Heilig Vuur in de orthodoxe kerk

ONDERWERPEN: Jezus levert het Heilig Vuur niet – naar een zichtbaar teken zoeken is proberen God te dienen en mammon – mensen produceren het met hun collectieve bewustzijn – De Arische controversie en de formatie van de orthodoxe kerk kijk verder dan tekens

Vraag: iedere jaar als wij het feest van Pasen vieren, volgens de kalender van de oosters orthodoxe kerk, door een traditie die teruggaat tot de eerste eeuwen, gaat de orthodoxe patriarch van de kerk van Jerusalem het graf van Jezus in de kerk van de wederopstanding in. Nadat hij bidt, verschijnt er een wonderbaarlijk licht in het graf en steekt een kaars aan in de hand van de patriarch. Dan geeft het dit licht aan de mensen (de gelovigen) die op het erf van de kerk wachten, buiten het graf.

Nu is de vraag: Is dit licht echt, komt het van jou? Hoe kunnen we deze gebeurtenis begrijpen dat elk jaar enkel bij de Orthodoxe Dienst plaats heeft en volgens de kalender van Orthodoxe kerk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het ‘Heilige Vuur’ zoals het gewoonlijk genoemd wordt, is niet een fenomeen dat van mij afkomt, door mij geproduceerd wordt of gesponsord. Waarom zou ik een zichtbaar teken geven wanneer ik gezegd heb:

Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. (Matteüs 12:39)

In deze context wordt met de uitdrukking ‘trouweloos’ niet een buitenechtelijke relatie bedoeld, maar degenen die trouweloos zijn in spirituele betekenis, omdat hoewel ze beweren God te dienen, zij ook een zichtbaar teken willen. Dus ze proberen zowel God als de ‘mammon’ te dienen, nog een gecodeerde uitdrukking voor de dingen op deze wereld. Ze willen dat God of de Geest zich aan hun verwachtingen voldoet.

Dit is natuurlijk het gevallen bewustzijn, dat altijd probeert om de Geest overeen te laten komen met zijn gesneden beelden. En juist omdat het universum een spiegel is, lijkt het inderdaad – tenminste een poosje – alsof de Geest zich aanpast. Maar in werkelijkheid past alleen het Ma-terlicht zich aan en de Geest niet. Wat de mensen als een wonderbaarlijk teken uit de Geestwereld zien, zijn alleen de zichzelf vervullende profetieën van hen door mentale beelden op het Ma-terlicht te projecteren.

Zo wordt het gevallen bewustzijn een gesloten cirkel, een spirituele catch-22, waar mensen maar moeilijk uit kunnen ontsnappen. De zichtbare tekens maken het natuurlijk nog moeilijker, wat de reden is dat zowel ik als andere meesters terughoudend zijn om die te geven, vooral in de moderne tijd.

Met andere woorden, het eigenlijke oplichten van de kaarsen in de hand van de patriarch wordt door materiële middelen geproduceerd, veel van de fenomenen waar de kerkgangers getuige van zijn in de kerk wordt met paranormale middelen geproduceerd. Als je met regelmatige tussenpozen mensen op een bepaalde plek bijeenbrengt, kunnen ze inderdaad diverse fenomenen produceren door hun gecombineerde mentale krachten. In feite worden alle onevenwichtigheden op planeet aarde door het collectieve bewustzijn van de mensen geproduceerd die hier al heel lange tijd steeds weer incarneren.

Als je eerlijk kijkt naar hoe de oosters Orthodoxe kerk werd gevormd, zie je dat het begon met de Arische Controversie, die de splitsing tussen de katholieke kerk en de oosters Orthodoxe kerk veroorzaakte. Als je de methodes bestudeert die beide kanten gebruikt hebben, zie je dat geen van beide een ware vertegenwoordiger van Christus is, omdat ze beide overduidelijk in de dualistische denkwijze vastzaten. Dus markeerde dit centrale conflict het punt waarop het christendom definitief en – tot zover – onomkeerbaar door de dualistische denkwijze werd overgenomen.

Mijn punt is dat ik de oosters Orthodoxe kerk net zo min sponsor als de katholieke kerk. Dus heb ik geen enkele wens om een zichtbaar teken te geven om deze kerk te laten lijken op de enig ware kerk van Christus.

Ook, omdat we nu het Aquariustijdperk zijn ingegaan, is het nog belangrijker geworden dat mensen de denkwijze ontstijgen die zichtbare tekens wil of eist. Het is nu essentieel voor mensen om boven uiterlijke tekens te gaan staan en hun innerlijk onderscheidingsvermogen aan te scherpen, zodat hun spiritualiteit gebaseerd wordt op innerlijk weten – in tegenstelling tot uiterlijke ‘tekenen’ waaronder ik intellectuele interpretaties van de Bijbelboeken of zelfs leringen van geascendeerde meesters laat vallen.

In het Aquariustijdperk is de enige vorm van spiritualiteit die blijft die ene die gebaseerd wordt op mensen die verwerven wat ik de ‘sleutel van kennis’ genoemd heb, wat natuurlijk een symbool is voor het Christusbewustzijn en deze hele website is bedoeld om mensen te helpen om dat te verwerven.