Het Tibetaans boeddhisme zegt dat er geen ziel is, alleen maar geest

ONDERWERPEN: Woorden worden verschillende gebruikt in verschillende religies – in het boeddhisme moet er een voertuig zijn dat met het lichaam iets uitwisselt

Vraag: Geliefde Jezus, Het Tibetaanse boeddhisme zegt dat er geen ziel is, er is enkel geest. Dus begrijp ik het niet. Wat houdt het in wanneer je wel een ziel hebt, wat betekent het als je de splitsing hebt van die ziel en je verschillende fragmenten krijgt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het vraagt veel fijngevoeligheid en een onthechte geest om de taalbarrière te overbruggen tussen verschillende religies of spirituele tradities. Wat de ene religie karakteriseert met één woord, kan hetzelfde zijn in die andere religie met een ander woord. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alles geest is, want waar komt de ziel vandaan? Nu, die komt uit de geest (denken). Ze komt uit de grotere geest, de Bewuste Jij en werd geschapen nadat de Bewuste Jij begon te experimenteren met het dualiteitsbewustzijn. Dus zou je kunnen zeggen dat ze uit je geest geschapen wordt.

In zekere zin, zouden we kunnen zeggen dat het Tibetaanse boeddhisme het juist heeft, maar dat betekent niet beslist dat andere tradities die over een ziel spreken niet juist zijn. Ze gebruiken gewoon een ander woord voor hetzelfde. Omdat er zelfs in het boeddhisme, natuurlijk een voertuig van de geest moet zijn dat afdaalt naar het fysieke lichaam en ermee in wisselwerking treedt.