Het kwaad is het gevolg van een keuze

ONDERWERPEN: de machtselite ontkent vrije wil – voor jou, – heeft God het kwaad geschapen? – God heeft geen tegenovergestelde – het kwaad kan niet scheppen, alleen maar vernietigen – de poging om de aarde in een planeet te veranderen waar God niet aanwezig is – de dualistische geest is gebruikt om de mensen in de macht te krijgen – de belangrijke religies zijn een mind-control machine – tegenwoordig overspoelt de elite het internet met verkeerde informatie – de machtselite doet er alles aan om de Christus op aarde te doden

Vraag: Waarom is het kwaad op de wereld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het concept kwaad heeft voor veel verwarring gezorgd, niet alleen onder christenen, maar bij alle spiritueel geïnteresseerde mensen over de hele wereld. De belangrijkste reden achter al deze verwarring is de wijdverbreide ontkenning van het belang van de vrije wil.

In het antwoord op andere vragen heb ik over een machtselite gesproken die absolute macht over mensen probeert te krijgen. Deze elite zal er alles aan doen om via religie en wetenschap onjuiste overtuigingen te verspreiden door te verklaren dat de vrije wil, of niet bestaat, of niet belangrijk is. Wat deze machtselite probeert te doen, is jou de mogelijkheid die jij van God hebt gekregen om Christusschap op aarde te manifesteren, te laten negeren.

Als je het bestaan van de vrije wil ontkent, dan wordt het uiterst moeilijk het onmiskenbare feit te verklaren dat er kwaad op deze planeet bestaat. Als je een wetenschappelijke materialist bent, heb je in principe geen verklaring voor het kwaad; dus het merendeel van dit soort mensen is geneigd dat te negeren. Ik zou hieraan kunnen toevoegen dat het negeren van een kwaadaardige tumor niet de beste manier is om ermee om te gaan.

Als je religieus bent, moet je uiteindelijk met een aantal kunstmatige argumenten aankomen die op de een of andere manier het probleem moeten proberen op te lossen dat als menselijke wezens geen vrije wil hebben, God het kwaad wel moet hebben geschapen. Het idee dat God het kwaad heeft geschapen, klinkt de meeste mensen niet goed in de oren. Het klinkt niet goed, omdat het ook niet juist is.

De waarheid in dezen is dat God het kwaad niet geschapen heeft. In tegenstelling tot wat sommige religies onderrichten, is kwaad niet de tegenpool van God. God is een geheel op zichzelf staand wezen en God heeft geen tegenpool. Ik heb je eerder verteld dat toen God de wereld van vorm begon te scheppen, God twee polariteiten schiep, zoals je geïllustreerd ziet bij het Taoïstische symbool dat Tai-Chi heet. Niettemin vormt het kwaad niet de tegenpool van God en het vormt zelfs niet de tegenpool van goed.

De polariteiten van de Tai-Chi sluiten elkaar onderling niet uit. Ze vullen elkaar aan en door hun wisselwerking brengen ze een nieuw aspect van de wereld van vorm voort. Dat aspect van de wereld van vorm zal in harmonie met Gods wet zijn en daarom duurzaam. Het zal zichzelf niet vernietigen.

De essentie van het kwaad is dat het niet in overeenstemming met Gods wet is. Daarom vormt het kwaad geen creatieve polariteit met het goede. Het kwaad kan niets scheppen; het kan alleen maar vernietigen. Niets wat door het kwaad beïnvloed is, is blijvend, omdat het Gods wet overtreedt. Daarom zal alles wat door het kwaad beïnvloed is, tijdelijk zijn en uiteindelijk zichzelf vernietigen.

Waarom is er kwaad op de wereld? De aanwezigheid van het kwaad is het gevolg van een besluit uit vrije wil, of liever gezegd talrijke besluiten uit vrije wil. Het oorspronkelijke besluit uit vrije wil dat het kwaad op deze planeet bracht, werd niet door menselijke wezens genomen. Dat werd genomen door een groep wezens in een eerdere sfeer, zoals elders wordt uitgelegd.

Mijn fundamentele punt is dat de oorsprong van het kwaad een keuze uit vrij wil was van een groep wezens die besloot tegen God te rebelleren. Vanaf die tijd hebben ze, wat ik genoemd heb, de machtselite gevormd. Veel van die levensstromen hebben tot dusver een absolute gedrevenheid getoond om bij hun oorspronkelijke besluit te blijven om tegen God te rebelleren. Ze hebben daarom geprobeerd om planeet aarde in een wereld te veranderen waarin God niet bestaat. Met andere woorden, ze willen God van deze wereld uitsluiten in een poging te bewijzen dat zij zonder God kunnen bestaan. Ook willen ze zich als plaatsvervangende of valse goden op aarde profileren. Ze geloven dat werkelijk elk denkbaar middel hun doel heiligt. Deze levensstromen zullen werkelijk alles doen om macht over de mensen op aarde te krijgen en te houden.

Zo’n soort macht handhaven, is helaas niet erg moeilijk. De gevallen wezens hebben een machtig wapen in hun zucht naar macht, namelijk de relativiteit van het dualistische denken. Elk mens in de greep van het dualistische denken is een willig slachtoffer voor de manipulators op deze aarde. Als alles relatief is, dan kan alles door een autoriteit hier op aarde worden gedefinieerd, inclusief goed en kwaad, waarheid en fouten. De gevallen wezens hebben ontelbare filosofieën gevormd in een poging om verkeerde ideeën te verspreiden.

Je moet begrijpen dat de machtselite alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat jij de waarheid over God ontdekt. De afgelopen 2000 jaar hebben ze geprobeerd de orthodox christelijke kerk te gebruiken om het verspreiden van kennis tegen te gaan. Eeuwenlang was deze kerk een zeer efficiënte mind-control machine, zoals de boekverbrandingen en de Inquisitie duidelijk bewijzen.

Tegenwoordig heeft de machtselite het probleem dat de technologie het meer dan ooit tevoren gemakkelijker heeft gemaakt om informatie te verspreiden. Zij proberen hiermee om te gaan door de markt eigenlijk met onjuiste informatie te overspoelen in elk denkbare vorm. Daarom zie je zoveel boeken of websites die de meest ongelooflijke theorieën verkondigen (waaronder een paar die onjuiste theorieën over mij en mijn echte leringen bevatten). De machtselite hoopt dat je door al deze informatie wordt overstelpt, zodat jij, óf je geest afsluit (en weigert nieuwe ideeën te overwegen), óf zo verward raakt dat je niet meer weet wat je moet geloven (en daarom alles gaat betwijfelen).

De enige manier waarop je aan deze subtiele manipulatie kunt ontsnappen, is voorbij het niveau van het dualistische denken te reiken en persoonlijk Christusschap aan te nemen. De essentie van persoonlijk Christusschap is onderscheidingsvermogen, de mogelijkheid te onderscheiden wat van God komt en wat niet van God komt. Een Christuswezen is daarom de ultieme bedreiging voor de gevallen wezens die planeet aarde als hun territorium beschouwen. Ze zullen er alles aan doen om te voorkomen dat er een Christuswezen op aarde rondloopt. Ze zullen er alles aan doen om te voorkomen dat er een groot aantal Christuswezens op aarde rondloopt. Ze zullen er daarom alles aan doen om mensen te verhinderen het pad van persoonlijk Christusschap te ontdekken en te accepteren.