Het Paasverhaal is het verhaal van iedere persoon

ONDERWERPEN: Het verhaal van Pasen gaat niet over Jezus – het verhaal van iedereen – het leven van Jezus demonstreerde zijn universele lering – de worsteling om aan de wereldse verwachtingen te ontstijgen en je spirituele individualiteit tot uitdrukking te brengen – inspireer mensen met moed om aan hun missie te voldoen – wees bereid jouw menselijke leven te verliezen om jouw missie uit te voeren – veel mensen worden door anderen vervolgd – het menselijke moet sterven om jou in jouw ware identiteit te laten herrijzen – jouw door mensen gemaakte beelden van Jezus laten sterven

Vraag: Wat wil jij dat we weten over Pasen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het Paasverhaal is heel rijk en complex en daarom kan het op vele verschillende manieren geïnterpreteerd worden, omdat elke interpretatie een ander facet van de totaliteit van het verhaal blootlegt. Ik zou echter één perspectief als voedsel voor je gedachten willen presenteren.

Eén van de belangrijkste boodschappen die ik met deze website over wil brengen, is dat ik nooit tot afgod verheven wilde worden die apart stond van de rest van de mensen op deze planeet. Ik ben geen egomaniak, zoals ik door vele christenen afgespiegeld wordt die erop staan het Bijbelse verhaal letterlijk op te vatten of het zelfs verfraaien en mij tot God en Verlosser te verheffen. Ik wilde nooit gezien worden als zover boven de mensen staand, dat ze mij nooit kunnen bereiken of in mijn voetsporen treden.

Daarom is de boodschap die ik wilde dat alle mensen met een open geest uit het Paasverhaal halen dat het niet over één persoon gaat; het gaat niet over mij. In werkelijkheid is het het verhaal van iedere levensstroom en bedoeld om het pad te illustreren dat iedere levensstroom kan volgen. Ik besef dat vele christenen opgevoed zijn met een geïdealiseerde versie van Jezus Christus en ze vinden het heel moeilijk om zich van die afgoderij te bevrijden. Daarom staan ze erop dat ik een uniek persoon was die boven ieder ander staat en al veel verder is dan iemand die op deze planeet rondloopt.

Ik was zeker een unieke persoonlijkheid en ik kwam ook met een unieke missie. Maar een groot deel van die missie bracht ik een universele lering uit die te maken had met het spirituele potentieel voor iedere levensstroom op aarde – omdat iedereen uniek in de ogen van God is. Ik gaf niet alleen die lering door mijn gesproken woord, meer dan iets anders toonde ik de lering aan met mijn leven. Daarom illustreert ieder aspect van mijn leven een deel van de universele innerlijke lering die ik op deze planeet kwam brengen en het Paasverhaal is daarop geen uitzondering. Met andere woorden, het Paasverhaal is een illustratie van het pad dat iedere levensstroom kan volgen op weg naar Christusschap en de permanente ascensie naar het spirituele rijk. Het Paasverhaal illustreert het allerlaatste deel van de reis van de levensstroom.

Het Paasverhaal kan gemakkelijk in drie hoofdelementen ondergebracht worden. Het eerste element is mijn komst naar Jeruzalem, waar ik door vele mensen als koning werd verwelkomd. We zouden dat kunnen vergelijken met de geboorte van ieder kind, omdat alle kinderen door hun ouders en familie verwelkomd worden en behandeld alsof ze heel speciaal zijn – wat ook zo is.

De tweede fase van het Paasverhaal is wat er tussen mijn aankomst in Jeruzalem en mijn wederopstanding is gebeurd. Deze fase illustreert wat er met de levensstroom gebeurt naarmate die begint op te groeien. Het zal je opvallen dat de reden dat veel mensen me in Jeruzalem verwelkomd hebben, is omdat ze een bepaald beeld van mij hadden. Ze hadden bepaalde verwachtingen van mij als koning die hen van de Romeinen zou bevrijden en ze wilden dat ik aan hun verwachtingen zou voldoen. Het duurde echter niet lang of velen van hen kregen door dat ik niet aan hun verwachtingen over mij ging voldoen. Let er eens op hoe snel ze mij de rug toekeerden, toen ze doorkregen dat ik niet aan hun verwachtingen wilde voldoen. Enkele van dezelfde mensen die bij de poort hosanna’s riepen, schreeuwden: ‘Kruisig hem!’ bij mijn zogenaamde berechting.

Dat is het verhaal dat de levensstroom ervaart wanneer die opgroeit en zijn individualiteit begint te ontdekken en tot uitdrukking te brengen. De keus die iedere levensstroom krijgt, is of je aan de verwachtingen van de wereld moet voldoen, waaronder ouders, familie en de samenleving, of dat je die unieke spirituele individualiteit ontwikkelt en tot uitdrukking brengt en de spirituele missie volbrengt.

Ik zeg daarmee niet dat iedere levensstroom dezelfde spirituele volwassenheid of spirituele missie heeft. Als je naar mijn verhandeling kijkt over de niveaus van spirituele ontwikkeling, zie je dat sommige levensstromen niet klaar zijn om de spirituele reis af te maken, omdat ze heling nodig hebben of nog psychische problemen moeten oplossen. Daarom is het totaal aanvaardbaar dat sommige mensen een leven leiden dat niet bijzonder spiritueel is en dat de verwachtingen van de maatschappij niet aanvecht.

De meer volwassen levensstromen zullen echter op het punt komen waarop de levensstroom de keus krijgt om zijn echte individualiteit en spirituele missie te ontkennen om aan de verwachtingen van de wereld te voldoen. Het was de bedoeling dat mijn leven zou illustreren dat wanneer je wel op dat punt komt dat je levensstroom volwassen is, je trouw moet zijn aan wie jij bent, en je moet je missie uitvoeren wat de wereld je ook als reactie daarop toewerpt. Het was de bedoeling dat mijn verhaal de mensen zou inspireren met moed om elke vervolging die de wereld op hen zou richten, te verdragen en zelfs zover gaan dat ze de wereld hun lichaam laten doden, als de wereld daartoe besluiten zou.

Gelukkig zijn we nu op deze planeet in een beschaafdere fase terechtgekomen en in vele delen van de wereld is het niet waarschijnlijk dat je gedood wordt omdat je jouw spirituele individualiteit tot uitdrukking brengt of je spirituele missie uitvoert. Desondanks is het nog steeds waarschijnlijk dat je aan een redelijke hoeveelheid vervolging wordt blootgesteld, zoals je zelfs kunt zien aan enkele van de negatieve reacties op deze website. In feite komt er iets van die vervolging van mensen die zichzelf als een goed christen beschouwen.

Het belangrijke punt van het Paasverhaal is niet het feit dat ik gedood werd. Het belangrijke punt is dat ik bereid was om mij door de wereld te laten doden, als de wereld dat wilde. Dit wordt uitgedrukt als ik zeg dat degene die zijn leven tracht te behouden, het zal verliezen en degene die bereid is zijn leven te verliezen om mijnentwil, het zal behouden. De betekenis van die uitspraak is dat als jij toegeeft aan de verwachtingen van de wereld en je spirituele identiteit ontkent, jij je leven in spirituele zin verliest. Maar als je trouw blijft aan je spirituele identiteit en missie, zelfs tot op het punt dat je bereid bent jouw fysieke lichaam door de wereld te laten doden, je levensstroom het onsterfelijke leven in het Christusbewustzijn vindt.

De waarheid over die situatie is dat de meeste mensen die hun ware identiteit tot uitdrukking durven brengen en hun spirituele missie nastreven, door de wereld zullen worden vervolgd. Ze zouden misschien zelfs wel in spirituele zin gekruisigd kunnen worden, wat inhoudt dat ze niet aan een fysiek kruis worden genageld, maar dat ze aan het spirituele kruis van menselijke verwachtingen worden genageld. Bijvoorbeeld, veel mensen zijn spiritueel gekruisigd door de media in termen van lastercampagnes of karaktermoord die hen als vals afgeschilderd heeft, zoals ik door de tempelpriesters werd afgeschilderd.

Het punt is dat als je bereid bent om de wereld met jou te laten doen wat ze met jou wil doen, maar nooit één moment je spirituele identiteit ontkent, je de kans hebt de spirituele initiatie te krijgen van de wederopstanding. In mijn geval was dat een fysieke wederopstanding om het potentieel te illustreren dat iedere levensstroom weer kan herrijzen in een hogere bewustzijnsstaat en een hoger identiteitsgevoel. Het was de bedoeling dat dit zou illustreren dat de levensstroom de dood kan overwinnen en het onsterfelijke leven krijgen. Wat de meeste christenen niet hebben begrepen, is dat om het onsterfelijke leven te krijgen, de levensstroom bereid moet zijn haar sterfelijke identiteitsgevoel aan het kruis te laten sterven.

Het punt was dat zelfs toen ik aan het kruis hing, ik de test moest ondergaan of ik mij nog aan enig menselijk identiteitsgevoel zou vasthouden, of dat ik bereid was die identiteit totaal aan God over te geven. Hoewel ik mij een ogenblik door God in de steek gelaten voelde, gaf ik uiteindelijk mijzelf over aan God. Op dat moment, stierven mijn fysieke lichaam en mijn sterfelijke identiteitsgevoel en op dat moment was ik geslaagd voor de spirituele initiatie en stond ik weer op.

Vanzelfsprekend zeg ik niet dat iedereen de ervaring moet krijgen om fysiek aan het kruis genageld te worden om vervolgens weer op te staan. Maar toch moet iedere levensstroom door de ervaring heen van die spirituele identiteit tot uitdrukking brengen ondanks de vervolgingen die er door de wereld op worden gericht. Als de levensstroom trouw blijft aan de spirituele identiteit en bereid is om ieder aspect van de menselijke, of dualistische, identiteit, dan staat de levensstroom weer op. De wederopstanding betekent dat de levensstroom dan de menselijke identiteit heeft getranscendeerd en volledig zijn nieuwe identiteit als zoon of dochter van God omarmt. De levensstroom is dan geslaagd voor het laatste examen op planeet aarde en komt in aanmerking voor de ascensie naar het spirituele rijk. Met andere woorden, de levensstroom zit niet meer vast aan het rad van wedergeboorte en hoeft niet meer op deze planeet te incarneren. De levensstroom kan voorgoed naar het spirituele rijk verhuizen en de reis vandaar verder maken.

Het is mijn grote hoop dat degenen onder jullie die er spiritueel klaar voor zijn, degenen die oren hebben om te horen, deze innerlijke lering over het Paasverhaal zullen omarmen, zodat hun geest en hart de wederopstanding kunnen ervaren van mijn echte innerlijke leringen. Met andere woorden, het eerste wat er moet gebeuren bij een spiritueel bewust mens, is dat je bereid moet zijn trouw te zijn aan mijn innerlijke leringen, hoe je ook door de wereld wordt vervolgd, waaronder je medechristenen die aan hun orthodoxe doctrines vasthouden.

Als jullie bereid zijn alle door mensen gemaakte afgoden over mij en mijn leringen los te laten, als jullie bereid zijn om deze afgoden te laten sterven, als jullie bereid zijn om je menselijke identiteitsgevoel dat gebaseerd is op die afgoden, te laten sterven, dan kun je weer opstaan door mijn waarachtige innerlijke leringen te erkennen. Op dat moment zul je zien – en weten door innerlijke kennis die boven alle twijfel verheven staat, dat mijn leven een pad aangeeft dat jullie ook kunnen volgen tot jij je ascensie in het licht haalt. Nadat je de waarde van dat pad erkent, kun je beginnen je veel sneller langs dat pad te bewegen dat ooit tevoren.

Ik hoop dat mijn innerlijke leringen een voldoende aantal mensen kunnen bereiken die klaar zijn om op innerlijke niveaus het ware innerlijke pad te omarmen dat naar de wederopstanding en de ascensie leidt. Dit is echt één van de belangrijkste bedoelingen van de oorspronkelijke Paasgebeurtenissen en het is één van de belangrijkste bedoelingen van deze website. Dat mijn waarachtige leringen in je hart weer op mogen staan en dat je levensstroom herrijst en in mijn voetsporen treedt en ik je kan begroeten wanneer je het koninkrijk van mijn Vader binnen gaat.