De Heilige Communie ontvangen

ONDERWERPEN: geen bloedoffer nodig – het verspillen van het bloed van Jezus NIET nodig om de zonden weg te nemen – gaat niet over het fysieke lichaam en bloed – een volledig spiritueel ritueel – het universele Christusbewustzijn – om te groeien moet je een deel van het universele Christusbewustzijn ontvangen – accepteer je Christuszelf – je moet hem daarna jouw totale bewustzijn laten verhogen – de communie kan het licht overdragen, maar geen garantie – jouw benadering is de bepalende factor

Vraag: Geliefde Jezus, Wil je alsjeblieft iets zeggen over de aard en het belang van de Heilige Communie ontvangen? Ik ben geïnteresseerd te weten waarom sommige kerken alleen brood of communiewater bij de Communie aanbieden en niet wijn of sap en, ook waarom een aantal new age groepen wel de Communie aanbieden en andere niet.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De Heilige Communie is een heel belangrijk ritueel. De waarde ervan als religieus ritueel staat in evenredige verhouding tot de houding waarmee je deelneemt aan het ritueel.

Laat me eerst een algemene misvatting over dit ritueel uit de weg ruimen voor ik het ware belang van de Heilige Communie uitleg. Toen ik op aarde rondliep, kwam ik in een cultuur terecht die heel erg werd beïnvloed door het idee van het bloedoffer. De joden geloofden dat het dieroffer nodig was om God tevreden te stellen. Hoewel een dieroffer duidelijk minder erg is dan het eerdere mensenoffer, is het desondanks een totaal overbodig ritueel. Enkel mensen in een zeer primitieve bewustzijnsstaat kunnen geloven dat het bloedvergieten van een menselijk wezen of een dier, God een of andere manier tevreden kan stellen. Tegenwoordig zou ik graag willen dat mensen deze bewustzijnsstaat loslaten.

Omdat de joodse cultuur zo gehecht was aan het idee van God tevreden stellen door bloed te vergieten, ontwikkelden een paar van de vroege christenen het idee dat mijn kruisiging het allerhoogste bloedoffer was. Ik zou graag willen dat je begrijpt dat wij, de geascendeerde meesters, met mensen moeten werken in hun huidige bewustzijnsstaat en hen vervolgens proberen te helpen naar het volgende niveau op te klimmen. Daarom veroordeel ik mijn vroege volgelingen niet omdat ze dit idee hebben ontwikkeld. Het was in zekere zin een praktische maatregel die er wel voor gezorgd heeft dat een aantal joden de praktijk van het dieroffer hebben losgelaten en het christendom hebben omarmd.

Ik moet je echter eerlijk zeggen dat het idee om mijn bloed te vergieten op een of andere manier noodzakelijk was om God tevreden te stellen of om de zonden van de mensen goed te maken, volledig en totaal ongegrond is. Jullie God is een God van onvoorwaardelijke liefde. Zoals ik elders heb uitgelegd, is God niet boos, en jullie God vraagt geen offers of het bloedvergieten van mensen of dieren. Daarom was mijn kruisiging niet een noodzakelijk offer en houdt geen enkel verband met het offeren van het mensen of dieren.

Het belang van deze lering is dat de Heilige Communie geen verband houdt met het bloedvergieten door een offer. Wanneer je de Heilige Communie krijgt, eet je niet het vlees en bloed van Jezus Christus. Dit is niet een ritueel van kannibalen.

Je moet begrijpen dat wanneer iemand zich totaal heeft verenigd met het universele Christusbewustzijn, zoals ik waarachtig aan het eind van mijn missie deed, die persoon uitspraken doet die worden gebaseerd op deze eenheid. Toen ik zei: “Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken”, verwees ik niet naar het fysieke lichaam van de persoon Jezus. Ik verwees naar het spirituele lichaam van het universele Christusbewustzijn. Uiteraard heeft dit ook betrekking op het bloed dat gewoon een symbool is voor de energie van het universele Christusbewustzijn.

Ik begon met dit ritueel van de Heilige Communie als middel om mensen zich niet alleen de persoon Jezus in de buitenwereld te herinneren, maar ook het universele Christusbewustzijn. Zoals ik heb uitgelegd op de website, is de basis voor spirituele groei juist individueel Christusschap. Om dit Christusschap te krijgen, moet iemand een portie van het universele Christusbewustzijn ontvangen. Dit individuele Christusbewustzijn wordt voor jou, wat betekent voor elk menselijk wezen, gebroken. Enkel door deze individualisatie van het universele Christusbewustzijn te accepteren, in de vorm van je persoonlijke Christuszelf, kun je het menselijke denken ontstijgen.

Wanneer je een portie van het universele Christusbewustzijn krijgt, zal de energie van dat bewustzijn, als je dat toelaat, fungeren als gist dat de vibratie van het hele bewustzijn zal laten stijgen. Daarom kun je de Heilige Communie beschouwen als een symbool voor de overdracht van het Christusbewustzijn op elk menselijk wezen. Het ritueel van de Heilige Communie kan ook een bepaalde hoeveelheid licht of spirituele energie uit de universele Christusgeest overdragen. Elke keer dat je een portie licht ontvangt, zal dit de vibratie van jouw bewustzijn verhogen en daardoor jou helpen een stap dichter bij persoonlijk Christusschap te komen.

Het is belangrijk te begrijpen dat de overdracht van licht door de Heilige Communie niet gegarandeerd wordt. Het hangt af van de innerlijke afstemming, het bewustzijnsniveau of het niveau van zowel de persoon die de Heilige Communie toedient als de persoon die de Heilige Communie ontvangt. Het is onjuist te geloven dat de communie, omdat een priester door een soort ritueel heengaat om de communie te zegenen, dan automatisch met het licht van het Christusbewustzijn wordt opgeladen. De overdracht van het licht vindt niet door het ritueel in de buitenwereld plaats. Het kan enkel door het bewustzijn of de hartvlam van de persoon die het ritueel uitvoert, plaatsvinden. Duizenden priesters zegenen de communie zonder zich open te stellen voor de overdracht van licht. Daarom is die communie niet heilig.

Zelfs als het echte brood en wijn niet met licht zijn opgeladen, kan iemand met een open hart die de communie krijgt toegediend, nog wel de overdracht van licht ontvangen. Als je de Heilige Communie toegediend krijgt en een oprechte poging doet om je geest en hart op mij af te stemmen, kun je een overdracht van licht ontvangen, zelfs als de persoon die de Heilige Communie toedient niet in staat was om een instrument voor die overdracht van licht te zijn.

Hoe oprechter je het ritueel om de Heilige Communie te ontvangen benadert, hoe meer licht er door dit ritueel kan worden overgedragen. Vanzelfsprekend kan iemand die een priester heeft die innerlijk goed is afgestemd en in staat is om licht over te dragen door de zegen van de Heilige Communie, een dubbele overdracht van licht ontvangen. Zodoende bepaalt zowel de innerlijke afstemming van de persoon die de communie toedient als de persoon die de communie ontvangt, het belang van het ritueel.

Vanzelfsprekend heb ik het ritueel van de communie bedacht door zowel brood als wijn te serveren. Het maakt voor mij echter niet uit of mensen brood en wijn toedienen of alleen maar brood. De overdracht van licht wordt niet gegarandeerd door het ritueel in de buitenwereld, maar door de innerlijke afstemming van degenen die aan het ritueel deelnemen. Daarom kan de overdracht van licht plaatsvinden, wat de mensen er ook bij opdienen. Laat een bepaalde organisatie maar opdienen wat mensen graag willen. Ik zou echter graag willen dat degenen die zulke beslissingen nemen die beslissingen van hun Christuszelf ontvangen in plaats van zulke beslissingen te nemen met het bewustzijn van de buitenwereld.

Ik kan je niet zeggen waarom sommige new age groepen de communie toedienen en waarom andere niet. Dit hangt af van beslissingen die door de leiders van die groepen worden genomen. Nogmaals, ik zou graag willen dat zulke beslissingen werden genomen door directe communie met het Christuszelf van de mensen.