In de Gouden eeuw staat de wetenschap boven het elitarisme

ONDERWERPEN: De wetenschap wijdt zich aan het verheffen van alle mensen – de wetenschap wordt niet gescheiden van universele spiritualiteit – het materialisme versterkt een onevenwichtige maatschappij die door een machtselite wordt geregeerd – het materialisme steunt de regering van een elite – de wetenschap heeft de samenleving uit het bijgeloof van de middeleeuwen gehaald en meteen een nieuwe vorm van bijgeloof gegeven – de wetenschap in de Gouden Eeuw staat boven het elitarisme

Vraag: Ik zou willen vragen: wat is de rol van de wetenschap in de Gouden Eeuw?
Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Het verschil tussen de wetenschap in de Gouden Eeuw en de wetenschap die je tegenwoordig ziet, is zo enorm dat heel weinig mensen die tegenwoordig op de wereld zijn de wetenschap in de Gouden Eeuw kunnen begrijpen. Maar er zijn veel overeenkomsten tussen de Gouden Eeuw en waar ik juist over heb gesproken en de regering in de Gouden Eeuw, waarin de wetenschap zeker zal worden gewijd aan het verheffen van het  AL, al het leven verheffen, op één lijn met de waarheid van God en de principes van God die het hele universum leiden en richting geven.

Dan zul je geen wetenschap meer zien die voor zichzelf een eigen kleine koninkrijkje heeft gemaakt, dat zegt dat het volledig afgescheiden is van zelfs maar het concept dat er een God zou kunnen zijn. Want de wetenschap heeft bepaald dat er niets anders kan bestaan naast het materiële universum. Want als een theorie het bestaan van een niet-materiële zaak voorstelt, nu dan bepaalt de wetenschap dat die theorie per definitie niet wetenschappelijk is.

Dit is natuurlijk volledig onhoudbaar in de Gouden Eeuw. Want nogmaals, de wetenschap heeft de illusie van gescheidenheid  gecreëerd en versterkt – de scheiding tussen God en de mens. En wanneer er gescheidenheid bestaat tussen God en de mens, hoe kan de mens dan ooit een maatschappij opbouwen die op één lijn zit met de principes van God, waarin het verheffen van al het leven het allerbelangrijkste is?

En dus zie je dat de huidige wetenschap heel erg de onevenwichtige maatschappij versterkt waar gescheidenheid bestaat tussen de waarheid en de wetten en omstandigheden die je in de maatschappij tegenkomt. En in die maatschappij kan een machtselite bestaan die de mensen manipuleert, het levensbloed uit de mensen melkt om hun eigen bevoorrechte posities te behouden.

En dus zie je dat het huidige wetenschappelijke materialisme zich tot werktuig van de machtselite heeft gemaakt, die meedogenloos wordt gebruikt en zelfs niet eens slim, maar heel erg grof – om de bevoorrechte posities van de elite te handhaven. Zelfs door het concept te geven dat alle menselijke wezens simpelweg geëvolueerde dieren zijn en er daardoor natuurlijk een paar menselijke wezens verder geëvolueerd zijn dan anderen – die zijn fitter dan anderen.

En dus is het enkel de wet van de natuur zelf dat ze zich privileges en macht aanmeten, want degenen die het verst geëvolueerd zijn, moet wel toegestaan worden te regeren. Maar toch is de realiteit dat degenen die het ‘verst geëvolueerd’ zijn, in feite degenen zijn die het meest ontwikkelde ego hebben en daardoor het meest meedogenloos zijn door de privileges en macht over de mensen naar zich toe te trekken en de mensen een slaaf van hen zelf te veranderen, net zoals de feodale heren in het middeleeuwse Europa.

En daardoor is het een totale misvatting – complete ironie, en trouwens een mop, zoals ze zeggen – dat de wetenschap beweert dat ze de mensheid uit het bijgeloof van de middeleeuwen heeft gehaald. Want het heeft alleen maar het bijgeloof uit de middeleeuwen vervangen – waar de katholieke kerk het middel bij was om de elite in staat te stellen het feodale stelsel te handhaven. En zo is de wetenschap nog een werktuig van de machtselite geworden die een moderne versie van het feodale stelsel vertolkt dat nog steeds een kleine elite de bevolking laat domineren met economische middelen, door de wetenschap en door een wereldbeeld te creëren dat niets te maken heeft met de realiteit.

En hoewel de maatschappij wel wat van het bijgeloof dat door de middeleeuwse kerk werd gepromoot, heeft overwonnen, heeft die dat bijgeloof alleen maar vervangen door nieuwe versies van diezelfde oude leugens, in een andere vermomming, zodat de mensen nog steeds niet gezien hebben wat die waren.

Maar we proberen dat zeker te veranderen met jullie hulp, zelfs met behulp van de wetenschap. Want ik moet zeggen dat er veel mensen zijn op het gebied van de wetenschap die daar inderdaad door mij zijn geplaatst, omdat ze vrijwillig in die omgeving wilden incarneren, zodat ze deel konden uitmaken van de transformatie van de wetenschap.

Maar om die transformatie echt stuwkracht te laten krijgen, moeten we eerst een doorbraak in de transformatie van de religie krijgen, of in ieder geval een doorbraak in de mening van de mensen over hun relatie tot God. Want hoe kan de wetenschap haar rechtmatige plaats vinden om alles te verheffen en de mensen te helpen op één lijn met de waarheid van God te komen, totdat dit verandert?