bewustzijn tot ze de hof niet meer konden zien. Ze namen vervolgens het dichtere fysieke lichaam aan dat mensen tegenwoordig dragen.

Zoals ik gezegd heb, was er een aantal levensstromen dat tegelijkertijd viel. Toch leefden er al miljoenen mensen in het materiële frequentiespectrum. Met deze mensen trouwden de zonen van Adam en Eva en kregen kinderen. Omdat deze mensen al ver beneden het niveau van het Christusbewustzijn waren gedaald, versnelde die huwelijken eigenlijk de afdaling in bewustzijnsstaat van de mensen die uit de hof vielen. Dat heeft het proces versneld om te vergeten wat hun spirituele oorsprong was.

Dus het korte antwoord is dat er geen sprake was van incest en de reden was dat er veel levensstromen waren die vielen en ze vielen naar een frequentiespectrum dat al door mensen werd bewoond met wie zij konden trouwen. Vanzelfsprekend is dit antwoord niet acceptabel voor orthodoxe christenen of materiële wetenschappers. Toch is het een feit.