De Wet en de profeten

ONDERWERPEN: De Wet en de Profeten was een spirituele cyclus – De Wet van Mozes – Jezus bracht een hogere wet – dit heeft het uitbrengen van het Levende Woord niet beëindigd

Vraag: Wat betekent het dat Jezus kwam om de wet en de profeten te vervullen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik zou graag de ware betekenis willen uitleggen van de uitspraak dat ik kwam om de wet en de profeten te vervullen. Ik ben mij ervan bewust dat sommige christenen deze uitspraak hebben gebruikt om te redeneren dat de vervulling van de traditie van de profeten, namelijk het overbrengen van het woord van God door een individueel mens, met de komst van mijn evangelieverkondiging aan de mensheid ten einde kwam. Ik kan begrijpen waarom mensen deze conclusie kunnen trekken en ik veroordeel niemand die dit idee gelooft. Maar ik moet zeggen dat het idee onjuist is.

Toen ik over ‘de Wet en de Profeten’ sprak, verwees ik naar een bijzondere periode, een speciale spirituele cyclus in de geschiedenis van de aarde. Die spirituele periode begon met de uittocht uit Egypte.

De spirituele lering die als leidraad voor die cyclus diende, was de Wet van Mozes. Deze wet werd gegeven in de hoop dat door het toepassen van die wet de mensen hun bewustzijn zouden verhogen. Aan het eind van de spirituele cyclus zouden de mensen eraan toe zijn een hogere wet te ontvangen. Daarom was de vervulling van de cyclus waarnaar ik verwees als de wet en de profeten, het uitbrengen van een hogere wet die ik inderdaad met de Bergrede en andere leringen uitbracht. Met andere woorden, door het vervullen van de wet en de profeten, heb ik de volgende cyclus van 2000 jaar ingewijd. Dit betekende niet dat ik een eind aan de overdracht van het Levende Woord kwam maken.

Het overbrengen van het Levende Woord van God is al aan de gang zolang er mensen op deze planeet zijn. Zolang mensen bereid zijn hun bewustzijn te verhogen, zodat zij de open deur voor het brengen van dat woord kunnen zijn, zal het brengen van het Levende Woord van God tot in het oneindige doorgaan. Ik had geen enkele bedoeling om het overbrengen van het Levende Woord stop te zetten. Ik denk dat het bewijs hiervoor juist het feit is dat ik na mijn wederopstanding aan mijn discipelen bleef verschijnen.

Ik hoop dat deze woorden gehoor vinden en dat mijn volgelingen, degenen die beweren christen te zijn, hun geest en hart willen openstellen voor het Levende Woord van God zoals het vandaag de dag en in de toekomst wordt gegeven.

Zoals ik tegen Saulus op de weg naar Damascus zei, zeg ik nu tegen jullie: “Houd op achteruit tegen de prikkels te slaan.”