Is Jezus gefrustreerd?

ONDERWERPEN: De goddelijke individualiteit van Jezus is gedreven en meedogend – een geascendeerde meester heeft gevoelens, maar is niet egoïstisch daarin – het is niet gemakkelijk voor Jezus om te zien hoe wij voortdurend afwijzen wat hij ons aanbiedt

Vraag: Ervaart Jezus ook frustratie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, hoewel de gevoelens van een geascendeerd wezen niet precies hetzelfde zijn als de gevoelens van een niet geascendeerd wezen. In tegenstelling tot het afgodsbeeld dat door mensen is opgebouwd, zat ik niet zonder een persoonlijkheid en individualiteit, zoals ik elders uitleg. Als je de Bijbel met een open geest leest, zie je dat ik vaak heftige emoties toonde, waaronder frustratie. De Bijbel legt verscheidene momenten vast waarop ik me gefrustreerd voelde over mijn discipelen. Ik verweet de steden. Ik vocht de religieuze autoriteiten aan en ik was tamelijk wanhopig in de tuin van Gethsémané. Mijn goddelijke individualiteit is heel gepassioneerd en mededogend en het gevolg daarvan is dat ik heftige gevoelens ervaren heb toen ik op aarde was.

Tegenwoordig ervaar ik nog steeds heftige gevoelens, hoewel mijn emoties als geascendeerd wezen niet egoïstisch zijn. Wanneer je ascendeert, kom je het egoïsme en de egocentriciteit te boven die zo karakteristiek zijn voor de meeste mensen op aarde. Je ziet dat de meeste mensen frustraties ervaren wanneer het leven hen niet behandeld op de manier waarop zij vinden dat ze behandeld moeten worden. Met andere woorden, ze raken gefrustreerd wanneer het leven niet zo gaat zoals zij willen. Ze raken gefrustreerd wanneer ze hun zin niet krijgen. Ze hebben het gevoel dat hen op een of andere manier iets onthouden wordt wat hun door God geven recht was. Het gaat allemaal over hen. Voor mij, gaat het ook allemaal om hen.

Als geascendeerd wezen ervaar ik voortdurend situaties waarin dingen niet gaan zoals ik liever wilde. Dit heeft echter geen betrekking op mijn persoonlijke situatie; het heeft betrekking op wat ik graag zou willen voor mijn niet geascendeerde broeders en zusters.

Ik zou jullie je allemaal graag in aanmerking zien komen voor het eeuwige leven, maar jullie blijven vasthouden aan een sterfelijk identiteitsgevoel.

Ik zou jullie graag allemaal het overvloedige leven op aarde zien ervaren, maar toch blijven jullie je inperken met verkeerde overtuigingen.

Ik zou graag willen zien dat jullie allemaal bevrijd worden van jullie dualistische denken en menselijke beperkingen, toch blijven jullie vasthouden aan deze onvolmaakte omstandigheden van het kostbare leven.

Ik zou graag willen dat jullie allemaal mijn echte leringen zouden leren kennen, die ik op deze website zet, toch durft de meerderheid van christenen niet verder te kijken dan de doctrines van de orthodoxe kerken.

Ik zou graag willen dat jullie allemaal alle angst overwinnen in je benadering van religie, toch zijn velen van jullie bang om verder te kijken dan de op angst gebaseerde doctrines van een verkeerde kerk waar ik part noch deel aan heb.

Ik zou graag willen dat jullie allemaal mij als een voorbeeld zien dat je kunt volgen en het pad naar persoonlijk Christusschap, toch blijven de meeste van jullie de Christus in je negeren.

Het is niet gemakkelijk voor een geascendeerd wezen om naar mensen te kijken die dezelfde fout steeds opnieuw herhalen – dezelfde fouten die ze al in vele levens herhaald hebben.

Het is niet gemakkelijk om mensen te zien die consequenties scheppen die tot lijden leiden en zich dan omkeren en God de schuld geven van het feit dat zij oogsten wat ze gezaaid hebben.

Het is niet gemakkelijk om voortdurend je hand uit te strekken en mensen de sleutel naar kennis aan te reiken en dan alleen maar zien dat mensen dat negeren of hun eigen mogelijkheden ontkennen.

Het is niet gemakkelijk om mensen overal buiten hen te zien zoeken naar verlossing, ondanks het feit dat ik hen 2000 jaar geleden verteld heb dat het koninkrijk van God in hen is.

Maar ondanks mijn hevige verlangen te zien dat jullie allemaal uit het lijden opstaan, is het niet een frustratie die op mij gericht is. Het is een frustratie die rondom jullie geconcentreerd wordt.

Hoe lang o Heer, zullen ze blijven wauwelen in hun zelf geschapen hel op aarde?

Hoe lang voor ze mijn woorden durven geloven, in mijn voetsporen treden en de werken doen die ik gedaan heb, zodat we Gods koninkrijk op aarde kunnen brengen als dat koninkrijk boven al manifest is?

Hoe lang voor ze mijn echte leringen durven te volgen in plaats van de verkeerde leringen van de valse zielenherders die in mijn naam prediken?

Ik kan je ervan verzekeren dat veel van jullie geascendeerde broeders en zusters een gevoel van frustratie hebben vanwege het feit dat er nog steeds zoveel lijden op aarde is. Als je ons allemaal van die frustratie af zou willen helpen, neem dan het pad naar Christusschap, zodat je hier beneden alles kunt zijn wat je boven al bent. Werk met je geascendeerde broeders en zusters, zodat we samen Gods koninkrijk op aarde kunnen brengen en een eind maken aan al het lijden van de mens.