Portret van Jezus door Glenda Green

ONDERWERPEN: Jezus kan veel verschijningsvormen aannemen – hij werkt met verschillende kunstenaars – geen enkel persoon of institutie heeft het monopolie op de Levende Christus – Schilderij van Jezus door Glenda Green

Vraag: Is het portret van Jezus inderdaad het portret van Jezus?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat is inderdaad een mooi portret van mij. Het is echter niet het enig mogelijke portret van mij. Zoals ik op deze hele website uitleg, is het spirituele rijk vloeiender dan het materiële rijk. Ik kan veel verschillende verschijningsvormen aannemen en ik ben inderdaad aan andere kunstenaars verschenen, zowel tegenwoordig als in het verleden, die beelden van me hebben geschilderd of gebeeldhouwd die ook waardevolle geschenken vanuit mijn hart zijn.

Dus hoewel het heel goed mogelijk is om het werk van een kunstenaar te eren, moet je nooit in de val trappen door te denken dat een bepaald werkstuk het enig echte portret van mij is. Ik werk met veel kunstenaars en boodschappers, maar ik geef niemand het monopolie.

Dit is een fout die de katholieke kerk 1500 jaar geleden heeft gemaakt en die sindsdien nog steeds in de katholieke kerk en veel andere kerken ook, in stand wordt gehouden. Geen enkel menselijk wezen of organisatie krijgt ooit het monopolie op de Levende Christus en de waarheid van God. Als je dat onthoudt, vermijd je dat je in de val trapt dat je trouw zweert aan een bepaalde uitdrukkingsvorm van de waarheid in de buitenwereld en er dan mogelijk voor zorgt dat je spirituele groei knarsend tot stilstand komt.

Dus geniet alsjeblieft van de waardevolle geschenken zonder jezelf te beperken. De spirituele waarheid is altijd groter dan een uitdrukkingsvorm van die waarheid die je in het materiële rijk ziet.