Hoe je met het kwaad omgaat

ONDERWERPEN: Wees wijs als slangen – de ultieme ontkenning – leidt tot zelfvernietiging – zien het niet door spirituele blindheid – vele wezens vielen gezamenlijk met Lucifer – sommigen zijn omgekeerd – vermijd om in negatieve spiralen te worden gezogen – onkruid tussen de tarwe – onschuldig als duiven – het middel heiligt de doelen niet – kwaad niet kunnen verwijderen; licht kunnen brengen – geen heilige oorlog – vermijd fanatisme – Christusbewustzijn is de sleutel – de wet van liefde – respecteer de vrije wil – de vrije wil kan men niet dwingen – geef hen de visie van de Christusgeest – wat het waarachtig betekent om de andere wang toe te keren – karmische spiralen transcenderen

Vraag: Hoe wil Jezus dat mensen met het kwaad omgaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Toen ik 2000 jaar geleden verscheen, vertelde ik mijn volgelingen om wijs als slangen en onschuldig als duiven te zijn. Je moet wijs als een slang zijn, zodat je de leugens en de manipulaties kunt doorzien die ieder aspect van het leven op deze planeet vervuilen. Je moet wijs als een slang zijn, zodat je kunt voorkomen in de neerwaartse spiraal te worden gezogen die de slangen op aarde hebben gevormd. Je moet begrijpen dat de levensstroom van deze slangen zich in een bewustzijnsstaat bevinden die door ultieme ontkenning wordt beheerst.

Ze ontkennen God, ze ontkennen zichzelf (hun goddelijke zelf) en ze ontkennen dat zij individualisaties van God zijn. Daarom leven ze in een bewustzijnsstaat van ultieme spirituele blindheid. Ze erkennen de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Karma, niet. Ze zien niet in dat zij een neerwaartse spiraal hebben gevormd die onvermijdelijk naar hun eigen ondergang leidt.

De slangen zijn naar zo’n lage bewustzijnsstaat afgedaald dat zelfs een kosmisch wezen zoals ik het vrijwel onmogelijk vindt hen te bereiken. Je herinnert je nog wel dat ik na mijn kruisiging naar de hel ben afgedaald en drie dagen predikte tegen de levensstromen die daar vastzaten. De hel is niets anders dan een bewustzijnsstaat. Ik werd naar deze levensstromen gestuurd in een poging een beroep te doen op degenen die zichzelf in dit bewustzijnsniveau hadden opgesloten. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik weinig succes had om deze levensstromen te bereiken.

Maar ik zeg dat het geen hopeloos roepen was. Zoals de Bijbel beschrijft, zijn zijn een groot aantal wezens tegelijk met Lucifer gevallen. Velen van hen hebben sinds die tijd een beter besluit genomen en zijn begonnen aan de weg terug omhoog naar het koninkrijk van onze Vader. Sommige van hen hebben inderdaad de weg naar huis al helemaal afgelegd. Maar ik moet ook zeggen dat diegenen die nog over zijn, heel moeilijk te bereiken zijn. Ik adviseer je daarom niet tijd en energie te steken in het helpen van degenen die niet bereid zijn zichzelf te helpen.

In plaats daarvan raad ik je aan om wijs te worden ten aanzien van de manier van doen van de slangen, zodat je kunt vermijden om in hun negatieve spiraal naar beneden te worden gezogen. Het idee van je af te scheiden om een zelfstandig en uitverkoren volk te zijn, wordt gebaseerd op de parabel van het onkruid dat tussen de tarwe wordt gezaaid. Zolang die twee vermengd zijn, kan God het onkruid er niet uittrekken zonder het risico te lopen ook de tarwe mee uit te trekken. Maar als de tarwe, te weten degenen die zichzelf als zonen en dochters van God durven te beschouwen, zich willen afscheiden van degenen die in een lagere bewustzijnsstaat verkeren, dan kan God inderdaad sommige van deze levensstromen van planeet aarde verwijderen. God kan ze naar een andere plaats sturen waar ze opnieuw de kans krijgen om de keuze te maken om aan de terugtocht naar huis te beginnen.

Hoe word je lid van Gods gescheiden en uitverkoren volk? Ik heb je al verteld wat er voor nodig is om gekozen te worden. (Zie de sectie Christusschap). Je moet besluiten de oproep te beantwoorden om persoonlijk Christusschap te manifesteren. Je moet besluiten Gods oproep te beantwoorden.

Uit elkaar gaan betekent in de eerste plaats: uit elkaar gaan in bewustzijn. Je moet een gezamenlijke poging doen om het menselijke denken te ontstijgen op persoonlijk niveau. Je moet je ook inspannen om de leugens en de manipulaties te doorzien die overal op deze planeet worden verspreid door degenen die proberen je te verstrikken en je naar hun zelfgeschapen hel op aarde slepen. Door naar het Christusbewustzijn te reiken, kun je snel wijs worden uit de manieren van de slangen. Tegelijkertijd kun je het tweede deel van mijn gebod opvolgen, namelijk onschuldig als een duif te zijn.

Wanneer je een bepaalde mate van het Christusbewustzijn bereikt, onderscheid je duidelijk wat van God en wat niet van God is. Je kunt daarom gewoon datgene achter je laten wat niet van God is. We zijn nu op een cruciaal punt aangekomen waar door de eeuwen heen veel oprechte christenen (en veel andere religieuze mensen) over zijn gestruikeld. De vraag is: “Hoe kun je het kwaad van deze planeet verwijderen?”

Veel mensen beginnen hun leven niet bepaald religieus. Dan worden ze bekeerd of ontwaken, en daarna zijn ze vervuld van een grote (soms alles verterende) religieuze ijver of geestdrift. Dit enthousiasme komt voort uit een waarachtig verlangen om Gods wil te doen en mee te helpen om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Als deze geestdrift echter niet wordt getemperd door de onschuld van de duif, wordt het al te gemakkelijk verdraaid door de subtiele logica van de slangen zelf. De modus operandi van de gevallen engelen die tegen God rebelleerden is, dat de middelen het doel heiligen. Dit is een totaal verkeerd concept dat helemaal niets met God te maken heeft.

In de hemel kunnen de middelen nooit het doel heiligen. Veel religieuze mensen raken echter zo betoverd door het idee van tegen het kwaad vechten, dat ze opeens bereid zijn Gods wet te overtreden om zijn koninkrijk op aarde te brengen. Deze religieuze mensen zien de vele afschuwelijke dingen die op planeet aarde gebeuren en op de een of andere manier redeneren ze dat als ze het kwaad maar konden verwijderen, Gods koninkrijk dan automatisch komt. Dit is het onjuiste redeneren dat uit het dualistische denken voortkomt.

Je kunt het kwaad gewoon niet van planeet aarde verwijderen. Om te begrijpen waarom dat zo is, ga dan ’s avonds als het donker is eens een kamer in en doe het licht uit. Je bent nu in een donkere kamer. Ik wil graag dat je nu nadenkt over hoe je die duisternis uit die kamer kunt verwijderen. Kun je de duisternis in zakken stoppen en uit het raam gooien? Uiteraard lukt dit niet en de reden is dat duisternis totaal geen substantie, wezen of werkelijkheid heeft. Duisternis is de afwezigheid van licht. Breng licht en de duisternis verdwijnt.

Wanneer je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt, zie je dat er meer wreedheden in naam van een religie zijn begaan dan om enig andere reden. Ik moet je vertellen dat al deze gruweldaden tegen de wil en de bedoeling van God ingaan. Er bestaat niet zoiets als een heilige oorlog. God houdt van religieuze ijver, maar God wil niet dat die ijver in fanatisme wordt veranderd.

Alle gevechten – of die nu bloedvergieten tot gevolg hadden of met andere wapens werden gestreden, die door religieuze mensen werden gestreden in een poging om een of andere duisternis van planeet aarde te verwijderen, hebben niet meegeholpen om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Ja, ik realiseer me dat dit een zeer radicaal standpunt is dat veel mensen zal beledigen. Toch moet ik jullie de waarheid vertellen. Het is gewoon een feit dat als je het kwaad bestrijdt, jij de duisternis probeert te verwijderen. Ik besef dat voor veel mensen op aarde het kwaad heel echt kan lijken. Het lijkt echter alleen maar echt, omdat je er door het filter van het dualistische denken naar kijkt.

Als je werkelijk Gods koninkrijk op aarde wenst te brengen, dan moet jij je aandacht richten op het brengen van het licht van het Christusbewustzijn. Je moet je niet in de val laten lokken door te proberen het kwaad te verwijderen. Richt je gewoon op het brengen van licht en uiteindelijk zal dat licht het kwaad verteren. Onze God is een verterend vuur. Maar vanwege de vrije wil kan God de duisternis op aarde alleen verteren, wanneer sommige van de mensen op aarde de open deur worden voor het verterende vuur van God. Om de open deur voor Gods vuur te worden, moet jij het persoonlijke Christusschap aannemen.

Begrijp me goed dat ik hiermee niet bedoel dat ik wil dat mijn volgelingen alles negeren wat verkeerd op deze planeet is. Uiteraard wil ik dat mijn volgelingen een standpunt innemen tegen alles wat niet van God komt. Hoe kun jij echter een standpunt innemen over iets wat niet van God is, totdat je een bepaalde mate van Christusbewustzijn hebt bereikt en daardoor het innerlijke onderscheidingsvermogen hebt verworven dat je zegt wat van God wel en niet van God is?

Mijn punt is dat te veel religieuze mensen zichzelf laten denken dat zij in feite Gods werk kunnen doen, terwijl ze nog steeds in het dualistische denken vastzitten. Het gevolg is dat deze mensen maar al te vaak een zondebok uitkiezen en besluiten dat een andere groep mensen de vijand is. Zulke mensen redeneren dat het belangrijkste probleem op aarde een andere groep mensen is. Daarom wordt het hun religieuze plicht die mensen te dwingen hun manier van doen te veranderen. Als deze mensen weigeren te veranderen, moeten ze uit de weg geruimd worden. Dit is precies de manier van redeneren die ervoor gezorgd heeft dat Adolf Hitler zes miljoen mensen in concentratiekampen heeft vermoord. Die redenering deed een groep mensen besluiten, vliegtuigen op het World Trade Center en het Pentagon te laten vliegen. Deze manier van redeneren heeft meer bloedvergieten veroorzaakt dan welke andere factor op planeet aarde ook.

Wanneer je het Christusbewustzijn bereikt, verwerf je de wijsheid en het onderscheidingsvermogen om de leugens van de slangen te doorzien. Maar tegelijkertijd bereik je ook volledige betrokkenheid bij de wil en de perfectie van God. Daardoor raak je onthecht aan de dingen op deze wereld.

Deze onthechtheid is wat ik de onschuld van duiven noemde. Wanneer je niet gehecht bent aan iets op deze wereld, zie je duidelijk de dwaasheid van het idee in dat het doel de middelen kan heiligen. Je beseft heel duidelijk dat de enige manier om Gods koninkrijk op aarde te brengen, is door middel van Gods eigen wet. Proberen Gods koninkrijk te brengen met middelen die tegen Gods wet ingaan, werken gewoon niet.

De meest fundamentele Wet van God is de Wet van Liefde. Ik onderwees die wet toen ik op aarde verscheen. Ieder aspect van mijn lering wordt doordrongen van de wet van liefde. Waarom denk je dat ik zei dat je anderen moest behandelen, zoals je wilt dat jij door die ander behandeld wordt? Waarom denk je dat ik je zei je naaste lief te hebben als jezelf? Waarom denk je dat iedere andere waarachtige religie op planeet aarde precies dezelfde boodschap verkondigt? Omdat liefde juist de essentie van Gods wezen is. God is liefde. God is onvoorwaardelijke liefde.

De enige manier om Gods koninkrijk op aarde te brengen is met onvoorwaardelijke liefde. Met haat en fanatisme zal het gewoon niet lukken. Om Gods koninkrijk te brengen, moet je Gods liefde belichamen. Er bestaat geen andere manier. De vele andere wegen die mensen volgen, zijn de wegen die mensen (die in het dualistische denken gevangenzitten) goed toe lijken, maar aan het einde, wacht de dood (de weg van degenen die God en hun eigen Goddelijkheid ontkennen).

Ik wil dat je een instrument wordt om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Maar om zo’n instrument te worden moet je het dualistische denken en de neiging om andere mensen als vijanden te bezien, te boven komen. Je moet iedereen met liefde behandelen.

Er is niets mis met je Christusonderscheid gebruiken om een idee of overtuiging die niet van God komt, aan het licht te brengen, zolang je er zeker van bent dat het inderdaad het Christusonderscheid is. Ik wil heel graag dat mijn volgelingen de open deur zijn waardoor de waarheid van God aan de mensen op aarde kan worden gebracht. Ik wil dat mijn volgelingen de waarheid naar deze planeet brengen en daardoor de vele subtiele leugens van de slangen in jullie midden bloot leggen.

Maar om de waarheid te brengen, hoef je geen leugens te bestrijden en je hoeft niet met andere mensen te ruzie te maken. Je brengt gewoon de waarheid en vervolgens laat je het aan de mensen over hoe zij uit vrije wil beslissingen nemen over hoe zij op die waarheid willen reageren.

Mijn punt is dat vrije wil de ultieme wet in dit universum is. Als jij je naaste lief hebt als jezelf, zul je geen inbreuk op de vrije wil van je naaste maken. Je mag hem of haar de waarheid zeggen zoals jij die ziet, maar je moet volledig onthecht zijn aan zijn of haar reactie. Je moet je naaste zijn of haar eigen keuzes laten maken.

Dit is wat God voor jou heeft gedaan en jij moet hetzelfde voor ieder ander doen. Wat ik hier zeg, is dat je Gods koninkrijk niet op aarde kunt brengen door de vrije wil van een ander mens geweld aan te doen. Als Gods koninkrijk op aarde moet komen, moet het komen als gevolg van keuzes die mensen uit vrije wil maken. Ik zeg daarmee niet dat elk mens op aarde het Christusbewustzijn moet bereiken en de bewuste keus moet maken Gods koninkrijk te brengen. Gods koninkrijk kan zeker door een betrekkelijk klein aantal, dat een zekere mate van persoonlijk Christusschap bereiken, op aarde worden gebracht. Toch is vrije wil juist de sleutel om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Als je wilt helpen dat koninkrijk op aarde te brengen, dan moet je beginnen een onwrikbaar respect voor de vrije wil van je broeders en zusters te hebben.

De slangen op aarde hebben absoluut geen respect voor de vrije wil van iemand anders. Daarom moeten degenen die zichzelf als dienaren van God bezien, een onwrikbaar respect voor de vrije wil van iemand anders ontwikkelen. Vrije wil is een heel interessant concept. Een leraar kan de les voor de student niet leren. Net zo min kan een mens keuzes voor anderen maken. Ja, je kunt iemand dwingen of manipuleren iets te doen wat jij wilt dat zij doen. Maar je kunt hen niet daartoe dwingen als gevolg van een vrije keuze. Je kunt niemand dwingen om een vrije keuze te maken (als je dat deed, zou het geen vrije keuze meer zijn).

Je kunt mensen manipuleren door hen te laten denken dat zij slechts bepaalde opties hebben. De meeste mensen maken keuzes gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie over hun opties. Maar als je dit doet, voorkom je dat ze een vrije keuze maken. Het maken van een keuze is een proces dat plaatsvindt in de psyche van het individu.

Maar de meeste mensen op aarde zijn niet in een bewustzijnsstaat die hen vrije keuzes laat maken. Ze worden zo door het dualistische denken ingepakt dat alle opties die ze zien, door de relativiteit van dat menselijke denken beïnvloed worden. Om een echt vrije keuze te maken, moet de levensstroom verder dan het dualistische denken kunnen zien. Die hogere visie kan alleen door het Christusbewustzijn tot stand komen.

Als jij het verlangen voelt om mee te helpen de waarheid op aarde te brengen, begin dan met een zeer vastberaden poging je persoonlijke Christusschap te bereiken. Door dit te doen, kun je mensen de kans geven te kiezen tussen de waarheid van God en de leugens van het dualistische denken. Waarheid is niet alleen maar een kwestie van het doen van een ware uitspraak. De waarheid is een kwestie van vibratie.

Ondanks de manipulaties die op aarde plaatsvinden, heeft ieder mens het potentieel om de keuze te maken om naar iets hogers te reiken. Hoe ver iemand ook is afgedaald naar de niveaus van het dualistische denken, het bewustzijn van de hel, kan een levensstroom op elk moment de keuze maken om naar iets hogers te reiken. Zelfs de meest slimme en krachtigste gevallen engel kan de levensstroom dat potentieel niet ontnemen.

Het potentieel om een betere keuze te maken is de ware hoop voor deze wereld. Als jij jezelf tot een van mijn ware volgelingen rekent, dan moet je de vrije wil van iedereen respecteren. Je moet ook de visie behouden dat een levensstroom er uit eigen vrije wil voor kan kiezen naar iets hogers te reiken. Je moet het tot je levensdoel maken andere mensen te inspireren die keuze te maken, zonder hen ook maar op enigerlei wijze daartoe proberen te dwingen. Ik wil dat je iedereen die je ontmoet een kopje koud water in Christus’ naam aanbiedt. Vervolgens wil ik dat je het aan hen overlaat of zij ervoor kiezen er van te drinken.

Ik heb een heel goede reden dit verzoek te doen. Zie je, als je probeert iemand te laten drinken, maak je hiermee namelijk zelf karma. Als je de keuze aan hen overlaat, dan heb je gedaan wat er van je verlangd wordt en dan maak je positief karma voor jezelf. Als zij de waarheid afwijzen, dan zullen zij negatief karma voor zichzelf maken, maar dat is natuurlijk niet jouw zorg. Waarom denk je dat ik de mensen vroeg de andere wang toe te keren? Het is onmogelijk deze opdracht te begrijpen zonder de Wet van Karma te begrijpen.

Als iemand jou kwaad doet, maakt die persoon onvermijdelijk karma. Dit is eenvoudig een Wet van God. Helaas reageren veel mensen met boosheid als anderen hen kwaad doen en zij zoeken vaak vergelding. Door deze negatieve reactie maken ze zelf karma. Daardoor zou je een negatieve spiraal met die ander kunnen beginnen en dat soort negatieve spiralen hebben tot familievetes geleid of zelfs tot oorlog tussen landen. Door de Wet van Karma, hoef je helemaal geen wraak te zoeken. Mij komt de wrake toe, zegt de Heer, ik ZAL terugbetalen. Door de Wet van Karma heeft God ervoor gezorgd dat geen enkel mens ooit aan de gevolgen van zijn of haar daden kan ontsnappen.

Als iemand jou kwaad doet, heeft die persoon al karma gemaakt. Laat het gewoon aan God over om dat karma naar iemand te laten terugkeren. God is heel goed in staat om die kant van de vereffening af te handelen. Wat jouw zorg zou moeten zijn, is dat je er op toeziet dat je niet op zo’n manier reageert dat je zelf karma maakt. De enige manier om persoonlijk karma te vermijden in een situatie waarin iemand jou kwaad doet, is door volledig onthecht te blijven. Door onschuldig als een duif te blijven, door met liefde en vergeving te reageren, vermijd je dat je karma maakt. Daardoor voorkom je dat je in een negatieve spiraal terechtkomt, die je naar beneden zal zuigen.

Ik moet zeggen dat de slangen op deze wereld al duizenden jaren lang alle andere mensen in hun zelfgemaakte neerwaartse spiraal proberen te slepen. Dit doen ze door onschuldige mensen kwaad te doen en proberen ze de onschuldige zonen en dochters van God met woede of andere negatieve gevoelens te laten reageren. Omdat zoveel mensen in het dualistische denken gevangenzitten, is het voor de slangen heel gemakkelijk om mensen negatief te laten reageren. Daarom zijn de meeste mensen tegenwoordig zo diep in deze karmische spiralen verwikkeld dat zij zichzelf eenvoudig niet kunnen bevrijden om het pad van persoonlijk Christusschap te volgen.

Wanneer ik op innerlijke niveaus bij zulke levensstromen kom om hen mijn pad aan te bieden, zijn ze zo gehecht aan hun gevoelens van boosheid, wrok of vergelding, dat zij die gewoonweg niet kunnen loslaten om mij te volgen. Als ik zeg: “Laat je netten achter je en volg mij”, hebben ze geen idee wat ik bedoel.

Als jij jezelf als een van mijn ware volgelingen beschouwt, wil ik dat je deze ideeën zorgvuldig overweegt. Ik wil dat jij je uit alle verwikkelingen met de slangen op deze wereld losmaakt, met hun machtsinstituties en hun zelfgeschapen hel op aarde. Ik wil dat je stopt te vechten voor zaken die niet van God komen. Ik wil dat je het onderscheidingsvermogen krijgt, dat je de juiste zaken toont waarvoor je moet vechten. Zorg dat je niet in een strijd belandt, waarin geen van beide zijden voor een rechtvaardige zaak strijdt.

Je dient je allereerst los te maken van het bewustzijn van woede en wraak. Laat je gehechtheden aan dit soort onrechtvaardigheid los. Waarom denk je dat ik tegen de mensen zei zeventig maal zeven maal te vergeven? De reden is dat vergeving, volledige en onvoorwaardelijke vergeving nu juist de sleutel tot je persoonlijke vrijheid is. Als je wilt overwegen hoe ik en mijn broeders en zusters in de hemel elkaar behandelen, weet ik zeker dat je beseft dat wij geen wrok koesteren. Spirituele wezens ontkomen niet aan het maken van fouten. In de hemel is echter onmiddellijk vergeving voor iemands fouten.

Wat ik zeg is dat je het koninkrijk der hemelen pas kunt ingaan, als je iedereen hebt vergeven, inclusief God en jezelf. Vergeving is de sleutel tot persoonlijke vrijheid. Als jullie elkaar niet hebben vergeven, dan houd je een karmische band met die persoon in stand. Als die ander toevallig een gevallen engel is, die vastbesloten is om naar de hel te gaan, dan zal die persoon je naar beneden slepen. Waarom zou je in vredesnaam een karmische band met iemand in stand willen houden die met alle geweld naar de hel wil gaan?

Zie je niet dat het in je eigen voordeel is om zo snel mogelijk al die banden te verwijderen? Zie je dat het juist de sleutel is om die banden te verwijderen door het beoefenen van totale en onvoorwaardelijke vergeving?