Jouw goddelijke plan en een bedrijf leiden

ONDERWERPEN: In het verleden moesten veel mensen zich uit de wereld terugtrekken – tegenwoordig is het tijd om spiritualiteit in elk gebied van het leven te brengen – niet gehecht zijn – vanuit liefde komen – persoonlijk evenwicht vinden – is een bedrijf hebben onderdeel van jouw goddelijke plan? – ben jij hier om de mensheid te helpen ontwaken? – Een stap achteruit doen om jouw goddelijke plan te ontdekken

Vraag: Geliefde Jezus, je hebt ons in het verleden geleerd om alles los – apart van jou – te laten. Hoe belangrijk is het om de hele tijd bewust van jou en de IK BEN Aanwezigheid te zijn, terwijl ons bedrijf en de wereldse zaken toch aan ons trekken. Is het veilig om hiermee door te gaan, ons bedrijf over te geven en ermee te werken als spirituele wezens?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Opnieuw, 2000 jaar geleden werden mijn leringen aangepast aan de bewustzijnsstaat van de mensen in die tijd. Destijds zaten veel mensen vast in het gevoel van gescheidenheid van God. En wanneer mensen dus vast zitten in die bewustzijnsstaat, is het misschien wel eens nodig dat zij de wereldse zaken een tijdje opzij zetten voor zij de niet-gehechtheid kunnen manifesteren die het hen mogelijk maakt om niet meer de mammon te dienen, maar de God in hen.

Daarom heb je de laatste 2000 jaar de traditie gekregen van kloosters waarin spirituele mensen zich terugtrokken uit de wereld om volledig afstand te nemen van wereldse zaken. Toch is dat in de huidige tijd niet het hoogste doel. Ik zeg niet dat mensen zich niet een poosje kunnen of zouden moeten terugtrekken, als ze de behoefte voelen om dat te doen. Maar het ideaal van het Aquariustijdperk is dat je, in plaats van je terug te trekken uit de wereld om spiritualiteit te vinden, naar binnen gaat om de spiritualiteit te vinden en dat dan in je wereldse activiteiten terug te brengen. Dit is van toepassing op je gezin, studie, zaken, en elke andere activiteit.

Dus de vraag is eigenlijk, of je nergens aan gehecht bent. Kun jij je zaken met liefde doen? En als je ontdekt dat jouw manier van zaken doen je innerlijke rust verstoort, jij eraan gehecht raakt of jouw aandacht trekt naar situaties waarin je er geen liefde bij kunt voelen, dan moet je een keuze maken. En je zou misschien kunnen beginnen met zien, of je kunt ontdekken wat er in je psyche aan de hand is dat die gehechtheid veroorzaakt en dan die wond genezen, zodat jij je ervan kunt bevrijden.

Maar in sommige gevallen is het misschien wel nodig om te zeggen dat mijn specifieke manier van zaken doen niet bevorderlijk is voor een spirituele levensstijl, hetzij door de aard van de zaak, of omdat die zoveel tijd en aandacht vraagt dat ik niet het juiste evenwicht krijg tussen spirituele naar binnen kerende activiteiten en wereldse naar buiten gerichte activiteiten. Opnieuw, dit zal een persoonlijk evenwicht zijn dat ieder zelf moet vinden.

De sleutel is er niet aan gehecht zijn. Als je er niet aan gehecht bent, voel je Gods liefde door je heen stromen en dan kun je op diverse manieren in de wereld staan om jezelf en je gezin te onderhouden. Maar het is nog belangrijker dat jij je Godvlam bij andere mensen tot uitdrukking brengt die jij in jouw bedrijf ontmoet. Maar als je merkt dat je zaken je daarvan afhouden, dan zou het misschien goed zijn om je eruit terug te trekken. En voor sommige mensen is het misschien wel goed om zich uit een wereldse zaak terug te trekken en zich in plaats daarvan te richten op de spirituele zaak. Opnieuw, dit is erg persoonlijk.

Er zijn veel spirituele zoekers die naar de wereld gekomen zijn met een specifiek goddelijk plan om de mensheid te helpen ontwaken in dit tijdperk. Veel van die mensen zijn capabele en intelligente levensstromen. En veel van hen zijn volledig capabel om een zaak te leiden. Maar een succesvol bedrijf leiden, is misschien wel niet doel van je goddelijke plan en als dit zo is, dan moet je naar binnen gaan en contact maken met je Christuszelf en jouw IK BEN Aanwezigheid en met je goddelijke plan, zodat je op het juiste moment kunt kiezen waarop het tijd is om het bedrijf los te laten of een andere manier te bedenken, zodat je de tijd en aandacht die over is, voor je echte zaken benut – de zaken van je Vader waar jij mee aan de slag moet, als je echt geluk en vervulling wilt vinden.

Als je een spirituele levensstroom bent, zal geen enkele hoeveelheid werelds succes, geld of erkenning door de buitenwereld, je dieper gaande gevoel echt voldaan laten voelen dat jij hier bent met een bedoeling. Alleen wanneer jij je goddelijke plan blootlegt en dat plan ten uitvoer brengt, weet je of jij op de juiste plek bent – de juiste plek in bewustzijn. En als dat voor jou geldt, zou het wel eens nodig kunnen zijn dat jij je netten achterlaat en de Christus binnenin jou volgt tot je op de berg van God staat vanwaar je duidelijk kunt zien welk pad jij in het leven moet begaan.

Sommige mensen kunnen natuurlijk zo in hun wereldse zaken opgaan dat ze geen tijd of aandacht hebben om hun goddelijke plan duidelijk te zien. En dus is het in sommige gevallen misschien nodig om je netten achter te laten en de stap naar het onbekende te doen voor je het echte pad ziet. Maar voor veel anderen is het mogelijk een leven te leiden door een gezin op te voeden, een bedrijf te runnen, een baan of carrière te hebben.

Houd in gedachten dat je geen twee meesters kunt dienen, je kunt niet God en de mammon tegelijk dienen. Dus al je voelt dat je al te zeer gehecht bent aan de mammon, dan moet je even wat tijd nemen en beseffen dat de Bewuste Jij een spiritueel Wezen is en dat jij moet je niet meer moet vereenzelvigen met de mammon en je af te stemmen op wie jij echt bent.

Noot: Om je te helpen bij het ontdekken van je goddelijke plan, kun je een oproep doen bij de Grote Goddelijke Leider.