Hoe kunnen wij de bewuste geest ertoe brengen om altijd in de Geest van God te zijn?

ONDERWERPEN: Eerst alleen de IK BEN Aanwezigheid en de Bewuste Jij – elementen van de dualiteit mochten de sfeer van het zelf binnenkomen – beperkende overtuigingen vormen het ego – gebruik hulpmiddelen om de aantrekkingskracht van het ego te verminderen – vereenzelvig je niet meer met het ego

Vraag: Hoe kunnen wij de bewuste geest die alles beheerst, sturen om altijd in de Geest van God te zijn en die individualisatie van God te zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het begint allemaal met de erkenning dat je een zelfbewust wezen bent dat de vrije wil heeft om te kiezen waar jij je mee vereenzelvigt. En dan moet je alert zijn waar jij je aandacht op richt. Nogmaals, dit zal gedetailleerder door Moeder Maria worden besproken in het boek over het Overvloedige Leven. Het concept dat zij geeft, is dat de Bewuste Jij in een sfeer verblijft binnen het vat van het zelf. In dat vat zit je IK BEN Aanwezigheid en toen je wezen voor het eerst geschapen werd, waren enkel de IK BEN Aanwezigheid en de bewuste jij in die sfeer van het zelf.

Maar toen je experimenteerde met het dualiteitsbewustzijn, liet je elementen van een lagere vibratie, elementen van de dualiteit, toe deze sfeer van het zelf binnen te komen. En door vele levens heen, heb je geleidelijk een sterfelijk zelfgevoel opgebouwd dat tegenover, of lijkt dat het tegenover de IK BEN Aanwezigheid staat.

Dit sterfelijke zelf is tot stand gekomen door beslissingen die je hebt genomen, overtuigingen die je bent gaan accepteren. En veel van deze overtuigingen gaan over jou. Je zou misschien kunnen geloven dat jij een zondaar bent. Je zou misschien kunnen denken dat je een sterfelijk wezen bent, dat sterft wanneer jouw fysieke lichaam sterft. Je denkt misschien dat je niet dit of dat kunt doen. Je kunt geen direct contact met God maken in jouw hart, maar je hebt de hiërarchie van de kerk in de buitenwereld nodig, of een groot aantal dualistische overtuigingen.

Naarmate deze overtuigingen je sfeer van het zelf binnenkomen, beginnen ze zwaartekracht te vormen en die trekt aan de Bewuste Jij. Het trekt jouw aandacht. Het lijkt op de zwaartekracht die voorkomt dat je de lucht ingaat, maar je naar de aarde toe trekt. Op dezelfde manier wordt je geest aangetrokken door de aantrekkingskracht van dit sterfelijke zelf, dit ego, dat binnen jouw sfeer van het zelf is opgewekt. En zolang het sterfelijke zelf bestaat, zal het je aandacht moeten trekken en daarom worden gedachten naar deze oude patronen en gewoontepatronen toegetrokken. En het lijkt dat jij, wat je ook doet, je er niet van kunt losmaken, ze blijven aan jou trekken.

Wanneer je de geschikte spirituele hulmiddelen gebruikt, kun je geleidelijk aan het sterfelijke zelf kwijtraken en dat zal de aantrekkingskracht verminderen. Maar als je eenmaal de vergelijking begrijpt dat jouw sterfelijke zelf een vreemde invloed is in jouw sfeer van het zelf en dat de Bewuste Jij de vaardigheid heeft om zich niet meer met dat sterfelijke zelf te vereenzelvigen, dan heb je een belangrijke stap vooruit gedaan om te vermijden dat je in deze oude patronen wordt terug gezogen.

Terwijl je de invocaties gebruikt of dingen in je psyche oplost met andere hulpmiddelen, verklein je geleidelijk aan de aantrekkingskracht, tot het nog maar geruis op de achtergrond wordt. Het kan er nog even blijven, maar op den duur kom je op een punt dat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets bij jou vindt, omdat het sterfelijke zelf is gestorven.

Maar het essentiële concept is dat de Bewuste Jij niet het sterfelijke zelf is. Hij heeft het sterfelijke zelf gecreëerd en kan niet ogenblikkelijk het sterfelijke zelf verwijderen, omdat dit in een lange periode werd gemaakt en de beslissingen die je nam, vervangen moeten worden door betere. Toch kun je er ogenblikkelijk voor kiezen om te stoppen je met dat sterfelijke zelf te vereenzelvigen. Wanneer je dat besluit neemt, krijgt het sterfelijke zelf veel minder macht over jou en zelfs wanneer hij aan je trekt, kun je hem ogenblikkelijk herkennen en zeggen: “Oh, dat is het sterfelijke zelf, dat is het ego maar. Ik kies er nu voor mij niet meer daarmee te identificeren. Ik sta los van dat bewustzijn en ik verhoog mijn aandacht naar mijn IK BEN Aanwezigheid, naar mijn Vader in de hemel.”