Had Judas wel een keuze?

ONDERWERPEN: Als wij geen vrije wil hadden, waarom zouden wij dan gered moeten worden? Judas had wel een keuze – 12 aspecten van de menselijke psyche – sterk en zwak aspect – het zwakste aspect van de psyche zorgt ervoor dat iemand valt – de missie van Jezus was hoe je dat ontstijgt

Vraag: Onlangs hoorde ik iemand die in de Methodistische religie werd opgevoed zeggen dat Judas geen andere keuze had dan jou te verraden. Dit lijkt tegen de vrije wil in te gaan. Was het mogelijk dat Judas jou niet verraden zou? Hoe zou je dan verraden zijn om gekruisigd te worden? Vormde dit een onderdeel van zijn eigen karma dat ervoor gezorgd heeft dat hij je verraden heeft?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is helaas een feit dat veel christenen vooral veel aanhangers van de evangelische leer of fundamentalisten de waarheid over vrije wil niet erkennen of begrijpen. Ze begrijpen gewoon het basale feit niet dat als mensen geen vrije wil hadden, God mij niet als verlosser van deze planeet had hoeven te sturen – een verlosser die vanzelfsprekend afgewezen kan worden. Als mensen geen vrije wil hadden, waarom zou het Oude Testament dan zeggen: “Kies voor het leven”(Deuteronomium 30:19) en “kies vandaag wie je wilt dienen”(Jozua 24:15)? Ik hoefde mensen dan niet te zeggen dat je geen twee meesters kunt dienen, maar dat je de ene boven de ander moet kiezen (Matteüs 6:24).

De vrije wil is inderdaad een realiteit en daarom had Judas wel de keus. Zoals ik elders uitgelegd heb, had Judas er echter voor gekozen om die specifieke rol te spelen om bepaalde aspecten van mijn boodschap te illustreren. Voeg hier nog aan toe dat als Judas niet besloten had deze rol te spelen, iemand anders die had moeten vervullen en mij aan de autoriteiten overdragen. Toch is het belang van Judas die deze specifieke rol speelt, dat hij één van mijn discipelen was.

Eén van de dieper gaande interpretaties van de daden van Judas is dat mijn discipelen gezien kunnen worden als vertegenwoordigers van de 12 aspecten van de menselijke psyche die corresponderen met 12 Godeigenschappen. Alle levensstromen hebben die basale Godeigenschappen, zoals Kracht, Visie, Liefde en Wijsheid. Alle levensstromen hebben een hoofdeigenschap waarmee ze veel bereikt hebben. De meeste zielen hebben één of meer eigenschappen waarmee ze weinig bereikt hebben en die uit evenwicht zijn.

De zwakkere eigenschap zorgt ervoor dat de ziel gehecht raakt aan een bepaald aspect van de materiële wereld, zoals Judas gehecht raakte aan een bepaalde uitkomst van mijn missie. Deze specifieke gehechtheid zorgt ervoor dat de levensstroom tot een lagere bewustzijnsstaat vervalt en het spirituele identiteitsgevoel verliest. Deze val maakt de levensstroom kwetsbaar om gekruisigd te worden door de krachten van deze wereld.

Dus het voorbeeld van Judas is een illustratie van hoe het zwakste deel van je psyche je zal verraden aan de autoriteiten van deze wereld, die je daarna kruisigen in een poging om te voorkomen dat jij je persoonlijke Christusschap manifesteert en dat Christusschap tot uitdrukking brengt op deze wereld. Als dit eenmaal met je gebeurd is, kun je niet terug om die zwakte veranderen. Je kunt de klok niet terugdraaien.

Wat je wel kunt doen, is je sterfelijke identiteitsgevoel te laten ‘sterven’ aan het kruis, zodat je levensstroom weer kan opstaan in de ware identiteit als onsterfelijk spiritueel wezen. Daardoor kun je de zwakte ontstijgen en het hele dualiteitsbewustzijn dat je levensstroom heeft gekruisigd sinds die gevallen is.
Het proces waardoor je levensstroom zich verheft uit haar eigen psychische zwakte, elk sterfelijk identiteitsgevoel en de krachten van deze wereld ontstijgt, is de echte boodschap van mijn missie.