Tienden betalen – maar alleen met liefde

ONDERWERPEN: tienden zijn als zaden strooien – geld staat symbool voor spiritueel licht – licht wil van nature stromen – wanneer jij in die stroom zit, geef je natuurlijk dat wat je in de stroom houdt – God vermenigvuldigt wat jij onbaatzuchtig geeft – kerken hebben het principe van tienden verkeerd gebruikt – verwacht of eis geen oogst – wees niet gehecht aan tien procent

Vraag: Is het betalen van tienden Schriftuurlijk? Wat is jouw mening over het betalen van tienden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In de Bijbel staan verscheidene verwijzingen naar het principe van tienden betalen. Abraham betaalde bijvoorbeeld tienden aan Melchizedek, de koning van Salem. Dus in dat opzicht zou ik zeggen dat tienden betalen Schriftuurlijk is.

De eenvoudigste manier om het principe van tienden uit te leggen, is door het te vergelijken met het proces van zaad strooien. Er is iemand die na een lange winter nog wat graan over heeft. Hij moet dan naar de akker en dat graan in de grond stoppen waar het zou kunnen rotten of worden opgegeten door dieren. Hij heeft absoluut geen enkele garantie dat zijn inspanningen vrucht zullen dragen. Maar de persoon heeft wel de absolute garantie dat als hij het graan niet zaait, hij geen oogst binnenhaalt.

Geld staat symbool voor het licht van God. Alles in dit universum wordt gemaakt uit Gods substantie, Gods licht. De aard van Gods licht is dat het stroomt. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het gezegde dat van wat je royaal hebt ontvangen, je royaal moet geven. Wanneer je erkent dat de Vader jou met het grootste genoegen het koninkrijk geeft, dan zou je royaal delen en geven wat je van God ontvangt, wat je van het leven ontvangt.

Je kunt dit zelfs in de maatschappij zien. Wanneer de economie van een land begint te krimpen, worden mensen pessimistisch en besteden minder geld. Dit zorgt ervoor dat de economie nog meer krimpt. Wanneer de economie zich uitbreidt, voelen mensen zich optimistisch en geven meer geld uit, wat ervoor zorgt dat de economie nog sneller groeit.

Wat ik nu zeg, is dat het de aard van God is om te stromen en zich uit te breiden. Wanneer je op één lijn zit met de principes van God, ontvang je royaal en geef je royaal. Als onderdeel van dat royale geven, kun je overwegen om een bepaald deel van je inkomen te geven aan doeleinden die geen verband houden met je persoonlijke noden of wensen. Je zou deze tien procent van je inkomen geven aan wat je misschien Gods doeleinden zou kunnen noemen. Je zou het aan gebieden in de maatschappij kunnen geven die het meer nodig hebben dan jij.

Wanneer je dit doet, toon je aan God dat je bereid bent om een deel van je inkomen te geven aan zaken die geen verband houden met jouw persoonlijke behoeften. Je bent bereid om jouw eigen behoeften op de tweede plaats te zetten voor de noden van een ander, voor de doeleinden van God.

God zal de offergave vermenigvuldigen in overeenstemming met de zuiverheid van jouw hart. Mijn parabel over de talenten demonstreert dit principe. Je ziet dat de Meester de dienaren prees die hun talenten vermenigvuldigden en de dienaar kastijdde die zijn talenten in de grond stopte. Het basisprincipe is dat je Gods licht door je heen moet laten stromen. Wanneer je dat doet, zal God je offergave vele malen vermenigvuldigen. Als je een graankorrel in de grond stopt, zul je er vele voor terugkrijgen.

Ik zeg niet dat je alleen tienden aan een kerk of religieuze organisatie kunt betalen. Je kunt zeker tienden betalen aan elke vorm van liefdadigheidsinstelling.

In het verleden hebben veel kerken het principe van tienden gebruikt om te proberen hun gemeentes zich verplicht te laten voelen om tienden aan de kerk te betalen. Enkele kerken hebben zelfs geprobeerd om mensen bang te maken, zodat zij hun geld zouden geven. Dit is misbruik maken van de wet van de tienden, omdat ze het principe schendt van royaal ontvangen en royaal geven. Je moet je tienden niet geven uit angst of vanuit een gevoel van verplichting. Als je zulke gevoelens hebt, gebruik dan de leringen en technieken op deze website om die gevoelens op te ruimen.

Op dezelfde manier zou je niet tienden moeten betalen met de verwachting dat je er iets voor terugkrijgt, omdat dit ook het principe overtreedt van royaal ontvangen en geven. Tienden geven is niet een zakelijke deal tussen jou en God en als je het als zodanig benadert, verbreek je cirkel van het vrij stromen van Gods licht.

Als je momenteel tienden betaalt met negatieve gevoelens, heb ik hier een suggestie voor je. Houd onbepaalde tijd op met het betalen van tienden. Bestudeer en pas de technieken toe op deze website om je op angst gebaseerde aanpak van religie te overwinnen en neem een houding aan die wordt gebaseerd op liefde. Betaal de tienden pas als je een impuls krijgt van binnenuit, een impuls die op liefde wordt gebaseerd, die je vertelt waaraan jij je tienden geeft.

Laat me tussen haakjes nog zeggen dat in vele geïndustrialiseerde landen de belasting heel hoog is. Ik zou het daarom aanvaardbaar vinden dat mensen tien procent van hun netto-inkomen betalen. Dit kan nog steeds voldoen aan de wet van de tienden. Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is.

Laat me ook nog zeggen dat mensen niet gehecht moeten raken aan het getal tien procent. Denk aan de parabel van de vrouw die alles gaf wat ze had en van God meer terugkreeg dan de rijke man die nauwelijks iets merkte van zijn gift. Als jij je niet kunt veroorloven om tien procent van je inkomen te betalen, betaal dan wat jij je wel kunt veroorloven en geef het met liefde. Gods vermenigvuldiging houdt niet zozeer verband met het daadwerkelijke bedrag, maar met de hoeveelheid liefde in je hart.