Was het verkeerd dat Koning David Goliath doodde?

ONDERWERPEN: Het Oude Testament vertegenwoordigt een mythologische bewustzijnsstaat – zelfverdediging is uiteindelijk niet gerechtvaardigd

Vraag: Omdat Gods allergrootste ideaal geweldloosheid is, had Koning David dan Goliath niet moeten doden? Was er letterlijk een Koning David zoals de Bijbel leert, of is dit ook een misvatting?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er bestond een historische Koning David, hoewel de verhalen over Koning David een beetje verfraaid zijn door mensen met een bepaalde bewustzijnsstaat, zoals in principe met al het andere in de Bijbel. Zoals ik elders uitgelegd heb, is de mensheid door diverse bewustzijnsniveaus heen gegaan. In de tijd van Koning David waren de mensen in een mythische bewustzijnsstaat en ze gebruikten dan mythologische verhalen om spirituele waarheden te illustreren. In die tijd namen de meeste mensen de verhalen niet letterlijk.

Een probleem ontstaat wanneer mensen met de rationele bewustzijnsstaat van tegenwoordig naar deze mythologische verhalen kijken en proberen die letterlijk te interpreteren of rationeel te verklaren. Dit kan niet altijd. Niettemin is het in feite wel enigszins waar dat reuzen bestaan en zelfs de de wetenschap zal op een dag gedwongen worden het archeologische bewijs te erkennen.

Zoals ik uitleg in mijn verhandeling over de oorlog in Irak, kunnen er bepaalde momenten zijn dat doden wordt gerechtvaardigd als zelfverdediging – hoewel dat niet de allerhoogste rechtvaardiging is. Ik zou het doodslaan van Goliath als een voorbeeld van zelfverdediging willen beschouwen.