Waarom moeten de geascendeerde meesters vergaderingen houden?

ONDERWERPEN: geascendeerde meesters zijn niet alwetend – meesters specialiseren zich en vullen elkaar aan – God kan de vrije wil niet voorspellen – eenzijn leidt slechts tot maximale resultaten – hoe de meesters met elkaar communiceren – eenzijn op aarde en eenzijn tussen hemel en aarde

Vraag: Ik wilde graag weten waarom de geascendeerde meesters raadsvergaderingen houden. Als deze meesters al alwetend zijn, waarom kunnen ze dan niet met elkaar communiceren met de snelheid van gedachten? Waarom moeten ze vergaderingen beleggen om iets te bespreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wij zijn niet alwetend in die zin dat ieder van ons alle kennis in ons individuele bewustzijn draagt. Wij hebben toegang tot de geest van God die alle kennis bevat, maar de geest van God is zo uitgestrekt dat enkel de Schepper alle kennis in zijn individuele bewustzijn kan dragen. Vandaar dat wij, de geascendeerde meesters, ons elk specialiseren op een bepaald gebied en wij bij elkaar komen om elkaar aan te vullen.

Daarnaast houdt ons werk ook verband met het helpen van niet geascendeerde mensen en het is gewoonweg niet mogelijk om te voorspellen hoe mensen verkiezen te reageren. Zelfs God kan niet met zekerheid voorspellen hoe wezens met vrije wil hun creatieve vermogens zullen gebruiken. Daarom gaan wij af op de ervaringen die wij met het lichaam hebben opgedaan. Niemand van ons is onder alle omstandigheden op aarde geïncarneerd geweest, maar samen beslaan wij een veel groter gebied. Dus door onze ervaringen te bundelen, kunnen wij onze niet geascendeerde broeders en zusters beter helpen.

Omdat wij boven het ego staan, is er niemand onder ons die aanneemt dat wij alles weten wat nodig is om de mensheid te helpen en zodoende weten wij dat wij onze “koppen bij elkaar moeten steken”. Dit is ook een kosmisch vereiste, omdat het zelfs op ons niveau nodig is om samen één te worden om maximale resultaten te behalen. Dit houdt ons nederig en maakt dat wij blijven reiken naar groter eenzijn met elkaar en met God – en zo stijgen wij steeds hoger.

Je vraagt waarom wij niet simpelweg op gedachtesnelheid met elkaar communiceren en ook al is dit een logische vraag, wordt die wel gesteld vanuit de menselijke staat van bewustzijn. Zie je, wij komen ook bij elkaar met de snelheid van onze gedachten en dan zou je kunnen zeggen dat wij niet op afstand met elkaar communiceren, zoals menselijke wezens. Wij communiceren door samen te WEZEN en onze Aanwezigheid in eenzijn met elkaar te delen.

Een andere reden om bij elkaar te komen, is dat wij van elkaars gezelschap houden. Wij houden ervan om te ervaren hoe onze individuele vlam met elkaar omgaan en elkaar uitbreiden, waarbij wij een geheel creëren dat meer is dan elk van ons apart zou kunnen bereiken. Dit is ook wat wij graag willen bereiken bij de geïncarneerde mensen. Je zou kunnen zeggen dat dit het onderliggende doel van de website is, namelijk de mensen het gevoel van eenzijn met de geascendeerde meesters geven.

Dit hopen wij ook te bereiken, wanneer de mensen bij elkaar komen voor conferenties waar wij dan via onze boodschappers met hen communiceren. Het gaat niet zozeer om wat wij zeggen maar om eenzijn met elkaar te bereiken, wat dan de mogelijkheid tot eenzijn met ons opent. Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn – wat inhoudt de Geest van Eenzijn (wat een andere naam is voor de Levende Christus) – daar ben ik in hun midden. Je kunt geen gevoel van eenzijn bereiken met ons via het ego, dus door het ware eenzijn te zoeken met andere mensen, zet je het ego opzij, wat de deur opent voor eenzijn met ons in een hogere sfeer.

Wanneer wij elkaar ontmoeten bij vergaderingen, eindigen wij altijd met een simpel ritueel om ons eenzijn te waarderen en het verheft ons altijd naar een hoger gevoel van eenzijn met God – wat de ultieme beloning is voor ons samenzijn.