Dankbaarheid helpt je beseffen dat de materie geen macht heeft over geest

ONDERWERPEN: Maak een eenvoudig systeem om jezelf aan dankbaarheid te herinneren – als je niet dankbaar bent, heb je een gevoel van gebrek aan iets – je stuurt de boodschap naar de kosmische spiegel dat je meer gebrek wenst – dankbaarheid stuurt de boodschap dat je genoeg wilt hebben – het pad gaat over de illusie overwinnen dat de materie macht heeft over de geest – de leiding nemen over jouw emoties – emoties moeten onder leiding staan van gedachten, die onder leiding staat van de identiteit

Vraag: Kun je ons eraan herinneren waarom het belangrijk is om dankbaarheid te voelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Beschouw het alsof ik je eraan herinnerd heb, geliefde!

Er is geen andere manier dan dat jij, individueel, bewust het besluit neemt dat jij jezelf wil herinneren aan de kracht van dankbaarheid. Om dit te doen moet jij beslissen wat voor jou persoonlijk werkt om je eraan te laten denken. Ga je een soort hulpmiddel creëren dat je helpt je eraan te herinneren? Ga je iedere dag een eenvoudige affirmatie over dankbaarheid opzeggen? Ga je mediteren op een passage uit een dictaat of de Rozenkrans van Dankbaarheid? Of ga je die Rozenkrans voor Dankbaarheid regelmatig opzeggen?

Het is natuurlijk belangrijk om jezelf aan de kracht van dankbaarheid te herinneren, omdat het universum, zoals je weet, een spiegel is en het universum ontworpen is om je elke ervaring die je ook maar wenst te geven. Dus als jij niet dankbaar bent, kan dit alleen maar betekenen dat je een gevoel van gebrek hebt, dat je het gevoel hebt dat je niet genoeg hebt – en daarom heb je geen reden om dankbaar te zijn.

En welke onderbewuste boodschap stuur je dan naar de kosmische spiegel? Het is: “Ik wil gebrek ervaren, ik wil ervaren, dat ik niet genoeg heb, zodat ik een reden heb om mij ondankbaar te voelen, omdat ik mij ondankbaar wil voelen. Dus geef me een reden in de buitenwereld om mij ondankbaar te voelen.” En het universum zegt: “Nu, mijn geliefde, als jij dat echt wil, dan zegt mijn contract dat ik verplicht ben jou te geven wat jij zegt dat je wilt.”

En dan zie je natuurlijk dat wanneer jij je gevoelens verandert, wanneer jij beslist om de leiding te nemen over jouw gevoelens, jouw gevoelswereld, en dankbaarheid voelt, nu wat is de boodschap die je DAN naar de spiegel stuurt? De boodschap dat jij het gevoel hebt dat jij voldoende hebt. Of dat je in ieder geval dankbaar bent voor wat je hebt en daardoor stuur je de boodschap: “Ik wil ervaren wat het is om dankbaar te zijn en steeds meer te hebben.”

En dan zegt het universum: “O mijn Geliefde, eindelijk laat je mij aan mijn hoogste potentieel voldoen om je het overvloedige leven te geven, dus zal ik je natuurlijk meer geven dan wat je al hebt. En naarmate jij je steeds dankbaarder voelt voor wat je dan hebt, kan ik je steeds meer geven – omdat ik de talenten die jij hebt vermenigvuldigd, inderdaad kan vermenigvuldigen.”

Dus je ziet dat het leven het besef is dat het universum een spiegel is en dat het spirituele pad erover gaat dat jij de illusie overwint dat de materiële wereld macht over jou– het spirituele wezen – heeft. Want wat geloven mensen wanneer ze zichzelf laten geloven dat zij niet genoeg hebben op de materiële wereld? Nu, het is niet zo dat hun materiële omstandigheden macht hebben over hun emoties en zij dus zeggen: “Nu, ik kan geen dankbaarheid voelen, wanneer er niet aan deze of die materiële voorwaarde van mij voldaan is.” Dan zeg je dat de materiële wereld, de externe wereld, macht heeft over de innerlijke wereld van jouw psyche, jouw gevoelslichaam, jouw emotionele lichaam.

Maar het spirituele pad gaat over die illusie overwinnen, waardoor jij beseft dat jouw emoties onder de bewuste controle van je mentale lichaam moeten komen, die onder de bewuste controle van je identiteitslichaam moet staan, zodat jij beseft wie je bent, een spiritueel wezen. En daarom laat je die identiteit je mentale lichaam leiden, je gedachten leiden, zodat jij beseft dat je alles kunt voelen wat je wilt – ongeacht de fysieke omstandigheden.

En daarom heb je de macht – als je de wil hebt – om je gevoelswereld te leiden en je dankbaar te voelen ongeacht wat je wel of niet hebt op de materiële wereld – die de dienaar moet zijn van de spirituele wereld, het uitvergroten van de spirituele wereld, zodat het zo Boven zo beneden kan zijn. En zodat het overvloedige leven zich kan manifesteren op aarde en in jouw persoonlijke leven, mijn geliefde.