Meer dan tien geboden?

ONDERWERPEN: Eerste stel geboden werden op liefde gebaseerd – Mozes werd boos – Mozes had psychologische problemen – tweede stel geboden voor de op angst gebaseerde denkwijze – Jezus had een aanpak die op liefde werd gebaseerd – God werkt door mensen

Vraag: Dank je voor het beantwoorden van mijn vraag. Ik heb gehoord dat er meer geboden waren dan die door Mozes gegeven werden, is dat waar? Als dat waar is, wat zijn die dan en heeft God zelf eigenlijk op stenen tafelen geschreven zoals in de film te zien is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Toen Mozes de eerste keer de berg opging, ontving hij een stel geboden die een hogere wet vertegenwoordigden, een hogere relatie tussen God en de mens. Die kwamen erop neer dat de mensen de angst moesten transcenderen van hun op angst gebaseerd benadering van God en leren om God met liefde te benaderen. Ze moesten ook leren op alle situaties op deze wereld met liefde te reageren.

Terwijl Mozes van de berg aan afdaalde, zag hij mensen rond het gouden kalf dansen, wat natuurlijk symbool staat voor de op angst gebaseerde benadering van religie in de buitenwereld die ervoor zorgt dat mensen een afgod uit deze wereld aanbidden in plaats van naar de echte God te kijken die boven de wereld van vorm staat. Met andere woorden, wanneer mensen een beeld in de buitenwereld van God creëren en dat als God gaan aanbidden, kunnen ze geen contact maken met de echte God die boven alle vormen staat.

Toen Mozes dit zag, werd hij boos. Hij besloot dat de mensen nog niet toe waren aan de wet die hij hen kwam brengen. Hoewel dit een juiste inschatting was, begreep Mozes nog niet helemaal dat je altijd een lering geeft die hoger is dan waar de mensen aan toe zijn, omdat het de bedoeling is om mensen aan te moedigen hogerop in bewustzijn te komen. Daarom was Mozes’ boosheid niet nodig of gerechtvaardigd. Het was het gevolg van onopgeloste psychische problemen van de kant van Mozes en het toont aan dat zelfs wanneer iemand als profeet van de Heer dient, hij/zij nog bepaalde onopgeloste aspecten in zijn/haar psyche kan hebben. Dit kan ervoor zorgen dat iemand het hoogste potentieel voor zijn of haar spirituele missie niet aangrijpt. Dus omdat Mozes boos werd, vernietigde hij de tafelen waarop de hogere wet stond.

Mozes’ boosheid was de belangrijkste reden dat God hem nooit het beloofde land liet betreden. Opnieuw, de spirituele interpretatie is dat het beloofde land symbool staat voor een hogere bewustzijnsstaat, namelijk wat ik het Christusbewustzijn noem. Je kunt gewoon niet die bewustzijnsstaat ingaan, zolang je nog onopgeloste psychische problemen hebt die je aan het dualistische denken, het ego en de dingen van deze wereld, vasthouden. Ik kan je zeggen dat Mozes niet geascendeerd is na zijn incarnatie als Mozes. Hij moest nog diverse incarnaties terugkomen voor hij de macht van God met de wijsheid en liefde van God in evenwicht had leren brengen, zodat hij evenwichtiger en vrolijker werd.

Nadat hij de op liefde gebaseerde wet had vernietigd, beklom Mozes de berg weer en smeekte God om de mensen een wet te geven die meer bij hun huidige bewustzijnsstaat paste. God gaf toe en daarom ontving Mozes een stel geboden, een stel duidelijk omschreven gedragsregels. De regels waren in essentie niet anders dan de eerdere wet, maar ze werden op een manier geformuleerd, die het bewustzijn van de mensen en Mozes weerspiegelde. De mensen volgden deze geboden op tot ik op het toneel verscheen en mensen een meer op liefde gebaseerde wet gaf. Alles in mijn evangelieverkondiging was gericht op het presenteren van deze op liefde gebaseerde wetten aan de mensen, maar mijn Bergrede is de meest geconcentreerde lering hierover. Hoewel mijn Bergrede niet woord voor woord hetzelfde is als wat Mozes oorspronkelijk op de berg kreeg, drukt die dezelfde algemene principes uit.

Het is niet juist dat Gods vinger of vlammen de oorspronkelijke geboden in de stenen tafelen hebben gebrand. Hier neemt Hollywood het over om er een goede film van te maken. In werkelijkheid werkte God door de geest en handen van Mozes om de geboden op de stenen tafelen te schrijven. Dit is het principe dat je uitvergroot ziet door veel profeten, waaronder wat je op deze website ziet. God werkt door het hart en de geest van geïncarneerde mensen.

Hoewel God soms een hogere wet gebruikt die iets creëert wat misschien een wonder lijkt, geeft God er de voorkeur aan om door geïncarneerde mensen te werken. Zijn grootste wens is om het wonder te demonstreren dat God door mensen kan werken, als mensen hem dat toestaan. Dit is nog een belangrijk doel van mijn verkondiging en je ziet het terug in mijn uitspraak dat mijn Vader tot nu toe werkt en ik werk. Daarom zei ik ook dat ik zelf niets kan doen; de Vader in mij doet het werk. Het punt is dat wat God door één iemand kan doen, God door iedereen kan doen die zijn of haar bewustzijn verhoogt en de open deur wordt om God op deze wereld te laten werken.