De spirituele oorzaak van (homo)seksualiteit

ONDERWERPEN: Hoe wij de menselijke seksualiteit krijgen – wij moeten de menselijke seksualiteit transcenderen om ter ascenderen – een levensstroom wisselt af tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen, wat kan leiden tot verwarring over hun seksualiteit – reïncarnatie en homoseksualiteit – elke omstandigheid is het gevolg van keuzes die je in een vorig leven hebt gemaakt haat voor vrouwen – haat voor mannen – homoseksualiteit en zonde in een op angst gebaseerde christelijke cultuur – homorechten – vrije wil en homoseksualiteit – beide zijden hebben een onevenwichtige kijk op de kwestie – moet de maatschappij het mensenrecht om homoseksueel te zijn erkennen – homoseksualiteit geeft energie een slechtere kwaliteit – zijn homoseksuelen spiritueler or geavanceerder dan de meeste mensen? Onvoorwaardelijke liefde en homoseksualiteit

Vraag van Kim: Jezus, er is de laatste tijd veel aandacht voor homoseksualiteit, waaronder de mogelijkheid dat een aantal staten in de Verenigde Staten homohuwelijken erkent, de mogelijkheid dat de Episcopaalse Kerk misschien een homoseksuele bisschop kiest en het afschaffen dan de antisodomiewet in Texas door het Supreme Court. Onlangs vroeg iemand of zijn ziel door God zou zijn geschapen als homoseksuele ziel. Een paar prominente homo’s hebben beweerd dat God hen als homo heeft geschapen Wat vind je daarvan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik verwelkom de gelegenheid om een onderwerp te bespreken dat voor veel verwarring en veel verdeling heeft gezorgd onder de mensen. De verdeeldheid en vijandigheid zijn niet nodig, maar kan alleen worden verlicht door het juiste inzicht. Ik kan je wel met absoluut zekerheid zeggen dat God nooit een ziel als homo heeft geschapen. De reden is dat God geen zielen schept.

Om dit te begrijpen moeten de mensen mijn leringen over de relatie tussen de IK BEN Aanwezigheid, de Bewuste Jij en het vierledige voertuig of voertuig van de ziel. Wanneer je deze leringen begrijpt, zie je dat de IK BEN Aanwezigheid noch exclusief mannelijk noch exclusief vrouwelijk, omdat het zuiver bewustzijn is, wat inhoudt dat er geen differentiaties zijn – die werd geschapen om een open deur te zijn, een helder vensterruit, voor de IK BEN Aanwezigheid.

Dus de hele kwestie van de menselijke seksualiteit bestaat op het niveau van het vierledige voertuig of het voertuig van de ziel. En zoals ik uitleg, werd dit voertuig niet door God gemaakt; het werd gemaakt door de Bewuste Jij als voertuig om zichzelf via een fysiek lichaam tot uitdrukking te brengen. Bovendien werd het voertuig van de ziel voor de meeste mensen gemaakt als gevolg van hun keuze om het bewustzijn in te gaan om zichzelf als gescheiden wezen te beschouwen. Zoals ik overal op de website uitleg, kun jij je alleen maar als gescheiden wezen zien als je door de sluier van dualiteit stapt – wat betekent dat je dan alles in termen van twee dualistische polariteiten of tegenovergestelden ziet.

Nu moet je alert zijn en een subtiel onderscheid maken. Wij hebben uitgelegd dat om een wereld met gedifferentieerde vormen te scheppen, de ongedeelde Schepper zichzelf begon uit te drukken als twee gedifferentieerde polariteiten. Wij hebben dit de uitbreidende en samentrekkende krachten genoemd, maar om mensen dit concept gemakkelijker te laten begrijpen, hebben zij die ook mannelijk en vrouwelijk genoemd. Je moet je ervan bewust zijn dat woorden op aarde niet altijd geschikt zijn om die spirituele concepten volledig te begrijpen. Mijn punt is dat je niet kritiekloos menselijke concepten over seksualiteit kunt transformeren in basis polariteiten van God. God, de Vader, en God, de Moeder, staan natuurlijk boven de menselijke seksualiteit.

Je moet je er ook van bewust zijn dat het overbrengen van menselijke eigenschappen op God juist de essentie is van het dualiteitsbewustzijn en het ego. Het ego gebruikt he dualiteitsbewustzijn om een mentaal beeld van de wereld op te bouwen en projecteert dat vervolgens op alles. Het ego probeert zijn mentale beelden de hoogste waarde te geven en hij doet dat door die beelden op God te projecteren door te zeggen dat God eigenlijk dat beeld heeft geschapen of dat het niet een beeld is maar Gods waarheid vertegenwoordigt. Dit is zoals wij overal uitleggen, juist de basis voor de meeste religies en alle religieuze conflicten.

Dus er bestaan inderdaad twee goddelijke polariteiten, maar het ego en het dualiteitsbewustzijn kan die nooit in hun zuivere vorm zien. Het dualiteitsbewustzijn heeft die twee eigenschappen vervormd, zodat het nu lijkt dat zij in plaats van elkaar aan te vullen, elkaars tegenovergestelde zijn of elkaar uitsluiten. En vervolgens heeft het ego die dualistische vervormingen op de originele geprojecteerd – en denkt dat dit echt de manier van God is.

Het punt is dat er inderdaad goddelijke polariteiten zijn, maar die zijn boven de menselijke seksualiteit verheven. Dit betekent dat je de menselijke seksualiteit niet volledig kunt begrijpen tenzij je het verval tot het dualiteitsbewustzijn begrijpt en hoe dat een heel diepgaande invloed op ieder aspect van het leven op aarde heeft gehad.

In die oorspronkelijke staat hadden lichamen geen seksuele organen. De oorspronkelijke lichamen werden van energie gemaakt met een hogere vibratie dan jullie fysieke lichaam, maar zij waren wel van energie gemaakt en hadden volume. Maar in die tijd was het niet nodig om nieuwe lichamen te maken op hetzelfde vibratieniveau. De ‘materie’ of substantie was niet heel dicht, en daardoor kon je alleen met mentale krachten nieuwe lichamen maken. Levensstromen in Eden hadden nog wel differentiatie in mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, maar die stond boven de fysieke seksualiteit.

Na het verval tot de dualiteit verdichtte de materie zich letterlijk. Tegelijkertijd verloren de levensstromen die de dualiteit ingingen de mentale krachten die het mogelijk maakten om met hun geest alleen in hun behoeften te voorzien. Dit illustreert grofweg het verhaal van hoe Adam en Eva uit het Paradijs werden geworpen, en in plaats van fruit te pakken, moesten zij toen in hun onderhoud voorzien ‘in het zweet van hun aanschijn’.

Nu, dit proces is heel complex, dus om al te ver van het onderwerp af te dwalen, zeg ik gewoon dat pas na het verval in dualiteit levensstromen een dichter lichaam nodig hadden dan jullie tegenwoordig je fysieke lichaam noemen. Die lichamen hadden seksuele organen, omdat die het gevolg waren van het evolutionaire proces dat Maitreya in zijn boek uitlegt. Met andere woorden, door de val in bewustzijn kunnen fysieke lichamen alleen nog maar op het niveau van het fysieke octaaf worden geschapen en dus is er fysieke voortplanting nodig.

Die omslag heeft een diepe invloed op de situatie waar de Bewuste Jij voor stond gehad, omdat hij een voertuig voor de ziel moest maken om die dichte fysieke lichamen te integreren. Voor de val was een voertuig voor de ziel niet nodig dat op differentiatie tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht was gebaseerd. Maar na de zondeval werd de differentiatie in mannelijke en vrouwelijke lichamen een van de eigenschappen waaraan met het fysieke lichaam herkende.

Zoals ik heb uitgelegd, heb je vier lichamen van de geest, de vier lagere lichamen. Het hoogste lichaam is het identiteitslichaam, waar jij je basisgevoel vormt over wie jij bent in de materiële wereld. Dus de differentiatie in mannelijk en vrouwelijk begint, na de val, al op het identiteitsniveau. Het effect hiervan was dat toen een levensstroom voor het eerst incarneerde, hij begon met zichzelf als één sekse te zien. Een levensstroom heeft misschien veel levens waarin hij alleen in een mannelijke lichaam was. Wat inhield dat voor relatief nieuwe levensstromen de mannelijke seksualiteit zo’n integraal deel van de identiteit was  dat zij zich vaak identificeerden als mannelijke of vrouwelijke zielen.

Let op een belangrijk inzicht. Het is de bedoeling dat de differentiatie tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen een subtiele hint is voor de mensen in het dualiteitsbewustzijn. Zoals ik zei, heeft het dualiteitsbewustzijn de oorspronkelijke goddelijke eigenschappen vervormd, hen uit evenwicht gehaald. Die vervorming wordt uitvergroot in lichamen met mannelijke en vrouwelijke seksuele organen en het feit dat nieuw leven slecht kan worden geschapen wanneer een mannelijk en vrouwelijk lichaam samenkomen. De verborgen boodschap is dat wanneer je het dualiteitsbewustzijn krijgt je een onvolledig wezen wordt. Zolang je in de dualiteit bent, kun je nooit heel worden, en daarom voelen mensen zich altijd alleen en niet compleet. Het feit dat je moet samengaan met een lichaam van het tegenovergestelde geslacht om nieuw leven te scheppen staat symbool voor het feit dat je goddelijke evenwicht moet vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen om heel te worden en het nieuwe leven te scheppen van het Christusbewustzijn. Je moet samenbrengen wat je nu als tegenovergestelden ziet en het conflict ertussen oplossen. Zolang je ij niet in evenwicht bent, kun je het fysieke niveau, waarop jij je in het zweet moet werken, niet transcenderen.

De bedoeling van het leven is groei in bewustzijn, dat successievelijk tot hogere niveaus van Christusbewustzijn leidt, tot je op den duur permanent van de aarde ascendeert. Een aspect van dit groeiproces is dat jij je menselijke identiteitsgevoel moet transcenderen, waaronder natuurlijk menselijke seksualiteit. Ik weet dat zij ons in het algemeen als mannelijke of vrouwelijke geascendeerde meesters presenteren en zij kiezen er inderdaad voor om overwegend mannelijke of vrouwelijke eigenschappen te manifesteren. Maar onze eigenschappen zijn meer dan de menselijke seksualiteit, wat inhoudt dat je de menselijke, dualistische seksualiteit moet transcenderen om te ascenderen.

Met andere woorden, je kunt in jouw laatste leven een mannelijk lichaam hebben voor je ascendeert, maar je ascendeert niet als jij jezelf als een mannelijke ziel beschouwt. Je ascendeert pas als je volmaakt evenwicht hebt tussen de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, zodat jij je niet vereenzelvigt met één. Dus hoe kom jij in evenwicht? Nu, doordat je de menselijke, dualistische concepten van mannelijk en vrouwelijk transcendeert.

Als een levensstroom volwassen wordt, moet hij werken aan het overwinnen van zijn originele identificatie met één geslacht. Wat inhoudt dat de volwassener wordende levensstroom door een periode heengaat waarin hij tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen afwisselt. Sommige levensstromen veranderen iedere incarnatie van geslacht, terwijl andere drie incarnaties als het ene geslacht hebben voor ze op de andere overgaan. Maar je begrijpt het punt wel, toch? De bedoeling is jou te helpen jouw identificatie met menselijke seksualiteit te overwinnen, zodat jij jezelf niet baseert op mannelijk of vrouwelijk. In feite bepaal jij dan niet langer wie jij bent op basis van jouw seksualiteit, maar jij beschouwt jezelf als een spiritueel wezen die boven de menselijke seksualiteit staat – hoewel jij je nog steeds door een mannelijk of vrouwelijk lichaam tot uitdrukking brengt.

Voor bepaalde levensstromen is het tamelijk gemakkelijk om seksualiteit te transcenderen, terwijl het voor anderen moeilijker is. In feite is het voor sommigen het laatste wat zij transcenderen voor ze klaar zijn om te ascenderen. Dit houdt in dat het dan voor sommige levensstromen mogelijk wordt om – bijvoorbeeld – een mannelijk lichaam te hebben maar nog niet je identificatie als vrouwelijke ziel losgelaten hebt. Met andere woorden, die mensen zijn in een mannelijk lichaam, maar voelen zich nog steeds seksueel aangetrokken tot een mannelijk lichaam door vorige levens. Dit kan dan tot diverse problemen leiden die mensen met seksualiteit hebben, van biseksueel, tot transseksueel tot homoseksueel.

Wat de zaak ingewikkeld maakt, is de hele discussie over homoseksualiteit, omdat religieuze mensen homoseksualiteit lange tijd als zonde hebben bestempeld. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige levensstromen hun homoseksualiteit proberen te verdedigen, gedeeltelijk omdat zij beseffen dat ze met deze geneigdheid werden geboren en gedeeltelijk uit de hoogmoedige onwil om de situatie los te laten. Maar mijn punt is dat om spiritueel te groeien en te ascenderen je ALLE menselijke seksualiteit moet transcenderen. Dus of je nu homoseksualiteit bent of heteroseksueel, je moet de neiging overwinnen om je levensstroom met een bepaalde sekse van het fysieke lichaam te vereenzelvigen. En zolang jij je seksualiteit in een dualistische strijd tegen andere mensen moet verdedigen (die ook in de dualiteit vastzitten) jij dat niet kunt.

Je kunt niet transcenderen wat jij probeert te verdedigen. Je kunt dat maar op één manier doen: door alle vereenzelviging met een situatie los te laten.

Kim: Dat is een heel diepgaande uitleg, die de verwarring verklaart die in bij veel christenen zie. Omdat zij denken dat de ziel door God werd geschapen, kunnen zij niet begrijpen dat als God geen homoseksuelen heeft geschapen, hoe iemand dan homo wordt? Het verklaart ook waarom veel mensen geloven dat je als homo kunt worden geboren.

Jezus: De verwarring wordt veroorzaakt door het feit dat de orthodoxe christelijke kerk, 1500 jaar geleden, heeft besloten om het concept over het voorbestaan van de ziel in de ban te doen als ketterij. Daarom is de cultuur in het westen gedomineerd door een geloofssysteem, een paradigma, dat reïncarnatie niet insluit. Zoals ik op diverse plaatsen op deze website uitleg, was dit een onjuist en politiek besluit dat voor veel verwarring in de westerse wereld heeft gezorgd. Het is gewoon een feit dat als je niet accepteert dat de ziel lang voor haar huidige incarnatie heeft bestaan, er talrijke vragen zijn waar je geen betekenisvolle antwoorden op kunt vinden. Homoseksualiteit is slechts één van die vele vragen.

Er bestaat een algemeen en wijdverspreid misverstand over homoseksualiteit, en trouwens over veel andere menselijke omstandigheden, namelijk dat mensen op een of andere manier het slachtoffer hiervan zijn. Heel veel mensen geloven dat een bepaalde omstandigheid het resultaat is van factoren die zij niet in de macht hebben. Dat het iets is wat hen wordt opgedrongen van buitenaf, en nu is hun enige optie dat ze ermee moeten leven.

Dit is een misvatting. Dit is een leugen. Dit is één van de gevaarlijkste leugens die je op planeet aarde ziet. De leugen is dat mensen het slachtoffer zijn van krachten die zij niet de baas zijn in plaats van de auteurs van hun eigen lot.

Eén van de belangrijkste punten die ik probeer over te brengen op deze website is dat menselijke wezens de huidige omstandigheden door hun eigen keuzes hebben gecreëerd. Omdat God de Wet van Vrije Wil respecteert, zal God niet zomaar de huidige ellende die je op planeet aarde ziet, veranderen. Deze ellende kan enkel worden verwijderd wanneer mensen bewust en met opzet beginnen betere keuzes te maken dan in het verleden.

Vanzelfsprekend zijn de meeste mensen zich niet gewaar van de keuzes die ze in het verleden hebben gemaakt en daarom zien ze niet in dat ze hun huidige situaties hebben gecreëerd. Ik voel grote compassie met mensen en ik begrijp waarom mensen zich slachtoffer voelen. Niettemin is de bedoeling van deze website om – net als elke spirituele lering – mensen te helpen hogerop in bewustzijn te komen. Het is de naakte waarheid dat je niet spiritueel kunt groeien zolang jij jezelf als slachtoffer ziet.

Je kunt alleen maar groeien als je erkent dat je de macht hebt om jouw situatie te veranderen. Maar toch kan die erkenning alleen komen wanneer je accepteert dat jouw situatie het resultaat is van de keuzes van de Bewuste Jij in het verleden. Enkel door dit te accepteren, word je mondig genoeg om verandering in jouw situatie te brengen. Je kunt dit alleen maar doen door betere keuzes te maken. De sleutel om betere keuzes te maken, is de verkeerde overtuigingen en de psychologische wonden op te lossen die ervoor hebben gezorgd dat je beperkende keuzes in het verleden hebt gemaakt.

Kim: Dus je zegt dat als mensen reïncarnatie niet accepteren, ze dan niet de oorzaak van homoseksualiteit kunnen verklaren?

Jezus: Homoseksualiteit wordt veroorzaakt door een keuze die de Bewuste Jij maakt. Deze keuze werd niet in de baarmoeder of zelfs niet in dit leven gemaakt. De keuze werd heel lang geleden al gemaakt en voor de meeste zielen werd de keus al kort nadat de levensstroom besefte dat hij tot een lagere bewustzijnsstaat was vervallen, gemaakt.

Het verval tot een lagere bewustzijnsstaat is altijd een geleidelijk proces. Het gebeurt zo geleidelijk dat de meeste levensstromen zich er niet eens van bewust zijn wat er gebeurt. In feite zijn een aantal levensstromen nog niet eens tot het besef gekomen dat ze tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. Veel levensstromen ervaren echter wel een moment der waarheid waarin ze beseffen dat ze iets hebben verloren wat er eerst wel was. Ze hebben een ‘in aanraking komen met de concrete ervaring’, waarin de levensstroom beseft dat hij in ongenade is gevallen. De vraag wordt dan hoe de levensstroom op deze ervaring reageert.

Wanneer een levensstroom beseft dat hij is gevallen, kan de levensstroom op diverse manieren reageren. Sommige levensstromen kiezen ervoor om de verantwoording voor hun situatie op te pakken en beginnen aan het spirituele pad dat hen terugbrengt in de hogere bewustzijnsstaat waarin ze bewust contact hadden met de IK BEN Aanwezigheid. Dit is het spirituele pad dat ik overal op deze website beschrijf.

Sommige levensstromen weigeren om de verantwoording voor hun situatie te dragen. Dit leidt ertoe dat een aantal levensstromen reageert op één of twee manieren die beide tot homoseksualiteit kunnen leiden. Sommige levensstromen geven het vrouwelijke aspect van hun aard de schuld van het feit dat ze zijn gevallen. Eén van de eigenschappen van het vrouwelijke aspect is dat het mogelijk wordt dat jij je aan andere omstandigheden aanpast. Maar als jij je te veel aanpast, kun je jouw goddelijke individualiteit in diskrediet brengen en dat is juist waarom veel levensstromen tot de dualiteit vervielen. Dit ontwikkelt zich dan tot haat voor het vrouwelijke aspect van God, de haat voor de moeder. Dit wordt vaak uitvergroot als haat voor vrouwen of mildere vormen van negatieve gevoelens ten opzichte van vrouwen.

Deze haat voor het vrouwelijke aspect van de aard van de ziel leidt tot gespletenheid van de ziel. De ziel kan niet heel en in evenwicht zijn zonder de juiste polariteit tussen de mannelijke en vrouwelijke elementen van haar aard.

Een aantal levensstromen ontwikkelt walging voor het vrouwelijke geslacht en ze kiezen er vaak voor om als homoseksuele man te incarneren. Ander levensstromen ontwikkelen de wens om de vrouwelijke seksualiteit te straffen of aan zich te onderwerpen en ze incarneren vaak als heteroseksuele mannen die seksuele roofdieren worden. In extreme gevallen leidt dit ertoe dat mannen verkrachters worden of zelfs massamoordenaars. In minder extreme gevallen kan het er voor zorgen dat mannen seksuele roofdieren worden die vrouwen als vorm van slaaf gebruiken. Dit wordt niet in de eerste plaats gedaan voor onmiddellijk seksueel genot, maar als daad om vrouwen te straffen. Door de eeuwen heen heeft dit een immens misbruik van de vrouw veroorzaakt.

Sommige levensstromen beseffen dat het vrouwelijke aspect van hun aard ervoor heeft gezorgd dat ze zijn gevallen, maar ze geven het mannelijke aspect er de schuld van. Zij hebben het gevoel van het mannelijke aspect het vrouwelijke aspect had moeten verhinderen om zich bij de wereld aan te passen. Deze levensstromen ontwikkelen haat voor de vader of het mannelijke aspect van God. Die levensstromen worden gemotiveerd door de wens om het mannelijke aspect te straffen, wat zich vaak manifesteert als de wens om mannen te straffen of hen de schuld te laten accepteren.

Een aantal levensstromen heeft ervoor gekozen om in een vrouwelijk lichaam te incarneren en lesbisch te worden. Ze vergroten hun haat voor mannen uit door seksuele relaties met vrouwen. Maar andere levensstromen kiezen ervoor om als heteroseksuele vrouwen te incarneren en ze proberen hun leven mannen te straffen. Door dat te doen, gebruiken ze vaak hun seksualiteit of psychologische middelen in een poging om mannen zich inferieur te laten voelen of ze te laten voelen dat het allemaal hun schuld is. Door de geschiedenis heen heeft dit voor veel vijandigheid tussen de verschillende seksen en veel misbruik, in de eerste plaats het psychologisch misbruik, van mannen gezorgd.

Let erop dat veel levensstromen al heel lange tijd op planeet aarde zijn. Daarom hebben een aantal levensstromen een heel complexe psyche ontwikkeld waarin de oorspronkelijke reactie van de val van de ziel bedekt is met vele lagen overtuigingen en psychologische wonden. Daarom kunnen er andere factoren zijn die eraan bijdragen dat levensstromen zichzelf als homoseksueel beschouwen. Zoals ik boven heb uitgelegd, is één van de vaak voorkomende factoren verwarring rondom de seksuele identiteit van de levensstroom.

Wat ik nu zeg, is dat de oorzaak van homoseksualiteit complexer is dan wat kan worden beschreven zonder er een heel boek over te schrijven. Mijn belangrijkste doel hier is aan te geven dat de processen waarin een ziel zichzelf als homoseksueel beschouwt al heel lange tijd geleden zijn begonnen met de oorspronkelijke reactie van de ziel op het verval tot een lagere bewustzijnsstaat.

Kim: het lijkt me dat homoseksualiteit niet door God wordt geschapen en daarom is het niet iets natuurlijks. Wat vind je van de vele orthodoxe christenen die het als zonde bestempelen, als iets walgelijks, en die proberen homoseksuelen zich er schuldig over te laten voelen?

Jezus: Eén van de ergste ontwikkelingen die zich heeft voorgedaan in de laatste 2000 jaar, is dat zoveel orthodoxe christelijke kerken één van de meest belangrijke thema’s van mijn spirituele lering zijn vergeten en ervan zijn afgedwaald, namelijk die van onvoorwaardelijke liefde. Heb ik niet gezegd dat alle christenen hun naasten moesten liefhebben als zichzelf? Heb ik ze niet aangespoord om ‘niet te oordelen’? Waarom oordelen zoveel christenen dan over hun broeders en zusters over wat ze waarnemen als zonde, die niet erger is dan een andere zonde?

Zoals ik op de hele website heb uitgelegd, is de vroeg katholieke kerk afgestapt van mijn oorspronkelijke intentie en leringen. Veel dingen zijn uit mijn originele leringen gehaald om politieke redenen. Daarom kan de kerk niet meer de vele vragen van de mensen uitleggen over de spirituele kant van het leven. De orthodoxe, zogenaamd onfeilbare, doctrines hadden simpelweg niet veel van de antwoorden die de mensen zochten. Daarom is de kerk afgeweken van mijn oorspronkelijke visie om een kerk te zijn die de mensen waarachtige en waardevolle antwoorden zou geven. In plaats daarvan heeft de kerk de mensen enkel maar doctrines gegeven en daarna geprobeerd mensen bang te maken om vragen te stellen die niet door de officiële doctrines konden worden verklaard.

Dit heeft geleidelijk tot de ontwikkeling van een kerk geleid die op angst en schuld is gebaseerd. Vanzelfsprekend heeft dit talloze negatieve effecten. In dit verband is de consequentie dat christelijke kerken geen effectieve manier hebben om homoseksuelen te helpen. In plaats daarvan bestempelen ze homoseksualiteit als een ernstige zonde en proberen ze mensen het uiterlijke gedrag van homoseksualiteit te laten loslaten door gevoelens van angst en schuld. Vanzelfsprekend helpt een poging om homoseksuele geneigdheid te onderdrukken niet om mensen het conflict in hun innerlijk op te laten lossen dat homoseksualiteit veroorzaakt.

Zoals boven gezegd is de echte oorzaak van homoseksualiteit dat de levensstroom niet meer het juiste evenwicht, de juiste polariteit, tussen haar mannelijke en vrouwelijke aspecten heeft. Het is waar dat homoseksualiteit een abnormale toestand is die niet door God werd geschapen. Daarom is het in het beste belang dat de levensstroom deze toestand heelt. Maar toch kan waarachtige heling alleen maar plaats vinden door inzicht. Het kan alleen maar plaats vinden wanneer de levensstroom het proces begrijpt dat tot de huidige bewustzijnsstaat heeft geleid en dan de bewuste beslissing neemt om de verantwoording te nemen voor zijn eigen situatie en keuzes te maken die zijn situatie zullen verbeteren.

In tegenstelling tot mijn oorspronkelijke bedoeling slagen de meeste christelijke kerken er niet in om de mensen hoger inzicht te geven in de spirituele kant van het leven. Daarom kunnen deze kerken niet mensen helpen om genezing te krijgen, of het nu voor homoseksualiteit is of één van de vele andere onevenwichtigheden die mensen beïnvloeden. In plaats daarvan dienen de christelijke kerken een mengsel van angst en schuld op wat ervoor zorgt dat veel mensen hun psychologische onevenwichtigheid onderdrukken of zelfs het bestaan ervan ontkennen.

Laat me duidelijk maken, zoals ik overal op deze website doe, dat het enige pad naar verlossing is dat de levensstroom een hogere bewustzijnsstaat bereikt, namelijk het Christusbewustzijn. Om deze bewustzijnsstaat te bereiken, moet de levensstroom zijn psychologische wonden helen en de verkeerde overtuigingen die deze wonden in de eerste plaats hebben veroorzaakt. Dit kan alleen maar door bewuste inzichten die de levensstroom dan verder brengen om betere keuzes te maken dan in het verleden. Dit bewust begrijpen, dit bewuste genezingsproces, heeft geen enkele kans om plaats te hebben zolang de levensstroom zijn onevenwichtigheden negeert of ontkent.

Miljoenen christenen hebben zichzelf laten geloven dat ze automatisch hun verlossing verdienen door lid te zijn van een bepaalde kerk in de buitenwereld, door in die geschreven doctrines te geloven en door de beoefening ervan in de buitenwereld. Dit is een misvatting. Zoals ik op veel plaatsen op de website uitleg, bestaat er gewoon geen automatische verlossing.

Het is een triest feit dat miljoenen christenen dezelfde onevenwichtigheden hebben tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van hun levensstroom als veel mensen die openlijk homo zijn. Veel van deze christenen hebben hun onevenwichtigheden onderdrukt of die ontkent. Ik zie heel veel christelijke mannen die homoseksualiteit heftig veroordelen, maar nog niet hun eigen haat voor vrouwen hebben erkend die ervoor zorgt dat zij zelfs hun eigen vrouw onderdrukken of misbruiken. Deze mensen hebben het gevoel dat ze, omdat ze het christelijke leven aan de buitenkant leiden, niet zondigen. Maat toch is de waarheid dat ze dezelfde onevenwichtigheid hebben als veel van de mensen die zij veroordelen.

Ik zie veel christelijke vrouwen die openlijk homoseksualiteit veroordelen, maar ook dezelfde onevenwichtigheid hebben die ervoor zorgt dat zij hun eigen man met schuldgevoel manipuleren of door hen hun seksuele gunsten te onthouden. Het is echt een voorbeeld van hoe mensen de balk in hun eigen oog niet kunnen zien.

Kim: Hoe zit het met de andere kant van het verhaal, zoals de beweging voor gelijke rechten voor homo’s en andere mensen die eraan werken om homoseksualiteit als normaal of legaal te laten erkennen?

Jezus: Zoals ik heb proberen uit te leggen, door het hogere inzicht en door zonder angst en schuld te gebruiken, dat homoseksualiteit niet door God is geschapen. Daarom is homoseksualiteit niet iets natuurlijks en het zou jammer zijn als een maatschappij homoseksualiteit gewoon werd en men het als normaal ging zien.

Het is gewoon een feit, een feit dat niet verandert, hoeveel menselijk redeneringen en logica je er tegenaan gooit dat het het beste is om de onevenwichtigheid te helen die homoseksualiteit veroorzaakt (of een andere onevenwichtigheid).

Proberen homoseksualiteit te laten erkennen als normaal of als een natuurlijke levensstijl, helpt levensstromen niet te helen. Het zal er alleen maar voor zorgen dat ze nog meer ingegraven raken in een bepaalde levensstijl en daardoor achteruit gaan op hun spirituele pad. Ik ben een spirituele leraar en ik keur geen maatregelen goed die de spirituele groei van mensen tegenhoudt.

Kim: Hoe zit het met de bewering van sommige christenen dat homoseksualiteit een zonde is waar God je voor straft?

Jezus: Als je naar het Oude Testament kijkt, zie je dat er verscheidene voorbeelden zijn van groepen mensen die het heldere inzicht in en de heldere herkenning van de Wetten van God verloren. In veel gevallen heeft God die mensen een profeet gestuurd die hen dan probeerde bewust te maken van de dwaasheid van hun manier van doen. Vanwege de bewustzijnsstaat die mensen in de tijd van het Oude Testament hadden, verklaarde de profeet vaak dat als mensen hun manier van doen niet zouden veranderen, God hen zou straffen.

Zoals ik elders heb uitgelegd, zit er vooruitgang in het spirituele leven op deze planeet. Daarom zouden de mensen tegenwoordig een rationeler inzicht moeten hebben ontwikkeld in de spirituele en materiële wetten dat God menselijke wezens niet straft. Mensen straffen zichzelf door de wetten van God te overtreden. Mensen schenden deze wetten, omdat ze zijn vervallen tot een lagere bewustzijnsstaat waarin ze geen heldere herkenning van de wetten van God hebben. Ze zien niet dat het voor hun eigen bestwil, verlicht eigenbelang, is om naar deze wetten te luisteren.

Omdat mensen tot de dualistische bewustzijnsstaat zijn vervallen, hebben ze de neiging te denken dat alles in relatieve termen kan worden gedefinieerd. Mensen verliezen het contact met de wetten van God en ze beginnen te denken dat ze kunnen ontsnappen aan de gevolgen van het overtreden van die wetten. Naarmate mensen dieper in die bewustzijnsstaat wegzinken, beginnen ze vaak een paradigma te ontwikkelen dat het tegenovergestelde is van de wetten van God. Ze krijgen vaak het gevoel dat hun paradigma gerechtvaardigd is. De meest extreme uitkomst is dat mensen proberen om het paradigma dat niet in harmonie is met de wetten van God, officieel te erkennen.

Let er alsjeblieft op dat dit met elke willekeurige groep kan gebeuren. Bijvoorbeeld, één van de wetten van God is de wet van liefde. Zoals ik boven heb uitgelegd, zijn veel christenen die wet vergeten en zijn van die wet afgeweken en daarom hebben ze een cultuur ontwikkeld die op angst, schuld en veroordeling van anderen is gebaseerd. Aan de keerzijde van de medaille vind je mensen die inzicht hebben ontwikkeld in de wet van liefde, maar die nog niet duidelijk inzicht in bepaalde andere wetten hebben. Deze mensen beginnen daarom te geloven dat je bijna elk gedrag in naam van liefde moet tolereren.

Mijn punt is dat homoseksualiteit niet iets natuurlijks is en daarom niet in overeenstemming met de wetten van God. Vanzelfsprekend kan een maatschappij zodanig afwijken van die wetten van God dat ze civiele wetten maakt die een directe schending van de wetten van God zijn. Dit is inderdaad met veel maatschappijen in het verleden gebeurd, maar toch moet ik erbij zeggen dat al die maatschappijen zichzelf hebben vernietigd. Je kunt niet een stabiele en langdurige samenleving vormen, tenzij die samenleving in harmonie met de wetten van God is. Als je dat probeert te doen, zul je onvermijdelijk ruw ontwaken en je maatschappij zal beginnen zichzelf te vernietigen, hetzij van binnenuit, of als het gevolg van een aanval door een vijand van buitenaf. Dit is daadwerkelijk de reden dat veel maatschappijen, zoals het Romeinse Rijk, onder haar eigen gewicht van het misbruik van de Wetten van God en Gods Energie is ingestort.

Maar let erop dat de meest basale wet van God vrije wil is. Alle levensstromen zijn op het pad naar God terug. Zij begaan dit pad door hun vrije wil te gebruiken en voor sommigen heeft het ertoe geleid dat zij zichzelf als homo zien. Zoals ik heb uitgelegd, is dit een onevenwichtige situatie, maar de meeste andere menselijk wezens zijn ook onevenwichtig. Dus zou ik homoseksualiteit niet als zonde bestempelen, laat staan doodzonde, zoals christenen doen.

Nogmaals, alle menselijke wezens hebben het recht om de stappen te nemen die nodig zijn om een bepaalde bewustzijnsstaat te transcenderen. Als een levensstroom één of meerdere levens homoseksueel moet zijn, dan is dat niet beter of slechter dan veel andere menselijke onevenwichtigheden. Het ego zegt altijd dat de mensen die anders zijn dan hij slecht zijn, en tot mensen deze neiging door hebben of die transcenderen, kunnen zij geen Christusschap manifesteren. Daarom zei ik tegen de mensen dat zij niet op het uiterlijk moesten afgaan. Homoseksualiteit is gewoon een verschijnsel, dat de Bewuste Jij heeft gekozen aan te nemen, en de meeste levensstromen kiezen er op den duur voor om dat af te doen.

Kim: Dus het lijkt mij dat je zegt dat geen van beide zijden de volledige waarheid over de kwestie kent?

Jezus: Zoals ik heb uitgelegd in mijn lering over de scheiding tussen kerk en staat, wordt bijna elk debat gepolariseerd in twee uitersten. In veel gevallen worden deze extremen bepaald door krachten die de maatschappij proberen te manipuleren. Toch raken veel goede mensen bekneld in de val van één van die uitersten en het is belangrijk te begrijpen waarom.

Ik zou duidelijk willen maken dat ik geen menselijke wezens veroordeel of beoordeel op hun gedrag in de buitenwereld of hun overtuigingen. Daarom veroordeel of oordeel ik niet over de mensen die betrokken zijn bij deze discussie, aan welke kant ze ook staan. Ik zie echter ook duidelijk dat beide zijden bij die discussie een onevenwichtige aanpak van de kwestie hebben. Dit komt omdat zo veel mensen niet het juiste evenwicht hebben tussen de drie basale eigenschappen van God, namelijk macht, wijsheid en liefde.

Ik heb gesproken over de vele christenen die afgeweken zijn van de wet van liefde. Wat er met veel van deze mensen is gebeurd, is dat ze inzichten hebben ontwikkeld en toegewijd zijn aan de macht van God. Daarom voelen ze zich toegewijd aan de wetten van God en ze willen dat de maatschappij zich aan die wetten houdt, zoals zij die zien door hun huidige christelijke doctrine. Jammer genoeg beseffen deze mensen niet dat hun huidige doctrine onvolledig is en op vele manieren niet in overeenstemming met de wetten van God, het meest opmerkelijke de liefde van God. Deze christenen zien duidelijk dat homoseksualiteit een schending is van de wetten van God. Hun standpunt is juist, maar omdat het deze mensen ontbreekt aan toewijding aan de liefde van God, veranderen ze dit in een veroordelende houding ten opzichte van degenen die openlijk hun homoseksuele neigingen bekennen.

Aan de andere zijde van de kwestie vind je veel goede mensen die meer inzicht in en toewijding hebben aan de liefde van God. Deze mensen begrijpen echt de noodzaak om van je naaste te houden als jezelf. Maar omdat ze nog niet voldoende inzicht hebben in het machtsaspect van God, zijn ze in de val gelopen door te denken dat onvoorwaardelijke liefde betekent dat ze elk soort gedrag moeten accepteren. Ze denken dat je mensen moet tolereren, zelfs als die overduidelijk de wetten van God schenden.

Het enige wat het debat mogelijk uit de uitersten kan halen, en weer in evenwicht brengen, is dat meer mensen toewijding ontwikkelen aan het wijsheidsaspect van God. Door dit aspect kunnen mensen inzicht ontwikkelen dat hen in staat stelt om uit die beide uitersten te blijven. Daarom is de bewering: “Krijg, bij alles wat je krijgt, inzicht” zo belangrijk.

Een evenwichtige aanpak van deze kwestie is erkennen dat homoseksualiteit onnatuurlijk is. Het is een toestand die wordt veroorzaakt door onevenwichtigheid in de levensstroom. Geen enkele levensstroom kan het allerhoogste geluk en spirituele vervulling bereiken door deze onevenwichtigheid te houden. Daarom zou de levensstroom die er oprecht naar streeft om spiritueel te groeien, de noodzaak moeten erkennen om de onevenwichtigheid tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de levensstroom te helen. Als je dit eenmaal erkent en accepteert, zul je ook erkennen dat veel levensstromen deze onbalans hebben, niet alleen de mensen die openlijk homoseksueel zijn. In feite hebben veel levensstromen geen homoseksuele geneigdheid, maar wel onevenwichtigheden tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten.

Wanneer je dit inzicht ontwikkelt, besef je dat het niet correct is om een maatschappij te vormen die openlijk homoseksualiteit erkent of homoseksualiteit legaliseert. Maar je beseft ook dat het niet correct is om een maatschappij te hebben waarin mensen worden veroordeeld of vanwege hun seksuele geaardheid worden gediscrimineerd. Met andere woorden, de ideale maatschappij legaliseert homoseksualiteit niet, maar discrimineert homoseksuelen niet.

Ik ben me er heel goed van bewust dat het moeilijk kan lijken om zo’n maatschappij te verwezenlijken. Maar toch is dit alleen maar moeilijk omdat heel veel mensen nog in de relativiteit van de dualistische bewustzijnsstaat vastzitten. Daarom moet ik jou als spirituele leraar erop wijzen dat de enig waarachtige oplossing voor de problemen die de mensheid heeft, meer inzicht in de spirituele kant van het leven en van de spirituele aard van ieder menselijk wezen te ontwikkelen, is. Dit hogere inzicht is de enige hoop om een betere tijd te scheppen en te verhinderen dat de mensheid zichzelf vernietigt.

Kim: Ik begrijp je zorg om de vele mensen die in één van beide uitersten zitten. Maar toch lijkt het mij dat er meer achter het debat zit dan gewoon gebrek aan inzicht. Het lijkt alsof sommige mensen aan beide kanten geen hoger inzicht willen.

Jezus: Dat is correct. Er zijn inderdaad mensen die niet bereid zijn hun standpunten en manieren te veranderen. Bepaalde religieuze mensen zijn niet bereid om hun wens om iedereen te beoordelen volgens hun eigen gemaakte norm, te veranderen. Deze mensen zijn er volkomen van overtuigd dat hun norm Gods norm is en het daarom totaal gerechtvaardigd is dat zij mensen veroordelen volgens die norm. Dit zijn juist de mensen die mij 2000 jaar geleden hebben gekruisigd. Dit zijn de wetgeleerden die niet de middenweg van het Christusbewustzijn wilden opgaan en wilden voorkomen dat alle anderen dat wel deden.

Ik kan je zeggen dat er bepaalde levensstromen zijn die machtsposities innamen en die macht hebben gebruikt om mij te kruisigen. Enkele van die zelfde levensstromen hebben tegenwoordig machtsposities in christelijke kerken en ze gebruiken nu hun interpretatie van mijn leringen als rechtvaardiging voor hun veroordelende houding.

Aan de andere kant van deze kwestie vind je mensen die zich er duidelijk van bewust zijn dat homoseksualiteit een schending is van de wet van God. Maar ze hebben absoluut geen enkele wens om hun manier van doen te veranderen of een hoger inzicht te krijgen. In tegendeel, ze beoefenen homoseksualiteit als een bewuste daad van minachting voor God. Ze willen hun homoseksualiteit blijven beoefenen. Ze willen andere mensen rekruteren om voer te zijn voor hun seksuele rooftochten. En ze willen dat de maatschappij erkent dat zij het recht hebben om openlijk hun seksuele perversie te beoefenen en te demonstreren.

Ik ben me er duidelijk van bewust dat deze mensen bestaan. Ik ben me duidelijk bewust van hun psychische problemen en hun modus operandi. Ik ben me er ook van bewust dat er weinig kans bestaat om zulke mensen door deze website te bereiken. Daarom is mijn allereerste zorg voor deze website om die levensstromen te bereiken die te bereiken zijn; degenen die naar hoger inzicht willen zoeken.

Kim: Hoe houdt dit verband met de Wet van Vrije Wil? Ik bedoel, heeft een levensstroom een door God gegeven recht om ervoor te kiezen om homoseksualiteit te praktiseren?

Jezus: Zoals op deze hele website staat, is de Wet van Vrije Wil de allerhoogste wet in het materiële universum. God heeft de mensen vrije wil gegeven en daarom hebben ze het recht om alles te doen wat ze maar willen, zolang ze maar niet de vrije wil van andere mensen schenden.

Je kunt slechts vrije wil hebben als je absoluut elke keuze kunt maken die je maar kunt bedenken. Maar de wet van vrije wil staat niet op zich. De wet van vrije wil is gemaakt als polariteit tot een andere wet, namelijk de Wet van Oorzaak en Gevolg. Dit is de wet waar in de Bijbel naar wordt verwezen in het gezegde, dat zoals een mens zaait, zo zal hij oogsten. Dit is de wet die de religies in het oosten de wet van karma noemen.

Volgens de Wet van Vrije Wil kan een mens alles doen wat hij of zij wil. Volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg kan niemand aan de consequenties van zijn of haar daden ontsnappen. Zoals ik op deze hele website heen probeer uit te leggen, wordt alles gedaan met Gods energie. Door je gedachten, gevoelens of handelingen geef je Gods zuivere energie een bepaalde kwaliteit; je verandert de vibratie van die energie.

In het boek ‘Save Yourself‘ geef ik een diepzinniger lering over de echte betekenis van zonde. Ik moedig mensen aan om die lering te bestuderen. Laat mij nu kort uitleggen dat de oorspronkelijke betekenis van het woord zonde is ‘aan je doel voorbijgaan’. Dit verwijst naar het feit dat als je Gods energie beneden een bepaald niveau van vibratie brengt, de energie haar doel mist en niet naar God terug kan ascenderen. Elke energie die beneden het kritieke niveau van vibratie komt, is zonde, of die energie nu door homoseksualiteit of een ander soort menselijk gedrag werd veroorzaakt.

Dus een levensstroom heeft een door God gegeven recht om homoseksualiteit te beoefenen. Maar toch zal die levensstroom onvermijdelijk Gods energie een verkeerde kwaliteit geven en de levensstroom oogst de consequenties, het karma, van zijn handelingen. Let er alsjeblieft op dat ik hiermee niet zeg dat homoseksualiteit juist of acceptabel is. Het is een schending van Gods wet, maar vanwege de vrije wil heeft de levensstroom het recht om Gods wet te schenden en de consequenties van zijn keuzes te ervaren.

Kim: Moet de maatschappij ook het recht van de mensen erkennen om homoseksualiteit te praktiseren?

Jezus: Dit is een ingewikkelde vraag. In een ideale maatschappij zou men erkennen dat homoseksualiteit een abnormale toestand is. Maar zon maatschappij zou een cultuur hebben waarin zulke mensen openlijk hun homoseksuele geneigdheden zouden mogen erkennen zonder veroordeeld te worden. In plaats daarvan zouden die mensen hulp aangeboden krijgen om tot inzicht en een oplossing van deze geneigdheid te komen, zodat ze verder kunnen komen op hun persoonlijke pad naar spirituele groei. Ze zouden ook hulp ontvangen om de consequenties te begrijpen met betrekking tot karma en de psychologische en spirituele effecten om te kiezen voor homoseksualiteit. Als ze die hulp weigeren, zou ze moeten worden toegestaan om homoseksualiteit te praktiseren in de privacy van hun eigen huis, zolang ze niet de vrije wil van anderen schenden.

Een ideale maatschappij zou niet het recht van een persoon om homoseksualiteit te beoefenen wettelijk accepteren. Dit zou gewoon iets zijn dat in de privacy van iemands huis zou worden gedaan en de maatschappij zou zich niet met de privacy bemoeien (zolang het met wederzijdse toestemming van volwassen mensen plaats vindt). Zolang het binnen de privacy van het huis van de mensen blijft, zou de maatschappij mensen dit laten doen zonder dit wettelijk te erkennen of te veroordelen.

Vanzelfsprekend heeft geen enkel land op aarde een ideale maatschappij. Daarom is er geen scherp omlijnd antwoord op hoe een maatschappij, in een bepaalde tijd, met de kwestie homoseksualiteit om zou moeten gaan. Dit zal worden bepaald door de cultuur van een bepaalde maatschappij, omdat geen enkele maatschappij verder haar huidige cultuur kan zien.

Mijn voornaamste zorg is niet definiëren hoe een maatschappij zou moeten omgaan met homoseksualiteit. Mijn voornaamste zorg is een maatschappij helpen een spirituelere cultuur te krijgen die het dan gemakkelijker maakt voor die maatschappij om met elk probleem op een manier om te gaan die in harmonie is met Gods wet. Wat ik graag wil, is dat alle maatschappijen naar een dieper inzicht in de spirituele zijde van het leven toe gaan en dat ze dit inzicht laten beïnvloeden hoe ze met elke willekeurige kwestie in de maatschappij omgaan.

Kim: Kun je uitleggen hoe homoseksualiteit energie een verkeerde kwaliteit geeft?

Jezus: God heeft de twee basale polariteiten geschapen, namelijk de uitbreidende en samentrekkende, de mannelijke en de vrouwelijke, de yang en de yin elementen. Alles in het hele universum wordt geschapen door een harmonieuze wisselwerking, een harmonieuze vereniging, tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten van God. Wanneer die twee bij elkaar komen door een harmonieuze vereniging, wordt er nieuw leven geschapen.

Alles in dit universum is een uitdrukkingsvorm van deze twee aspecten van God. Je merkt dat wanneer een mannelijk en vrouwelijk lichaam in seksuele vereniging bijeenkomen, het mogelijk is dat deze vereniging de energie van God op een zuivere, je zou kunnen zeggen Heilige, manier een bepaalde kwaliteit geeft. Daarom kan de energie die door de seksuele vereniging wordt opgewekt terug ascenderen naar het spirituele rijk. Wanneer dit gebeurt, zullen beide seksuele partners een diepe eenheid ervaren, niet alleen samen, maar me iets dat hun levensstroom ontstijgt. Zich kunnen inderdaad een spirituele eenheid met hun hogere zelf ervaren.

Ik moet je echter waarschuwen dat er geen garantie is dat heteroseksuele seks altijd een gevoel van eenheid zal opleveren of de energie op een zuivere manier kwalificeren. In tegendeel, de overgrote meerderheid van geslachtsgemeenschap valt beneden de kritieke norm en geeft de energie van God een verkeerde kwaliteit. Dit zal onvermijdelijk gebeuren als mensen zich alleen maar met seks bezig houden om de verlangens van het lichaam of de fysieke zintuigen tevreden te stellen. Als er geen waarachtige en zuivere liefde is en een zuiver verlangen naar spirituele eenheid, levert geslachtsgemeenschap waarschijnlijk alleen maar energie van een verkeerde kwaliteit op.

Wanneer je een wisselwerking hebt tussen twee lichamen van dezelfde sekse, heb je geen mannelijke en vrouwelijke polariteit. Daarom is het niet mogelijk dat de uitwisseling een waarachtige eenheid tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten kan opleveren. Ik ben me ervan bewust dat homoseksuele paren het gevoel hebben dat ze zo’n eenheid bereiken. Ik ben me ervan bewust dat een aantal homoseksuele partners zuivere liefde voor elkaar voelt. Maar ik moet je zeggen dat homoseksuele seks nooit ware spirituele eenheid kan opleveren. Daarom zal homoseksuele seks onvermijdelijk Gods energie een verkeerde kwaliteit geven.

Vanzelfsprekend is de verkeerde kwaliteit die het oplevert, niet zo erg als wanneer het om lagere redenen plaats vindt, als de partners zich uit zuivere liefde aan homoseksuele seks overgeven. Niettemin geeft heteroseksuele liefde de mogelijkheid om de energie van God de correcte kwaliteit te geven. Homoseksuele seks heeft die mogelijkheid gewoonweg niet, net zoals twee lichamen van hetzelfde geslacht geen kind kunnen krijgen. Schepping vindt plaats door een harmonieuze vereniging tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteit. Dit verklaart ook waarom een levensstroom pas maximale spirituele groei kan krijgen wanneer er evenwicht ontstaat tussen de mannelijke en vrouwelijke elementen.

Kim: Sommige mensen beweren dat homoseksuelen spiritueler zijn dan andere mensen. Sommigen beweren dat ze enkel door hun homoseksualiteit te erkennen, wel spirituele vooruitgang hebben geboekt. Sommigen zeggen zelfs dat veel van de grote mystici aller tijden homoseksueel waren. Zelfs een aantal spirituele leraren beweert dat homoseksualiteit een hogere vorm van seksualiteit is en een noodzakelijke stap op het spirituele pad van de levensstroom. Wat is je commentaar hierop?

Jezus: Wanneer je begrijpt wat ik aan het begin van het antwoord heb uitgelegd, wordt het duidelijk dat homoseksualiteit geen noodzakelijk onderdeel voor spirituele groei van de levensstroom is. Ik ben mij ervan bewust dat een paar spirituele leringen homoseksualiteit proberen te verheerlijken of te rechtvaardigen. Maar het is gewoon een onbedoeld misverstand of een opzettelijke poging om mensen te bedriegen.

Zoals ik hierboven heb uitgelegd, incarneert een levensstroom vaak veel levens in een lichaam met hetzelfde geslacht en dit betekent dat hij zich gaat vereenzelvigen met een mannelijke of vrouwelijke levensstroom. Naarmate de levensstroom volwassen wordt, moet hij die identificatie overwinnen, wat inhoudt dat hij dan in zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen incarneert. Dus puur op basis van deze overweging is het waar dat veel homoseksuelen volwassener levensstromen zijn dan de gemiddelde persoon.

Wat inhoudt dat hoewel het waar is dat veel homo’s volwassener zijn dan de mensen die homoseksualiteit veroordelen, zij niet echt volwassen zijn omdat zij nog steeds die onevenwichtigheid tussen de mannelijke en het vrouwelijke aspecten hebben. Als een homoseksueel echt volwassen is zal hij of zij proberen alle seksualiteit te transcenderen in plaats van homoseksualiteit te verdedigen. Denk erom dat ik nu niet zeg dat mensen niet zouden moeten helpen om de samenleving homofobie te helpen overwinnen. Maar een volwassen levensstroom zal werken aan de tolerantie voor homoseksuele mensen zonder homoseksualiteit te verheerlijken, omdat het de hoogste status heeft.

In het boek ‘Save Yourself‘, spreken we gedetailleerd over waarom een levensstroom vaak ervoor kiest om onder heel moeilijke omstandigheden te incarneren. De belangrijkste reden is dat bepaalde omstandigheden de levensstroom kunnen dwingen om af te rekenen met een aantal van zijn psychologische complexen. Alleen door deze psychologische blokkades op te lossen, kan de levensstroom spirituele vooruitgang boeken. Ik heb de ware oorzaak van homoseksualiteit verklaard als een onbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de levensstroom. Een aantal levensstromen heeft het punt bereikt waarop ze geen vooruitgang meer kunnen boeken tot ze deze onbalans hebben opgelost. Daarom kunnen bepaalde levensstromen er inderdaad voor kiezen om als homoseksueel te incarneren om zichzelf te dwingen af te rekenen met de kwestie seksualiteit en de onbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten. Maar dit wordt niet gedaan omdat de levensstroom gelooft dat homoseksueel een spirituelere of hogere vorm van seksualiteit is. Het wordt gewoon gebruikt als middel om de levensstroom te helpen zijn onbalans op te ruimen en daarom boven alle menselijke seksualiteit uit te stijgen.

Ik kan heel duidelijk verklaren dat er geen homoseksuele wezens in de hemel zijn – wat bepaalde mensen ook schijnen te geloven. Je kunt de hemel niet betreden zolang er nog onevenwichtigheden tussen deze mannelijke en vrouwelijke aspecten in je eigen levensstroom bestaan. Wanneer je het correcte evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten wel bereikt, transcendeer je alle menselijke seksualiteit.

Dus het is waar dat bepaalde homoseksuele mensen spiritueler zijn dan de gemiddelde mens. Maar ze zijn niet spiritueel omdat zij homoseksueel zijn. Ze kiezen ervoor om als homoseksueel te incarneren, omdat ze een groot verlangen hebben om verder te gaan op het spirituele pad en ze herkennen wat hun persoonlijke pad blokkeert, de onbalans tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de levensstroom is.

Dit geldt ook voor mystici die hun leven als homoseksueel zijn begonnen. Je ziet dat de meeste van deze mystici op den duur de seksualiteit ontstegen. De behoefte om fysieke seksualiteit tot uitdrukking te brengen, vervaagde gewoon en ze begonnen al hun aandacht op de spirituele zijde van het leven te concentreren.

Het is waar dat als een levensstroom als homoseksueel is geïncarneerd met de specifieke bedoeling om heling te bereiken, de levensstroom geen heling bereikt door homoseksuele geneigdheden te negeren of te ontkennen. Enkel door bewust een probleem te erkennen, heb je de kans dat op te lossen. Maar ik moet een woord van waarschuwing over deze kwestie zeggen.

In de wereld van tegenwoordig vind je bepaalde gebieden of culturen die homoseksualiteit als normaal beschouwen en tot dusver hebben ze brede toegang tot de media. Het probleem met deze benadering is dat een levensstroom die als homo is geïncarneerd met de specifieke bedoeling om heling te bereiken, in deze cultuur gevangen kan komen te zitten. De levensstroom begint misschien het gevoel te krijgen dat zijn homoseksuele geneigdheden normaal zijn en daarom moeten worden beoefend in plaats van opgelost.

Met andere woorden, een cultuur die wordt gebaseerd op het kritiekloos accepteren van homoseksualiteit, zonder de spirituele oorzaak van homoseksualiteit te begrijpen, kan in feite de kansen van de levensstroom om zijn doel te bereiken, afbreken. Een levensstroom kan zichzelf gaan zien als homoseksuele ziel en daardoor weigeren met de onevenwichtigheid in zijn levensstroom af te rekenen. Met andere woorden, in plaats van spirituele vooruitgang te boeken, raakt de levensstroom steeds meer ingegraven in die onevenwichtige staat. Vanuit het perspectief van een spirituele leraar, is dit heel ongunstig.

Hoewel het waar is dat enkele levensstromen spirituele vooruitgang zullen boeken door alleen maar hun homoseksuele geneigdheden te erkennen, is het niet waar dat dit beslist betekent dat de levensstroom die geneigdheden moet beoefenen. Je kunt heel goed de onbalans van de levensstroom oplossen die voor de homoseksuele geneigdheden zorgt zonder een praktiserende homoseksueel te worden.

Als jij je echt spirituele vooruitgang wilt boeken, zou het in feite heel verstandig zijn, om een homoseksuele relatie te vermijden. Dat doen, zal Gods energie een verkeerde kwaliteit geven en dit zal een magnetische aantrekkingskracht veroorzaken, die jou letterlijk van je spirituele groei afhoudt. Een homoseksuele relatie aangaan vergroot ook de waarschijnlijkheid dat jij de behoefte voelt om je handelingen te verdedigen en je daardoor nog meer in een onevenwichtige bewustzijnsstaat ingraaft.

Mijn advies is dat als iemand homoseksuele geneigdheden heeft, die persoon die geneigdheden erkent. In plaats van ze echter te proberen te verdedigen of aan een homoseksuele relatie te beginnen, zou iemand ze moeten proberen op te lossen met spirituele en psychologische middelen.

Er zijn veel psychologische technieken die je kunnen helpen de onevenwichtigheden in je levensstroom te helpen oplossen. In de laatste decennia zijn er veel technieken bijgekomen die nog niet door het orthodoxe establishment van de psychologen zijn erkend. Maar een levensstroom met een open geest zal waardevolle technieken vinden die echt kunnen helpen om spirituele onevenwichtigheden op te lossen. Voor levensstromen met de neiging tot spiritualiteit zijn er veel spirituele technieken die dat soort onevenwichtigheden kunnen helpen oplossen. In feite is de techniek voor innerlijke afstemming op je Christuszelf een onschatbare hulp om je bij dit proces te helpen.

Het is een universeel principe dat jij, als je maximale spirituele vooruitgang wilt boeken, de neigingen van de lagere geest moet transcenderen om onvolmaaktheden te rechtvaardigen en in plaats daarvan je hogere zelf omarmen die je naar heelheid optilt.

Kim: Ik ben er zeker van dat een aantal mensen zullen vragen hoe je over onvoorwaardelijke liefde kunt spreken en tegelijkertijd zo’n onbuigzaam standpunt kunt innemen ten aanzien van homoseksualiteit. Ze zullen het gevoel hebben dat je, als jij onvoorwaardelijk van homoseksuelen houdt, tolerantie ten aanzien van hun seksualiteit moet tonen.

Jezus: Natuurlijk zeggen ze dat en de reden is dat zij gevangenzitten in de relativiteit en de voorwaardelijkheid van de lagere bewustzijnsstaat. Het gevolg is dat ze onvoorwaardelijke liefde niet kunnen doorgronden.

Onvoorwaardelijke liefde betekent niet het kritiekloos iedere voorwaarde accepteren. Ik houd met onvoorwaardelijke liefde van iedere levensstroom op aarde. Omdat mijn liefde niet aan voorwaarden gebonden is, wil ik dat iedere levensstroom naar huis komt naar God. Maar omdat ik niet in de val zit van de relativiteit van het menselijke denken, zie ik duidelijk de myriaden voorwaarden die levensstromen ervan weerhouden om naar huis naar God te komen en die in feite de dood van veel levensstromen op aarde bedreigen.

Zou het onvoorwaardelijke liefde zijn om een levensstroom op haar eigen vernietiging af te zien gaan zonder te proberen die levensstroom te waarschuwen? Ik denk het niet! Hoe zou ik een levensstroom kunnen waarschuwen zonder duidelijk te maken dat bepaalde omstandigheden zullen leiden tot de vernietiging van die levensstroom? Dus hoe zou ik onvoorwaardelijke liefde voor de levensstroom kunnen voelen en tegelijkertijd omstandigheden tolereren die de levensstroom vernietigen?

Onvoorwaardelijke liefde is niet tot compromissen bereid in haar toewijding aan de groei en verlossing van de levensstroom. Voorwaardelijke liefde gaat in één van twee uitersten. Het ene uiterste definieert een aantal regels in de buitenwereld en zegt dat als iemand die regels overtreedt, hij geen liefde waard is. Het andere uiterste tolereert omstandigheden die de levensstroom vernietigen en noemt dit een compromis voor ware liefde. Toch zijn beide uitersten voorwaardelijke liefde die aan de relativiteit van de lagere bewustzijnsstaat ontspringen. Alleen liefde die op het onderscheidingsvermogen van het Christusbewustzijn wordt gebaseerd, kan echt onvoorwaardelijk zijn.

Onvoorwaardelijke liefde betekent dat ik van een levensstroom houd, wat de levensstroom ook heeft gedaan of welke bewustzijnsstaat die op dit moment heeft. Maar vanwege mijn liefde wil ik niet dat een levensstroom vast blijft zitten in de bewustzijnsstaat die hij momenteel heeft. Ik wil zien dat die levensstroom naar het Christusbewustzijn toegaat, wat het enige redmiddel is voor de verlossing van de levensstroom.

Omdat ik onvoorwaardelijk van de levensstroom houdt, heb ik een niet tot compromissen bereide toewijding aan de groei van de levensstroom. Daarom heb ik een niet tot compromissen bereide houding ten opzichte van elke voorwaarde die de groei van de levensstroom afbreekt.

God veroordeelt geen enkele levensstroom. Ik veroordeel geen enkele levensstroom. We willen niet dat een levensstroom zichzelf als zondaar beschouwt of zich schuldig voelt omdat hij bepaalde keuzes in het verleden heeft gemaakt. We willen alleen maar dat de levensstroom uit zijn huidige bewustzijnsstaat komt in een staat van evenwicht en heelheid.

We veroordelen homoseksuelen niet. Maar dit betekent niet dat we homoseksualiteit als normaal of natuurlijk beschouwen. We zien het als één van de vele onevenwichtigheden die verhinderen dat de levensstroom naar huis komt. We willen graag zien dat alle levensstromen de onevenwichtigheden oplossen die voorkomen dat ze terugkeren naar de liefdevolle omarming van hun Vader/Moeder God.

Het is een feit dat ik vanwege mijn onvoorwaardelijke liefde een duidelijk onderscheid maak tussen een levensstroom en zijn huidige – tijdelijke – seksualiteit. Maak dus nooit de fout om een levensstroom te vereenzelvigen met zijn seksualiteit – homo- of heteroseksueel. Wat ervoor zorgt dat een levensstroom zich vereenzelvigt met zijn seksualiteit, is dat hij onvoorwaardelijke liefde is kwijt geraakt. En in die voorwaardelijke liefde zal hij vaak projecteren dat mijn liefde voorwaardelijk is, omdat die niet overeenkomt met zijn mentale beelden – ik kan dus alleen maar zijn mentale beelden aanvechten.

Lering die gaat over hoe je seksuele energie sublimeert