Wat zou Jezus vragen?

ONDERWERPEN: De vraag van Jezus aan ons

Vraag: Als Jezus en ik van plaats zouden verwisselen, welke vraag zou hij dan stellen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Jezus, laat me alsjeblieft zien wat ik te boven moet komen in mijn eigen psyche en wat ik aan mijn situatie in de buitenwereld moet veranderen, zodat ik zo snel mogelijk mijn Christusschap kan manifesteren en jou helpen Gods koninkrijk op aarde te brengen?

Het antwoord is natuurlijk dat je het pad naar Christusschap moet bewandelen door de kennis en de hulpmiddelen te gebruiken die wij op de website geven. Je kunt beginnen met Aartsengel Michaëls rozenkrans en de rozenkransen van Moeder Maria, of de decreten aan de zeven stralen op te zeggen, de oproep te doen om alle duistere krachten in jouw persoonlijke leven en op aarde op te ruimen. Je kunt ook de hulpmiddelen gebruiken om je innerlijk af te stemmen en naarmate je afstemming op je Christuszelf opbouwt, krijg je de persoonlijke instructies die je nodig hebt om de rol te vervullen die je ziel hier beneden gekozen heeft voor je bent geïncarneerd. Je kunt dan geleidelijk aan leren hoe je hier beneden alles kunt zijn wat je boven al bent.