Zijn de Messias uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament hetzelfde?

ONDERWERPEN: Jezus is de Messias uit het Oude Testament – de Messias is de incarnatie van het woord – spiritueel ambt, kunnen meerdere personen bekleden – de wederkomst van de Messias

Vraag: Als het Oude Testament spreekt over de Messias die komt… moet de Messias nog komen? Ik vraag me af of de Messias die in het Oude Testament wordt genoemd, verband houdt met de Messias die in het Nieuwe Testament wordt genoemd.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wanneer je het woord Messias op de eenvoudigste en meest directe manier interpreteert, dan is de Messias al gekomen. Ik ben die Messias.

In het Nieuwe Testament kun je zien dat ik bepaalde dingen deed en zei die aantonen dat ik mij als de Messias beschouwde uit het Oude Testament. Om eerlijk te zijn, heb ik bepaalde dingen opzettelijk gezegd en gedaan om verband te leggen tussen mij en de oude profetieën uit het Oude Testament. Ik moet echter zeggen dat de Evangelieschrijvers de feiten mooier hebben voorgesteld om dit verband nog sterker te maken en het daarom waarschijnlijker werd dat de Joden mij als de Messias zouden accepteren en het christendom accepteren.

Wanneer je het woord Messias in de diepere betekenis definieert, besef je dat de Messias een spirituele titel is, een spiritueel ambt. Dat ambt kan enkel door iemand bekleed worden die een bepaald bewustzijnsniveau heeft bereikt, namelijk wat ik het Christusbewustzijn op deze website noem. De persoon is daarom de incarnatie geworden van het universele Christusbewustzijn of wat het Evangelie van Johannes het vleesgeworden woord noemt.

Dit spirituele ambt is onafhankelijk van en transcendeert iedere afzonderlijke persoon. Met andere woorden, ik was niet de eerste in de geschiedenis van deze planeet die aan de eisen voor de Messias voldeed en die het spirituele ambt van Messias bekleed heeft. En ik hoop oprecht dat ik niet de laatste zal zijn die dit ambt bekleedt. In het oosten heeft Heer Krishna het ambt van Messias bekleed voor de evoluties die hem zelfs tegenwoordig nog eren. Heer Boeddha heeft dit ambt ook bekleed net als diverse andere mensen uit het verleden die niet bekend zijn bij de huidige geschiedkundigen.

Dus wat ik hier zeg, is dat de Messias een spiritueel ambt is dat niet van één persoon of een bepaalde tijd afhangt. Daarom zou je rechtmatig kunnen stellen dat de Messias nog moet komen, wat inhoudt dat de Messias van de huidige tijd en toekomstige tijden nog moet komen.

Op andere plaatsen spreek ik over het belang van de wederkomst. Ik heb ook gesproken over het feit dat er momenteel 10.000 mensen op aarde geïncarneerd zijn die klaar zijn om een hoge mate, zelfs de volledige mate, van persoonlijk Christusschap te manifesteren. Deze mensen hebben het potentieel om de Messias van de huidige tijd te worden. Het hele idee van mijn evangelieverkondiging was andere mensen op te voeden om het Christusbewustzijn te bereiken, zodat de wederkomst van de Messias, de komst van 10.000 Christuswezens naar deze planeet zou zijn. Bepaalde passages, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, kan men zo interpreteren dat ze verwijzen naar de komst van de huidige Messias en sommige verwijzen zelfs naar een komst in de toekomst.

Dus opnieuw zie je het gevaar om enge of letterlijke interpretaties van Bijbelpassages te gebruiken die meer dan één betekenis kunnen hebben. In feite kunnen alle spirituele schriftlezingen op vele verschillende bewustzijnsniveaus worden uitgelegd. Dus is er meer dan één correcte interpretatie en de verschillende interpretaties zouden inderdaad gewoon wel eens de overpeinzingen van verschillende bewustzijnsstaten kunnen zijn. Vanzelfsprekend zijn er ook onjuiste interpretaties die een lagere bewustzijnsstaat reflecteren.