Is het nodig dat je gedoopt wordt?

ONDERWERPEN: Dopen met water of vuur – water symboliseert zuivering – vuur betekent contact met Christuszelf – dopen met water na 12 jaar – instructies voor het pad naar Christusschap – dopen door het vuur gebeurt spontaan van binnen – innerlijke toewijding is belangrijk dan de ceremonie in de buitenwereld

Vraag: Is dopen nodig? Als dat zo is, door wie en waar doe ik dat dan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat hangt af van wat je bedoelt met ‘dopen’ en wat je bedoelt met ‘nodig’. Ik probeer niet grappig te zijn, omdat het echt belangrijk is om deze termen te definiëren.

In het Nieuwe Testament zie je dat er twee manieren van dopen zijn. Johannes de Doper doopte mensen met water en hij heeft gezegd dat er iemand na hem zou komen die hen met vuur zou dopen. De meeste mensen nemen aan dat hij naar mij verwees en in zekere zin is dat waar, omdat ik een vertegenwoordiger was van de Christus. Niettemin is de ware betekenis van de doop met vuur, dat het een ceremonie is en een initiatie die door de Heilige Geest zelf wordt uitgevoerd bij elk persoon.

Het dopen met water staat symbool voor het proces van zuivering dat de levensstroom op het punt brengt waarop hij klaar is voor direct, bewust, en permanent contact met zijn Christuszelf. Dit betekent niet beslist dat de levensstroom volledig Christusschap heeft bereikt, maar dat de levensstromen direct innerlijk communicatie met het Christuszelf heeft, die de levensstroom in staat stelt om antwoorden en leiding van binnenuit kan ontvangen. Met andere woorden, de levensstroom heeft zich permanent gerealiseerd dat hij een spiritueel wezen is en dat hij maar tijdelijk in het fysieke lichaam verblijft. Hij heeft beseft dat hij op de wereld is, maar niet van de wereld.

Dus in het ideale geval zou door de doop met water het proces aanvangen waarmee de levensstroom zichzelf zuivert van verkeerde overtuigingen en onvolmaakte energie, zijn emotionele wonden heelt en ervoor kiest om onvolmaakte keuzes en momentum uit het verleden los te laten. Wanneer dit proces helemaal voltooid is, krijgt de levensstroom permanent contact met het Christuszelf en door die verbindingsdraad kunnen de vuren van de Heilige Geest door het Christuszelf en naar de levensstroom stromen en door zijn gedachten, gevoelens en handelingen tot uitdrukking worden gebracht.

Het heeft weinig zin om het dopen met water vlak na de geboorte van een kind te doen, omdat het kind zich niet bewust is van de noodzaak om het pad naar Christusschap te bewandelen. In een ideale spirituele gemeenschap zou het kind worden opgevoed met inzicht in het feit dat ik een voorbeeld was om na te volgen en dat hij het potentieel heeft om in mijn voetsporen te treden en daardoor het spirituele pad opgaan dat naar persoonlijk Christusschap leidt. Dit zou aan het kind in gemakkelijk te begrijpen bewoordingen, die passen bij een kind van 12 jaar, moeten worden uitgelegd.

Zoals je in het Nieuwe Testament kunt lezen, was de eerste belangrijke gebeurtenis in mijn leven die na mijn geboorte is genoteerd, het moment dat ik op de leeftijd van 12 jaar in de Tempel kwam. Dit geeft aan dat na de eerste 12 jaar van het leven, een kind dat op de juiste manier les heeft gehad over het spirituele pad klaar is om een glimp op te vangen van zijn spirituele missie en roeping. Dat is dan in het ideale geval het moment waarop een kind met water kan worden gedoopt. Je kunt de bevestigingsceremonie dan door deze doop vervangen.

De doop zou echter moeten worden voorafgegaan door een periode van instructies over het pad naar Christusschap. Gewapend met deze kennis zou het kind eraan toe moeten zijn om met water gedoopt te worden en innerlijk een krachtig voornemen te krijgen om het pad naar Christusschap te bewandelen. Terwijl iemand de komende jaren en decennia deze spiraal beklimt, zou hij of zij op den duur het punt bereiken om bewust contact te maken met het Christuszelf. Op dat moment zou de doop met vuur spontaan binnenin gebeuren.

Met andere woorden, er is geen ceremonie in de buitenwereld nodig om de doop met vuur te markeren, hoewel die wel symbolisch zou kunnen worden uitgevoerd. Zo’n ceremonie zou echter alleen door een dominee kunnen worden uitgevoerd die al een hoge mate van Christusschap heeft bereikt en daarom het Christusschap in iemand anders kan herkennen.

Vanzelfsprekend kan iemand die niet is opgevoed met inzicht in het pad naar Christusschap de doop met water later in het leven krijgen wanneer die persoon zich van de waarheid van het pad bewust wordt. Zoals ik in mijn opmerkingen over de Heilige Communie heb uitgelegd, is de belangrijkste factor in elke willekeurige spirituele ceremonie de innerlijke toewijding van de persoon die de ceremonie ontvangt. Het is echter ook gunstig als de persoon die de ceremonie uitvoert innerlijke afstemming heeft en door de Heilige Geest bekrachtigd wordt.

Mijn punt is dat als je niet gedoopt bent in een christelijke kerk, je zeker die initiatie kunt krijgen als je dat wenst. Het echt belangrijke punt is echter dat je innerlijk een stevig voornemen hebt om aan het pad naar persoonlijk Christusschap te beginnen. Als je die verbintenis wilt markeren met een ceremonie in de buitenwereld, doe het dan. Ik zeg echter niet dat de ceremonie in de buitenwereld nodig is. Je kunt dat voornemen zelf uitvoeren.

Als je een dominee kunt vinden die door de Heilige Geest enigszins bekrachtigd is, kan de Heilige Geest die door de ceremonie heen stroomt, jou een goede start geven op je pad naar Christusschap. Ik kan je op dit punt geen specifieke aanbeveling doen over welke kerk of dominee. Je moet je eigen onderscheidingsvermogen hierbij gebruiken. Wat ik wel kan zeggen is dat er op dit moment geen kerk in de buitenwereld is die volledig inzicht geeft in het pad naar Christusschap.

Laat me nu bespreken of dopen nodig is. Het is een feit dat door de hele geschiedenis van deze planeet heen veel zielen hun persoonlijke Christusschap hebben gemanifesteerd en zich voor hun ascensie hebben geplaatst, wat veel christenen de verlossing noemen, zonder in een christelijke kerk – of een andere kerk trouwens – te zijn gedoopt. Daarom is de doop door het water in geen geval een noodzakelijk ingrediënt voor verlossing. Maar zoals ik echter net heb beschreven, kan het natuurlijk een belangrijke stapsteen zijn op je persoonlijke pad, als je de ceremonie begint met de juiste innerlijke toewijding.

Wat betreft de doop door het vuur, dat is duidelijk een noodzakelijke stap op het pad naar verlossing, maar het is een ceremonie op innerlijk niveau die plaats vindt wanneer de levensstroom er klaar voor is. Je kunt het dopen met water onder valse voorwendsels doen – je kunt het met geweld doen – maar je kunt het dopen met vuur niet vervalsen. Je bent er klaar voor of niet.