Het wetenschappelijk materialisme gaat af op de vuilnisbak van de geschiedenis

ONDERWERPEN: Schrijven mensen zichzelf de wet voor of is er een hoger gezag – verlicht eigenbelang – het ego en zelfvernietiging – de zoektocht van het ego naar onfeilbare geloofssystemen – proberen tegenstrijdige geloofssystemen te vernietigen – materialisten die door hun ego verblind worden – niet bereid zijn naar de beperkingen van jouw mentale kader te kijken – revolutionaire sprongen in kennis komt van het onderzoeken van gevestigde mentale kaders – de wetenschap heeft morele vragen geschapen die het materialisme niet kan beantwoorden – de wetenschap heeft de mensheid de technische mogelijkheden gegeven om zichzelf te vernietigen zonder de volwassenheid om dat te vermijden – materialisten hebben heel geforceerde argumenten – een genetische verklaring voor alles – dit leidt tot superioriteit en racisme – de misvatting te denken dat mensen hun genen niet kunnen transcenderen – een mening die dicht bij die van de Nazi Duitsland staat – sommige segmenten van het menselijke ras zijn fitter dan anderen – het verschil tussen intelligentie en menselijkheid – wetenschappers hebben ook een ego – kwantum fysica wijst op iets dat verder gaat dan het materialisme en het christendom – het brein is niet de totaliteit van een menselijk wezen – het wetenschappelijk materialisme is antidemocratisch – de menselijke geest is het portaal tussen het materiële universum en wat erachter ligt – mensen worden niet bepaald door hun genen – alleen de machtselite wil een filosofie maken die groei inperkt – het wetenschappelijk materialisme is een elitaire filosofie – genen zijn middelen om te communiceren die informatie doorgeven in plaats van opslaan – mensen kunnen genetische gebreken zelfs in één leven transcenderen – helen op het niveau van de oorzaak – ras en intelligentie – spiritueel racisme – problemen in Afrika hebben geen westerse oplossing – de westerse definitie van intelligentie is simplistisch – nieuw respect voor het individu

Vraag van Kim: Jezus, de Amerikaanse wetenschapper James D. Watson, heeft onlangs een paar dingen gezegd die wereldwijd werden bekritiseerd. Watson is beroemd omdat hij de dubbele helixstructuur van DNA heeft ontdekt, waarvoor hij de Nobelprijs in 1962 heeft gekregen.

Hij heeft tegen de Sunday Times gezegd dat hij ‘inherent somber was over het vooruitzicht van Afrika’ omdat ‘al ons sociale beleid wordt gebaseerd op het feit dat ze dezelfde intelligentie hebben als wij, terwijl alle tests zeggen dat het eigenlijk niet zo is.’ Watson heeft ook gezegd dat er geen reden was om te geloven dat verschillende rassen door hun geografische ligging identiek zouden moeten evolueren en hij zei dat terwijl hij gehoopt had dat iedereen gelijk was: “mensen die te maken hebben met zwarte werknemers ontdekken dat dit niet waar is.”

Klaarblijkelijk is dit niet de eerste keer dat hij soortgelijke opmerkingen maakt, waaronder zeggen dat als het gen voor homoseksualiteit zou kunnen worden geïsoleerd, vrouwen homoseksuele baby’s zouden kunnen aborteren. Hij zei ook eens dat domheid een genetische ziekte is die zou moeten worden behandeld.

De reden dat ik dit aansnijd, is dat ik een interview heb gezien met James Watson en hij lijkt me de materialist bij uitstek. Hij schijnt te geloven dat religieuze geneigdheden ook simpelweg genetische abnormaliteiten zijn en dat de evolutietheorie heeft bewezen dat er geen God zou kunnen zijn.

Dit is op zich niet opmerkelijk, omdat er veel materialisten zijn. In combinatie echter met de schijnbaar racistische standpunten, herinnert het me aan het zorgwekkende verband tussen de wetenschap van de genetica en rasverbetering, het idee dat het menselijke ras zou kunnen worden verbeterd door selectief voortplanten. Die filosofie heeft Hitler diepgaand beïnvloed en ik denk dat elke neiging om de kop weer op te steken – hoewel vermomd – in de moderne wetenschap zorgwekkend is.

Dit heeft me ook laten beseffen dat we het nooit over rassen hebben op deze website en het is mijn indruk dat ras niets van doen heeft met de intelligentie, hun spiritualiteit of de ‘waarde’ van mensen in de ogen van God.

Ik vraag me af of jij er ook iets over te zeggen hebt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (22 oktober 2007):

Ik heb hier veel over te zeggen, omdat de kwestie die eraan ten grondslag ligt naar de kern gaat van wat er aan de moderne maatschappij ontbreekt.

Wat ligt hieraan ten grondslag? Het is de vraag of mensen een hoger gezag erkennen dat hun gedrag in de hand kan houden of dat ze de wet zelf zijn en maar kunnen doen wat ze willen. In de context van de wetenschap is de vraag of er iets kan worden gedaan of dat er iets aan zou moeten worden gedaan. Zal de maatschappij wetenschappers tegenhouden of hen laten doen wat technisch maar mogelijk is?

Wanneer ik zeg, een hoger gezag, bedoel ik niet het traditionele beeld van een boze God die wordt gezien die de vrijheid van mensen wil beperken en ze voor overtredingen straft. Waar ik het eigenlijk over heb, is of mensen erkennen dat er zoiets bestaat als het menselijke ego dat voor een soort spirituele/intellectuele blindheid zorgt. Dit zet mensen op een hellend vlak om egoïstische verlangens te volgen tot mensen zichzelf vernietigen. Erkennen mensen de noodzaak om hun gedrag in de hand te houden volgens bepaalde hogere principes die definiëren wat we verlicht eigenbelang zouden kunnen noemen, wat betekent dat door vrijwillig binnen bepaalde grenzen te blijven, de mensheid zichzelf niet vernietigt?

Dit is een essentiële kwestie in de moderne maatschappij, en ik heb het niet gewoon over teruggaan naar de middeleeuwen, toen een kerkdoctrine limieten stelde aan het menselijke gedrag. Ik spreek over dit naar een hoger niveau brengen, waarbij de mensheid – door de wetenschap met de spiritualiteit te blenden – het concept van verlicht eigenbelang begint te erkennen. Daardoor krijgen mensen een hoger inzicht dat ervoor zorgt dat ze zich vrijwillig inhouden door bepaalde handelingen niet uit te voeren.

Dit moet beginnen met de erkenning dat zelfvernietiging (door kernoorlogen, milieurampen, genetische manipulatie of andere factoren) een waarachtige mogelijkheid is en dat mensen het probleem openlijk moeten bestuderen. En als zelfvernietiging vermeden kan worden, dan zou de bestudering van de oorzaken ervan onvermijdelijk tot de erkenning leiden dat het ego bestaat en de effecten daarvan op het menselijk gedrag.

In dit verband, is het meest relevante effect dat het ego een onverzadigbare behoefte heeft aan veiligheid. Een manier waarop mensen met deze behoefte omgaan, is dat ze een geloofssysteem definiëren dat ze verheffen tot de status van compleetheid en onfeilbaarheid. Met andere woorden, ze hebben het gevoel dat het hele universum in hun mentale kader kan passen en dat geeft hen het gevoel dat zij het universum in hun macht hebben, wat betekent dat het ego zich veilig kan voelen.

Het probleem is dat dit gevoel van veiligheid kwetsbaar is. Aan de behoefte van het ego kan nooit helemaal worden voldaan, omdat je alleen maar totale veiligheid krijgt, wanneer het bewuste zelf zijn ware identiteit erkent en zich met zijn spirituele zelf verenigt. Omdat het ego nooit aan de materiële wereld kan ontkomen, houdt hij zich bezig met een onmogelijke zoektocht door veiligheid te zoeken waar je die niet kunt vinden. Daardoor voelt het ego zich eigenlijk nooit veilig, wat de reden is dat mensen zich bedreigd voelen door andere geloofssystemen. Daardoor hebben het gevoel dat ze dergelijke systemen moeten vernietigen, hetzij door de mensen te doden of door hen belachelijk te maken. Een overduidelijk voorbeeld hiervan zijn de kruistochten, maar een modern voorbeeld zijn de materialistische wetenschappers die elke geloofssysteem anders dan dat van hen in diskrediet proberen te brengen of belachelijk te maken.

James Watson is een typisch voorbeeld van een groep wetenschappers die het materialisme tot de status van onfeilbaarheid heeft verheven. Wat zij in feite doen, is dat ze de wetenschap – die een activiteit is met een compleet open einde, ontworpen om de menselijke kennis tot in het eeuwige uit te breiden – hebben gebruikt om een mentaal kader te creëren dat ze als het allerhoogste kader hebben gedefinieerd. Met andere woorden, ze geloven oprecht dat ze het universum – waaronder God – in hun mentale kader kunnen laten passen.

De ironie is dat zij door dit te doen precies hetzelfde doen als de middeleeuwse katholieken die het christendom hadden gebruikt – waarvan het ook de bedoeling was dat het net als alle echte spirituele leringen een open einde had en tot in oneindigheid de menselijke kennis zou uitbreiden – een mentaal kader creëren waarin ze dachten dat ze het hele universum zouden kunnen passen. Wetenschappers zijn zich er heel erg van bewust dat het universum heeft geweigerd om in het katholiek kader te passen, maar ze zijn absoluut niet bereid in te zien dat het universum net zomin bereid is om in hun eigen mentale kader te passen.

Wat zorgt voor deze blindheid? De behoefte van het ego aan veiligheid! Als mensen eenmaal een mentaal kader hebben gedefinieerd en het tot de status van onfeilbaarheid hebben verheven, zijn ze niet bereid om de basisovertuigingen die de muren van het kader vormen, opnieuw te overwegen. Want als ze dit zouden doen, vreest het ego dat het zijn gevoel van veiligheid verliest. Daardoor accepteren mensen dat er bepaalde premissen zijn waar je niet aan kunt twijfelen en dit zorgt er onvermijdelijk voor dat ze in een staat van spirituele en intellectuele hoogmoed belanden. Ze geloven dan dat ze alles weten wat belangrijk is in het universum en dat elk idee dat hun overtuigingen in twijfel trekt, óf van de duivel komt, óf niet wetenschappelijk is.

Er zijn bepaalde vragen die deze mensen weigeren te stellen, en dit stelt limieten aan de vooruitgang van de menselijke kennis. Moderne wetenschappers zien duidelijk hoe de katholieke doctrines beperkingen hebben opgelegd aan de menselijke kennis, maar ze slagen er niet in te zien dat het materialisme precies hetzelfde doet in de moderne wereld.

Het probleem is dat mensen wanneer ze een mentaal kader creëren dat ze weigeren uit te breiden, een gesloten systeem maken. Tussen haakjes, wanneer ik zeg dat moderne wetenschappers weigeren hun mentale kader uit te breiden, weet ik dat sommigen zullen zeggen dat de wetenschap zich voortdurend uitbreidt. Maar de waarheid is dat materialistische wetenschappers hun kader enkel binnen bepaalde parameters uitbreiden, namelijk de onweerlegbare doctrines van het materialisme. Daardoor weigeren ze bepaalde vragen te overwegen, die verder dan het materialisme wijzen, hoewel veel wetenschappelijke ontdekkingen, vanaf Einstein, op de noodzaak gewezen hebben om verder te kijken dan het materiële universum naar de oorzaken van materiële fenomenen.

Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat juist wanneer iemand durft te betwijfelen wat het ‘establishment’ als onweerlegbaar beschouwt, de menselijke kennis een revolutionaire stap vooruit doet. Met andere woorden, het materialisme staat open voor evolutionaire groei, maar niet voor revolutionaire groei. Dit wordt opnieuw veroorzaakt door de behoefte van het ego aan veiligheid, wat de mensen niet bereid maakt om de fundamenten onder hun gevoel van controle, te onderzoeken.

De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat wanneer een beschaving een gesloten systeem vormt, het slechts een kwestie van tijd is voor iets die beschaving vernietigt, hetzij een vijand van buitenaf of innerlijke conflicten. Maar de geschiedenis heeft ook aangetoond dat een paar beschavingen succes hadden door zichzelf uit de gesloten systemen uit het verleden te halen door een revolutionair idee te accepteren.

Een voorbeeld hiervan is hoe de Europese maatschappij van een katholiek wereldbeeld op een wetenschappelijk wereldbeeld overging. Deze uitbreiding van kennis had in feite veel verder kunnen gaan, maar vanwege de opkomst van het wetenschappelijk materialisme, is de vooruitgang aanzienlijk vertraagd. In plaats van als voertuig te dienen voor voortdurende groei, heeft de wetenschap haar nu een materialistische doodlopende weg in laten rijden, dat nu de groei afremt.

Het effect is geweest een systeem creëren dat bijna net zo gesloten is als de kerk in de middeleeuwen. De consequenties zijn duidelijk voor iedereen die bereid is ernaar te kijken, namelijk dat de groei van wetenschappelijke vaardigheden aanleiding is tot fundamenteel morele en ethische kwesties die de moderne maatschappij heel moeilijk vindt om op te lossen. Voor de hand liggende voorbeelden zijn atoomwapens, planetaire vervuiling en in staat te zijn om menselijke genen te manipuleren – alle vaardigheden zijn door de wetenschap voortgebracht. Er is inherent niets mis met deze wetenschappelijke ontdekkingen, maar het probleem begint wanneer de maatschappij niet weet hoe ze onderscheid moet maken tussen wat technisch mogelijk is en wat wenselijk is op basis van verlicht eigenbelang.

Waarom zijn morele en ethische kwesties zo een raadsel voor de moderne maatschappij, waarvan veel wetenschappers beweren dat het de meest geavanceerde beschaving ooit is? Zou het kunnen dat het materialisme – door haar fanatieke ontkenning van de menselijke spiritualiteit – een scheur in de collectieve psyche heeft gecreëerd die het moeilijk voor mensen maakt om om te gaan met morele en ethische kwesties?

Wat als het materialisme niet dominant was geworden? Is het mogelijk dat we dan een toename hadden gezien in zowel de wetenschappelijke vaardigheid als de spirituele ontwikkeling die het de moderne maatschappij gemakkelijk had gemaakt om morele en ethische kwesties op te lossen? Met andere woorden, de wetenschap zou niet sneller gegroeid zijn dan de spirituele volwassenheid van de mensheid.

De vragen die door de wetenschap worden gesteld, hebben natuurlijk betrekking op de overleving van het menselijke ras. Voor de eerste keer in de geschreven geschiedenis heeft de mensheid technisch de bekwaamheid om zichzelf op meer dan één manier te vernietigen. De essentiële vraag is dan of de mensheid de mentale – of spirituele – volwassenheid heeft om dat niet te doen.

Ik stel voor dat noch de traditionele religie – waaronder de belangrijkste christelijke kerken – noch de materialistische wetenschap de bekwaamheid heeft om de mensheid op het benodigde niveau van spirituele volwassenheid te brengen. Enkel een nieuw wereldbeeld – dat boven de traditionele religie en het materialisme staat – is in staat om dit te doen. Een dergelijk revolutionair wereldbeeld staat de mensheid vrij ter beschikking, omdat wij, de geascendeerde meesters, de ontwikkeling van de huidige crisis hebben voorzien en de middelen hebben gecreëerd die de mensheid in staat zullen stellen die op te lossen.

Maar om de mensheid hier hun voordeel uit te laten halen, moeten de mensen bereid zijn om verder te kijken dan hun gesloten mentale kaders, zowel die, die door de religie, als die, die door het wetenschappelijke materialisme zijn gecreëerd. We hadden dit nieuwe wereldbeeld graag een paar decennia geleden uitgegeven, die veel van de problemen die de moderne maatschappij nu onder ogen moet zien, – of liever niet onder ogen ziet – hadden voorkomen. Maar toch zijn we nog steeds bereid om de mensheid de oplossingen te geven voor alle problemen in de moderne maatschappij, als mensen het maar vragen. Want wij houden ons eeuwig aan de wet dat wanneer de student er aan toe is, de leraar verschijnt.

***

Nu ik het toneel heb voorbereid, keer ik terug naar doctor Watson, want we kunnen nu de achtergrond van zijn opmerkingen zien. Om Sherlock Holmes te parafraseren, het is “elementair, mijn beste Watson!”

James Watson is typisch een vertegenwoordiger van de materialistische wetenschappers en hun wereldbeeld. Ze hebben een gesloten mentaal kader gecreëerd en het onvermijdelijke gevolg is dat het gesloten systeem bepaalde inherent tegengestelde krachten kent. Dus omdat wetenschappers proberen het universum in hun kader te plaatsen, houden ze uiteindelijk een paar zeer goed uitgedachte interpretaties over – net zoals de middeleeuwse katholieke theologen.

Materialisten geloven dat er niets anders is dan het materiële universum, wat inhoudt dat er niet zoiets als een ziel kan bestaan die de dood van het fysieke lichaam kan overleven. Alle menselijke activiteit wordt geproduceerd door het fysieke bestuursapparaat van het brein en het ontwerp van het brein van een specifiek persoon wordt verklaard door één van de meest heilige van alle materialistische doctrines, namelijk dat ieder aspect van een menselijk wezen – waaronder de mentale en emotionele staat van iemand – bepaald wordt door de genen.

Als je deze overtuiging eenmaal tot de status van onfeilbaarheid hebt verheven, moet er volgens James Watsons onvermijdelijk geconcludeerd worden dat er een genetische verklaring is voor alles wat je in de menselijke maatschappij ziet. En wanneer dit wordt gecombineerd met de spirituele en intellectuele arrogantie van het ego, is het resultaat voorspelbaar.

Veel wetenschappers geloven dat ze tot een klasse mensen behoren – wetenschappelijke materialisten – die superieur zijn qua intelligentie aan alle andere mensen, vooral degenen die niet de onfeilbaarheid van het materialisme kunnen zien. Ze geloven impliciet dat de wereld beter af zou zijn als iedere natie hun visie op wat het beste voor hen is, zou volgen. Ze denken zelfs dat mensen enigszins verplicht zijn dit te doen en dat de weigering om daaraan mee te werken het bewijs is van inferieure intelligentie, wat waarschijnlijk betekent dat iemand met geweld dergelijke mensen moet dwingen hen te beschermen tegen hun eigen domheid. Dit lijkt heel erg op hoe leden van diverse religies zich moeten hebben gevoeld en zich in sommige gevallen tegenwoordig nog steeds voelen.

Veel wetenschappers geloven ook dat materialisten direct verantwoordelijk zijn om de moderne westerse maatschappij op een superieur niveau van beschaving te brengen. Ze kijken dan naar Afrika en concluderen dat het een veel lager beschavingsniveau heeft – vergeleken met hun eigen maatschappij die zij als de norm beschouwen. Wat zou de uitleg kunnen zijn? Nu, die moet zijn dat mensen in Afrika niet zo intelligent zijn als mensen in geïndustrialiseerde landen en dat moet te wijten zijn aan het verschil in de genen.

Het probleem met deze mening is dat wanneer genen worden gedefinieerd zoals momenteel door de materialistische wetenschap, ze absoluut grenzen stellen aan de menselijke groei. Men gelooft dat een bepaald menselijk wezen niet zijn of haar genen kan veranderen en daardoor niet de genen veranderen die het potentieel van iemand beïnvloeden. Met andere woorden, als iemand met een bepaald niveau van intelligentie wordt geboren, is er niet veel, als het ook maar iets zou kunnen zijn, wat iemand kan doen om zijn intelligentie te verhogen. Dus als de mensen in Afrika echt minder intelligent zijn vanwege genetische factoren, wat kan er dan worden gedaan om de problemen in Afrika te overwinnen?

Nu, volgens het wetenschappelijk materialisme is de huidige generatie niet veel doen. De enige optie is om het genetische materiaal te verbeteren voor toekomstige generaties, waardoor de intelligentie van de Afrikanen misschien dat van blanke mensen bereikt, die in staat stelt hun problemen op te lossen, net zoals de blanken hebben gedaan.

Vanzelfsprekend zeg ik niet dat James Watson of andere mensen dit in het openbaar hebben gezegd. Maar toch zeg ik dat wanneer je hun materialistische wereldbeeld en hun determinerende beeld over de rol van genen volgt, het gevolg is wat ik heb aangegeven.

Dus de enige optie om de omstandigheden in Afrika te verbeteren, is het genetisch materiaal verbeteren. Betekent dit dat er massale abortussen moeten komen om kinderen te elimineren die bepaalde genetische eigenschappen hebben – zoals Watson aangaf dat er zou moeten gebeuren met homoseksualiteit (een mening die ik niet deel, ondanks mijn opmerkingen over homoseksualiteit)? Houdt dit sterilisatie in van mensen die genetisch gezien niet geschikt zijn? Of houdt het kunstmatige inseminatie in van Afrikaanse vrouwen met sperma van genetisch superieure blanke mannen? Of zou dit betekenen dat je in de – nabije – toekomst genetische manipulaties op de Afrikaanse bevolking uitvoert als de technologische bekwaamheid zover is ontwikkeld?

Zoals in de vraag wordt gezegd, is de allerbeste logische conclusie die uit het wetenschappelijke materialisme voortvloeit, een standpunt dat gevaarlijk dicht bij dat van Nazi Duitsland, de Sovjet Unie, en andere totalitaire samenlevingen in de buurt komt, namelijk dat bepaalde segmenten van de bevolking zich niet mogen voortplanten en dat het beter zou zijn – voor de overleving van het ras – als inferieure genen simpelweg verdwenen.

Opnieuw, ik zeg niet dat James Watson of andere wetenschappers dit zeggen – tenminste niet in het openbaar, hoewel sommigen het zeker privé zeggen. Ik zeg niet beslist dat de meeste wetenschappers dit bewust geloven. Maar toch hebben veel wetenschappers meningen die op een hellend vlak staan die leiden tot dezelfde basale mening die Nazi Duitsland had.

Merk op dat ik niet zeg dat wetenschappers Nazi’s zijn. Maar ik zeg dat veel van hen – zonder dat te erkennen – dezelfde basale mening over de mensheid hebben die ertoe heeft geleid dat de Nazi’s de ‘eindoplossing’ hebben gedefinieerd. Het vloeit logisch voort uit hun overtuiging over de evolutie, die de ‘survival of the fittest’ tot de fundamentele factor om de overleving te bepalen, heeft verheven.

Als je echt gelooft dat alléén de sterksten het overleven en dat alle anderen op den duur uitsterven, dan is het maar een kleine stap om te geloven dat sommige segmenten van de mensheid gezonder zijn dan andere en dat degenen die het meest gezond zijn het recht – zelfs de verplichting hebben voor de overleving van het hele ras – het probleem dat door de minder gezonde mensen wordt gepresenteerd, op te lossen met alle mogelijke middelen die beschikbaar en acceptabel voor hen zijn.

Deze mening hebben trouwens niet alleen maar de wetenschappelijke materialisten, want het is ook vermomd in veel religies terug te vinden. De christenen die zich bezig hielden met de kruistochten, hadden hun doctrines gebruikt – doctrines die niets te maken hadden met mijn oorspronkelijke leringen – om te concluderen dat, omdat de moslims toch eeuwig in de hel zouden branden, het barmhartiger was hen eerst te doden. En tegenwoordig hebben sommige extremistische moslims dezelfde conclusie getrokken over niet-moslims.

In werkelijkheid is deze mening nog een effect van het ego en zijn behoefte aan de allergrootste veiligheid. Het ego baseert zijn gevoel van veiligheid op zijn onfeilbare geloofssysteem, dus mensen die het mentale kader erbij betrekken, worden onvermijdelijk gezien als een bedreiging. Het is slechts een kwestie van het basale geloofssysteem gebruiken – of het nu religieus of materialistisch is – om met een rechtvaardiging te komen om hen te vernietigen en de orde te herstellen. Dit gaat zelfs nog verder, het ego zal onvermijdelijk een waardeoordeel vormen, hij moet zichzelf als superieur beschouwen, wat inhoudt dat bepaalde mensen inferieur zijn – anders zou er geen vergelijking zijn.

Ik ga niet betwisten dat James Watson en veel andere wetenschappers zeer intelligente mensen zijn, maar er moet onderscheid worden gemaakt tussen intelligentie en een meer holistische mate van volwassenheid, een eigenschap die we ‘menselijkheid’ of spirituele ontwikkeling zouden kunnen noemen. Mijn punt is dat – zoals veel mensen geobserveerd hebben – dat het mogelijk is om een zeer ontwikkeld intellect te hebben en tegelijkertijd relatief onvolwassen op ander gebied te zijn, zoals emotionele volwassenheid of zelfs de bekwaamheid om naar het grotere geheel te kijken in plaats van een gespecificeerd gebied. Er zijn veel voorbeelden van hoe deze onevenwichtige ontwikkeling ertoe geleid heeft dat wetenschappers conclusies trekken en handelingen verrichten die later als hoogst problematisch werden gezien. James Watson heeft zeker weer zo een voorbeeld geleverd.

Dus moet men erkennen dat zelfs – of misschien vooral – de meest intelligente wetenschappers onderhevig zijn aan de spelletjes die het menselijke ego speelt. Want alleen dan bestaat de mogelijkheid toe te geven dat het materialisme een filosofie is die de wetenschap vervormd heeft door het ego er een gesloten mentaal kader van te laten maken. En de westerse samenleving is niet in staat om haar morele en ethische problemen op te lossen tot de samenleving zich bevrijd van die geloofssystemen die op het ego worden gebaseerd, waarvan de twee krachtigste het wetenschappelijk materialisme en de belangrijkste/fundamentalistische christelijke kerken.

***

Hoe kan de mensheid de huidige catch-22 transcenderen die door de oorlog tussen het wetenschappelijke materialisme en de orthodoxe religie wordt gepresenteerd? Een manier zou zijn om naar de bevindingen van de kwantumfysica te kijken, die het meer dan duidelijk maakt dat wetenschappers het besluit om het bewustzijn te negeren, niet meer kan handhaven. Als het bewustzijn van de wetenschapper – zoals de kwantumfysica op subatomair niveau heeft aangetoond – fundamentele invloed heeft op wetenschappelijke experimenten, dan moet het bewustzijn wetenschappelijk bestudeerd worden.

Als dit op een onbevooroordeelde manier werd gedaan, zouden wetenschappers weldra zien dat er inderdaad een ‘parallel universum’ buiten de materiële wereld om is, namelijk wat ik het spirituele rijk noem. En de link die de twee werelden verbindt – de link die de scheidslijn kan overbruggen van wanneer energie materie wordt – is daadwerkelijk het bewustzijn van menselijke wezens. Zelfs door de huidige wetenschappelijke ontdekkingen te gebruiken – door ze te interpreteren zonder het keurslijf van het materialisme – zouden wetenschappers al spoedig tot de conclusie komen dat ondanks de enorme complexiteit van het brein, het brein niet exclusief de totale complexiteit van een menselijk wezen voor zijn rekening kan nemen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een computer te programmeren om menselijke intelligentie te simuleren, maar het brengt de computer niet tot leven, omdat hij niet de basiseigenschap van een mens heeft, wat we ‘menselijkheid’ zouden kunnen noemen. Een machine kan enkel reproduceren wat menselijke wezens uit een hogere bron hebben gekregen. En menselijke wezens zijn geen machines. Alleen het ego verandert effectief bepaalde segmenten van de bevolking in een soort biologische machine, en nadat hij ze ontmenselijkt heeft, met de rechtvaardiging komt om hen uit te roeien. Iemand die echt naar de werkelijkheid kijkt, ziet dat de inherente waarde van het menselijke leven uit een bron voortkomt die de materiële wereld ontstijgt en daardoor niet kan – of niet zou moeten – worden tenietgedaan door ELKE WLLEKEURIGE situatie op de materiële wereld.

Daarom wordt democratie gebaseerd op het concept van rechten die NIET bepaald worden door een aardse autoriteit, maar door een super-aards gezag worden gegeven. Zeg ik hiermee dat het wetenschappelijk materialisme ondemocratisch is? Jazeker! Als het materialisme niet vervangen wordt door een hoger inzicht, overleeft de democratie het niet – die is al ernstig ondermijnd door de machtselite die gelooft dat ze van nature al beter uitgerust zijn dan de globale bevolking en daardoor het recht op regeren hebben.

In ieder geval is het mijn belangrijkste punt dat een onbevooroordeelde evaluatie van huidige wetenschappelijke ontdekkingen zou leiden tot een uitgebreider wereldbeeld waarin het wordt gezien dat de meest fundamentele, menselijke eigenschappen NIET de producten zijn van processen in het brein. Hoewel het brein diepgaande invloed heeft op het menselijk gedrag, wat mensen echt menselijk maakt, zijn eigenschappen die bepaald worden door hun niet-materiële bewustzijn, wat traditioneel de ziel wordt genoemd, hoewel ik het liever een levensstroom noem. Ik geef eerlijk toe dat mensen deze eigenschappen kunnen uitzetten, wat hen in principe tot biologische robots maakt en veel mensen hebben dit gedaan. Maar dit maakt mijn basale punt niet ongeldig.

Als er eenmaal wordt erkend dat er een hoger bewustzijn is dat het lichaam bewoont, wordt het duidelijk dat de menselijke genen niet een ondoordringbare barrière vormen. Mensen kunnen inderdaad op bepaalde manieren genetische aanleg voor iets hebben – bijvoorbeeld, hun brein kan misschien niet zo ‘voorzien’ zijn van wat in de westerse maatschappij wordt bepaald als ‘intelligentie’ – maar ze kunnen hun vermogens zelfs binnen één leven ontwikkelen. Zodoende is er niets in steen uitgehouwen, niets wordt van te voren bepaald.

Eén van de basale boodschappen die ik 2000 jaar geleden aan de mensheid kwam brengen, is dat ‘met God alles mogelijk is’, wat betekent dat menselijke wezens een spiritueel potentieel hebben om boven ALLE menselijke beperkingen uit te stijgen. Zodoende kunnen zowel individuele personen als een samenleving of een heel werelddeel aan hun huidige beperkingen ontstijgen zelfs binnen de korte tijdspanne van één leven. Dit is de basale boodschap die door alle spirituele leraren wordt gegeven – groei is ALTIJD mogelijk.

Elke filosofie of geloofssysteem dat groei ontkent – hetzij een religie, een politieke ideologie of het wetenschappelijk materialisme – klopt niet met de werkelijkheid. Dus waarom zouden menselijke wezens een filosofie creëren die groei ontkent? Een verklaring kan zijn dat het ego, dat graag groei stopt om veiligheid te verwerven. Maar op grotere schaal heeft iedere samenleving een machtselite gehad die de status-quo wilde handhaven om hun privileges en macht te houden.

Elke filosofie die groei ontkent, wordt diepgaand beïnvloed door de machtselite. Het christendom is een overduidelijk voorbeeld en hoewel ze niet meer zoveel macht heeft als in de middeleeuwen, wordt ze nog steeds erg beïnvloed door de verlangens van de machtselite om te voorkomen dat mensen hun Christuspotentieel gebruiken. Maar toch moet men erkennen dat het wetenschappelijk materialisme een schepping is van de moderne machtselite en opnieuw is het motief de bevolking limieten voor hun mogelijkheden laten accepteren. Dit houdt de mensen rustig, zodat ze niet de status-quo omver durven werpen die de machtselite aan de macht houdt.

Laten we nu terugkeren naar het onderwerp genen. Het basale feit is dat genen GEEN ondoordringbare barrières scheppen voor het menselijk potentieel. In feite wanneer de wetenschap zich eenmaal bevrijdt van het keurslijf van het materialisme, zal men zien dat genen in feite zelfs niet eens de eigenschappen van het lichaam bepalen. Genen zijn communicatiemiddelen die geen informatie vaststellen: ze brengen alleen maar informatie over, maar hun echte functie is om informatie van het energieveld van iemand op het fysieke lichaam over te dragen. Genen zijn natuurlijk complex en als zodanig kunnen ze wat informatie vervormen, maar hun echte functie is informatie van iemands energieveld over te dragen op het lichaam, zodat het fysieke lichaam kan groeien om de ‘blauwdruk’ in te vullen die in het energieveld wordt bepaald. Zodoende is het lichaam een uitdrukkingsvorm van de bewustzijnsstaat van iemand.

Wanneer de echte rol van genen wordt erkend, zal men zien dat mensen genetische defecten kunnen ontstijgen – genezen zo je wilt – zelfs binnen één leven. Want iedere genetische trek is een fysieke uitvergroting van een gemoedstoestand, een toestand van de levensstroom – niet te verwarren met de uiterlijke persoonlijkheid en geest. Zodoende kan iemand, als hij oprecht probeert een bepaalde toestand te helen, daadwerkelijk zijn of haar genen veranderen en een defect overwinnen die de wetenschappers van tegenwoordig als in steen uitgehouwen zien.

In de niet al te verre toekomst, zullen wetenschappers instrumenten ontwikkelen om het menselijke energieveld zichtbaar te maken. Dit zal geleidelijk aan worden ontwikkeld tot een geheel nieuwe vorm van therapie die de mensen in staat zal stellen om direct aan de verandering van hun energieveld te werken. Wat inhoudt dat mensen heling kunnen zoeken op het niveau van de oorzaak in plaats van enkel proberen te helen op het niveau van de effecten, wat het fysieke lichaam inhoudt.

Omdat de genen materiële hulpmiddelen zijn, functioneren die enigszins mechanisch, wat inhoudt dat ze door mechanische middelen kunnen worden gemanipuleerd, zoals de wetenschap nu exploreert. Maar toch wordt deze nog heel primitieve vorm van mechanisch manipuleren van de genen op den duur vervangen door een veel verfijndere aanpak, waardoor mensen de eraan ten grondslag liggende toestand proberen te helen en daardoor mechanische manipulatie van de genen onnodig wordt.

James Watson vertegenwoordigt daardoor een uitstervende soort wetenschappers. Ze lijken veel op de fysici die aan het eind van de 19e eeuw over het ‘eind van de wetenschap’ spraken en geloofden dat alle basale ontdekkingen in de natuurkunde en scheikunde waren gedaan. Einstein was het hier niet mee eens en in het volgende decennium of zo, zullen de meeste wetenschappers een veel breder wereldbeeld gaan accepteren dat het materialisme in de prullenbak van de geschiedenis zal werpen.

Kim: Om de kwestie ras af te maken, zeg je dat karaktereigenschappen zoals intelligentie of spiritualiteit niets te maken hebben met het ras en er dus geen basis is om te zeggen dat bepaalde rassen superieur aan andere zijn?

Jezus: Je intelligentie en spiritualiteit worden in de allereerste plaat bepaald door het niveau van de levensstroom en heeft daarom niets te maken met ras. Het wordt bepaald door de volwassenheid van een individuele levensstroom. Er is geen determinerende link tussen ras en volwassenheid van de levensstroom. Er zijn intelligente mensen en spirituele mensen in ieder ras, omdat ze een volwassen levensstroom zijn die vrijwillig in alle rassen en etnische groepen incarneren om de mensheid te helpen vooruit te komen.

Slechts het ego zoekt naar uiterlijke verschillen en gebruikt die dan als basis voor een waardeoordeel. Daardoor kunnen mensen die door hun ego verblind worden, geloven dat je kunt generaliseren en zeggen dat alle leden van een bepaald ras inferieur zijn aan andere mensen van een ander ras – of welke groep mensen ook. Op dezelfde manier kan enkel het mannelijke ego de aanleiding vormen voor de overtuiging dat vrouwen op één of andere manier inferieur aan mannen zijn. Dit is allemaal complete onzin, want in Gods ogen zijn alle menselijke wezens waarachtig van gelijke waarde, want het zijn allemaal verlengstukken van de Schepper.

Ik moet echter zeggen dat er bepaalde eigenschappen zijn die door grote groepen mensen worden gedeeld. De planeet is het tehuis voor levensstromen op verschillende niveaus van spirituele volwassenheid en in veel gevallen incarneren grote aantallen levensstromen op een soortgelijk niveau samen in een specifieke setting in de buitenwereld, zoals een natie of een werelddeel. Maitreya verklaart de variërende evoluties in zijn boek, maar dat is een heel complexe lering waar ik nu niet op inga.

Ik zeg echter wel dat het menselijke ego elke lering kan vervormen en als basis gebruiken voor een waardeoordeel. Zodoende is het heel goed mogelijk om een vorm van spiritueel racisme te ontwikkelen die mensen inferieur of superieur laat lijken op basis van spirituele eigenschappen. Vanzelfsprekend ondersteunen de geascendeerde meesters die spelletjes niet.

De reden is dat de geascendeerde meesters helemaal geen waardeoordelen hebben. Daardoor zijn we het niet eens met de inschatting dat de westerse maatschappij verder of beschaafder is dan andere beschavingen. Wij erkennen dat verschillende groepen levensstromen verschillende behoeften hebben en we werken met iedere groep om hun leden zoveel mogelijk te laten groeien.

Maar toch zien we ook dat diverse groepen diverse goede eigenschappen hebben die tot uitdrukking moeten worden gebracht. Een consequentie kan zijn dat het niet de bedoeling is dat mensen in Afrika of het oosten hetzelfde leven als mensen in Europa en Amerika. Ik zeg niet dat Europeanen of Amerikanen niet zouden moeten leven zoals ze doen, want hun huidige levensstijl is een uitdrukking van hun huidige niveau van spirituele ontwikkeling.

Ik zeg echter wel dat het een ego-illusie is dat de westerse levensstijl naar alle delen van de aardbol moet worden geëxporteerd. Het is NIET de bedoeling dat mensen in Afrika net als mensen in Europa leven. Het is de bedoeling dat ze de eigenschappen van hun levensstroom ontdekken en die in hun maatschappij tot uitdrukking brengen. Door dat te doen, zouden ze misschien wel oplossingen vinden voor de huidige problemen in Afrika die westerlingen – hoe intelligent ook – simpelweg niet zouden kunnen bedenken. En dit is juist wat er moet gebeuren, want proberen om Afrikaanse problemen op te lossen met westerse oplossingen schept enkel nieuwe problemen – zoals je duidelijk ziet bij de introductie van westerse wapens in de Afrikaanse maatschappij.

Vanzelfsprekend zijn veel van de huidige problemen in Afrika het gevolg van de Westerse invloed. Westerlingen hebben de problemen geschapen die ze nu proberen op te lossen, maar je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem gecreëerd heeft. Merk op dat ik hiermee niet zeg dat de mensen in Afrika geen verantwoording voor de huidige problemen hebben. Dat hebben ze zeker wel, en enkel zij kunnen die oplossen. Ze zullen echter alleen maar oplossingen vinden door te ontdekken dat ze uniek zijn als spirituele mensen, niet door van zichzelf Westerlingen te maken.

Vanzelfsprekend zijn veel van de huidige problemen in Afrika het gevolg van de westerse invloed. De westerlingen hebben de problemen gemaakt die zij nu proberen op te lossen, maar je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijn als die het probleem heeft gemaakt. Merk op dat ik nu niet zeg dat de mensen in Afrika geen verantwoordelijkheid dragen voor de huidige problemen. Dat doen ze wel, en alleen zij kunnen die oplossen. Je vindt echter alleen oplossingen door te ontdekken wie zij zijn als unieke spirituele mensen, niet door zichzelf in westerlingen te veranderen.

***

Tot slot moet er opgemerkt worden dat de westerse definitie van intelligentie nog steeds tamelijk simplistisch is en niet de totaliteit is van wat het betekent om een menselijk wezen te zijn. Maar het is inderdaad de bedoeling dat westerlingen analytischer en rationeler zijn dan de mensen in Afrika of het oosten bijvoorbeeld. Dus men zou heel goed met een heel andere definitie van intelligentie kunnen komen gebaseerd op andere eigenschappen. En volgens zo’n definitie – die net zo deugdelijk is als de westerse, maar gebaseerd op andere premissen – zouden mensen in Afrika of India wel eens superieur in intelligentie kunnen zijn aan mensen in het westen.

Laat me het ook duidelijk maken dat er geen menselijke omstandigheid is die ooit iemand ‘ongeschikt’ zou kunnen maken om op deze planeet te worden geboren. Ik heb bijvoorbeeld niet de mening dat mensen met bepaalde eigenschappen – hetzij ras, homoseksualiteit, inferieure intelligentie, genetische ziekten of de zucht naar macht – niet zouden moeten worden geboren. Iedereen die ooit op deze planeet werd geboren, verdiende de kans om te groeien dat het leven op aarde voorstelt.

Elke menselijke omstandigheid is een toestand van het bewustzijn en door die uit te vergroten in het materiële rijk, krijgt iemand een unieke kans om die toestand te transcenderen. Veel mensen doen hun voordeel niet met die kans, maar degenen die hem krijgen, hebben hem allemaal verdiend. Dus als niemand die verdiende, werd er geen mens geboren en dit zou aanleiding zijn tot een heel nieuw respect voor het individu, ongeacht de uiterlijke beperkingen die iemand aan de dag legt.

Alleen het ego kan anders denken. Het ego houdt van zwart-wit denken, maar de werkelijkheid weigert stug om zich aan de mentale kaders aan te passen die door het ego worden gevormd. In feite zijn veel mensen vrijwillig geboren in bepaalde beperkende omstandigheden, juist om andere mensen een kans te geven om hun op het ego gebaseerde mentale kaders te onderzoeken. Dit is slechts één voorbeeld van mijn eigen leven op aarde:

1 Toen Jezus voorbij liep, zag hij een man die vanaf zijn geboorte al blind was
2 En zijn discipelen vroegen hem: Meester, wie heeft er gezondigd, deze man, of zijn ouders, zodat hij blind geboren werd?
3 Jezus antwoordde: Deze man heeft niet gezondigd, noch zijn ouders, maar opdat het werk van God zich in hem zou manifesteren. (Johannes 9)

De dingen zijn nooit zoals ze de geest toe schijnen die wordt verblind door de dualistische visie van het ego.