Hoe moeten mensen met dieren omgaan?

ONDERWERPEN: de spirituele evolutie verloopt zelden achteruit – dieren hebben een groepsziel – dieren kunnen vooruitgang boeken naar menselijk niveau – dieren groeien door mensen te dienen – de mensen hebben het recht om diensten van dieren te gebruiken – je hebt niet het recht om dieren te misbruiken – het dualiteitsbewustzijn zorgt voor het verkeerd behandelen van dieren – probeer het bewustzijn te verhogen

Vraag: Is het volgens de reïncarnatieleer mogelijk om als dier te reïncarneren, een kever, of iets anders dan een mens; zou het mogelijk zijn om, als je eens zo geleefd hebt als een van de bovengenoemde, vervolgens als mens reïncarneren?

Als je hier over nadenkt, zou het dan niet vriendelijker zijn om je te onthouden van het eten van dieren en/of dragen van alle producten van dieren en insecten, zelfs melk, eieren en kaas, met andere woorden om streng veganistisch te worden in je manier van eten en leven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De bedoeling van het leven is om te groeien naar hogere lagen van gewaarzijn, hogere niveaus van bewustzijn. Daarom loopt de spirituele evolutie in het algemeen niet terug. Dus als een levensstroom het menselijke niveau heeft bereikt, gaat die zelden terug naar het dierniveau. Ik zeg niet dat er geen uitzonderingen zijn, maar ik zeg dat die uitzonderingen bijzonder zeldzaam zijn. Daarom staan mensen die geloven dat mensen regelmatig als dieren reïncarneren niet in contact met de werkelijkheid.

Als een levensstroom naar een lager niveau van evolutie zou gaan en als dier zou reïncarneren, zou dat komen, omdat die levensstroom naar dat bewustzijnsniveau was afgedaald. Met andere woorden, er zou geen verschil zijn tussen die levensstroom en de levensstromen van andere wezens op dat niveau. Een dier heeft geen individuele ziel. Dieren hebben een groepsziel en daarom zie je een kuddementaliteit in vele diersoorten. Dus zelfs als een menselijke ziel terugging en als dier incarneerde, zou die ziel niet hetzelfde type individualiteit en bewustzijn hebben als op menselijke niveau. Dus is het niet logisch om te stellen dat je een dier zou kunnen eten met een menselijke ziel.

Planeet aarde werd ontworpen om een platform voor de evolutie van menselijke levensstromen te zijn. Menselijke levensstromen staan op een hoger niveau dan dieren. De levensstroom van een dier kan op den duur vooruitgang boeken naar het niveau van de mens. Desondanks staan dieren op een lager niveau van spirituele evolutie dan mensen. Daarom zijn dieren ondergeschikt aan mensen en de sleutel tot hun groei is mensen te dienen. Een van de manieren waarop dieren vooruitgaan, is in hun interactie met mensen, door tamme dieren of huisdieren te zijn. Vooral huisdieren kunnen vooruitgaan door de kenmerken en persoonlijkheid van hun eigenaar te imiteren. Interpreteer dit echter niet als dat ik zeg dat mensen huisdieren moeten hebben om deze dieren te helpen groeien. Dit moet een individuele beslissing zijn.

Wat ik nu zeg, is dat mensen wel het recht hebben om verantwoord gebruik te maken van de dienst die door dieren kan worden aangeboden. Deze dienstbaarheid houdt ook in dat je dieren gebruikt als voedsel. Met andere woorden, vanuit spiritueel opzicht is het aanvaardbaar dat mensen dieren doden om te overleven.

Er valt echter een dunne scheidslijn te ontdekken in de behandeling van dieren, en de mensen zullen verantwoordelijk worden gesteld voor het mishandelen van dieren. Je ziet tegenwoordig afschuwelijk misbruik van dieren door mensen. De reden is dat mensen vast zijn komen te zitten in de lagere bewustzijnsstaat, het menselijke denken. Die zelfde staat van bewustzijn zorgt er ook voor dat mensen vreselijke gruwelen tegen andere mensen plegen.

Begrijp alsjeblieft dat ik niet probeer om de noodzaak om dieren te behandelen volgens een Christusmaatstaf te bagatelliseren. Ik probeer niet de pogingen te bagatelliseren van de vele spirituele en bezorgde mensen die werken aan de bescherming van de omgeving en verbeteringen van de behandeling van dieren. Ik moedig die mensen echter aan om te beseffen dat de oorzaak van alle onmenselijke behandelingen van dieren de lagere staat van bewustzijn is. Daarom is de enig echte oplossing van het probleem het bewustzijn te verhogen van de mensheid als geheel.

De beste manier om dit te doen, is degenen aan te moedigen die spiritueel verder vooruit zijn om het Christusbewustzijn te verwerven op individueel niveau. Je zult je mijn verklaring wel herinneren dat als ik opgetild word, ik alle mensen tot mij trek. De waarheid van die verklaring is dat alle mensen met elkaar verbonden zijn in bewustzijn. Dus als jij het bewustzijn van één mens verhoogt, zul je het bewustzijn van de mensheid als geheel verhogen.

Wat ik nu zeg, is dat als jij je betrokken voelt om de behandeling van dieren te verbeteren, het beste wat je ooit kunt doen, is alles ertegen aan gooien om het Christusbewustzijn te bereiken en andere mensen aanmoedigen het ware innerlijke pad dat leidt naar het Christusbewustzijn op te gaan. Dit zal de behandeling van dieren en mensen meer dan welke afzonderlijke factor ook verbeteren.

Ik zeg hiermee niet dat mensen niet zouden moeten werken aan het verbeteren van de behandeling van dieren op verschillende manieren, waaronder het verhogen van het publieke bewustzijn van dit probleem. Wat ik hier zeg, is dat je acht moet slaan op de woorden in de verklaring om eerst het koninkrijk van God te zoeken en al het andere jou dan zal worden gegeven. Maak het tot je allereerste prioriteit om het Christusbewustzijn te zoeken en je zult nog veel effectiever worden bij je werk om de behandeling van dieren te verbeteren.

Wat betreft een vegetarische of veganistische levensstijl, daar heb ik elders over gesproken.