Numerologie en het getal 666

ONDERWERPEN: Getallen gebruikt om een duurzaam universum op te bouwen – zwarte magie keert getallen om – intentie is belangrijker dan de getallen zelf – wees voorzichtig met een vereenvoudigde versie van numerologie – vermijd extremen

Vraag: Ik verbaas me over het hele getal 666 en het teken van het beest of zoiets, alles wat ik erover gelezen heb, heeft iets te maken met het christendom (religieus en spiritueel) heeft hier iets over te zeggen, maar het altijd met een andere interpretatie. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat ik heb gelezen: numerologie A=6, B=12, C=18, D=24… enz. wanneer je de woorden en de corresponderende getallen neemt, komt het op 666 uit (dat zijn : vaccinatie, New York, Kissinger en helaas Santa Claus). Nog één was de 66 boeken uit de Bijbel die in de 6e eeuw geschreven zijn en het teken de doop op het voorhoofd. (Dit verbaasde me niet al te zeer vanwege de kennelijke corruptie van de kerken en de Bijbel). Dit zijn maar een paar, is er wat van waar of is het maar een afleidingsmechanisme? Of is het iets totaal anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat mij jou een algemene regel geven om iets van deze aard te evalueren. In veel gevallen ligt er een waarheid aan dit soort dingen ten grondslag, maar die waarheid is echter al te vaak verdraaid, mooier gemaakt en te ver doorgevoerd.

Zoals moderne wetenschappers beginnen te beseffen, wordt alles in het universum gerelateerd aan getallen. Zelfs wetenschappers uit de oudheid, zoals Pythagoras, hebben verklaard dat alles uit getallen bestaat. Toen God het materiële universum creëerde werden bepaalde getallen en getallenreeksen gebruikt om een duurzaam universum te bouwen.

Degenen die verkozen om tegen de bedoelingen van God in te gaan, hebben geprobeerd om een verdraaiing van deze getallen te gebruiken in een poging om het universum af te breken en Gods bedoelingen tegen te gaan. Daarom zijn er bepaalde getallen die met zulke duistere krachten worden geassocieerd.

Het getal 999 werd gebruikt door God bij de schepping van het materiële universum. Degenen die zwarte magie gebruiken, proberen vaak het creatieve proces om te keren en het resultaat van wanneer je 999 op zijn kop zet, is dat je 666 krijgt. En andere vorm van zwarte magie is de heilige geschriften op achterstevoren te lezen.

Dus er ligt een waarheid aan ten grondslag waardoor bepaalde getallen met duistere krachten geassocieerd worden. Dat betekent echter niet dat het gebruik van zulke getallen altijd zwarte magie betekent of dat het je kwetsbaar maakt voor duistere krachten. De bedoeling die erachter zit, is veel belangrijker dan de handeling in de buitenwereld zelf.

Helaas gaan menselijke wezens vaak tot het uiterste. Ik doe geen afbreuk aan de waarde van de wetenschap numerologie, die als je dat correct gebruikt, bepaalde inzichten kan verschaffen. Simpelweg de getallen die met bepaalde letters corresponderen op te tellen en redeneren dat ieder woord dat 666 vormt slecht is, is geen juist gebruik van deze kennis.

Het feit dat iemands naam opgeteld een bepaald getal vormt, maakt iemand niet slecht. Het is beslist niet nodig om fanatiek alles te vermijden wat op een of andere manier in verband kan worden gebracht met het getal 666. Dit kan enkel leiden tot een onevenwichtige bewustzijnsstaat die het moeilijker maakt om Christusschap te verwerven.

De enige manier om zulke informatie correct te gebruiken, is naar je Christuszelf te gaan en inzicht van binnenuit te krijgen. Wanneer mensen het Christusonderscheid krijgen, zullen ze natuurlijk de uitersten vermijden. Omdat je ernaar streeft Christusonderscheid te verwerven, zou je er goed aan doen als je bewust probeert te vermijden dat je in uitersten vervalt. Het simpele feit is dat de waarheid zelden in uitersten wordt gevonden die door menselijke wezens zijn gecreëerd. Die zie je op de middenweg. De middenweg is niet een compromis tussen de waarheid van mensen en vergissingen van mensen. De middenweg staat boven en gaat verder dan de relatieve schaal die door het menselijke denken wordt gevormd.

Kortom, ik zou de meeste mensen adviseren om deze ideeën te negeren. Ik keur hiermee zulke ideeën niet af als niet waar of ondeugdelijk. Ik wijs er alleen maar op dat om zulke ideeën correct te gebruiken, je heel wat tijd moet besteden om het onderwerp te bestuderen met je dagelijkse denkgeest en dan het innerlijke onderscheidingsvermogen gebruiken om hoger inzicht te krijgen. Voor de meeste mensen is het verstandiger om hun aandacht op andere dingen te richten die in directer verband staan met hun Christusschap en hun persoonlijke missie in het leven.

Als je innerlijk een sterk verlangen voelt om meer inzicht in dat soort zaken te krijgen, luister dan alsjeblieft naar dat verlangen. Bestudeer leringen in de buitenwereld die tot je beschikking staan en gebruik je contact met je Christuszelf om er meer persoonlijk inzicht in te krijgen. Gebruik de techniek voor persoonlijke afstemming.

Ik besef dat ik je niet een erg duidelijk antwoord geef. Om je echter een gedetailleerder antwoord door Kim te geven, zou hij het onderwerp moeten bestuderen om meer gedetailleerde kennis van buitenaf te krijgen over de betrokken kwesties. Maar op dit moment is dit simpelweg niet de manier waarop ik wil dat hij zijn tijd besteedt, omdat er dringender kwesties zijn die hij van mij moet bestuderen en waar ik wil dat hij over spreekt.