Van de verboden vrucht eten

ONDERWERPEN: Van de verboden vrucht eten was geen voortplanting – de oorspronkelijke zonde was de scheiding van God door middel van het dualiteitsbewustzijn – de val heeft de materie verdicht, waaronder onze fysieke lichamen – gescheidenheid van tweelingvlammen

Vraag: Was het ‘eten van de verboden vrucht’ synoniem met het besluit om zich voort te planten en daardoor ons vast te zetten in de materie en ons van onze tweelingziel af te splitsen – tenminste in onze waarneming?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het eten van de verboden vrucht heeft niets te maken met voortplanting. Dit is een misvatting die in divers religies, waaronder het christendom, is binnengeslopen.

Voortplanting, fysieke seks, was niet de oorspronkelijke zonde. De oorspronkelijke zonde was de scheiding van God en de beslissing van de levensstroom om zich af te keren van God.

Zonde staat gewoon symbool voor een lagere bewustzijnsstaat. Door van de verboden vrucht te eten, vervielen mensen tot een lagere bewustzijnsstaat en dit had ontelbare gevolgen voor het persoonlijke leven van de mensen en de maatschappij, zelfs de planeet zelf. Een van die gevolgen van de afdaling naar de lagere bewustzijnsstaat is de verdichting van het fysieke lichaam van de mensen.

Ik ben me ervan bewust dat veel mensen, onder wie christenen, niet in staat zullen zijn om dit idee te accepteren. Toch heeft de moderne wetenschap een diepgaande link aangetoond tussen het bewustzijn van mensen en het meest subtiele niveau van de fysieke materie, namelijk dat van elementaire deeltjes. De wetenschap zal op den duur ontdekken dat het bewustzijn de fysieke materie zelf kan beïnvloeden en daarom zijn veel van de omstandigheden die je momenteel op deze planeet ziet, slechts de reflecties van situaties in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Voor de zondeval vermenigvuldigden zielen zich niet door fysieke voortplanting. Ze brachten kinderen voort via de kracht van hun geest. Nadat levensstromen tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen, werd hun lichaam dichter en ze hadden niet meer de spirituele en mentale kracht om zich door de geest voort te planten. Daardoor werd fysieke voortplanting een noodzaak voor de overleving van het ras. Met andere woorden, fysieke voortplanting, waaronder fysieke seks, is het product van de dichtheid van het bewustzijn van de mensheid. Het zat niet in Gods oorspronkelijke ontwerp voor deze planeet.

Omdat het bewustzijn van de mensheid wordt verhoogd, zal het in ergens in de toekomst weer mogelijk worden dat zielen zich voortplanten via de kracht van hun geest.

De scheiding van tweelingzielen is niet het product van de voortplanting, maar het product van de afdaling naar een lagere bewustzijnsstaat. Wanneer je niet een duidelijke verbinding hebt met je spirituele zelf, heb je gewoon niet het vermogen om je tweelingziel te herkennen. Daarom is het bijna onmogelijk om te vermijden dat mensen van hun tweelingziel worden gescheiden.