De rol van humor op het spirituele pad

ONDERWERPEN: Jezelf al te serieus nemen – om je ego lachen – humor verjaagt duistere krachten – hogere en lagere humor – in de hemel is veel blijdschap – kunt je weg naar de hemel lachen; kunt je weg niet naar de hemel huilen – humor werkt bevrijdend – humor heeft een hoge vibratie – blijdschap en lachen – Jezus lachte niet vaak – wordt zo vrolijk als kleine kinderen – God is het meest blije wezen van allemaal

Vraag: Lieve Meester Jezus, dank je voor je inzicht gevende advies. Het heeft me echt geholpen om een paar belangrijke keuzes op mijn pad te maken. Dit heeft geresulteerd in een paar ‘duistere nachten van de ziel’. Na het lezen van ‘The Christ is Born in You’ en de vele vragen en antwoorden op deze website, vroeg ik me af hoe het zat met humor. Het lijkt alsof spirituele groei nogal serieus is, maar kan die groei ook humor hebben? Het beeld dat vele christenen (waaronder ikzelf) hebben van jou is dat jij een rustig, gereserveerd iemand bent. Heb je ook een speelse kant? Ze zeggen dat het beste medicijn lachen is. Elk inzicht om lachen toe te voegen, is welkom, terwijl we soms aan het worstelen zijn om hogerop te komen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan je ervan verzekeren dat er veel humor en vreugde in de hemel is en daarom zou er ook plaats moeten zijn voor humor op het spirituele pad op aarde. Laat mij zeggen dat als je niet om jezelf kunt lachen, jij jezelf in feite te serieus neemt. En als je niet om een specifiek onderwerp kunt lachen, waaronder je religie, dan neem je dat onderwerp te serieus.

Humor is echt een bevrijdende kracht die een krachtige invloed kan hebben om mensen te bevrijden uit de gevangenis van het menselijke ego en het dualistische denken. Het menselijke ego is erg serieus om zijn imago te bewaken en het gevoel dat hij de baas is. Wanneer jij je vereenzelvigt met je ego, kun jij niet om jezelf lachen. Als je denkt dat iemand je uitlacht, voelt jouw ego zich bedreigt, en hij probeert alle vreugde uit je leven te persen. Daarom is humor één van de beste manieren om je ego te neutraliseren.

Zoals de Heilige Thomas More eens gezegd heeft: “De duivel, de kwade geest, kan niet tegen spotten.” Er is trouwens geen betere manier om de duistere krachten af te houden dan humor. De duistere krachten worden door hun ego verteerd en daarom nemen ze zichzelf heel erg serieus – en ze willen dat mensen hetzelfde doen. Als je weigert hen serieus te nemen, of zelfs humor gebruikt om hun ego kleiner te maken, hebben ze moeite om toegang tot je bewustzijn te vinden.

Vanzelfsprekend is er, zoals met alles op deze planeet, een hogere vorm van humor en een lagere vorm van humor. Ik ben er zeker van dat iedereen die geïnteresseerd is in spirituele groei, het verschil weet en het is echt een verschil in vibratie. Sommige vormen van humor zijn grof of gemeen. En ze zorgen ervoor dat de energie naar beneden stroomt. Andere vormen van humor zijn luchthartig en zorgen ervoor dat de energie stijgt. Ik moedig niemand aan om zich met een lagere vorm van humor bezig te houden, die in principe elke vorm van humor is die andere menselijke wezens degradeert. Ik moedig mensen echter sterk aan om humor te gebruiken als onderdeel van het spirituele pad, omdat het je echt kan bevrijden van gevangen komen te zitten in de illusie die door de duistere krachten gecreëerd is, namelijk dat alles zo serieus is en zo serieus moet worden opgevat dat er geen plaats is voor echte vreugde in het leven.

Laat me zeggen dat veel christenen de houding hebben ontwikkeld dat het nodig is om met een bedroefd gezicht rond te lopen om in de hemel te komen. In werkelijkheid is dit een illusie. God wil mensen niet dwingen naar de hemel te gaan. God wil dat mensen kiezen die uit vrije wil betreden en waarom zouden ze kiezen naar de hemel te gaan als je die ziet als een plaats zonder vreugde? God heeft menselijke wezens geschapen, dus worden ze op een natuurlijke manier aangetrokken tot wat licht en vreugdevol is, en ze walgen van wat donker en somber is. God heeft je zo geschapen, omdat hij wil dat de hemel vol licht en vreugde is en God wil dat jij je tot de hemel aangetrokken voelt. Dus als je religie ervoor zorgt dat jij het leven al te serieus opvat, dan ga je niet in de richting van de hemel. Als dat niet zo is, wil je misschien opgewekter worden en je spiritualiteit en je religie wat minder serieus nemen. Het is heel goed mogelijk om op de hele weg naar de hemel te lachen, maar het is niet mogelijk om de hele weg naar de hemel te huilen.

Wij, de geascendeerde meesters, gebruiken humor om een gespannen situatie te verminderen. Hoewel de hemel een plaats is waar grote vreugde heerst, voelen degenen onder ons die met de mensheid werken, zich vaak in enigszins gespannen situaties, omdat het moeilijk is om te bepalen hoe ze hun nog niet geascendeerde broeders en zusters vooruit kunnen helpen op hun spirituele pad. Waarachtig, er zijn zoveel problemen en er is zoveel duisternis op aarde dat zelfs een geascendeerd wezen gespannen kan worden wanneer hij moet omgaan met die situaties. We gebruikten vaak humor om de stemming bij een vergadering of discussie te verbeteren, omdat we weten dat wanneer de dingen te gespannen worden, de spanning zelf de juiste oplossing blokkeert.

Hierboven maken we nooit grapjes over mensen of elkaar die kwaadaardig zijn of iemand degraderen. Maar we maken wel grapjes over elkaar op een goedgehumeurde manier en we maken grappen over onszelf, omdat we onszelf niet al te serieus nemen. We gebruiken vaak onze fouten of tekortkomingen uit het verleden om op een humoristische manier iets te bewijzen. Als je een voorbeeld wilt van onze vorm van humor, moet je ‘The Jesus Koans’ lezen. Die bevatten een paar gezegdes die een glimlach brengen op het gezicht van een geascendeerd wezen.

Laat me zeggen dat humor en vreugde echt een vibratie is. Het is een vibratie van groot licht en het kan je geest meer verheffen dan iets anders. Humor is niet hetzelfde als lachen. Lachen is een psychologische reactie en hoewel dat je spieren kan ontspannen, hoeft het niet beslist je geest te verheffen. Gemene humor verheft je geest niet.

Het is heel goed mogelijk om humor en vreugde te gebruiken zonder mensen aan het lachen te maken. Vreugde kan een zachte gloed zijn die plotseling iedereen laat beseffen dat er achter alle serieuze verschijnselen op aarde een dieper gevoel van vreugde zit. Die vreugde kan bevrijd worden door het hartcentrum van ieder mens, maar degenen die echt blij zijn, kunnen elektrodes van deze innerlijke gloed worden. Ze kunnen een kamer laten oplichten simpel door binnen te komen en zonder moppen te tappen mensen aan het lachen maken. Ze kunnen de open deur worden voor een vloedgolf van de energie van blijdschap door gewoon naar iemand te kijken met een knipoog of door te glimlachen.

Naarmate je groeit op het innerlijke pad, je psychische wonden heelt en je geest en hart openstelt voor spiritueel licht, zul je een natuurlijke elektrode van blijdschap worden. Je zult in staat zijn de somberheid uit een situatie te verwijderen door de vlam van vreugde in actie te zijn.

Je zegt dat veel christenen de indruk van mij hebben dat ik rustig en gereserveerd ben. Ik weet niet waar die indruk vandaan komt, omdat je in de Bijbel leest dat ik niet rustig of gereserveerd was toen ik de Schriftgeleerden en farizeeërs aanvocht. Ik was, en ben nog steeds, een heel directe Meester en ik kan je ervan verzekeren dat ik onomwonden sprak. In feite voelden veel mensen zich beledigd omdat ik zo onomwonden en direct was. Het is echter juist dat ik niet veel glimlachte of lachte tijdens mijn incarnatie in Galilea. Ik wist dat ik een serieuze missie te vervullen had en vanaf het punt dat er geen ommekeer meer mogelijk was, was ik zo gericht op de dagelijkse testen en beproevingen die ik kreeg dat ik weinig tijd overhad om vrolijk te zijn.

Achteraf wilde ik wel dat ik blijer was geweest, maar in die tijd was ik gericht op het omgaan met de zware energie en de uitdagingen waar ik voor stond in de buitenwereld. Tegenwoordig zou ik veel minder serieus zijn, maar, opnieuw, het is gemakkelijk om terug te kijken op het verleden en te denken dat je het beter had kunnen doen.

Niettemin, ik zie geen reden waarom christenen zichzelf, hun religie of de spirituele kant van het leven al te serieus moeten opvatten. Doe een poging om vreugde in jouw spirituele leven te brengen, want hoe kun je, tenzij je als kleine kinderen wordt, het koninkrijk van vreugde dan betreden? Span je in om een elektrode van blijdschap te worden en verwijder de sombere wolk die momenteel boven deze planeet hangt. Heel veel mensen op de wereld nemen zichzelf en hun zaken tegenwoordig zo serieus dat ze geloven dat vreugde een zonde is, een misdaad of een belediging van God. Ik kan je ervan verzekeren dat God nooit beledigd wordt door echte vreugde. Integendeel, God is het wezen met de meeste vreugde die je ooit tegenkomt. Hoe kan er iets anders dan blijdschap in aanwezigheid van God zijn?

Je vraagt je misschien af waarom ik geen humor op deze website gebruik. De belangrijkste reden is dat we een universele vorm van humor hebben, maar op aarde hangt humor zo af van verschillende culturen. Op een website die toegang kan bieden tot mensen uit iedere cultuur, wil ik niet iemands culturele gevoeligheid beledigen. En ik wil niet de vele mensen beledigen die hun religie heel serieus nemen, maar die nog wel geholpen kunnen worden met de leringen op deze website.