Hebben wij een gestructureerd pad in de buitenwereld nodig?

ONDERWERPEN: Scheppers en organisatoren – scheppers houden niet van structuur – beide kunnen uit evenwicht raken – tussen uitersten heen en weer gaan – de uitersten transcenderen – de behoefte aan structuur – gebruik wat nuttig is – niet nodig om alle overtuigingen weg te doen – van een op angst gebaseerde naar een op liefde gebaseerde aanpak – geen enkele overtuiging is de laatste – openbaring en ritueel – gebruik spirituele hulpmiddelen om evenwicht te zoeken – praktische stappen om evenwicht te vinden.

Vraag: Lieve Jezus, Ik heb nooit een gestructureerd pad in de buitenwereld gevolgd. In plaats daarvan heb ik veel ideeën opgepikt uit een of ander boek, therapie, religie, wat ook maar voorbijkwam. Ik geloof dat dit heeft geleid tot een ongestructureerd en verwarrend overtuigingssysteem. Ik wil alles wegdoen. Waar moet ik mee beginnen? Ik heb het gevoel dat ik een pad in de buitenwereld nodig heb dat ik kan volgen voor ik het innerlijke pad kan bewandelen. Wat zeg je tegen mensen in mijn situatie? Mensen zeggen, denk ik, zoveel. Ze hebben waarschijnlijk gelijk, maar het lijkt erop dat ik het niet kan veranderen? Wat vind jij?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is niet beslist verkeerd dat je geen gestructureerd pad hebt. Sommige mensen zijn organisatoren en die hebben veel behoefte aan structuur en stabiliteit. Andere zijn scheppers en moeten hun creativiteit tot uitdrukking brengen zonder door regels en reguleringen in de buitenwereld te worden ingeperkt. Er zijn tegenwoordig veel mensen geïncarneerd die tot de groep scheppers behoren en daarom wijzen heel veel mensen een religie of een geloofssysteem in de buitenwereld af.

Ik behoorde vanzelfsprekend tot die groep, net als de mystici in alle tijden. Dit betekent echter niet dat scheppers belangrijker zijn of op een of andere manier beter dan organisatoren. Beide zijn even hard nodig, omdat zij een uitdrukkingsvorm zijn van de uitbreidende kracht van de Vader (scheppers) en de samentrekkende kracht van de Moeder, zoals door Moeder Maria in haar verhandelingen is uitgelegd.

De twee types mensen kunnen allebei uit evenwicht raken en wanneer dat gebeurt, hebben ze de neiging om naar één van de twee uitersten door te schieten. De scheppers weigeren om geen enkele regel te accepteren en worden rebels. De organisatoren willen dat alles overeenstemt met de regels en zij worden rechters.

Het belangrijkste idee dat ik met deze website probeer over te brengen, is dat de sleutel tot spirituele groei is de dualistische uitersten te ontstijgen die uit het dualistische denken ontstaan. Dus wanneer een organisator vast komt te zitten in de dualistische denkwijze, gaat hij over tot het extreme door te geloven dat er maar één ware religie is en dat je door het opvolgen van de regels in de buitenwereld, automatisch wordt gered. Dit gebeurde met de Schriftgeleerden en farizeeërs waar ik 2000 jaar geleden op stuitte en er zijn veel mensen die er tegenwoordig nog zo over denken. Ze voelen zich aangetrokken tot de fundamentalistische takken van een religie. Of ze voelen zich aangetrokken tot de fundamentalistische religie die het wetenschappelijk materialisme heet.

Wanneer een schepper gevangen komt te zitten in de dualistische denkwijze, heeft hij de neiging om alle soorten regels of structuur te verwerpen. Dit kan tot de overtuiging leiden dat geen enkele organisatie of geloofssysteem waarde heeft en dat elk geloof net zo goed is als elk ander. Met andere woorden, er bestaat helemaal geen waarheid en valsheid, omdat het alleen maar een kwestie is van wat wij willen geloven. Dit zie je bij een aantal mensen in de new age beweging of mensen die alle vormen van georganiseerde religie of gestructureerde overtuigingen hebben verworpen.

Wanneer een levensstroom heel erg uit evenwicht is, gaat die over op één van die twee uitersten en blijft daar de rest van het leven in en onderzoekt nooit zijn basale aanpak van religie. Wanneer een levensstroom volwassener wordt, heeft die de neiging om tot één uiterste over te hellen, maar heeft geen vrede met die keuze. De druk blijft opbouwen tot de levensstroom het niet meer aankan en dan naar de andere kant doorschiet. Zulke mensen kunnen heel lang heen en weer schommelen tussen twee uitersten, soms wel vele levens lang.

De belangrijkste boodschap op deze website is dat er een alternatief is voor deze onevenwichtige reacties. Dat alternatief is het Christusbewustzijn dat je uit die dualistische extremiteiten haalt en jou verder brengt. Dit betekent niet dat je een compromis sluit met die twee uitersten. In plaats van te denken dat één uiterste goed is en moet winnen, laat je gewoon beide extremen los.

De sleutel om de middenweg van het Christusbewustzijn volgen, is door naar evenwicht te streven bij alles. Dit betekent niet dat alle mensen hetzelfde type pad moeten begaan of dezelfde aanpak van spirituele groei moeten hebben. Als je een organisator bent, heb je een gestructureerd pad nodig en moet je lid zijn van een organisatie in de buitenwereld. Maar dit betekent niet dat je naar de meest extreme en fanatieke organisaties ooit op zoek moet gaan. En je hoeft niet rigide te worden door alle andere overtuigingen dan de officiële doctrines van een bepaalde organisatie te verwerpen. Je kunt lid zijn van een organisatie en toch je geest openhouden voor andere leringen en ideeën. Ik heb bijvoorbeeld geen probleem met iemand die lid is van een bepaalde kerk of religie en die een heel leven lang de leringen op deze website bestudeert, terwijl hij toch trouw lid blijft van zijn of haar specifieke religie.

Als je een schepper bent, ontdek je misschien dat veel religieuze organisaties je te veel inperken. Je kunt een organisatie zoeken die opener is of je kunt het spirituele pad zelf volgen. Maar dit betekent niet dat je alle formele geloofssystemen verwerpt. Het houdt in dat je dergelijke geloofssystemen bestudeert en de ideeën die jij waardevol vindt eruit haalt en de rituelen beoefent die jou aanspreken.

Om naar je vraag terug te keren, ik kan je ervan verzekeren dat er veel mensen zijn die op een punt in hun leven komen waarop ze het gevoel hebben dat ze bij een kruising staan. Hun levensstroom beseft dat de benadering die ze tot dusver hebben gehad, hen niet verder brengt, dus zien ze in dat zij iets anders moeten doen. Dit is eigenlijk een teken van volwassenheid.

Ik begrijp dat deze fase vaak lastig voor mensen kan zijn en daarom krijg je misschien het gevoel dat je al je bestaande overtuigingen uit het raam wilt gooien. Ik moedig je echter aan om het positiever aan te pakken. Alles wat je hebt gedaan tot op dit punt in je leven, werd gedaan omdat jij ergens in je wezen het gevoel had dat je die ervaring moest krijgen om iets te leren om hogerop op je persoonlijke pad te komen. Dus is er niets verspild, omdat alles een leerervaring is geweest.

Daarom hoef jij je niet te ontdoen van al je bestaande overtuigingen en je hoeft niet te zeggen dat je vroegere benadering van religie fout was. In plaats daarvan besef je eenvoudig dat je bestaande overtuigingen en je huidige aanpak van religie je niet verder kunnen brengen. Je hebt een bepaald niveau bereikt en om hogerop te komen, moet je jouw aanpak veranderen en je geest openstellen voor nieuwe ideeën.

Als je tegenwoordig naar de wereld kijkt, zie je dat er twee belangrijke benaderingen van religie of spiritualiteit zijn. De ene is de extremistische benadering en zoals ik boven heb uitgelegd, zijn daar twee versies van. Je denkt misschien dat een christelijke fundamentalist en een new age persoon die alle gestructureerde overtuigingen verwerpt, tegengestelde benaderingen hebben van religie. In werkelijkheid hebben beide dezelfde benadering door te geloven dat hun huidige paradigma, absoluut, onfeilbaar en compleet is – en dat er daarom niets hoeft te veranderen.

Mijn punt is dat mensen spiritualiteit benaderen vanuit angst. Wanneer je in angst gevangen zit, heb je behoefte aan een bepaald geloofssysteem, een bepaald wereldbeeld, dat je helpt met je angsten om te gaan. Dit zorgt ervoor dat mensen een wereldbeeld aannemen waar ze van geloven dat het absoluut is, waar ze van geloven dat zij nooit hoeven te veranderen en waar ze van geloven dat er geen reden is om daaraan te twijfelen of verder te kijken. Met andere woorden, deze mensen denken dat ze het allemaal uitgezocht hebben en omdat ze het allemaal uitgezocht hebben, ze gered zullen worden. En omdat ze gered zullen worden, zijn ze in staat om met hun angsten te leven, hoewel ze er niets aan gedaan hebben om de oorzaak van die angsten te verwerken en te overwinnen.

Naarmate een levensstroom volwassen wordt, zal ze op den duur bij een kruising komen. Eén van de belangrijkste keerpunten op het spirituele pad is wanneer een levensstroom eraan toe is om de op angst gebaseerde aanpak van spiritualiteit los te laten en verder te gaan met de op liefde gebaseerde aanpak. Wij, de spirituele leraren van de mensheid, kijken constant naar alle zielen die aan het evolueren zijn op aarde. We kijken met grote anticipatie en opwinding naar het moment waarop een levensstroom de kruising nadert waarop die beseft dat angst niet meer werkt en naar een aanpak van spiritualiteit moet zoeken die op liefde wordt gebaseerd. Dan raken wij opgewonden, want dan weten we dat de levensstroom eraan toe is om een belangrijke sprong voorwaarts te doen en zich te openen voor onze leiding en aanwijzingen.

Wanneer jij eraan toe bent om naar een op liefde gebaseerde aanpak van spiritualiteit op zoek te gaan, is het beste wat je kunt doen, je er bewust van gewaar te worden en te beslissen dat geen van je overtuigingen de laatste, absolute en onbetwijfelbare is. Met andere woorden, ik moedig je niet aan om al je bestaande overtuigingen overboord te zetten, omdat je levensstroom een fundament nodig heeft waar hij op kan staan. Wat ik bij je aanmoedig, is te beslissen dat je bereid bent om elke overtuiging en alle bestaande overtuigingen te onderzoeken en naar een hoger inzicht in elk aspect van het leven te reiken. En als je ontdekt dat bepaalde overtuigingen in de weg staan om dat hogere inzicht te krijgen, ben je bereid om die overtuiging los te laten. Dit is het kenmerk van een echte spirituele zoeker.

Naast het aannemen van deze houding, zou ik je ook sterk willen aanmoedigen te beseffen dat er, omdat je twee benen nodig hebt om te lopen, twee dingen zijn die je zullen helpen het spirituele pad te bewandelen. Ik spreek hier veel gedetailleerder over in het boek ‘Save Yourself‘, maar in principe komt het erop neer dat wat je spirituele vooruitgang aanstuurt de twee R-en zijn, namelijk openbaringen (revelatie) en rituelen.

Openbaring betekent dat je spirituele leringen bestudeert met een open geest en de bereidheid hebt om al je bestaande overtuigingen te onderzoeken, waardoor jij je openstelt voor openbaringen door je Christuszelf en spirituele leraren. Om echter stabiele en constante groei te ervaren, moet je een soort ritueel maken.

De natuur is niet chaotisch en ongestructureerd. De natuur heeft orde en ritme, zoals je ziet aan de loop van de seizoenen en alle andere aspecten in het ontwerp van het materiële universum. Dus als je denkt dat je door het leven kan dolen zonder enige vorm van constantheid, structuur of ritueel, maak je niet de maximale spirituele vooruitgang. Je zult gemakkelijk heen en weer geslingerd worden door andere mensen of door een bepaalde energie of duistere krachten.

Om constant vooruitgang te ervaren, moet je een spirituele techniek zoeken en die regelmatig beoefenen. Het moet een efficiënte techniek zijn die je spirituele vooruitgang kan opstuwen. Er zijn een aantal technieken in de buitenwereld en voel je vrij om één te kiezen die je aanspreekt op je huidige bewustzijnsniveau. Degenen die deze website echter hebben gevonden en openstaan voor de leringen die erop staan, raad ik sterk aan om het oude gezegde te overwegen: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Als je deze website hebt gevonden, komt dat omdat je levensstroom toe is aan de leringen die erop staan. Dus waarom zou je geen gebruik maken van de rituelen die ik in de Transcendence Toolbox presenteer?

Mijn aanbeveling is daarom dat je een ritueel doet waarin je iedere morgen wat tijd besteedt aan het oproepen van spirituele bescherming. Ik beveel aan dat je iedere morgen de hele of halve rozenkrans van Aartsengel Michaël of decreten aan Aartsengel Michaël opzegt. ‘s Avonds besteed je dan wat tijd aan een ritueel om giftige energie te transformeren. Je kunt de decreten aan de Violette Vlam opzeggen, maar voor de meeste mensen zou ik de rozenkransen en invocaties van Moeder Maria aanbevelen. Gebruik ook het decreet aan Astrea om je te bevrijden aanwezigheid alle banden met duistere krachten.

Ik zou je ook aanraden om je af te stemmen op je Christuszelf, nadat je ‘s avonds een rozenkrans hebt opgezegd. Je kunt de techniek voor innerlijke afstemming gebruiken of het decreet om contact met mij te krijgen.

Ik kan je ervan verzekeren dat iedereen die deze aanbevelingen opvolgt, een positief verschil merkt. Voor enkele mensen neemt het misschien wat meer tijd voor ze een belangrijke doorbraak ervaren, voor anderen zal het verschil bijna onmiddellijk te merken zijn.

Ik zie veel oprechte spirituele zoekers die grote vorderingen hebben gemaakt met betrekking tot het begrijpen van de spirituele waarheid, maar omdat ze niet een efficiënt ritueel hebben en het regelmatig hebben gedaan, hebben ze niet de maximale vooruitgang op hun pad geboekt. Ze hebben hun inzichten niet volledig geïnternaliseerd en daarom zijn ze niet in staan om het in hun dagelijkse activiteiten tot uitdrukking te brengen. Dus onthoud de twee positieve R-en (Revelatie en Ritueel) en vermijd de twee negatieve: (pRide en Rigidity) Hoogmoed en Rigiditeit.