Is de ziel fysiek, spiritueel of beide?

ONDERWERPEN: Het conflict over woorden transcenderen – veel definities van ziel – een nieuw inzicht in de ziel en haar componenten – waarom reïncarneren nodig is – wat reïncarneert er eigenlijk – vier niveaus in het materiële rijk – niveaus van de ziel – hoe je de ziel transcendeert – met de ziel communiceren – hoe is de ziel met het fysieke lichaam verbonden

Vraag: Is de ziel fysiek, spiritueel of beide? Wordt het samengesteld uit energie of materie? Verblijft de ziel in het fysieke lichaam en zo ja, waar dan? Ik heb van een paar mensen gehoord dat die in het hart zit en anderen zeggen de solar plexuschakra. Wat is de beste manier om met je ziel te communiceren? Kun je alsjeblieft het verschil uitleggen tussen ziel en geest? Sommige mensen lijken die twee door elkaar te halen of denken dat ze hetzelfde zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je naar de geschiedenis van de mensheid kijkt, zie je een bijna eindeloze reeks conflicten. Als je de conflicten beter bekijkt, zie je dat veel zijn ontstaan door het feit dat woorden verschillende betekenissen voor verschillende mensen hebben.

Wanneer je dit met onze leringen over het dualiteitsbewustzijn combineert, zie je dat een van de effecten van dit bewustzijn is om mensen te laten denken dat zij goden zijn, die kunnen bepalen wat goed en fout is. Met andere woorden, het dualiteitsbewustzijn zorgt ervoor dat mensen woorden op een bepaalde manier interpreteren EN dan geloven dat hun interpretatie daarvan de enig juiste is en alle andere mensen ongelijk hebben. Dit leidt vaak tot wat ik epische drama’s heb genoemd.

Een effect van dit bewustzijn is dat bepaalde woorden door de tijd heen bijna nutteloos worden voor een spirituele leraar. De reden is dat mensen verschillende betekenissen aan een woord geven en dan uiteindelijk altijd in een conflict belanden over wie er gelijk heeft. Dus in plaats van te luisteren naar een hogere lering, gaan mensen zich richten op het verdedigen van hun huidige lering en de woorden die daarin staan. Mensen worden letterlijk in een strijd over de betekenis gevangen in plaats van de innerlijke ervaring te zoeken die woorden transcendeert.

Je ziet dat sommige spirituele leringen de ziel op één manier definiëren en andere weer anders. Sommige leringen gebruiken het woord ‘ziel’ zonder een speciale definitie ervan; men neemt aan dat iedereen weet wat de ziel is. Daarom hebben de geascendeerde meesters besloten om specifiekere leringen te geven over de componenten van wat de meeste mensen ziel noemen. Het is niet ons doel om hiermee te zeggen dat alle andere leringen nu fout zijn. Maar het is ons doel om gedetailleerdere inzichten te geven in de componenten van het zelf, zodat spirituele zoekers de diverse interpretaties van het woord ziel kunnen ontstijgen.

Jij bent een verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid. Dus spiritueel en helemaal niet fysiek. De Bewuste Jij kan naar het materiële universum afdalen, maar kan nooit door de energie in dit rijk worden veranderd. De reden is dat het uit het bewustzijn wordt gevormd en niet uit energie. Zoals ik in een ander antwoord uitleg, wordt alles in de wereld van vorm UIT energie gemaakt, maar DOOR het bewustzijn. De Bewuste Jij heeft de vaardigheid om een mentaal beeld te vormen en dat aan het Ma-terlicht op te leggen, wat ervoor zorgt dat het licht de vorm van het beeld aanneemt.

Zoals ook in een ander antwoord wordt uitgelegd, kan de Bewuste Jij vanuit een identiteit medescheppen door zichzelf te zien als een verbonden of een gescheiden wezen. Als hij met het gevoel van gescheidenheid iets medeschept, kunnen de mentale beelden daarvan en de lagere energie die hij opwekt niet naar het spirituele rijk opstijgen. Daardoor verzamelen die zich in het lagere zelf, wat op den duur een heel geleerd en machtig zelfgevoel wordt. Als de Bewuste Jij zich vereenzelvigt met het gescheiden zelf dat hij heeft gemaakt, dan kan hij dat niet loslaten wanneer het fysieke lichaam sterft. Dan wordt reïncarnatie noodzaak, omdat dit de Bewuste Jij opnieuw de kans geeft om zich van het gescheiden zelf los te maken en het Christusbewustzijn te krijgen (waarin hij zich correct ziet als een verlengstuk van Gods wezen).

Dus een levensstroom die reïncarneert, is een combinatie van de Bewuste Jij en het gescheiden zelf. En hij zal natuurlijk van een hoger niveau dan het materiële rijk naar een fysiek lichaam afdalen. En dus zeggen sommige leringen dat wat reïncarneert de ziel is, en omdat die naar het fysieke lichaam afdaalt uit een hoger rijk, nemen zij aan dat die uit het spirituele rijk komt en de ziel dus in het spirituele rijk werd geschapen.

Je kunt het beter gaan begrijpen als je dit combineert met onze lering over de vier niveaus van het materiële rijk. Je ziet dan dat de Bewuste Jij vanuit de IK BEN Aanwezigheid, die zich in het spirituele rijk bevindt, afdaalt. De Bewuste Jij creëert of neemt een gescheiden zelf aan in het identiteitsrijk. Hij vormt dan mentale beelden over dat zelf in het mentale rijk en projecteert die op het Ma-terlicht door het emotionele lichaam. Dus het gescheiden zelf is helemaal niet spiritueel, maar wordt in zowel het identiteitsrijk, als het mentale en emotionele rijk geschapen.

Dus wanneer het fysieke lichaam sterft, kan het gescheiden zelf uiteraard niet naar het spirituele rijk opstijgen, omdat hij werd geschapen uit de energie van het identiteitsrijk, en het mentale en emotionele rijk. En wanneer de Bewuste Jij zich volledig met het gescheiden zelf vereenzelvigt, kan die ook niet hogerop komen, wat inhoudt dat tussen twee reïncarnaties in de Bewuste Jij ‘verblijft’ (het gewaarzijn van zichzelf is geconcentreerd) in een van die lagere rijken. En van daar komt de levensstroom naar zijn volgende lichaam toe. Dus wat afdaalt, komt niet uit het spirituele rijk – tenzij je het ‘spirituele rijk’ definieert als iets wat boven het fysieke rijk ligt, zonder onderscheid te maken tussen het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk.

Dus je begrijpt mijn algemene punt wel, dat veel van de verwarring rondom de ziel wordt veroorzaakt door het feit dat er verschillende definities zijn of dat er geen nauwkeurige definitie is van de ziel. Als je zegt dat de ziel in het spirituele rijk werd geschapen, hoe kan die dan ooit naar het spirituele rijk ascenderen?

Wij, de geascendeerde meesters, proberen je een gedetailleerder beeld te geven, namelijk dat wat de meeste mensen de ziel noemen, uit diverse componenten is samengesteld – waarvan sommige spiritueel en andere op diverse niveaus van het materiële rijk verblijven. En wanneer je dat begrijpt, kun je veel verwarring vermijden.

Dus gebaseerd op wat ik zeg, kunnen wij zien dat het lagere deel van jouw levensstroom diverse niveaus heeft. En op elk van die niveaus kun je overtuigingen en mentale beelden verzamelen die worden gebaseerd op het gevoel van gescheidenheid. Dat verzamelen is in veel vorige levens gebeurd, waarin je hebt gereageerd op de omstandigheden die je op aarde bent tegengekomen. En omdat deze planeet diepgaand werd beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn en bepaalde gevallen wezens die hier zijn geïncarneerd, zou je wel eens diep verwond en getraumatiseerd kunnen zijn in vorige levens. Dus je zou energie van een verkeerde kwaliteit kunnen hebben en veel beperkende overtuigingen die in jouw vier lagere ‘lichamen’ liggen opgeslagen.

Om de Bewuste Jij zich los te laten maken – op te houden zich te vereenzelvigen met – van het lagere zelf, moet hij de lagere energie en de beperkende overtuigingen transmuteren. Deze beelden en overtuigingen zijn allemaal illusies en om zich ervan te bevrijden, moet de Bewuste Jij zich ervan bewust worden en het besluit nemen om zich ervaren te ontdoen en die te vervangen door beelden die op Christusonderscheid worden gebaseerd. Maar je moet vaak beginnen de hoeveelheid energie van verkeerde kwaliteit te verminderen, omdat die zo veel emotionele pijn veroorzaakt dat je de overtuigingen die eronder zitten, niet kunt blootleggen. We leggen dit gedetailleerder uit en geven praktische middelen in de Transcendence Toolbox.

Van het proces waarin de Bewuste Jij zich bewust wordt van de inhoud van de onderbewuste geest (de fysieke, emotionele, mentale en identiteitsniveaus), kun je natuurlijk zeggen dat het een proces is waarin je met de ziel communiceert.

Er zijn veel manieren om het onderbewuste bewust te maken, zoals mediation of een dagboek bijhouden. Je kunt diverse psychologische helingstechnieken gebruiken en één daarvan is werken met jouw innerlijke kind. Andere zijn Gestalttherapie of EMDR therapie. Mijn techniek voor innerlijke afstemming, kan worden gebruikt om met je ziel te communiceren. Stel je gewoon voor dat je mij of je Christuszelf gebruikt als link om met je ziel te communiceren. Schrijf dan de gedachten op die bij je opkomen tijdens de mediation.

En denk nu eens na over jouw vraag:
Verblijft de ziel in het fysieke lichaam en zo ja, waar dan? Ik heb van een paar mensen gehoord dat die in het hart zit en anderen zeggen de solar plexuschakra.

Zoals ik heb gezegd, heb je vier lagere ‘lichamen’ of vier niveaus van de geest, en zij vormen jouw energieveld, vaak aura genoemd. Nu, ik weet dat het een populair geloof is dat de aura het lichaam omgeeft, en sommigen denken zelfs dat het door het fysieke lichaam wordt gevormd, zoals (zogenaamd, maar foutief) wordt gezegd dat een magnetisch veld door een fysieke magneet wordt gevormd. Maar wanneer je de lering over de vier niveaus van het materiële universum begrijpt, zie je dat jouw aura niet door je fysieke lichaam wordt gemaakt, jouw energieveld vormt je lichaam. Het fysieke lichaam is gewoon het dichtste aspect van jouw totale energieveld.

Met dit in je achterhoofd, kun je zien dat het zinloos is om je ziel een specifieke fysieke locatie in het lichaam toe te schrijven. Opnieuw, als je de ‘ziel’ op een bepaalde manier definieert, kun je vanzelfsprekend aanvoeren dat die zich op een specifieke locatie bevindt, maar mijn punt is dat er geen fysieke locatie is die het ingangs- of ankerpunt is tussen jouw drie hogere lichamen en het fysieke lichaam.

Wij geven leringen over de chakra’s en alle zeven hoofdchakra’s zijn punten waarop jouw hogere lichamen in jouw fysieke lichaam worden ingevoerd. Wij onderrichten dat de energie vanuit jouw IK BEN Aanwezigheid eerst in een chakra komt die de Geheime Kamer van het Hart heet, die naar men zegt achter de hartchakra ligt, maar die in feite een hoger vibratieniveau is. Van daar gaat die naar de hartchakra en verspreidt zich over de ander chakra’s.

Wij hebben ook gezegd dat de tweede chakra van onderen de Zetel van de Zielchakra heet, maar dit betekent niet dat alle vier lichamen hier verankerd zijn. Nogmaals, als je de ziel op een bepaalde manier definieert, zou je inderdaad kunnen zeggen dat de ziel in deze chakra is verankerd.

Maar als je naar hogere inzichten reikt, zie je dat alle chakra’s even belangrijk zijn om je creatief in de materiële wereld tot uitdrukking te brengen. Elke chakra heeft andere functies, en elke chakra houdt verband met wat je met je fysieke lichaam en bewuste geest kunt doen. Mijn punt is dat de analytische, lineaire geest ervan houdt om alles in aparte categorieën te plaatsen, maar in werkelijkheid is alles één onderling verbonden geheel. Dus wat wij jullie proberen te geven, is een lineair, minder verdeeld en meer met elkaar verbonden kijk op je totale wezen.