Engelen werden niet geschapen om fysiek te incarneren

ONDERWERPEN: Engelen moeten ascenderen als medescheppers – niet dezelfde indeling in de hemel – je mag kiezen welk ambt je wilt bekleden

Vraag: Als je een geïncarneerde engel bent, heb je dan de keus om naar de engelenrijken te gaan of word je een geascendeerde meester wanneer je ascendeert?

Antwoord van Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël door Kim Michaels:

Zoals Maitreya uitlegt in zijn boek, werden de engelen niet geschapen om fysiek te incarneren. Dus wanneer dat wel gebeurt, komen ze in het dualiteitsbewustzijn terecht en dan moeten ze het pad naar God op dezelfde manier volgen als het voor de medescheppers werd ontworpen, die werden ontworpen om te incarneren en zo weer op te klimmen.

Toch is die vraag in zekere zin bijna verouderd. Want wanneer je werkelijk ascendeert, kun je in feite niet zeggen dat je een engel of een geascendeerde meester bent. Want in zekere zin bezien wij onszelf niet zo, behalve wanneer wij met iemand op aarde communiceren.

Wat ik probeer uit te leggen, is dat er in de hemel niet dezelfde indeling bestaat tussen het engelenrijk en de geascendeerde meesters als op aarde. In die zin dat wij ons als deel van het lichaam van God zien. Maar het is waar – vanuit jullie aardse perspectief – dat als je uit het engelenrijk afdaalt naar een lichaam, dan ascendeer je weer als geascendeerd wezen, als geascendeerde meester.

Toch is er nog zo veel flexibiliteit in de hemel dat jij, nadat je bent geascendeerd, de functie van engel kunt krijgen. Want nogmaals, wat is het verschil nu eigenlijk? Menselijke wezens hebben graag een lineaire indeling, maar in de hemel hebben wij datzelfde lineaire bewustzijn niet en dus is het inderdaad mogelijk om als geascendeerde meester het ambt van engel uit te oefenen, zelfs om als engel een andere spirituele functie te bekleden, bijvoorbeeld die van Elohim.

Maar nogmaals, op aarde zie je de dingen door het lineaire filter van de lineaire geest. Maar je ontstijgt de aarde door die geest te ontstijgen. En dan herken je echt de waarheid dat de Bewuste Jij is wie het denkt te zijn.

En omdat hij een verlengstuk van Gods wezen is – en omdat hij een verlengstuk wenst te zijn en te helpen bij Gods bedoeling om te scheppen – nu, dan heeft de Bewuste Jij zelf genoeg flexibiliteit om een spiritueel ambt te bekleden en elke spirituele functie uit te oefenen die hij wenst te ervaren.