Moeder Teresa – is zij een geascendeerd wezen?

ONDERWERPEN: vereisten voor karma in haar innerlijk en in de buitenwereld – karma met een ander en karma met het zelf – los je relatie tot God op – iedereen heeft een unieke missie in het leven – je innerlijke stem volgen

Vraag: Meeste Jezus: Wil je alsjeblieft Moeder Teresa bespreken? Is zij een geascendeerd wezen geworden in het opzicht dat haar levensstroom mogelijk haar levensreizen had voltooid?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn een paar vereisten waaraan een levensstroom moet voldoen voor hij door het ritueel heen kan van de ascensie. Aan enkele van deze vereisten moet worden voldaan als de levensstroom nog geïncarneerd is en Moeder Teresa heeft inderdaad aan die eisen voldaan. Daarom hoeft de levensstroom van Moeder Teresa niet weer te incarneren.

Er zijn nog bepaalde eisen waaraan vanuit het spirituele rijk kan worden voldaan en de levensstroom van Moeder Teresa werkt momenteel aan die vereisten. Wanneer daar aan voldaan is, zal haar levensstroom door het spirituele ritueel van de ascensie heen gaan. Ik ga er van uit dat dit in het volgende decennium of in iets minder tijd gebeurt.

Wat Moeder Teresa nog niet heeft uitgevoerd zijn de vereisten om de wonden of beperkende overtuigingen in je psyche oplossen. Met andere woorden, er bestaat karma dat je met andere mensen hebt en die door handelingen in dit en vorige levens werd gemaakt. Moeder Teresa heeft heel ruim aan die eisen voldaan door haar levenslange dienstbaarheid aan anderen. En dan heb je nog karma met jezelf, wat je bewustzijnsstaat is. Een beetje van het laatste kan worden opgelost terwijl je niet geïncarneerd bent, en Moeder Teresa heeft dat nog niet gedaan, omdat zij haar relatie tot God nog niet heeft opgelost. Dit komt gedeeltelijk door haar strikte aanhang van de katholieke doctrine die het heel moeilijk voor mensen maakt om hun relatie tot God op te lossen.

Moeder Teresa heeft inderdaad een magnifiek voorbeeld gegeven van iemand die mijn leringen heeft belichaamd over het liefhebben van je naaste als jezelf. Moeder Teresa heeft wel haar persoonlijke missie en roeping vervuld en heeft precies gedaan wat de bedoeling was dat ze zou doen in haar leven. Het resultaat is dat ze voor haar ascensie in aanmerking komt en niet naar de aarde hoeft terug te keren.

Het is echter heel belangrijk dat mensen beseffen dat niet iedereen dezelfde missie heeft of de zelfde soort missie als Moeder Teresa. Met andere woorden, voor sommige mensen zal het juist zijn om een leven als dat van Moeder Teresa na te streven, maar voor anderen zou dat niet juist zijn. Andere mensen hebben andere missies en een ander pad dat ze moeten volgen.

Laat me als één voorbeeld noemen dat als iedereen dezelfde benadering van de kerk in de buitenwereld had als de aanpak die Moeder Teresa had, dan zou er weinig kans op zijn dat de katholieke kerk zich ooit zou vernieuwen. En zoals ik door de hele website heen uitleg, en vooral in het dictaat van mijn geliefde Moeder Maria, heeft het zeker de hoogste urgentie dat de katholieke kerk zich vernieuwd.

Moeder Teresa heeft zich op geen enkele manier bezig gehouden met de hervorming van de kerk en als ze dat wel had gedaan zou het haar persoonlijke missie in gevaar hebben gebracht. Het is echter belangrijk dat andere mensen niet redeneren dat ze de kerk net zo moeten accepteren als Moeder Teresa.

Als je het leven van Moeder Teresa echt analyseert, zie je dat ze bereid was de stem van God te volgen zoals die tegen haar in haar hart sprak. Als ze die innerlijke stem niet had gevolgd dan zou ze een kleurloze katholieke non zijn geworden en zou ze nooit aan haar missie in Calcutta zijn begonnen. Op weg naar de Himalaya heeft ze de stem van God gehoord die haar zei dat ze naar Calcutta moest gaan om de armsten der armen daar te verzorgen. Veel orthodoxe katholieken hadden deze stem genegeerd, of zouden er met angst op gereageerd hebben en het als de stem van de duivel hebben bestempeld. Maar toch had Moeder Teresa de moed om die stem te volgen en ze heeft dat de rest van haar leven gedaan. Daarom heeft ze haar persoonlijke missie vervuld.

De stem van God die Moeder Teresa had gehoord, was inderdaad de stem van een geascendeerd wezen, een geascendeerde meester die haar persoonlijke leraar is. Hij staat bij diverse spirituele organisaties bekend als El Morya, of Master MORE.

Als je nadenkt over het leven van Moeder Teresa, zou ik willen dat mensen leren dat ze hun eigen innerlijke stem moeten volgen. In plaats van te redeneren dat ze net als Moeder Teresa moeten leven, moeten ze van haar voorbeeld leren door hun innerlijke stem te volgen. Als je innerlijke stem je zegt naar Calcutta te gaan om de armsten der armen te verzorgen, doe het dan vooral. Maar als je innerlijke stem zegt dat je iets anders moet doen, volg die leiding dan.

En als je innerlijke stem je zegt dat je tegen de status-quo van de katholieke kerk moet ingaan en de kerk in een levende kerk moet veranderen, volg dan vooral die stem. Als niemand in opstand komt tegen het misbruik van macht die in de katholieke kerk plaatsvindt, is er weinig hoop op transformatie van de kerk. En zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, kan Gods oordeel inderdaad snel zijn.

Noot: Jezus heeft een serie verhandelingen over de innerlijke duisternis van Moeder Teresa gegeven.