Dinosaurussen in de tijd van Noach?

ONDERWERPEN: De tijdlijn van de Bijbel is niet lineair – God heeft de wereld niet in 7 dagen geschapen – de wetenschappelijke tijdlijn is tamelijk nauwkeurig – de zondvloed heel oude gebeurtenis, niet op wereldniveau

Vraag: Bestonden dinosaurussen al in de tijd van Noach? Wanneer begonnen die te bestaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In de tijd van Noach waren de dinosaurussen allang uitgestorven. Als dat niet zo was geweest, dan had Noch er wel een paar meegenomen in de Ark, maar het voederen van een Tyrannosaurus Rex zou nog een hele beproeving zijn geworden.

Je moet begrijpen dat de tijdlijn die in de Bijbel gegeven wordt, niet letterlijk bedoeld is. In feite, zoals ik elders uitgelegd heb, moeten veel dingen uit de Bijbel niet letterlijk opgevat worden. Het is daarom jammer dat veel mensen gehecht zijn geraakt aan de letterlijke interpretatie van de Bijbel. Dit was nooit de bedoeling van God of de geascendeerde meesters.

Zoals ik elders uitleg, zit er voortgang in het religieuze leven op deze planeet. Genesis werd gegeven aan mensen die gevangen zaten in een heel lage bewustzijnsstaat vergeleken met de bewustzijnsstaat waarin mensen tegenwoordig verkeren. Daarom werd die in een taal gegeven en uitgelegd door ideeën en metaforen die deze mensen konden begrijpen.

Het was nooit de bedoeling dat de lering dat God de wereld in zeven dagen geschapen heeft, te interpreteren als zeven perioden van 24 uur. Die moeten geïnterpreteerd worden als zeven spirituele cycli of tijdperken en elk van deze tijdperken duurden miljoenen jaren.

Daarom bestaat er geen conflict tussen het Bijbelse verslag van de schepping en de leeftijd van de aarde zoals die door geleerden berekend is, voor iemand die zijn geest wil bevrijden van deze noodzaak, dit beest, om de Bijbel letterlijk te interpreteren. Het wetenschappelijke verslag van het bestaan van dinosaurussen en het tijdskader waarin ze opkwamen en ten onder gingen is relatief accuraat.

De wetenschappers zullen echter geleidelijk accuratere methodes ontwikkelen om de leeftijd van fossielen te bepalen en enkelen zullen aantonen dat de huidige methode van radiokoolstofdatering niet zo accuraat is als de wetenschappers geloven. Niettemin hebben wetenschappers een tamelijk accuraat tijdskader voor de evolutie van de aarde ontwikkeld en volgens dat tijdskader waren de dinosaurussen al miljoenen jaren voor de tijd van Noach uitgestorven.

Tussen haakjes, de zondvloed is niet zo recent gebeurd als de meeste christenen geloven. Het Bijbelse verslag vindt haar oorsprong in een veel oudere gebeurtenis en het gebeurde niet wereldwijd.