Een ander perspectief op het helen van gefragmenteerde zielen

ONDERWERPEN: De Bewuste Jij ervaart trauma en besluit zich terug te trekken – de enige manier om de Bewuste Jij te helen is dat jij de situatie met een hoger bewustzijn ervaart

Vraag: Wat betekent dat je een ziel hebt, wat betekent het dat je verdeeldheid in die ziel hebt en je verschillende fragmenten hebt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De echte oorzaak van deze fragmentatie van de ziel is dat je hier in de dichte energie van de materiële wereld een situatie ervaart waar de Bewuste Jij niet doorheen wil. Jullie zijn allemaal bekend met het concept dat je meer bent dan je fysieke lichaam, dus de meeste van jullie zijn eraan gewend te zeggen dat je ziel het lichaam bewoont. Het is net een hand die in een handschoen past of het is alsof je in een auto stapt en wegrijdt. Je weet dat jij niet die auto bent, maar die auto is het voertuig dat je op plaatsen in het fysieke octaaf brengt. Op dezelfde manier is het viervoudige voertuig of de ziel een voertuig voor de Bewuste Jij waar de Bewuste Jij in is gegaan om het in het materiële rijk te overleven en met het lichaam te communiceren. De uitdaging is of de Bewuste Jij zich vereenzelvigt met de ziel of dat ze beseft dat ze meer is dan de ziel.

Als jij je volledig met je ziel vereenzelvigd hebt en dan een situatie ervaart die je angst inboezemt of andere negatieve gevoelens oplevert, zou de Bewuste Jij misschien kunnen beslissen dat hij geen verantwoording voor die situatie wil dragen. Hij wil zich terugtrekken en zich voor die ervaring verbergen. Terwijl hij dit doet, fragmenteert de ziel, als het voertuig, en een deel van de energie van de ziel trekt zich terug in een holletje dat hij voor zichzelf maakt, waardoor hij zich kan verbergen voor die ervaring die hij niet kan verdragen.

Deze energie blijft daar tot die wordt bevrijd. En in enkele gevallen kan de energie zich misschien wel hechten aan een specifieke plaats in de tijd of een specifieke plaats in het materiële universum. Bijvoorbeeld, sommige zielsfragmenten kunnen zich hechten aan een huis waarin iemand gewoond heeft en dat noemen mensen spoken. Spoken kunnen echter ook geesten zonder lichaam zijn die geen zielsfragmenten zijn.

De sleutel om zo’n zielsfragment te laten terugkeren, is dat de Bewuste Jij beseft wie hij is en beseft dat hoewel hij in het verleden de beslissing heeft genomen om een specifieke situatie te vermijden, hij die beslissing ongedaan kan maken. En dan kan hij de ervaring herbeleven met het grotere identiteitsgevoel, waardoor de situatie veel gemakkelijker te dragen is. Jullie kennen dit allemaal omdat jij, wanneer je terugdenkt aan je kindertijd, kunt zien dat er bepaalde situaties waren waarin jij je heel erg bang hebt gevoeld. Misschien was je bang om te gaan slapen zonder het licht aan. Of was je bang om ’s nachts door de gang te lopen. En nu je volwassen bent, kijk je daarop terug en zeg je: “Er was niets om bang voor te zijn. Waarom was ik bang?”

Net zo, kan de Bewuste Jij, zodra hij zich echt begint te vereenzelvigen met wie hij is, namelijk een spiritueel wezen, hetzelfde antwoord vinden, dat de ervaring die hem zo traumatisch in het verleden leek, nu niet zo moeilijk te verdragen is. Daardoor, door de ervaring opnieuw te beleven, kun je dat deel van de ziel bevrijden dat in een bal vastzit om de ervaring te vermijden.

Daardoor kan de levensstroom heel worden. En alleen wanneer de levensstroom heel is, kan de energie van de ziel verhoogd worden naar de hogere vibraties die de energie had voor de Bewuste Jij de vibratie verlaagde door de dualistische overtuigingen die je ging accepteren.