Deelnemen aan het Heilig Avondmaal in een kerk

ONDERWERPEN: Acceptabel om thuis de heilige communie te vieren – gewijde priesters hebben niet het alleenrecht op de zuiverheid van hart – vermijd alcohol voor de communie

Vraag: Zou het acceptabel zijn als iemand er niet voor kiest of de gelegenheid krijgt om deel te nemen aan de Heilige Communie in een kerk, om zijn/haar eigen ritueel thuis te doen door brood en of water/sap in jouw naam te zegenen? Zou het ook acceptabel zijn om dit ritueel bij iemand thuis voor een groep mensen te verrichten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, dat zou acceptabel zijn. Zoals ik elders heb uitgelegd, is de echte betekenis van de Heilige Communie de overdracht van licht. Deze overdracht hangt af van de zuiverheid van het bewustzijn van de persoon die de zegening bij de communie uitvoert.

In tegenstelling tot beweringen die door de christelijke kerken worden gedaan, hebben de gewijde priesters geen patent op een zuiver hart. In feite zou het sierlijke gewaad van de geestelijkheid wel eens een onzuiver hart kunnen verbergen en zo’n hart kan niet de Heilige Communie zegenen met het ware Licht van Christus, hoe uitgebreid deze ceremonie in de buitenwereld ook is.

Dus is het voor mij heel acceptabel dat iemand zijn of haar eigen communie zegent, of het nu voor één persoon of een hele groep is. Let er echter op dat de zegen in verhouding staat tot de zuiverheid van het hart van de persoon die de zegen uitvoert en ontvangt. Gezegend zijn de zuiveren van hart, want zij zullen God zien en door God te zien, kunnen ze het Licht van God in het materiële universum verankeren. Dit Licht kan vervolgens op het brood en de wijn worden overgebracht en die in het lichaam en bloed van Christus veranderen. Het brood staat symbool voor de wijsheid van Christus en het bloed staat symbool voor de liefde van Christus.

Laat me ook nog zeggen dat ik er duidelijk de voorkeur aan geeft dat mensen een drank gebruiken zoals druivensap, die geen alcohol bevat. Wijn was in vroeger tijden praktisch, omdat het niet bedierf in warme klimaten. Met de moderne technologie van tegenwoordig is het echter niet meer nodig om een alcoholische drank voor de communie te gebruiken. Alcohol is niet goed voor de spirituele groei en daarom zou het door spirituele zoekers moeten worden vermeden.