Hoe kan een spirituele zoeker het best dromen interpreteren?

ONDERWERPEN: verschillende niveaus van dromen – sommige dromen zijn puur chemisch – gebruik je intuïtie – dromen vanaf het niveau van de ziel – voorgevoelens – vertrouw niet op je dromen maar op jouw Christuszelf – naar spirituele retraites reizen

Vraag: Veel mensen verwijzen in alle ernst naar hun dromen. Ze zien in dromen een bron van openbaringen over hun toekomst en veel andere dingen. Maar het interpreteren van dromen is iets heel moeilijks. Zou je deze kwestie wat kunnen verhelderen? Is het mogelijk om iets nuttigs uit dromen te halen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is inderdaad mogelijk om waardevolle inzichten te halen uit dromen, maar zoals je al aangaf, kan het moeilijk zijn om dromen te interpreteren.

Om dromen juist te interpreteren, moet je beginnen te herkennen dat er verschillende soorten dromen zijn, je zou misschien verschillende niveaus van dromen kunnen zeggen. Het menselijke brein is een uiterst complex orgaan en kan diepgaand worden beïnvloed door de chemie van het lichaam. Daarom zijn vele dromen niets meer dan chemische reacties in het brein die door bepaalde beelden or gedachten tijdens de slaap worden geproduceerd. Met andere woorden, veel dromen zijn simpelweg chemische reacties en daarom moet je er geen belang aan hechten.

De wetenschap van de psychoanalyse wordt gebaseerd op de juiste erkenning dat dromen inzichten kunnen verschaffen over wat er omgaat in de onderbewuste geest van iemand. Maar omdat veel dromen zuiver chemische luchtspiegelingen zijn, kun je niet kritiekloos iedere droom die iemand heeft, proberen te analyseren. Ik zie veel mensen die hun dromen bestuderen en overal een betekenis in proberen te vinden. Dit leidt tot een enorme tijdsverspilling, en in principe kan het ertoe leiden dat je verkeerde beslissingen in je leven neemt.

Je moet je er ook van bewust zijn dat je dromen niet juist kunt interpreteren met het menselijke intellect. Het menselijke intellect is een relatief vermogen en het spreekt niet dezelfde taal als de diepere niveaus van de ziel. Heel veel mensen, onder wie psychologen, proberen het intellect te gebruiken om dromen te interpreteren. Dit leidt weer tot veel verwarring of zelfs verkeerde conclusies. Ik kan je wel zeggen dat veel mensen zijn misleid door intellectuele interpretaties van dromen, of de interpretaties nu door henzelf of door professionele psychologen werden gedaan.

Dus de eerste stap naar het interpreteren van dromen is erkennen dat een aantal dromen wordt geproduceerd door chemische reacties in het brein. De volgende stap is een soort onderscheidingsvermogen te ontwikkelen dat het je mogelijk maakt om te herkennen welke dromen echt belangrijk zijn. De enige manier om dit onderscheidingsvermogen te ontwikkelen is door je intuïtieve vermogens te ontwikkelen, wat betekent contact met je Christuszelf. Naarmate je intuïtie zich ontwikkelt, zul je beginnen je bewust te worden van de herinnering aan een bepaalde droom en het gevoel dat die droom belangrijk is.

Wanneer je wel het gevoel hebt dat de droom belangrijk is, moet je vermijden die droom met het intellect te interpreteren. In plaats daarvan moet je een poging doen om contact te leggen met je Christuszelf en intuïtieve inzichten te ontvangen over het belang van de droom. Een goed hulpmiddel om dit contact met je Christuszelf te krijgen, is de techniek voor innerlijke afstemming die op deze website wordt gegeven. Ik raad ook sterk aan dat mensen de techniek gebruiken voor spirituele bescherming, omdat sommige dromen in feite wel projecties van buiten jouw eigen geest kunnen zijn.

Het kan ook nuttig zijn als je erkent dat er in principe twee soorten significante dromen zijn. Eén soort dromen zijn boodschappen van diepere niveaus van de ziel. De levensstroom probeert met je bewuste geest te communiceren dat er iets in je onderbewuste geest is wat opgelost moet worden. Deze oplossing kan enkel plaats vinden wanneer je je bewust inzicht krijgt in het probleem en bewust een besluit neemt waardoor het probleem oplost. Ik heb hier overal op de website leringen over gegeven, vooral in onze boeken. Veel boeken over psychologie en zelfhulp kunnen je echter helpen meer inzicht te krijgen in de menselijke psyche. Dit inzicht zal je helpen in te zien hoe je zulke dromen gebruikt en geeft je Christuszelf de kans om je vaker en helderder dromen te geven over de onderbewuste blokkades die je spirituele vooruitgang tegenhouden.

Een ander soort dromen is wat je misschien voorgevoelens zou kunnen noemen. Dit kan een gevoel van waarschuwing zijn of zelfs een droom over een specifieke situatie die nog niet in het materiële universum is gebeurd. Opnieuw, het is belangrijk dat je zulke dromen niet met je dagelijkse denkgeest interpreteert. Als je een voorgevoel krijgt in de vorm van een waarschuwing, is het belangrijk om niet angstig te worden, omdat angst jouw visie en oordeel zal verduisteren. In plaats daarvan gebruik je de technieken voor innerlijke afstemming om meer aanwijzingen te krijgen van je Christuszelf.

Hoewel dromen significant en belangrijk kunnen zijn, moet ik zeggen dat belangrijke dromen gewoon een middel tot communicatie zijn waardoor je Christuszelf probeert een boodschap over te brengen naar je bewuste geest. Als je een poging wilt doen om het contact met je Christuszelf te vergroten, ga je meer van die boodschappen krijgen en zul je een aantal ontvangen terwijl je wakker en volledig bewust bent.

Daarom raad ik mensen sterk aan dit contact te vergroten in plaats van op dromen te vertrouwen die een enigszins onbetrouwbaar middel van communicatie kunnen zijn. Zelfs een significante droom kan door de chemie van het brein worden aangetast en het is mogelijk dat wat eerst een echte boodschap van je Christuszelf was, vervormd kan worden door het brein voor die jouw bewuste geest bereikt. Daarom is het beter om bewust contact te maken met je Christuszelf, omdat deze vorm van contact minder afhangt van de chemie van het brein dan dromen.

Het is ook belangrijk dat je erkent dat de levensstroom buiten jouw lichaam kan reizen tijdens je slaap. Het is mogelijk dat de ziel naar de spirituele rijken afreist en de scholen bezoekt die door de geascendeerde meesters zijn gesticht. We hebben veel spirituele retraites waar levensstromen ’s nachts studeren. Het is mogelijk dat je ontwaakt met een herinnering aan het bezoek van zo’n retraite. Ik heb hier elders op deze website meer leringen over gegeven, waaronder een techniek die je kan helpen om naar die retraites te reizen.