De Vrijheidsvlam en de Vlam van Liberty in China verankeren

ONDERWERPEN: Het verlangen naar iets meer ontsteken – De propagandamachine en individualiteit – Waarom vrijheid het van macht wint

Geascendeerde meester Saint Germain, 22 juni 2012

IK BEN Saint Germain en ik ben de God van Vrijheid, en ik kom naar deze plek op het Plein van de Heilige Vrede, samen met de Godin van Vrijheid, Liberty, om een dubbele handeling te verrichten. Wij zullen nu hier op dit plein een bijzondere dispensatie brengen van een combinatie van de Vrijheidsvlam en de Vlam van Liberty dat het symbool is geworden van zowel de communistische overname als de poging om dit land te bevrijden van de communistische leiders.

Het verlangen naar iets meer ontsteken
Daarom is het de bedoeling dat wij hier op dit moment een dubbele handeling verrichten met onze vlam, zodat iedereen die hier komt het enige ingrediënt krijgt toegediend waar het het Chinese volk aan ontbreekt, namelijk de zucht naar vrijheid. Als er geen godheid is die vrijheid voor het individu wil, hoe kan een natie dat ooit vrij worden? Hoe overwint een natie dan de onderdrukking die fysieke onderdrukking overstijgt, maar de onderdrukking van de geest, het hart en de gevoelens is?

Er bestaat gewoon geen verbeeldingskracht – er is geen I-magic in actie – dat deze mensen kan helpen een betere toekomst te zien. Als je niet de waarde van vrijheid inziet, hoe kan je dan verlangen naar iets meer in het leven dan je dagelijks hebt? Hoe kun jij je dan concentreren op iets meer, als jij je niet eens kunt verbeelden dat er iets meer is?

Als je tevreden bent over het bestaansniveau dat je hebt, hoe zul je dan ooit naar binnen gaan, beseffen dat jij een spirituele vlam bezit, en die vlam vermenigvuldigen? Als er niet een kritieke massa individuen is in een natie die hun vlam vermenigvuldigt, hoe kan er dan ooit een ontwaken op nationaal niveau komen? Hoe kan daar ooit vrijheid komen? Hoe kan een natie ooit vrij zijn, als er niet een kritieke massa mensen is die bereid zijn om de voorlopers van de Vrijheidsvlam te zijn door die in hun hart te belichamen?

Ik ben hier om te zeggen: “Niet meer zal het mogelijk zijn om deze opzettelijke onwetendheid over vrijheid in stand te houden.” Onze vlam die in het fysieke, emotionele, het mentale en etherische rijk wordt verankerd, zal inderdaad iedereen die hier komt uitdagen. Terwijl deze woorden worden uitgesproken, geef ik een oneindig grote hoeveelheid van de Vrijheidsvlam uit, zodat alle mensen die hier nu zijn een schok in hun hart voelen. Zij zullen weten dat er iets is veranderd. Velen zullen het niet bewust merken, maar innerlijk weten ze dat er iets veranderd is.

De propagandamachine en individualiteit
Je denkt misschien dat het pompeus is om te verklaren dat deze natie van meer dan één miljard mensen wordt veranderd door één persoon die op het plein staat en fysiek de woorden uitspreekt. Niettemin heb ik het over een simpele vereffening. De gevallen wezens op aarde hebben allerlei vormen van machtsplannen geprobeerd te bedenken om de spirituele vlam in het hart van de mensen te onderdrukken. Dit zie je in deze natie massaal uitgevoerd al vanaf tijden die al heel lang vergeten zijn.

De propagandamachine is zo efficiënt dat ze de individualiteit van de overgrote meerderheid van het volk vermorzelt. Maar er is één ding dat zij nooit, never nooit niet, kunnen voorspellen en daarom zich nooit, never nooit niet, tegen kunnen beschermen. En dat is het individueel naar binnen gaan van een individueel persoon bij zichzelf, en zo de vlam in zijn/haar hart belichamen en dan plotseling bereid te zijn om naar een bepaalde plaats toe te reizen en die vlam tot uitdrukking brengen. Dat is de kracht van individualiteit.

Wanneer één persoon het middelpunt van die vlam wordt, dan wordt hij de open deur voor iedereen die één is met die vlam in het spirituele rijk en zelfs de mensen die die vlam in het fysieke rijk belichamen. Plotseling is er een verbinding, er is een antahkarana die een net over de hele planeet vormt van alle mensen die geïncarneerd zijn, die iets van de Vrijheidsvlam en de Vlam van Liberty belichamen.

Ineens wordt die ene persoon, die op een specifieke plaats staat en de spreekbuis vormt, de open deur voor het collectieve momentum voor alle mensen beneden en alle meesters boven. Ineens komt er licht vrij die geen enkele kracht op aarde ooit kan vermorzelen.

Dat wil op geen enkele manier zeggen dat er maar één persoon het middelpunt hiervoor kan vormen, want iedereen die een spirituele vlam tot op een kritiek punt belichaamt, kan dat middelpunt worden, waar je ook bent. Ik ben op zoek naar miljoenen mensen in dit opkomende Aquariustijdperk die de diverse vlammen willen belichamen en dus overal ter wereld precies hetzelfde kunnen doen als wat hier gebeurt.

Waarom vrijheid het van macht wint
Waar je deze woorden ook fysiek uitspreekt of niet, jij kunt de open deur zijn om het licht te verankeren dat de plannen van de gevallen wezens verijdelt. Hun macht kan niet beheersen wat je niet kunt voorspellen. Je kunt niet naar beneden halen wat je niet kunt voorspellen en je kunt de handelingen van één enkel persoon die de open deur is voor de spirituele vlam niet voorspellen. Dit is niet te beïnvloeden en daarom wint de vrijheid het ervan. Hoe meer je macht tot wet verheft, hoe blinder je wordt voor de oneindige en onvoorspelbare creativiteit die door één enkel persoon heen kan stralen.

Dus ben ik dankbaar dat ik in staat ben om deze woorden door een fysiek voertuig te mogen spreken. Terwijl ik met fysieke ogen rondkijk, zie ik letterlijk de mogelijkheden die deze natie heeft. Ik straal de liefde die ik voor alle mensen, niet alleen in China maar op de hele aarde, heb uit. Ik straal die liefde uit, zodat zij kunnen voelen dat ik een hogere visie voor het Aquariustijdperk heb dan zij zich ooit zouden kunnen voorstellen. Ik zie voor mij dat er iets in hen in beweging komt en dat zij misschien gaan voelen dat er een betere tijd kan komen, als zij bereid zijn naar iets op zoek te gaan dat zij niets eens kennen.

Niettemin, als zij in beweging komen, als zij beginnen te zoeken, kunnen ze worden geleid om geleidelijk iets te vinden wat een brandpunt in de buitenwereld vormt en dat ineens een innerlijke herinnering wakker roept. Dan herinneren zij zich het goddelijke plan dat zij hebben geformuleerd voor zij incarneerden. Ineens zijn ze bereid in beweging te komen om op de juiste plaats te zijn, fysiek en spiritueel.

Wanneer voldoende mensen dit doen, zal die kritieke massa ontstaan. Ineens komt er een fase van transitie, waarin mensen dan op één lijn komen met, niet de valse visie van het propaganda-apparaat van de machtselites op deze wereld, maar de ware visie van Saint Germain voor de Gouden Eeuw.
Dus zeg ik, IK BEN Saint Germain. IK BEN Vrijheid, Vrijheid Ben IK – en jij bent ook Vrijheid!