Het Boek Hebreeën

Vraag: Is Jezus de auteur van the boek in de Bijbel met de titel Hebreeën?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb niet persoonlijk het Epistel aan de Hebreeën geschreven.