Het Geldsysteem van de Gouden Eeuw visualiseren

ONDERWERPEN: De wereldvrede begint bij het individu – Echt en vervormd individualisme – De valse identiteit laten sterven – De Moeder in de economie verheffen – De goddelijke economie begrijpen – De vervormde economie – Wat is echt geld? – Wanneer het geld van de echte waarde wordt losgekoppeld – Het bedrog van bankieren met een minimale reserve – Inflatie steelt de waarde van je arbeid – Hoe de mensen het systeem van de elite handhaven – Inflatie is een verborgen manier van belasting betalen – Het geld in handen van de elite concentreren – Hoe de ‘koningen’ van tegenwoordig hun oorlogen financieren – De magische geldmachine – De moderne vorm van slavernij door middel van geld – De economie in de Gouden Eeuw – Armoede is een vervorming van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder – Geld en de verplaatsing van autochtone volken – Besluit dat je wilt dat de Gouden Eeuw gemanifesteerd wordt

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2008

IK BEN Saint Germain, en ik kom mijn dankbaarheid toevoegen aan die van Moeder Maria en Kuan Yin. Want wanneer geascendeerde meesters een natie sponsoren, zoals ik de Verenigde Staten heb gesponsord, word ik deels verantwoordelijk voor wat er in die natie gebeurt en wat die natie andere naties aandoet. En daardoor heb ik zeker een karmische last en een karmische schuld als gevolg van de manier waarop de oorspronkelijke volken in dit werelddeel werden behandeld tijdens de jaren dat de Verenigde Staten werden geformeerd en daarna.

Het ligt mij al eeuwen lang zwaar op de maag hoe die prachtige autochtone volken werden behandeld en hoe het niet mogelijk was om ze te integreren in mijn grotere visie voor Amerika, die natuurlijk de visie was dat volken met vele verschillende achtergronden samenkomen, die de verdeeldheid die door hun achtergrond ontstaan is, transcenderen en zich aansluiten op de IK BEN-geest, de geest van het IK BEN-volk dat alle verdeeldheid in de buitenwereld transcendeert en daarom een bolwerk van vrijheid vormt, een bastion van vrijheid, tegen de krachten van anti-vrijheid die de mensen tot slaaf proberen te maken. En om dat te doen moeten die de mensen verdelen, en daarom de verdeel-en-heerstactiek gebruiken, het verdeel-en-heersbewustzijn, door de mensen in allemaal groeperingen op te delen die worden gebaseerd op kenmerken in de buitenwereld. En dan de mensen laten geloven dat ze vijanden moeten zijn van degenen die anders zijn dan zij en dat de enige manier om de conflicten die zij zien op te lossen, is oorlog voeren en degenen vernietigen die anders zijn.

De ware visie van Saint Germain en de ware visie van de geascendeerde meesters, is eenheid onder de mensen op deze planeet creëren. Maar de vervorming van die visie door de gevallen wezens is natuurlijk een geforceerde eenheid creëren, omdat zij de mensen zo ver proberen te krijgen dat zij doden wie anders is dan zij. Tot er uniformiteit is door alle verschillen te elimineren die – tussen haakjes – slechts mogelijk zouden zijn als er op den duur nog maar één persoon op aarde over was. Want zelfs twee mensen met het dualiteitsbewustzijn zouden natuurlijk al gauw een manier vinden om vijandig te worden en conflicten onderling te creëren, zodat de één de ander zou moeten doden.

De wereldvrede begint bij het individu
Er is geen enkele manier om op deze manier vrede te sluiten, om eenheid onder de mensen te vormen door middel van geweld, door verdeeldheid. Er is geen enkele manier, zoals wij al eerder gezegd hebben om een probleem op te lossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. En dus kun je onmogelijk verdeeldheid oplossen, terwijl je nog steeds juist het bewustzijn hebt dat de verdeeldheid in de eerste plaats heeft geschapen. De enig praktische – de enig mogelijke – oplossing is die bewustzijnsstaat helemaal te transcenderen – naar een hoger niveau te stijgen.

Maar hoe kunnen de mensen dit, zolang zij zich nog vereenzelvigen met de verdeeldheid in de buitenwereld op aarde? En zodoende is er maar één oplossing en die is dat mensen beseffen dat zij meer zijn dan deze menselijke identiteit in de buitenwereld die voor hen is gecreëerd. Ze zijn meer dan deze mallen die gemaakt zijn en waarin ze van de wieg tot het graf moeten passen. Dus zijn zij waarachtig het IK BEN-volk en wanneer je dit erkent, kun je die verdeeldheid in de buitenwereld transcenderen. Zoals jullie daadwerkelijk doen in een conclaaf als dit, omdat jullie uit verschillende achtergronden komen, verschillende nationaliteiten hebben, maar dat is niet belangrijk, want jullie komen bijeen in de geest. En in dat ware eenzijn in de geest die jullie individueel hebben gevonden, welnu, dan transcendeer je de verschillen in de buitenwereld.

En toch kan ik dit alleen op individuele basis plaatsvinden. Want zie je – zoals zowel Moeder Maria als Kuan Yin heeft gezegd – bestaat er natuurlijk geen andere manier om verdeeldheid te overwinnen dan door individualiteit. Dat kan niet collectief, en daarom zie je dat de Heer Christus zelf daadwerkelijk 2000 jaar geleden naar deze planeet kwam om een tijdperk te inaugureren waarvan het de bedoeling was dat de mensheid in individualiteit zou groeien en meer individualisme zou krijgen die hem uit het stambewustzijn zou halen – die natuurlijk de oorzaak is van de vele verdeeldheid op deze planeet.

Echt en vervormd individualisme
En toch was het natuurlijk te voorzien en onvermijdelijk dat er een aantal personen van de mensheid – vooral degenen die al in het dualiteitsbewustzijn vastzaten voor ze naar deze planeet toekwamen – het concept van de Christus zouden vervormen – de individuele Christus – en er een vervormd concept van individualisme van maken, gebaseerd op het ego dat alleen maar aan zichzelf denkt. Dit zijn dit gewoon de ‘onkosten bij het zaken doen’ zoals ze tegenwoordig zeggen. En het was te voorzien dat dit zou gebeuren en gruweldaden zou veroorzaken.

Niettemin vraag ik jullie je visie te verhogen en in te zien dat zelfs alle oorlogvoering en strijd die je de laatste 2000 jaar hebt gezien, een noodzakelijk element was om de mensheid te verheffen, niet alleen boven het stambewustzijn uit, maar ook boven het vervormde bewustzijn van individualiteit uit. Waardoor mensen beseffen dat individualiteit niet betekent dat je een eiland bent. Want zoals gezegd, geen enkele man, geen enkele vrouw, is een eiland. Het betekent dat je jouw goddelijke individualiteit als verlengstuk van, als individualisatie van, je Schepper vindt. En wanneer jij jouw eenzijn met God erkent en met Christus zegt: “Ik en mijn Vader zijn één,” nu dan zul je al gauw de volgende stap doen en beseffen dat al je broeders en zusters ook een IK BEN Aanwezigheid hebben, zij ook uit de Godaanwezigheid zijn voortgekomen en dat zij daarom ook deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde.

Hoewel het misschien sommigen onlogisch kan lijken, is de realiteit dat de mensheid met een collectiever bewustzijn is begonnen, omdat maar heel weinig individuen op deze planeet genoeg individualiteitsgevoel bezaten om zich aan dat collectieve bewustzijn te onttrekken. En dus moest de mensheid door een individueel sterker worden heengaan, voor ze zich met het pad naar Christusschap zouden kunnen bezighouden dat hen een groter eenzijn in de geest zou opleveren dat dan weer de basis zou vormen voor een groter eenzijn in het materiële rijk. Eén die niet wordt gebaseerd op hetzelfde zijn, maar wordt gebaseerd op het feit dat verschillen, goddelijke verschillen, uit dezelfde bron komen en daarom verschillen niet de bron van conflicten zijn.

Het zijn zoals wij al eerder hebben gezegd, individuele facetten van de diamanten geest van God, waarbij ieder van jullie een facet van die diamant is. En wanneer jullie bij elkaar komen, kunnen jullie een mooiere schittering opleveren dan apart, of zelfs wanneer jullie elkaars tegenstander proberen te zijn en daardoor je licht onder de korenschoof verbergen. Je kunt pas bezig zijn met conflicten met andere mensen als jij eerst je eigenlijk licht verbergt, tenzij je dat licht ontkent en daarom een lager identiteitsgevoel accepteert, of je dat nu zelf hebt gemaakt of dat je in een rol bent gestapt die voor je werd gecreëerd door de maatschappij of zelfs de verkeerde leraren van de mensheid. Zij hebben het verdeel-en-heersbewustzijn gebruikt om al deze gevallen identiteiten te creëren die slechts tegengesteld aan elkaar kunnen zijn. Zij hebben een cultuur van nutteloze concurrentie opgezet, waarin degenen die een sterkere individualiteit hebben opgebouwd, vastzitten op het uiterlijke pad, de brede weg die naar vernietiging leidt in plaats van verder te gaan naar het pad van Christusschap. Maar het verkeerde pad gaat door de verkeerde individualiteit heen en dan moet het – volgens de Wet van Vrije Wil – mensen toelaten zich bezig te houden met het opbouwen van die verkeerde individualiteit. Tot ze er uiteindelijk genoeg van krijgen, of tijd tekort komen en er daardoor niet meer zijn, omdat ze de dwaasheid van die valse identiteit niet willen inzien. Ze zijn niet bereid om die te laten sterven. Ze zijn niet bereid de geest te geven, hoewel hun valse identiteit hen heeft verlamd en aan het kruis heeft genageld dat ze zelf hebben gemaakt, omdat ze de vier niveaus van hun geest – het etherische, mentale, emotionele en fysieke – hebben gebruikt om die valse identiteit te creëren.

De valse identiteit laten sterven
Christus kwam niet alleen om het pad te tonen, maar ook de enige manier om van dat pad af te komen, mijn geliefden, die is dat je het valse identiteitsgevoel moet laten sterven. En we vragen van jullie om erover na te denken – hoe je niet alleen je persoonlijke ego en valse identiteit morgenvroeg als het Pasen is, kunt laten sterven, maar je kunt dit ook voor het collectieve bewustzijn doen – welk aspect jij van het collectieve bewustzijn ook op je genomen hebt, waaronder de aspecten waar jij tot dusver aan hebt gewerkt.

Dus ik vraag je dit vanavond en morgenvroeg te overdenken, zodat wanneer Jezus morgenvroeg een dictaat geeft, jij eraan toe kunt zijn om dat valse identiteitsgevoel aan het kruis te laten sterven, om met Jezus de geest te geven en het daarom los te laten, zodat je bevrijd kunt zijn van die valse identiteit, vrij om in Christus te herrijzen, wanneer de cyclus voltooid is en jullie individueel eraan toe zijn om door die initiatie heen te gaan om jouw eenzijn met je goddelijke identiteit te accepteren.

De Moeder in de economie verheffen
Ik ga nu in een hogere versnelling verder en zal jullie een korte verhandeling geven over de Moeder, het Moederlicht, verheffen. Want jullie beseffen wel, denk ik dat alles wat plaatsvindt in dit materiële rijk onderdeel is van de Moeder. En om er een Gouden Eeuw te laten komen, moeten wij alle uitdrukkingsvormen van de Moeder in alle aspecten van de maatschappij verheffen. Dus gebaseerd op de recente onrust in de economie wil ik een paar opmerkingen maken over de economie in de Gouden Eeuw en hoe er veranderingen moeten komen vergeleken met de economie van tegenwoordig.

Ik begin met de kern van de kwestie economie, die natuurlijk het geld zelf is. Want zie je, geld is een uitdrukkingsvorm van de Moeder. Geld is in haar zuivere vorm een uitdrukkingsvorm van de Moeder. En ik weet dat jullie als spirituele mensen, misschien vaak een enigszins ambivalente houding, of zelfs een negatieve houding, ten opzichte van geld hebben die wordt gebaseerd op de uitspraak van Jezus dat je niet én God, én de mammon kunt dienen, of de gewoonlijk circulerende uitspraak dat geld de wortel van al het kwaad is. Geld in haar zuivere vorm is niet de wortel van al het kwaad en geld is al evenmin de mammon waar Jezus over sprak toen hij de opmerking plaatste dat je geen twee meesters kunt dienen. Die twee meesters die je niet kunt dienen zijn de echte meester, de Christus, en de verkeerde meester, de antichrist, de valse identiteit van het ego.

Geld – in haar zuivere vorm – bestaat uit twee dingen: het is een medium tot uitwisseling en het is een manier om waarde op te slaan voor verschillende momenten wanneer die waarde nodig is en niet op korte termijn kan worden verkregen. En als het geldstelsel op de wereld nog haar zuivere vorm bezat als middel tot uitwisseling en als opslag voor korte termijn, dan zou je de problemen niet hebben die je tegenwoordig in de economie hebt.

Nadat het geld werd gecreëerd, werd er een andere mogelijkheid in het leven geroepen, namelijk dat geld – in plaats van een medium tot uitwisseling en opslagplaats van waarde op korte termijn, sommige mensen geld tot een doel op zich maakten. Zij zagen dat door het geldstelsel verder te vervormen dan haar oorspronkelijke bedoeling en ontwerp, zij geld konden gebruiken om niet alleen privileges voor zichzelf te vergaren – dat ze met geld konden kopen wat zij zelf niet konden hamsteren – maar dat ze nog verder konden gaan en geld gebruiken om hun nooit eindigende zoektocht naar macht en controle over de mensen te bevorderen.

De goddelijke economie begrijpen
Zoals wij hebben uitgelegd, is er inderdaad een machtselite op deze planeet die de mensen tot slaaf wil maken en mensen voor hen laten werken als werkbijen om privileges te creëren. Waar je in de economie mee te maken hebt, zijn twee verschillende bewustzijnsstaten die tegengesteld aan elkaar zijn. In de parabel van Jezus over de dienaren die een verschillend aantal talenten ontvingen, zie je het principe van hoe de goddelijke economie werkt. Je krijgt bepaalde talenten door je vernuft, en je harde werk en je bereidheid om initiatieven te ontplooien. Je vermenigvuldigt die talenten en dan krijg je er meer voor terug, omdat jij bereid bent geweest om je rol als medeschepper met God op deze planeet te vervullen.

Want zoals Jezus ook heeft gezegd: “Wees niet bang kleine kudde, want de Vader geeft je met het grootste genoegen zijn koninkrijk.” De Vader geeft jullie met het grootste genoegen het overvloedige leven. Wanneer alle mensen het beste maken van de talenten die zij ook persoonlijk hebben, vermenigvuldigen zij wat ze al hebben. Welnu, ze brengen dan meer overvloed voort dan ze hadden gekregen.

En dit opent dan de poort naar de hemel, waardoor wij kunnen vermenigvuldigen wat jij hebt vermenigvuldigd en brengt zelfs nog meer overvloed voort, waardoor de totale hoeveelheid overvloed die op deze planeet beschikbaar is, toeneemt. En dit opent dan de mogelijkheid dat de hele economie kan groeien, waardoor alle mensen meer overvloed ontvangen. Niet beslist op dezelfde manier als de communistische droom, waarin aan iedereen een gelijk deel wordt gegeven, maar zo, dat het geldstelsel en de economie nog een hulpmiddel worden op het pad naar individueel Christusschap, omdat de mensen worden beloond in overeenstemming met hun bereidheid om hun talenten te vermenigvuldigen.

En zoals ik heb gezegd, zijn er drie manieren om de talenten te vermenigvuldigen:

* Door je vernuft, door nieuwe ideeën naar buiten te brengen, nieuwe uitvindingen, betere manieren om bepaalde oude taken te verrichten.

* Door je bereidheid om risico’ s te nemen door het initiatief te nemen en iets te doen wat nog niemand ooit eerder heeft gedaan – en jij daardoor niet weet wat de uitkomst is.

* Of jouw bereidheid om arbeid te verrichten dat gedaan moet worden om de economie te laten werken.

Dus er zijn drie legitieme manieren om je talenten te vermenigvuldigen. En als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de meerderheid van de mensen op deze planeet bereid is zijn talenten te vermenigvuldigen op in ieder geval één van deze manieren. De meerderheid kiest natuurlijk voor de rol om in feite werk te verrichten, maar veel andere mensen zijn ook uitvinders of ontplooien initiatieven.

De vervormde economie
Dit is dan het bewustzijn van de talenten vermenigvuldigen en daardoor de hoeveelheid overvloed vermeerderen. En dit is natuurlijk het Christusbewustzijn, of het zijn aspecten van het Christusbewustzijn. Het tegenovergestelde van dit bewustzijn is het bewustzijn dat voortkomt uit de geest van de antichrist en dat is het bewustzijn van iets voor niets willen. Of als variant daarvan, de vervorming om de beloning te oogsten van het harde werk van iemand anders.

Dit is de vervorming van het Vader-Moederelement, omdat iets voor niets willen, de vervorming van de Moeder is, omdat je probeert te oogsten zonder te zaaien. En de beloning oogsten van het harde werk van andere mensen is de vervorming van het Vaderelement, waarbij je anderen probeert in je macht te krijgen en te onderdrukken en jezelf boven hen te plaatsen, omdat jij de deling van gescheidenheid van de mens van God hebt geschapen. En daarom kan niet iedereen gelijk aan God zijn, want zoals ik heb gezegd, slechts door het contact met het spirituele rijk kun je echte gelijkheid krijgen.

Dus wanneer dat contact er in een beschaving niet meer is, stel jij je onvermijdelijk open voor de vorming van een elite die de mensen vervolgens onderdrukt en de beloning van het harde werk van de mensen in ontvangst neemt. Wat je zag in de feodale samenlevingen in Europa toen de adel de fysieke macht had om het volk te onderdrukken en dat voor hen te laten werken. Maar wanneer mensen fysiek worden onderdrukt, is het natuurlijk heel moeilijk voor hen, zij slagen er niet in te zien dat zij worden onderdrukt. Dus toen het feodale systeem instortte, waren er mensen onder de elite die beseften dat dit niet de allerbeste manier was om mensen te onderdrukken – dat er veel betere manieren waren om het volk te onderdrukken en in hun macht te hebben, namelijk op verborgen manieren, zodat mensen niet doorhadden dat zij onderdrukt werden.

Wat is echt geld?
Een paar gevallen wezens beseften dat door de groeiende economie die eigenlijk het resultaat was van de instorting van de feodale samenlevingen – wat de aanleiding was tot betere handel en de Industriële Revolutie – gaf het maken van dit nieuwe medium geld hen de kans om de mensen in hun macht te krijgen door de zeggenschap over het geldstelsel. Zij beseften dat het geldstelsel hen, als zij erin zouden kunnen slagen dat te vervormen, ongelooflijke kansen zou bieden om het volk te onderdrukken en de waarde van hun harde werk te stelen – zonder dat de mensen doorhadden wat er aan de hand was. Dit gaat nu al een hele poos zo en de mensen beseffen nog steeds niet hoe de waarde van hun harde werk wordt gestolen door de manipulatie van het geldstelsel. Zonder een heel lange en complexe verhandeling te geven, zal ik jullie een paar aandachtspunten geven die jullie moeten begrijpen.

Wat jullie moeten begrijpen, is dat wanneer geld correct wordt gebruikt als middel tot uitwisseling, je alleen maar de hoeveelheid geld nodig hebt die je nodig bent om de totale hoeveelheid goederen en diensten die door de maatschappij worden geproduceerd te ruilen. Er is bij wijze van spreken, een één-op-één relatie tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid van iets dat feitelijk echte waarde heeft, of het nu goederen zijn of diensten. Of zelfs in het geval van gouden geld, dat het goud zelf een bepaalde waarde heeft. Dus je ziet de directe relatie tussen geld en iets dat echte waarde heeft.

Dan kunnen zij, wanneer mensen hun talenten vermenigvuldigen, als gevolg van hun vermenigvuldiging, een bepaalde hoeveelheid geld vergaren, om op te slaan voor tijden waarin ze niet in staat zijn om dat geld te verdienen. Zelfs dit is rechtmatig, zolang het geld dat gecreëerd werd door een echte dienst aan het leven te bewijzen, hetzij een uitvinding, een initiatief nemen, of fysieke arbeid verrichten. Er is natuurlijk niets mis met dat geld opslaan, hoewel het, wanneer het gebruikt wordt om te investeren, de economie helpt groeien. En dus zou sparen slechts iets tijdelijks moeten zijn en niet betekenen dat het geld permanent uit de circulatie wordt genomen. Want geld is echt bedoeld om te stromen en daardoor te helpen de hele economie te laten groeien.

Wanneer er een directe overeenkomst is tussen geld en iets van echte waarde, dan is het niet mogelijk om geld uit het niets te creëren, geld waar geen echte waarde aan gekoppeld is. En dat houdt in dat hoewel de geldvoorraad kan groeien, de waarde van het geld niet wordt gedevalueerd, want je hebt het geld nog steeds alleen maar nodig om goederen en diensten te kopen. En dan kun je in feite een maatschappij krijgen die een gestadig groeiende economie heeft en een gestadige toename van de geldvoorraad zonder in feite de prijs van goederen en diensten te verhogen. Want waarom moet je iets verhogen, wanneer je geen extra geld hebt dat niet met de echte waarde correspondeert? Je hebt alleen maar de hoeveelheid geld nodig om goederen en diensten te ruilen, wat inhoudt dat de waarde van het geld, wat je voor dat geld kunt kopen – constant blijft.

Wanneer het geld van de echte waarde wordt losgekoppeld
Misschien is het zelfs mogelijk dat naarmate de productiviteit toeneemt – omdat nieuwe methoden om goederen en diensten te leveren en met minder werk worden uitgevonden – om de prijzen in feite te laten dalen. Of je zou kunnen zeggen dat de waarde van je werk stijgt, zodat je meer kunt kopen voor dezelfde hoeveelheid werk die erin gestoken wordt. En daardoor ervaart iedereen een toename in overvloed.

Dit is de goddelijke economie, die wij ook wel de spirituele economie zouden kunnen noemen of zelfs de natuurlijke economie. Want je ziet dat in de natuur, dat zelfs de evolutietheorie, hoe gebrekkig die ook is, juist het feit noemt dat de natuur zelf de ingebouwde kracht heeft om steeds grotere hoeveelheden overvloed te produceren van levensvormen en steeds complexere levensvormen in verschillende soorten, zodat iedere hoekje in de natuur wordt opgevuld en er niets verspild wordt. En dus zie je dat de natuur een ingebouwde kracht bezit die tot steeds meer overvloed leidt voor al het leven.

Maar hoe zijn jullie dan van deze goddelijke economie afgekomen? Welnu, je doet dat simpelweg door het geldstelsel te vervormen, zodat je geld niet meer in verband brengt met iets van echte waarde. Dit is door de tijd heen in diverse samenlevingen gebeurd – te beginnen in Europa. En waarom is dit gebeurd? Welnu, als je naar de geschiedenis hiervan kijkt, zie je dat het begonnen is met een paar koningen in Europa die geld nodig hadden om oorlog tegen elkaar te voeren. En daarom extra geld nodig hadden, meer geld dan de productie van goederen en diensten kon opleveren.

Want oorlogen kunnen niet iets van waarde opleveren. Die kunnen alleen maar iets van waarde vernietigen. Dus hoewel er mensen zijn die zeggen dat oorlog tot economische groei leidt, is dit in feite een misvatting. Oorlog kan alleen tot verliezen leiden door iets van echte waarde te vernietigen, waaronder het doden van soldaten die anders productief werk hadden kunnen verrichten en daarom iets van waarde produceren in plaats van elkaar doden. Dus wat je ziet, is dat juist de koningen waar ik mee probeerde te werken tijdens mijn verblijf in het Europese werelddeel als de Wonderman van Europa – juist de koningen die mij afwezen en het idee van een Verenigde Staten van Europa hebben verworpen – juist die koningen waren degenen die in hun begeerte naar geld – meer geld dan zij door belasting heffen konden krijgen van hun onderdanen – de weg hebben bereid voor de opkomst van een geldstelsel dat vervormd was.

Hoewel de koningen in de middeleeuwen en daarna grote macht bezaten, waren zij zelfs bang voor hun eigen volk. En daardoor wisten ze dat als zij de belasting verhoogden om hun oorlogen te financieren, het volk wel eens tegen hen in opstand zou kunnen komen en dan zouden zij misschien hun macht en privileges verliezen. Dus ze zagen dat ze een andere manier moesten bedenken om hun oorlogen te financieren. En dus sloten zij een duivels verbond met de opkomende bankiers in Europa die als goudsmeden waren begonnen, die het extra geld dat de mensen rechtmatig hadden verdiend, opsloegen. En ze sloegen het geld in hun kluizen op en begonnen te beseffen dat zij geld konden verdienen door dat goud uit te lenen en er rente voor te vragen. En aangezien het heel zelden gebeurde dat alle mensen al hun goud tegelijkertijd opeisten, begonnen ze dat geld uit te lenen dat de mensen in hun kluizen hadden gedeponeerd, hoewel het niet aan hen was om dat uit te lenen. En zo is het het banksysteem ontstaan.

De koningen van Europa stonden open voor suggesties van de bankiers, die voorstelden dat in plaats van geld dat gebaseerd werd op goud en zilver – waardoor het geld een inherente, inheemse, waarde had – je een nieuw type geld creëerde, dat ongedekt papiergeld heette – dat was geld bij decreet. Waarbij de koning een wet afkondigde dat dit nieuw gecreëerde geld toen het legale betaalmiddel was, de wettelijk goedgekeurde vorm van geld in de maatschappij en alle mensen moesten het accepteren als betaling voor goederen en diensten. Waardoor de bankiers geld konden maken, het aan de koning uitlenen, die het dan weer kon gebruiken om de goederen en diensten te kopen die nodig waren om zijn oorlog te financieren.

Het bedrog van bankieren met een minimale reserve
Dit is het begin van een geldstelsel waarbij er geen overeenkomst meer bestaat tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid goederen en diensten. Het geld wordt losgekoppeld van iets van echte waarde, wat betekent dat je dan extra geld kunt maken – geld dat niet het gevolg is van dat iemand zijn talenten vermenigvuldigt, maar letterlijk uit het niets wordt gecreëerd door de bankiers die meer geld uitlenen, er rente voor vragen, maar meer geld uitlenen dan ze in hun kluizen als reserve hebben. Zo komt het systeem op dat bankieren met een minimale reserve heet, het systeem waarop jullie banksysteem in de Verenigde Staten en de meeste landen van de beschaafde wereld zelfs tegenwoordig nog wordt gebaseerd.

Je ziet dan de opkomst van een geldvoorraad die losstaat van echte waarde, wat betekent dat de koningen en de bankiers dan de geldvoorraad groter kunnen maken dan wat ervoor nodig is om goederen en diensten te ruilen die echte waarde hebben. Maar wat gebeurt er wanneer je de hoeveelheid geld groter maakt? Wel, ineens is er meer geld in omloop en wat houdt dat in? Dat houdt in dat de eerste mensen die het nieuw uitgegeven geld hebben, mensen zijn die er niet voor hebben hoeven te werken, het dan kunnen uitgeven, en door dat te doen, jagen zij onherroepelijk de prijzen van goederen en diensten op, waaronder onroerend goed. En daarom gaan de prijzen omhoog, wat geleidelijk door de economie heen filtert tot de prijzen van alle goederen en diensten omhoog zijn gegaan.

Om dit proces voor jullie te vereenvoudigen, als je dus een bepaalde hoeveelheid goederen en diensten en een bepaalde hoeveelheid geld dat nodig is om goederen en diensten te verhandelen, welnu, als je die hoeveelheid geld zou verdubbelen door geld te maken dat niet door kostbare metalen of andere dingen van waarde gedekt wordt, dan zal dit – in feite in een heel korte periode – resulteren in het feit dat de prijzen van de meeste goederen en diensten ook verdubbelen. Of in ieder geval in zekere mate, om zich aan te passen aan het feit dat er nu meer geld in omloop is.

Inflatie steelt de waarde van je arbeid
Wat is er in dit proces gebeurd? Nu, dat de waarde van het werk van de meerderheid van de bevolking toen gereduceerd werd, omdat je nog steeds een x-aantal uren werkt en je krijgt nog steeds een x-bedrag van wat je geldelijke munteenheid maar is. Maar je hebt meer geld nodig om de goederen en diensten te betalen die je nodig hebt om te overleven.

En dit leidt tot een spiraal, omdat in het begin van de Industriële Revolutie – toen dit nieuwe geldstelsel de norm begon te worden – de mensen die eigenlijk het werk deden, de waarde van hun werk verminderd werd tot op het punt dat zij nauwelijks de kost nog konden verdienen. De arbeiders moesten zich daardoor in vakbonden beginnen te organiseren, die de hogere lonen dan opeisten, die de werkgevers gedwongen werden te betalen. Maar door dat te doen, creëerden zij een spiraal waarin, opnieuw, de machtselite gewoon meer geld uit het niets maakte om die hogere lonen te betalen. En dus waren de arbeiders een poosje blij, maar toen het naar beneden filteren effect op de prijzen kreeg, werd de waarde van hun werk opnieuw gedevalueerd. En dit is zo doorgegaan tot de dag van vandaag.

Hoe de mensen het systeem van de elite handhaven
Als je nu op de geschiedenis terugkijkt, zie je natuurlijk dat als je vergelijkt wat een gewone arbeider tegenwoordig verdient vergeleken met wat een arbeider honderd jaar geleden kreeg, de arbeider tegenwoordig meer goederen en diensten kan kopen en een hoger levensstandaard heeft dan honderd jaar geleden. En dit klopt, maar waarom?

Het klopt, omdat een deel van het geld dat uit het niets werd gecreëerd, bij wijze van spreken, door het systeem is geabsorbeerd, door het feit dat mensen door zijn blijven gaan met hun talenten vermenigvuldigen. Ze hebben initiatieven ontplooid, ze hebben nieuwe uitvindingen gedaan, betere methoden van fabricage, en ze zijn productiever geworden in hun werk. Zodat de gemiddelde arbeider tegenwoordig veel meer kan produceren dan de gemiddelde arbeider honderd jaar geleden. Die mensen die nog steeds in de bewustzijnsstaat functioneren van niet iets voor niets willen – maar bereid zijn om te werken voor hun inkomen – nu die hebben, bij wijze van spreken, het systeem van de elite onderschreven door echte waarde aan de economie toe te voegen. En dit heeft verhinderd dat de inflatie die gecreëerd werd door de toename van de geldvoorraad dermate grote proporties aannam dat de economie letterlijk instortte, omdat het geld geen waarde meer had.

Zoals je trouwens in bepaalde omstandigheden hebt gezien, zoals in Argentinië en Duitsland, waar je een kruiwagen vol bankbiljetten nodig had om een brood te betalen, omdat het geld bijna niets waard was. In feite zijn er wel perioden geweest dat de waarde van het geld, letterlijk niet het papier waard was waarop het werd gedrukt. Dus het was goedkoper voor mensen om het vuur met geld aan te steken dan het geld te gebruiken om hout te kopen.

Inflatie is een verborgen manier van belasting innen
Het geldstelsel – het ongedekte papiergeld dat wordt gebaseerd op bankieren met een minimale reserve, gebaseerd op geld maken door schulden – heeft een ingebouwde inflatiefactor die er onvermijdelijk voor zorgt dat het systeem instort. Omdat de mensen die belast zijn met een dergelijk geldstelsel hun hebzucht niet kunnen inhouden. De koning wil meer geld, de bankiers willen grotere winst. En waarom ook niet, wanneer alles wat ze maar hoeven te doen, is de drukpersen te laten lopen en meer geld te drukken? En daarom raken ze onvermijdelijk verblind door die hebzucht en zij maken van de economie een inflatiespiraal die de economie vernietigt – als die niet in evenwicht wordt gehouden door de echte mensen die echte arbeid verrichten, door echte goederen en diensten. En daarom de hoeveelheid diensten zo snel vermeerderen dat de geldvoorraad, het geldstelsel, niet instort, niet in een soort draaiende duikvlucht belandt van een inflatiecyclus die niet kan worden gestuit.

Hoewel je kunt zeggen dat de gemiddelde arbeider, de gemiddelde burger, vandaag de dag beter af is, is dit waar – maar het is alleen maar waar, omdat zij bereid waren hun talenten te vermenigvuldigen. Maar wat ik wil dat jullie ervan begrijpen, is dat door het geldstelsel de mensen niet de natuurlijke beloning van God hebben gekregen voor de vermenigvuldiging van hun talenten. Omdat zij door de toename van de geldvoorraad en de inflatie, in feite belasting betalen. Want inflatie is natuurlijk een verborgen vorm van belasting heffen, omdat de mensen niet beseffen dat zij belast worden, omdat ze niet zien dat op hun belastingformulier of hun loonstrookje – dat x-bedrag aan dollars is ingehouden van hun loon. Wat zij niet zien, is dat de waarde van het geld, en daardoor de waarde van hun werk, verminderd is.

Het geld in handen van de elite concentreren
Als er deze laatste eeuw en eerder een goddelijke economie was geweest, dan zou de levensstandaard tegenwoordig veel hoger zijn. En als de economie echt goddelijk was, zag je een staat waarin geen armoede meer was bij wie ook in de westerse beschaafde naties. En dan zou je inderdaad ook een wereldwijde economie hebben gezien, waarin de levensstandaard enorm omhoog zou zijn gegaan in wat jullie tegenwoordig als arme landen beschouwen – waarin zoveel mensen trouwens moeten rondkomen van minder dan twee dollar per dag. Dit zou niet gebeurd zijn in een goddelijke economie, omdat de waarde van de overvloed zo enorm zou zijn toegenomen dat er genoeg was geweest om iedereen een fatsoenlijke levensstandaard te bezorgen.

Wat je hier ziet, is dat de machtselite – door de vervorming van het geldstelsel, en door de waarde van het ongedekte papiergeld dat zij hebben gecreëerd, te eroderen – zij erin geslaagd zijn om in feite de door God bevolen groei in de economie en de manifestatie van het overvloedige leven te vertragen die nu al ongeveer tot stand had moeten komen – als de machtselite deze interventie niet had gepleegd. Wat in plaats daarvan is gebeurd, is, zoals ik heb uitgelegd, dat de eerste mensen die het nieuw gedrukte geld kunnen besteden – het geld dat niet overeenkomt met de echte waarde – dan natuurlijk goederen en diensten voor de oude prijs voor dat geld kunnen kopen. Omdat de prijzen pas omhoog gaan als het nieuwe geld door de economie circuleert.

Dus wat je dan in feite in de laatste eeuw en daarvoor krijgt, is een steeds grotere concentratie van rijkdom in handen van een steeds kleinere elite. Zodat er nu letterlijk vijf tot tien procent van de bevolking in de Verenigde Staten de meerderheid van die rijkdom in handen heeft. En dat is natuurlijk geen goddelijke economie waarin overvloed voor iedereen bestaat.

Hoe de ‘koningen’ van tegenwoordig hun oorlogen financieren
En dus moeten jullie je, als de spirituele mensen, hierin verdiepen, zien hoe het werkt en wij zullen hier trouwens nog meer instructies over geven. Maar ik moedig jullie zeker aan om dit te leren begrijpen door in ieder geval de basis van hoe het geldstelsel momenteel werkt, te bestuderen. En dan zie je dat er absoluut een vervorming van het overvloedige leven van God bestaat. Dit is niets anders dan de machtselite – degenen die gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn – die het volk in hun macht probeert te houden door middel van de geldvoorraad. En jullie weten vast wel dat één van de oorspronkelijke bankiers die dit systeem heeft bedacht, heeft gezegd dat als ze hem het geld van deze natie lieten beheren, het hem niet kon schelen wie de wetten van de natie maakte, want hij wist dat hij de natie met het geldstelsel in zijn macht had.

Jullie moeten dit begrijpen – zelfs in de wereld van tegenwoordig – dat dit nog steeds doorgaat. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, heb je een duivels verbond tussen de federale regering – die in ieder geval een federale instantie is – en de Federal Reserve, die zoals de meesten van jullie weten – maar wat de meeste Amerikanen niet weten – geen federale instantie is. En dus niet op rechtstreeks verantwoording aan het volk, de mensen die mogen stemmen, aflegt. Wat hier gebeurt, is dat de regering van tegenwoordig de situatie onder ogen moet zien dat zij meer geld willen uitgeven dan zij weten dat de mensen door belastingen willen betalen. En waar halen ze dat geld dus vandaan? Ze maken het, of ze laten het de bankiers maken uit het niets, waardoor zij de totale waarde van het geld uithollen – en zodoende de mensen belastingen opleggen zonder dat de mensen zich hiervan bewust zijn.

Dus neem een modern voorbeeld en stel je voor dat president Bush in 2003 tegen het Amerikaanse volk in zijn State of te Union Address had gezegd: “Ik heb besloten om oorlog te gaan voeren tegen Saddam Hoessein en mijn mensen zeggen tegen mij dat dit elk Amerikaans gezin het komende jaar 2000 dollar gaat kosten, dus je kunt verwachten dat er een grotere belastingaanslag komt.” Welnu, mijn geliefden, denken jullie dat het Amerikaanse volk positief had gereageerd op zo’n aankondiging? Velen zouden hier natuurlijk tegen in opstand zijn gekomen – een oorlog waarvan ze vanaf het begin al niet zeker waren of die nodig was en die zij liever hadden vermeden. Dus wat heeft de president gedaan? Welnu, hij heeft gewoon de geldmachine in beweging gezet en de Federal Reserve heeft geld uit het niets gemaakt, het aan de federale regering uitgeleend, zodat die het konden besteden om de goederen en diensten te kopen die nodig waren om de militaire invasie in Irak te beginnen.

De magische geldmachine
Dit wordt niet alleen bij oorlogen gedaan. Het gebeurt bij vele andere aspecten in de economie, omdat de regering meer geld wil uitgeven dan ze denkt dat de mensen als belasting willen betalen, dus ze camoufleert het gewoonweg als inflatie, zodat de mensen het toch wel betalen. Maar dan merken zij het niet en dus maken zij geen bezwaar.

En natuurlijk verdienen de bankiers en anderen in de top van de financiële elite, er geld aan, omdat jullie, het volk niet alleen de waardevermindering van het geld betalen, maar jullie betalen ook de rente van de federale schuld. Of misschien betalen jullie het niet, maar jullie kinderen en kleinkinderen misschien wel op den duur – tenzij ze natuurlijk eindeloos doorgaan met dit plan. Want de bankiers maken zich er niet zo druk over dat jullie die schuld moeten terugbetalen – zolang jullie de rente maar blijven betalen en zij geld uit het niets laten maken, zodat de geldmachine blijft draaien.

Maar, jij hoeft jezelf niet bij te scholen over het verband tussen oorlog en geld. Want hoewel ik heb gezegd dat de koningen er open voor stonden om ongedekt papiergeld te maken om hun oorlogen te financieren, zouden jullie niet zo blind moeten zijn dat jullie niet zien dat de bankiers al gauw doorhadden dat er geen betere manier was om winst te maken dan door naties in Europa tegen elkaar op te zetten, zodat ze oorlog gingen voeren. Want als twee naties eenmaal besluiten oorlog te gaan voeren, is het dan ineens niet zo dat ze het gevoel krijgen dat ze al hun geld moeten besteden aan hun vijand verslaan? En dus besteden ze meer geld dan zij in vredestijd hadden gedaan. En wie verdient daaraan? Nu, de bankiers natuurlijk, die in veel gevallen in Europa beide kanten van het conflict hebben gefinancierd en die ook de wapenfabrieken openden die de wapens leverden die bij het conflict werden gebruikt. En dus van alle kanten winst maakten, terwijl de mensen niet alleen met hun bloed in de oorlog betaalden, maar ook met hun bloed en zweet, omdat ze aan het werk waren om de echte waarde te leveren die nodig was om het systeem in stand te houden.

De moderne vorm van slavernij door middel van geld
Dit is een vorm van slavernij die veel verder gaat dan de fysieke slavernij die je bij de autochtone bevolking zag van dit werelddeel die als slaaf werd verkocht, of mensen die als slaaf uit Afrika werden geïmporteerd. Wat opnieuw, dit was fysieke slavernij waar de mensen zich natuurlijk van bewust waren. Maar de slavernij waar jullie onder lijden, is een slavernij die de meeste mensen niet begrijpen en daarom geen bezwaar tegen kunnen maken, omdat zij dit niet eens weten. Zij merken alleen maar dat ze steeds harder moeten werken en zij hebben niet door hoe dat komt. Maar ze vatten de moed niet om meer te worden en uit te zoeken waarom zij harder moeten werken, waarom ze niet meer kunnen kopen wat zij eerst voor hun dollar konden krijgen.

Je krijgt dan de situatie krijgt die Kuan Yin heeft uitgelegd – dat alles wat er in het materiële rijk gebeurt, een vergroot uitbeelden in de materie is van wat er in het bewustzijn van de mensen leeft. Dus de mensen zelf trekken – door niet bereid te zijn om de verantwoording voor hun samenleving, voor hun geldstelsel, te nemen – degenen naar zich toe die bereid zijn om het systeem te vervormen en van de mensen te profiteren. Dit wordt een vicieuze cirkel die maar twee potentiële uitkomsten heeft. Of de mensen ontwaken, gaan het uitzoeken en eisen de winst van een goddelijke economie met een gezond geldstelsel op. Of de machtselite zal onvermijdelijk de geldvoorraad blijven vermeerderen in hun hebzucht en hun blindheid en zelfs spirituele arrogantie, omdat zij denken dat zij nooit de consequenties van hun handelingen hoeven te dragen. Want ze zijn er zo aan gewend dat de mensen het karma en de consequenties van hun daden dragen dat zij denken dat ze met alles weg kunnen komen.

Je kunt niet verwachten dat de machtselite deze neerwaartse spiraal stopt. En als de mensen niet op de rem gaan staan, dan is het slechts een kwestie van tijd voor de geldmachine dol draait. Zoals je bij een trein ziet die steeds sneller en sneller gaat – tot de wielen loskomen en alles uit elkaar vliegt en het hele systeem instort – en dan kom je voor de noodzaak te staan om naar een gezond geldstelsel terug te keren.

De economie in de Gouden Eeuw
Maar dit zal natuurlijk immens lijden en pijn veroorzaken en dus zou ik er de voorkeur aan geven om een bewustwording onder de mensen te zien. Dat zij zouden beseffen dat je, wanneer je een gezond geldstelsel hebt – waarbij geld aan echte waarde wordt gekoppeld – een fundering krijgt voor een economie in de Gouden Eeuw. In de Gouden Eeuw zie je een gestadige groei in de hoeveelheid overvloed die beschikbaar is, een gestage groei in mogelijkheden. Dat mensen kunnen zien dat wanneer jij je inspant, wanneer jij bereid bent harder te werken, jij winst maakt, jouw winst vermenigvuldigt ziet. En dan zien de mensen, in plaats van het bewustzijn te hebben dat we acht uur aan het werk gaan en gelukkig te zijn met het geld dat we krijgen – of tenminste rondkomen met het geld dat we krijgen – dat als zij bereid zijn om harder te werken, zij veel meer winst kunnen oogsten.

En dan bereid zijn om die inspanning te leveren, die dan nog meer overvloed oplevert. Je ziet dan een positieve spiraal, omdat de mensen de beloning krijgen voor hun arbeid en daarom bereid zijn om nog meer te werken. Niet beslist dat ze harder werken, maar dat ze slimmer werken en het daarom nog meer waarde heeft. En dan wordt alles een opwaartse spiraal.

Want je ziet toch niet voor je dat er in de Gouden Eeuw – de Gouden Eeuw van Saint Germain – nog steeds miljarden mensen op het niveau van verhongering of het armoedeniveau leven, wel? De visie die ik natuurlijk voor de Gouden Eeuw heb, is een visie waarin niemand arm is, waarin het niemand ontbreekt aan voedsel, waarin het niemand ontbreekt aan een fatsoenlijke levensstandaard. Het ontbreekt niemand aan vrije tijd om bezig te zijn met de spirituele aspecten van het leven waar zij zelf voor kiezen.

Zodat degenen die geen grote materiële weelde willen vergaren nog steeds de kost kunnen verdienen met een relatief kleine investering aan tijd en daarom den meest aandacht, energie, en tijd kunnen richten op spirituele bezigheden die het bewustzijn verheffen. En omdat jij jouw bewustzijn verhoogt, open je de deur naar nieuwe uitvindingen, nieuwe fabricagemethoden, nieuwe vormen van energie, die het je dan weer mogelijk maken om de hoeveelheid overvloed verder te vergroten, zodat de economie zelfs nog meer kan groeien. Er komt letterlijk geen eind aan de groei van de economie in een maatschappij in de Gouden Eeuw. Opnieuw, het concept van beperkingen in groei is jullie opgedrongen door de gevallen wezens die willen dat jullie – de mensen – beperkingen voor jullie groei accepteren, terwijl zij, natuurlijk, niet de bedoeling hebben om hun eigen rijkdom, macht, en privileges te vergaren, in te perken. Maar ze moeten naar een manier zoeken om de mensen te vinden die tevreden zijn met minder opdat zij meer kunnen krijgen.

In de Gouden Eeuw zijn de mensen niet tevreden met minder, want ze beseffen dat de Vader hen met het grootste genoegen meer geeft. Het is daardoor hun goddelijke geboorterecht om de beloning voor hun initiatief, hun arbeid, te krijgen. En dus willen ze dat meer, en waarom ook niet? Het is onderdeel van het op aarde brengen van het koninkrijk van God.

Armoede is een vervorming van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder
Ik wil graag dat jullie je op jullie hart afstemmen, op het feit dat geld niet slecht is, maar dat geld in haar pure vorm simpelweg een uitdrukkingsvorm is van de Moeder. Als je geen geld had, zou de economie niet boven een bepaald niveau kunnen uitgroeien, want het is onmogelijk met een ruileconomie, omdat je het ene tegen iets anders of voor een bepaalde dienst moet uitwisselen zonder het gemak van het medium geld. Geld is een uitdrukkingsvorm van de Moeder en de Moedervlam. Maar nogmaals, als de Moeder losgekoppeld wordt van de Vader, dan wordt de Moeder een doel op zich. En wordt geld een doel op zich – in plaats van een middel tot het doel te zijn om de goddelijke economie aan de gang te houden en meer overvloed te brengen.

Wanneer de Moeder vervormd is, zie je dat je, in plaats van een opwaartse spiraal om de hoeveelheid overvloed te vergroten, een situatie krijgt waarin je de groei beperkt, zodat er of heel weinig groei of helemaal geen groei is. En dan krijg je een concentratie van rijkdom in handen van een kleine groep mensen die in feite niet de hoeveelheid overvloed wil vergroten. Zij willen dat in hun eigen handen concentreren en het kan hen niet schelen of de totale hoeveelheid overvloed toeneemt of niet, omdat het hen niets kan schelen of de mensen in armoede leven. In feite, geven ze er bijna de voorkeur aan, omdat zij dan in verhouding rijker lijken – wanneer de mensen armer zijn.

Je kunt tegenwoordig natuurlijk zien dat de feodale heren van het middeleeuwse Europa – die in hun koude, tochtige, stenen kastelen woonden – niet een erg hoge levensstandaard hadden in vergelijking tot de gemiddelde persoon tegenwoordig. Maar hun levensstandaard leek desondanks erg hoog in vergelijking tot de meerderheid van de mensen die in zeer slechte omstandigheden leefde. De machtselite zit gevangen in het dualiteitsbewustzijn, wat relatief is en daarom alles vergelijkt op basis van een relatief waardeoordeel, gebaseerd op de beoordeling van verschijnselen. En dus verheffen ze zichzelf in verhouding tot anderen, maar in feite niet door de hoeveelheid rijkdom te vergroten – niet door het vermenigvuldigen van hun talenten – maar door anderen eronder te houden, door de waarde van hun arbeid te verminderen, en daardoor de totale hoeveelheid rijkdom te beperken. Dit is de totale vervorming van zowel de Goddelijke Vader als de Goddelijke Moeder, omdat de Goddelijke Vader voor de toename in de totale hoeveelheid overvloed zorgt, en de rechtvaardigheid van de Goddelijke Moeder dat onder alle mensen verspreidt, zodat iedereen een fatsoenlijke levensstandaard kan krijgen en hun goddelijke plan uitvoeren zoals zij dat persoonlijk geschikt vinden.

Geld en de ontheemding van autochtone volken
Houd dit in gedachten, want je ziet – als jij het in verband brengt met waar ik over gesproken heb bij de ontheemding, de gedwongen verplaatsing, van de autochtone volken – je ziet dan dat wat er werkelijk achter zat, de zucht naar geld, de begeerte naar waarde, was door de autochtone volken van hun land te verdrijven. Toen konden de blanken beginnen dat land op efficiëntere manieren te bebouwen, zodat zij dan de hoeveelheid overvloed die op diezelfde hectares werden geproduceerd, zouden vergroten.

Maar zelfs toen kreeg het volk niet de volledige beloning voor hun arbeid, want die was – zelfs toen al – in zekere mate in handen van een elite – die de handel in handen had, degenen die de regering in handen hadden. Dus begrijpen jullie dat het, bij wijze van spreken, geen kleine jongens waren, die wilden dat de Indianen met geweld van hun land afgingen? De elite uit die tijd wilde meer geld aan dat land verdienen en daarom wilden de blanke boeren dat land bebouwen en meer dan de autochtone volken produceren dan de autochtone volken bereid waren te doen of toe in staat waren op dezelfde hoeveelheid land. Zodat zij de winst van het werk van de boer konden krijgen en het geld in eigen hand houden.

Zelfs achter deze mentaliteit van: “Goed, laten we deze inheemse volken naar het westen brengen, zodat ze uit de buurt zijn,” zelfs daar zat de machtselite achter en hun ongevoeligheid voor het leven en het bewustzijn om de vruchten van de arbeid van andere mensen te plukken. Dit alles bij elkaar past bij de vervorming van de Moeder, het onevenwichtige gebruik van de Moeder, omdat het geld het middel tot macht over de mensen wordt en daarom degenen die de macht hebben in de elite, hun begeerte op hol laat slaan en het in een nooit eindigende zoektocht verandert naar steeds meer in het materiële rijk. In plaats van de overvloed in het materiële rijk te gebruiken als podium voor spirituele bezigheden die dan het bewustzijn van de mensheid verhogen en het koninkrijk van God brengen.

De elite wil het koninkrijk van God niet – want in het koninkrijk van God bestaat geen elite. In feite kunnen zij zelfs niet eens op deze planeet blijven, dus willen ze het koninkrijk van God tegenhouden. En ze doen dat door ieder aspect van de maatschappij te vervormen, omdat de mensen niet ontwaakt zijn – zich er niet van gewaar zijn, geen verantwoording nemen om zichzelf erin te verdiepen en hun eigen beslissingen te nemen in plaats van te willen dat de elite beslissingen voor hen neemt. Dit is absoluut een vereiste om de Gouden Eeuw te manifesteren – dat de mensen ontwaken en beseffen hoe ieder aspect van de maatschappij door het bewustzijn van de antichrist, het dualiteitsbewustzijn, is vervormd en beslissen dat ze niet meer pionnen in dit spel willen blijven, ze geen slaaf meer willen zijn, ze niet meer de werkbijen van de elite willen zijn.

Zij nemen hun geboorterecht terug om het volk van God te zijn – degenen die zich niet vereenzelvigen met de delingen die door de elite zijn gecreëerd, maar degenen die zich vereenzelvigen met het IK BEN-bewustzijn. En daardoor het IK BEN-volk worden dat de fundering is voor het ware Amerika, dat niet beperkt wordt tot deze specifieke natie, maar een universeel principe is, een universeel idee, dat naar iedere natie op aarde kan worden verbreid. En wanneer dat gebeurt, zul je de Gouden Eeuw van Saint Germain manifest zien.

Besluit dat je wilt dat de Gouden Eeuw gemanifesteerd wordt
Want mijn geliefden, jullie geloven natuurlijk niet één moment, – wel – dat ik, Saint Germain, Amerika heb gesponsord zodat Amerika het enige land was dat een Gouden Eeuw kon krijgen? Ik heb Amerika gesponsord als podium, als springplank, om de universele ideeën van de Gouden Eeuw die ik sponsorde te brengen – niet alleen naar dit werelddeel en deze natie, maar naar de hele planeet. Want ik beperk mij niet tot één natie. Ik ben de sponsor van alle mensen voor de Gouden Eeuw in het Aquariustijdperk.

En daarom zeg ik tegen alle mensen overal: “Word wakker en eis je geboorterecht op!” Want ik, Saint Germain, sta klaar om jullie de Gouden Eeuw te brengen. Want als de vader van de Gouden Eeuw, geef ik jullie met het grootste genoegen mijn koninkrijk. Eis het op, accepteer het, manifesteer het! Bewijs me hiermee, zegt de Heer, en ik zal zoveel zegeningen over je uitstorten dat er geen ruimte meer over is om het te ontvangen. Niet alleen zal er fysiek geen ruimte meer zijn, maar zelfs jullie geest kan nauwelijks de wonderen bevatten waar ik klaar voor sta om uit te geven – waardoor mensen die er aan toe zijn die kunnen gebruiken in het voordeel van iedereen, in plaats van het verkeerde gebruik door de rijkdom in handen van de elite te concentreren.

Zodoende zeg ik tegen jullie, ik, Saint Germain, ben klaar om mijn Gouden Eeuw te manifesteren op deze planeet. Zijn jullie eraan toe om haar te accepteren? Laat het dan zo zijn en zie dan voor je dat alle andere mensen wakker worden en klaar zijn om die te accepteren en te beseffen dat er een betere manier is, er bestaat een gouden eeuw die erop wacht om gemanifesteerd te worden. Als zij enkel hun rol maar spelen en de talenten vermenigvuldigen die ik op het punt sta te geven, veel daarvan heb ik al gegeven door de technologie, wetenschap en uitvindingen te sponsoren.

Zodoende bedank ik jullie om mij het podium te leveren, door het spirituele werk te doen dat het mij mogelijk maakt om een grotere concentratie licht uit te geven dan ik had kunnen doen, als jullie niet bereid waren om de kelk omhoog te houden, zodat ik iets heb om te vermenigvuldigen. Want jullie erkennen mijn geliefden, dat wij, de geascendeerde meesters, kunnen vermenigvuldigen, maar wij moeten wel iets hebben om te vermenigvuldigen. En jullie moeten dat leveren, zodat wij ons aandeel kunnen leveren en de toename daarvan leveren. Zodoende verzegel ik jullie, met dankbaarheid, in het hart van Saint Germain, ik verzegel jullie in de Vrijheidsvlam die IK BEN.