De geliefde discipel – Johannes of Lazarus of allemaal

ONDERWERPEN: de geliefde discipel is degene die naar eenzijn met Jezus zoekt – neem aan dat alles wat Jezus heeft gezegd een diepere betekenis heeft

Vraag: Wie is de geliefde discipel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Jullie – allemaal.

Vraag: Ik bedoel Johannes of Lazarus, in het Evangelie van Johannes?

Er was geen specifieke discipel. Het is een metafoor.

Wie zijn mijn broeders en zusters? Degenen die het woord van God horen en ernaar handelen. Wie is de geliefde discipel? Degene die eenzijn met mij zoekt. En dus heb jij het potentieel om de geliefde discipel te zijn.

Het is een lineaire manier van denken in de buitenwereld dat alles in de Bijbel feitelijk waar moet zijn. Er zijn vele, vele dingen in de Bijbel, waaronder veel beweringen die ik gedaan heb, die niet in feitelijke, lineaire termen uitgelegd moesten worden. In feite zou het verstandiger zijn om aan te nemen dat alles wat ik gezegd heb een metafoor was en niet letterlijk genomen moet worden. Want je komt veel verder door verder te kijken dan de letterlijke interpretatie.