Reïncarnatie en spiritualiteit

ONDERWERPEN: reïncarnatie is een heel oud concept – Jezus heeft in het oosten reïncarnatie leren kennen – de man die vanaf zijn geboorte blind was – Johannes de Doper de teruggekeerde Elia

Vraag: Was Jezus met het concept reïncarnatie bekend?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Deze vraag kan schokkend zijn voor vele orthodoxe christenen, maar ik heb een goede reden om te vragen of je hierover wilt nadenken. Laten we beginnen met historische feiten. Het concept reïncarnatie is onderdeel van het religieuze leven op deze planeet zolang als de geschreven geschiedenis bestaat (en zeker nog veel langer).

Toen ik op aarde was, waren er vele groepen en sekten in Israël die in reïncarnatie geloofden. Recente archeologische vondsten hebben getoond dat ik verbonden was aan de gemeenschap van de Essenen in Quamram. De Essenen geloofden in reïncarnatie.

Ik heb jullie verteld dat ik naar het oosten ben gereisd en daar de religies hindoeïsme en boeddhisme bestudeerd en beoefend heb. Deze religies onderwijzen reïncarnatie.

Daarom denk ik dat zelfs de meeste orthodoxe christenen in staat zouden moeten zijn om het idee te accepteren dat Jezus inderdaad het concept reïncarnatie heeft gekend.

Laten we nu de vraag wat uitbreiden en overwegen of er ook aanwijzingen in de Bijbel staan over reïncarnatie. Denk eens na over de passage die beschrijft hoe ik iemand genas die vanaf zijn geboorte blind was. Na de genezing vroegen mijn discipelen mij: “Wie heeft er gezondigd, deze man of zijn ouders?”

Overweeg eens waarom mijn discipelen die vraag zouden stellen? Het spreekt voor zich dat mijn discipelen moeten hebben geloofd dat het mogelijk was dat deze man zijn blindheid over zichzelf had afgeroepen. Maar deze man werd blind geboren. Wanneer had hij dan moeten zondigen? Ik weet dat sommige theologen redeneren dat hij in de buik moet hebben gezondigd, maar lijkt jullie dat reëel?

Hoe kan een ongeboren kind zo zondigen dat hij blindheid als straf kreeg? Zou een rechtvaardige en liefdevolle God ooit zo’n straf opleggen? Als je nadenkt over de wet uit het Oude Testament van oog om oog, zou dat inhouden dat het een straf is omdat je het gezichtsvermogen van iemand anders vernietigd hebt. Hoe kan een ongeboren kind blindheid bij iemand veroorzaken?

Zou het in plaats van dergelijke gekunstelde theologische argumenten niet simpeler zijn te zeggen dat de man in een vorig leven had gezondigd? Hij werd blind geboren als gevolg van de handelingen die hij in dat leven begaan had. Ik zal het antwoord aan jou overlaten.

Denk nu eens na over een andere passage uit de Bijbel. Ik verklaarde heel duidelijk dat Johannes de Doper inderdaad Elia was die teruggekeerd was. Als Johannes Elia was, hoe had hij dan terug kunnen komen? Johannes verscheen niet plotseling als het gevolg van een of ander wonder. Johannes werd geconcipieerd door een vrouw en geboren uit een vrouw net als ieder ander kind dat ooit op deze planeet werd geboren. Lijkt het dan niet logisch dat Johannes de Doper de reïncarnatie was van de profeet Elia? Natuurlijk was Johannes nauw betrokken bij mijn missie. Lijkt het onmogelijk dat het spirituele wezen dat Elia was, ervoor zou kunnen kiezen om te reïncarneren om mijn missie in Galilea te steunen?

Tegenwoordig is Johannes de Doper inderdaad een geascendeerde meester en hij maakt deel uit van ons team. Dat team bestaat al heel lang en sommige leden van dat team al lang voor mijn incarnatie als Jezus Christus op aarde gekomen. Ze kwamen de fundering voor mijn missie leggen. Ik heb jullie deze ideeën gegeven, omdat ik weet dat veel orthodox christenen geprogrammeerd zijn tegen het idee van reïncarnatie. Ik wilde jullie een zachtaardige introductie geven tot de vraag of ik in feite reïncarnatie ook onderwezen heb.