Het spirituele pad bewandelen zonder te lijden

ONDERWERPEN: lijden is niet nodig als je maar loslaat – gehechtheid zorgt voor lijden – waarom is het moeilijk om te zien wat je niet kunt zien – verwachtingen opgeven – jouw ego bouwt onrealistische verwachtingen op – lijden wordt veroorzaakt door te rebelleren tegen omstandigheden op de wereld – met lijden koop je geen vergeving van je zonden – het vreugdevolle pad vinden

Vraag: Wanneer de meesters zeggen dat lijden niet nodig is, maar ook zeggen dat we niet moeten verwachten dat het gemakkelijk is – is dat dan niet met elkaar in tegenspraak?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn alleen maar tegenspraken in het dualiteitsbewustzijn. En het dualiteitsbewustzijn kan elke uitspraak interpreteren als een tegenspraak van een andere uitspraak. Dat doet de lineaire geest en heeft het altijd al gedaan.

Lijden is niet nodig, omdat lijden voortkomt uit gehechtheid. Wat het moeilijk maakt om het pad te begaan, zijn je gehechtheden. Dus in zekere zin zou je – als je bereid bent je gehechtheden los te laten – het pad helemaal zonder lijden kunnen bewandelen.

Wanneer we zeggen dat het pad niet gemakkelijk is en dat je niet moet verwachten dat het gemakkelijk is, komt dat omdat wij praktische realisten zijn die ons realiseren – uit eigen ervaring – dat het bijna onmogelijk is om alles in één keer los te laten. En daarom moesten wij allemaal een geleidelijk pad volgen. We moesten allemaal stap voor stap lopen en bepaalde beperkingen één voor één loslaten, om het gevoel van continuïteit te behouden.

Maar de moeilijkheden op het pad komen door niet in staat te zijn – of in sommige gevallen niet bereid te zijn – te zien wat je moet zien om een specifieke illusie los te laten. En we weten – opnieuw uit eigen ervaring – dat het moeilijk is om te zien wat je niet kunt zien. Dit is niet anders voor veel van jullie dan voor mij toen ik geïncarneerd was. Wanneer je geïncarneerd bent, zit je in jouw huidige mentale kader. En het is altijd moeilijk om van buiten dat kader naar jouw eigen situatie te kijken. Dat is tussen haakjes waarom je leiding nodig hebt van spirituele leraren, van andere mensen en spirituele leringen.

Maar toch kun je letterlijk een staat van overgave bereiken, waarin hoewel er moeilijke stadia op je pad zijn, die geen lijden voor je veroorzaakt. Met andere woorden, het fysieke octaaf, het materiële rijk, is dicht. Het is niet gemakkelijk om het spirituele pad te bewandelen in de dichtheid van het collectieve bewustzijn. Maar wanneer je een bepaalde staat van overgave bereikt, zullen de moeilijkheden die je krijgt geen lijden bij jou veroorzaken. En de reden daarvoor is dat je hebt gedaan waar Moeder Maria het gisteren over had – je hebt je verwachtingen opgegeven, je hebt je voorwaarden opgegeven.

Er zijn veel mensen die het spirituele pad vinden en ze beseffen dat zij om dat pad te begaan, wat zij als offers beschouwen, moeten brengen. Omdat ze iets van hun oude levensstijl moeten opgeven, een paar activiteiten waar de wereld zich aan overgeeft, zoals alcohol, drugs, materiële zaken en veel andere dingen die je van het spirituele pad afhouden.

En dus raken mensen enthousiast en zijn ze bereid om een aantal activiteiten op te geven. Maar ze hebben nog steeds het gevoel dat ze een offer brengen als ze dat doen. En dus laat hun ego hen in de val lopen door de subtiele verwachting te scheppen dat het, wanneer ze voor het pad of voor God iets hebben opgeofferd, na dat punt gemakkelijk moet worden. En God moet de weg simpelweg voor hen plaveien, zodat ze niet nog meer uitdagingen en moeilijkheden tegenkomen.

Dit is natuurlijk het ego dat mensen om de tuin leidt door een onrealistische verwachting te scheppen die gegarandeerd op een teleurstelling uitloopt, zodat ze ontmoedigd raken en ophouden met het pad. Of zelfs boos worden, zoals sommige mensen, die het gevoel hebben dat ze lege beloften kregen door een bepaalde organisatie of leraar. En daarom houdt hun ego hen voor de gek om het pad los te laten.

Wanneer je jouw voorwaarden opgeeft, heb je geen verwachtingen meer over hoe het pad eruit moet zien. En hoe kan dan iets wat jou overkomt, lijden veroorzaken. Want lijden wordt veroorzaakt door een psychische situatie die ervoor zorgt dat je emotioneel en mentaal in opstand komt tegen wat je in de fysieke wereld meemaakt.

Je ziet dat veel veel mensen die grote fysieke moeilijkheden hebben gehad een staat van overgave en vrede krijgen, waarin ze de situatie hebben geaccepteerd en hebben geaccepteerd dat zij – hoe moeilijk de omstandigheden ook waren – er het beste van kunnen maken en nog steeds een vreugdevol leven kunnen hebben. Kijk naar de mensen die fysieke handicaps hebben, zoals in een rolstoel zitten. Veel van de mensen die dit ervaren, raken depressief, maar er zijn een aantal die dat ontstijgen en vrolijk worden en vrede hebben met de situatie en er het beste van maken.

Dus je ziet dat lijden niet wordt veroorzaakt door een situatie in de buitenwereld, maar door een innerlijke psychische toestand door in opstand te komen tegen de fysieke situatie in de buitenwereld. En daarom zou je er goed aan doen, zoals wij – zowel Patrick, Maria als Saint Germain – de laatste paar dagen hebben geprobeerd uit te leggen, om je voorwaarden en verwachtingen over de buitenwereld op te geven over hoe het pad eruit moet zien. Want jullie zouden moeten weten, als spirituele mensen, dat het fysieke rijk dicht is, dat het collectieve bewustzijn dik is. En zodoende zou je niet moeten verwachten dat het gemakkelijk is en vrij van moeilijkheden om het pad te begaan.

Maar je moet ook niet doorschieten naar het tegenovergestelde uiterste door te denken dat je om spiritueel te zijn, moet lijden – en blootsvoets een berg op moet wandelen, omdat dat op een bepaalde manier boetedoening voor je zonden is, omdat het God meer behaagt dat je lijdt. Dus hoe meer je lijdt, hoe meer zonden hij jou zal vergeven.

Opnieuw, er is een Middenweg. En wanneer je de Middenweg vindt, kun je alle moeilijkheden overwinnen en de vreugde behouden. En wanneer je besluit dat je alle moeilijkheden met vreugde tegemoet ziet en je bereid bent te transcenderen, dan zijn de moeilijkheden niet zo moeilijk. Het zijn gewoon gebeurtenissen die in het fysieke rijk plaatsvinden. En je stapt er overheen, omdat je een duidelijk zicht heb op je doel.

Je weet waar je naar toe wilt en het is geen kwestie van denken dat je er alleen maar naar toe kunt als er geen obstakels zijn. Je weet dat er obstakels zullen zijn en dat het simpel een kwestie is van die overwinnen, erover heen stappen, ze te ontstijgen, er dwars doorheen gaan – zodat je het vreugdevolle pad vindt dat niet afhankelijk is van de omstandigheden in de buitenwereld, omdat jij je helemaal blij voelt.