Wat het kwaad in stand houdt

ONDERWERPEN: het kwaad wordt in stand gehouden door gebrek aan vergevingsgezindheid – het kwaad kan niet worden verwijderd tot goede mensen zich ervan afscheiden – veel verschillende levensstromen op aarde – de laagste levensstromen verwijderen – de hogere levensstromen moeten Christusschap bereiken

Vraag: Waarom is het kwaad nog steeds op de wereld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me terugkomen op een andere vraag: “Waarom is het kwaad op de wereld?” In het antwoord op die vraag heb ik je verteld hoe het kwaad is ontstaan. Ik zal mijn vraag als volgt uitbreiden: “Waarom is er nog steeds kwaad op de wereld?”

De belangrijkste reden waarom er nog steeds kwaad op aarde is, is dat degenen die zich als spirituele en religieuze mensen beschouwen nog niet de keuze hebben gemaakt om volledige en onvoorwaardelijke vergeving van iedereen te schenken.

Als mensen zouden beginnen zulke onvoorwaardelijke vergeving in praktijk te brengen, zouden ze onmiddellijk apart komen te staan en een gescheiden en uitverkoren volk worden. De goede en oprechte levensstromen op aarde zouden zich scheiden van die levensstromen die opzettelijk en doelbewust Gods plannen tegenwerken. Als die scheiding zou plaatsvinden, zou God de slangen van de aarde kunnen verwijderen en zou dat ook doen.

Laat me je een idee geven van hoe dit werkt. Planeet aarde, zoals je die op dit moment kent, staat heel ver af van Gods oorspronkelijke bedoeling en plan. Planeet aarde is een kruispunt, een soort spirituele smeltkroes, geworden en de Karmische Raad heeft veel verschillende soorten levensstromen op deze planeet laten incarneren. De reden waarom dit werd toegestaan, was dat de oorspronkelijke bewoners van deze planeet naar een zeer lage staat van bewustzijn waren afgedaald.

Wanneer je nu naar planeet aarde kijkt, zie je een grote diversiteit aan levensstromen vele verschillende achtergronden en die uiteenlopende bewustzijnsniveaus aan de dag leggen. Ik houd niet van het idee dat mensen zich met anderen vergelijken en oordelen wie er beter dan wie is. In de hemel zijn geen favoriete zonen of dochters. Daarom wil ik niet dat je, wat ik je nu vertel, verkeerd gebruikt. Ik wil niet dat je met de vinger naar een ander gaat wijzen.

Het is gewoon een feit dat de mensen op aarde zich op verschillende niveaus van bewustzijn bevinden. Daarom kun je mensen op een ladder plaatsen afhankelijk van hun niveau van bewustzijn. Bovenaan die ladder staan degenen die de hoogste graad van persoonlijk Christusschap verworven hebben. Onderaan de ladder vind je degenen die naar een bewustzijnsstaat zijn afgedaald die beheerst wordt door het absoluut ontkennen van zichzelf als zoon of dochter van God. Er is grote afstand tussen degenen die bovenaan en onderaan de ladder staan. De meerderheid van de mensen op aarde past ergens tussen deze twee extremen in.

Je moet begrijpen dat er zowel boven als beneden het peil dat op dit moment op aarde ziet bewustzijnsniveaus bestaan. Met andere woorden, er bestaan inderdaad lagere bewustzijnsniveaus dan wat je op aarde ziet (Ik weet dat dit je onmogelijk lijkt, maar het huis van mijn Vader heeft vele woningen).

Wij, de geascendeerde meesters, zien duidelijk dat de meeste mensen op aarde zich in een heel moeilijke situatie bevinden. Door hun onwetendheid, die hoofdzakelijk te wijten is aan de manipulatie van een kleine machtselite, hebben ze beperkte mogelijkheden voor spirituele groei. Wij, de geascendeerde meesters, zien duidelijk dat de mensheid als geheel door de laagste tien procent van de levensstromen die op aarde geïncarneerd zijn, naar beneden wordt gezogen.

Wij beseffen ook dat de enige manier om deze situatie effectief te veranderen, is dat de laagste tien procent levensstromen van deze planeet verwijderd worden. Deze levensstromen hebben heel veel tijd gekregen om op deze planeet te incarneren. Tot dusver hebben ze er niet voor gekozen hun manier van leven te veranderen en het spirituele pad op te gaan. Gezien het feit dat ze hier al zo’n lange tijd geweest zijn, is het niet waarschijnlijk dat ze dat spoedig wel gaan doen. Het is veel waarschijnlijker dat ze de rest van de mensheid met zich mee naar beneden zullen trekken. Wij willen daarom dat deze levensstromen naar een andere wereld gezonden worden, waar bijna iedereen op hetzelfde lage niveau van bewustzijn is.

De sleutel echter om deze verandering tot stand te brengen, is de top tien procent van de levensstromen die momenteel op planeet aarde geïncarneerd zijn. Het is gewoon een feit dat deze levensstromen moeten besluiten hun bewustzijnsniveau te verhogen. Je herinnert je misschien dat ik tegen mijn Vader in de hemel zei: “Als ik opgetild wordt, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Het is gewoon een feit dat alle mensen op aarde onderling in bewustzijn met elkaar verbonden zijn. Als één persoon zijn of haar bewustzijn verhoogt, zal dit iedereen mee omhoog trekken.

Natuurlijk, mensen zullen alleen omhooggetrokken worden als ze ervoor kiezen om de magnetische aantrekkingskracht te volgen, die hen oproept hogerop te komen. Als zij ervoor kiezen tegen die aantrekkingskracht in te gaan, zullen ze niet verhoogd worden. Maar als een voldoende aantal mensen op aarde een bepaald niveau van Christusschap zou bereiken, dan zouden degenen die weigeren in bewustzijn verhoogd te worden, eenvoudig niet meer op deze planeet kunnen incarneren. Door hun weigering om hogerop in bewustzijn te komen, zullen ze zichzelf doeltreffend veroordelen tot het vertrek van deze planeet en zullen ze naar een andere wereld afdalen in overeenstemming met hun bewustzijnsstaat. Dit is precies wat er gebeurd is toen levensstromen uit een eerdere sfeer afdaalden.

Mijn punt is dat alle mensen die zichzelf als spiritueel of religieus beschouwen, een vastberaden poging moeten doen om hun bewustzijnsniveau te verhogen. Zoals ik al vele malen heb gezegd, moeten mensen het besluit nemen om het pad naar persoonlijk Christusschap op te gaan. Ik hoop dat je nu kunt zien dat de essentiële sleutel om het pad naar persoonlijk Christusschap te gaan bewandelen volledige en onvoorwaardelijke vergeving van ieder deel van het leven in praktijk brengen is.

Vergeef je naaste.

Vergeef jezelf.

Vergeef je God.

Ver-geef, wat ‘afstand doen van’ of weggeven betekent, het bewustzijn van woede, wrok en vergelding. Laat die bewustzijnsstaat eenvoudig los en sta Gods onvoorwaardelijke liefde toe het van je weg te nemen, alsof het nooit bestaan heeft. Onze God is een verterend vuur. Laat dat vuur alles in jouw bewustzijn verteren wat tussen jou en je persoonlijke Christusschap in staat.

Laat eenvoudig je netten van karmische verwikkelingen achter en volg mij, de Levende Christus. Onthoud mij niets en ik zal jou niets onthouden.

Voor meer leringen over de 144 niveaus van bewustzijn, klik je hier.