Het concept God aan een jong kind uitleggen

ONDERWERPEN: Kinderen zijn inherent spiritueel – alles is energie – een continuüm van vibraties – andere rijken dan het materiële – intelligente wezens in die rijken – kwantum fysica heeft aangetoond dat bewustzijn de basale waarheid is – het menselijke bewustzijn kan met de materie communiceren – welk bewustzijn heeft het universum geschapen?

Vraag: Wat is de eenvoudigste manier om het concept van God uit te leggen aan een jong kind of iemand die niet spiritueel is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zit nogal wat verschil tussen een jong kind en een volwassene die niet spiritueel is. Het grootste verschil is dat de meeste kinderen zeer spiritueel zijn, een feit dat helaas niet door de meeste volwassenen wordt erkend. Veel volwassenen neigen ertoe te denken dat kinderen, omdat zij volwassen concepten en taal niet kunnen begrijpen, niet in staat zijn om verder ontwikkelde spiritualiteit te begrijpen. Dit is een jammerlijk misverstand dat ik heb met mijn verklaring geprobeerd te corrigeren dat jij, tenzij je wordt als een klein kind, niet het koninkrijk van God kunt ingaan.

De meeste kinderen hebben een inherente spiritualiteit die het voor hen zeer gemakkelijk maakt om God te begrijpen en te accepteren als een Aanwezigheid die altijd bij hen is. Daarom zou ik het volgende zeggen tegen een jong kind.

“Sluit je ogen en je voelt dan dat God bij jou is in jouw hart. Wanneer jij naar je hart toegaat, voel je Gods aanwezigheid daar altijd bij jou. God is bij jou om je te beschermen. God is er om jou te troosten en je op je gemak te stellen. God is er om jou te laten zien wat je moet doen. Je kunt God altijd in je hart vinden en hij zal jou altijd leiding geven in je leven. Dus God is net een onzichtbare persoon die altijd bij je is”.

Wanneer je God probeert uit te leggen aan een volwassene die niet spiritueel ontwikkeld is, kijk je tegen een compleet andere situatie aan. Je antwoord zal noodzakelijkerwijs moeten worden aangepast aan de huidige overtuigingen, of het gebrek aan overtuigingen, van deze persoon. Als algemene leidraad zou ik echter de volgende ideeën gebruiken.

Kijk eens naar de wetenschap. Albert Einstein heeft bewezen dat alles gemaakt wordt van energie. Energie is trilling en de wetenschap heeft ons laten zien dat er vele verschillende niveaus van vibratie zijn. We weten bijvoorbeeld dat er zichtbaar licht is, maar dat er ook vele soorten lichtstralen zijn die onze ogen niet kunnen zien. Dus wat Einstein ons liet zien, is dat het universum een continuüm is van energiefrequenties en sommige hiervan kunnen wij niet met onze zintuigen of wetenschappelijke instrumenten waarnemen.

Het is interessant om op te merken dat dit wereldbeeld parallel loopt aan wat veel spirituele mensen al duizenden jaren hebben gezegd, namelijk dat er iets buiten het materiële universum bestaat. Zij noemen dit een spirituele wereld, of spiritueel rijk, maar je zou het net zo goed een spectrum van frequenties kunnen noemen die een hogere vibratie hebben dan de energie die je op de materiële wereld hebt.

Met andere woorden, zelfs de moderne wetenschap heeft nu aangegeven dat er iets kan zijn buiten het materiële universum om. Daarmee heeft de wetenschap de mogelijkheid geopend dat er intelligente wezens zouden kunnen zijn die in een hoger rijk bestaan. Deze wezens zouden kunnen zijn wat mensen van oudsher altijd God of engelen noemen.

Je kunt nog een stap verdergaan door de leringen van de kwantummechanica te bekijken. Deze tak van de fysica heeft bewezen dat wanneer wij een observatie doen, bijvoorbeeld van een subatomair deeltje, datgene wat wij zien fundamenteel beïnvloed wordt door ons eigen bewustzijn. Met andere woorden, wetenschappers hebben nu aangetoond dat alles wat wij observeren beïnvloed wordt door ons bewustzijn.

Er zijn zelfs wetenschappers die geloven dat ons bewustzijn helpt om de fysieke realiteit te scheppen. Met andere woorden, sommige wetenschappers speculeren zelfs dat als niemand kijkt, de maan er simpelweg niet is. Dus beginnen wetenschappers te beseffen dat het bewustzijn van een menselijk wezen in feite wel invloed kan hebben op het materiële universum. De reden hiervoor is dat bewustzijn net als materie energie is. Wat echter, als energie in werkelijkheid een vorm van bewustzijn is?

Dit is niet moeilijk te begrijpen wanneer wij ons realiseren dat alles energie is. Het feit dat alles energie is, heeft de barrière tussen materie en geest verbroken. Dit betekent dat het oude concept, dat van geest over materie, nu een nieuwe betekenis krijgt die in feite door de meest geavanceerde tak van de moderne fysica wordt bevestigd.

De meeste mensen kunnen dit idee niet geheel accepteren, omdat zij niet kunnen accepteren dat het bewustzijn van menselijke wezens het gehele universum gecreëerd zou kunnen hebben. Daarom negeren de meeste mensen de filosofische implicaties van de ontdekkingen van de fysica. Er bestaat echter een alternatief voor het afwijzen van deze ideeën. Dat alternatief is het besef dat bewustzijn gewoon een vorm van energie is en dat bewustzijn daarom wel een rol moet spelen bij de schepping van het materiële universum.

Uiteraard kan het gehele universum niet gecreëerd zijn door het bewustzijn van menselijke wezens. Want hoe konden menselijke wezens een planeet creëren die al miljarden jaren bestond, voordat de eerste menselijke wezens hierop verschenen. Een mogelijke verklaring is dat het universum werd gevormd door intelligente wezens die niet tot een fysiek lichaam beperkt zijn. Deze wezens verblijven in een hoger rijk, een hoger frequentiespectrum. Dit zijn de spirituele wezens die sommige mensen God noemen.

Zulke intelligente wezens hadden hun bewustzijn kunnen gebruiken om het materiële universum te creëren, inclusief het fysieke lichaam van menselijke wezens. Onze levensstromen daalden toen af in ons lichaam en gebruiken deze als voertuigen om het leven in dit universum te ervaren en meer over onszelf te leren en onze verbinding met onze spirituele bron.

Dus God is een hogere vorm van intelligentie, een hogere vorm van bewustzijn. Gods bewustzijn hoeft echter niet fundamenteel te verschillen van ons eigen bewustzijn. God heeft echter een veel groter gewaarzijn van wie hij is en een veel groter vermogen om te scheppen dan wij momenteel.

Noot: Voor meer leringen over deze ideeën, klik je hier.